Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu #1 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -16 Ι0ΥΛΙΟΥ 2012 “Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu #1 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -16 Ι0ΥΛΙΟΥ 2012 “Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Project part-financed by ERDF #1 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -16 Ι0ΥΛΙΟΥ 2012 “Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ” Καθηγητής Δρ. Οδυσσέας Κατσαΐτης Πρόεδρος Σχολής Οικονομικών Επιστημών Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος

2 Project part-financed by ERDF ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3 Project part-financed by ERDF ΟΙ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

4 Project part-financed by ERDF ΟΦΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Διασφάλιση κεφαλαίου  Διασφάλιση τεχνογνωσίας  Διασφάλιση πελατολογίου  Διασφάλιση χώρου λειτουργίας

5 Project part-financed by ERDF ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Αποτυχία Μεταβίβασης Ιδιωτικό + Κοινωνικό Κόστος

6 Project part-financed by ERDF ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5 ΕΤΗ;

7 Project part-financed by ERDF Συνεπώς, – αναμενόμενες μεταβιβάσεις κάθε χρόνο

8 Project part-financed by ERDF Η ΔΥΣΧΕΡΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στατιστικά μια στις τρεις μεταβιβάσεις στην δεύτερη γενιά επιβιώνει

9 Project part-financed by ERDF ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ;

10 Project part-financed by ERDF ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3/3/2009

11 Project part-financed by ERDF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΗΓΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3/3/2009

12 Project part-financed by ERDF ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ Η ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΗΓΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3/3/2009

13 Project part-financed by ERDF ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΗΓΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3/3/2009

14 Project part-financed by ERDF ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

15 Project part-financed by ERDF ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 1) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Προβλήματα  Ψυχολογικά  Τεχνικά  Νομικά / Διοικητικά  Συμβουλευτική/ Απλοποίηση διαδικασιών

16 Project part-financed by ERDF ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 2) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  Δημιουργία βάσης δεδομένων /αγοράς μεταβίβασης επιχειρήσεων  Χρηματοδοτικά εργαλεία

17 Project part-financed by ERDF ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ Νομικές απαιτήσεις Είδη μεταβίβασης Ως είδη μεταβίβασης ορίζονται τα ακόλουθα: •Μεταβίβαση που δεν έχει προγραμματισθεί: αιφνίδια αιτία, (θάνατος, ανικανότητα) ή απρόβλεπτη οικονομική καταστροφή •Προγραμματισμένη ολική μεταβίβαση: συνταξιοδότηση του μεταβιβάζοντος, παραχώρηση για αποκατάσταση τέκνων, αλλαγή επαγγέλματος •Προγραμματισμένη μερική μεταβίβαση: με ή χωρίς παραχώρηση της διοίκησης της επιχείρησης

18 Project part-financed by ERDF ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ. • Ελεύθερη μεταβίβαση Προβλέπεται για ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο): μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της οικογένειας με διαδοχή, δωρεά, κληρονομιά, παραχώρηση συνολικού μεριδίου, με πράξη εν ζωή (σύμβαση πώλησης) ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, με αποδοχή κληρονομιάς. • Πληρωτέα μεταβίβαση Πραγματοποιείται με πώληση από τον ιδιοκτήτη προς τη διεύθυνση ή τους εργαζόμενους που δεν ανήκουν στην οικογένεια, καθώς επίσης και μέσω πωλήσεων σε τρίτα πρόσωπα ή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. • Μεταβίβαση επιχειρήσεων Η διαδικασία μεταβίβασης διαφέρει ανάλογα με το είδος της εταιρείας: • ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο): με πράξη εν ζωή (σύμβαση πώλησης) ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, η επιχείρηση περνάει στους κληρονόμους του; • ομόρρυθμη: η εταιρική μερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί με πράξη μεταβίβασης εν ζωή αν υπάρχει σχετική διάταξη στο καταστατικό ή συμφωνούν όλοι οι εταίροι • ετερόρρυθμη εταιρεία: η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής είναι δυνατή μόνο αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι • κεφαλαιουχική εταιρεία: η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι δυνατή, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, αλλά είναι πιο πολύπλοκη απ' ό,τι η μεταβίβαση μετοχών μιας Ανώνυμης Εταιρίας. Η μεταβίβαση των Ανωνύμων Εταιριών γίνεται με μεταβίβαση των μετοχών· το καταστατικό μπορεί να θέτει περιορισμούς μόνο για τις ονομαστικές μετοχές.

19 Project part-financed by ERDF ΦΟΡΟΙ • Η πραγματική αξία επιχείρησης που μεταβιβάζεται σε μη συγγενικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%, ενώ η μεταβίβαση σε συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού φορολογείται με συντελεστή 1,2 ή 2,4% αντίστοιχα. • H κατώτατη πραγματική αξία υπολογίζεται βάσει της Υπουργικής Εγκυκλίου ΠΟΛ 1053/2003. • Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα σε τέκνο ή μεταξύ συζύγων, λόγω συνταξιοδότησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. • Αν η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, η μεταβίβαση σε συγγενικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 2,4%, ενώ η μεταβίβαση σε περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής από γονείς σε τέκνα ή μεταξύ συζύγων φορολογείται με ποσοστό 0,6%· το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 1,2% σε περίπτωση άλλου συγγενούς. • Η ανάληψη μιας υφιστάμενης επιχείρησης αποτελεί εναλλακτική λύση στη σύσταση επιχείρησης.

20 Project part-financed by ERDF ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η διαδικασία μεταβίβασης μετοχών Α.Ε. (πώληση- δωρεά - γονική παροχή) απαιτεί τα παρακάτω: •Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο •Θεώρηση από το Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. - Καταβολή οικείου φόρου •Εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών •Επισημείωση τίτλου μετοχών ή έκδοση νέου τίτλου μετοχών Η διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. (πώληση - δωρεά - γονική παροχή) απαιτεί τα παρακάτω: •Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο •Θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.- Καταβολή οικείου φόρου •Τροποποίηση καταστατικού (σε περίπτωση ιδιωτικού συμφωνητικού) •Καταχώριση εντός μηνός στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου •Δημοσίευση περίληψης στο ΦΕΚ •Εγγραφή Η διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων Ο.Ε./Ε.Ε. (πώληση - δωρεά - γονική παροχή) απαιτεί τα παρακάτω: •Ύπαρξη σχετικής καταστατικής πρόβλεψης στο βιβλίο εταίρων ή συμφωνία όλων των εταίρων •Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού •Θεώρηση από αρμόδια Δ.Ο.Υ.- Καταβολή οικείου φόρου •Καταχώριση στο Πρωτοδικείο.


Κατέβασμα ppt "Project part-financed by ERDF www.tok-toc.eu #1 ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -16 Ι0ΥΛΙΟΥ 2012 “Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google