Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ Ο.Σ.Σ. 1: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΜΟΥ Α.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ Ο.Σ.Σ. 1: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΜΟΥ Α."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ Ο.Σ.Σ. 1: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΜΟΥ Α

2 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - «Υπηρεσίες είναι όλες εκείνες οι οικονομικές δραστηριότητες που δεν καταλήγουν σε ένα απτό και υλικό αποτέλεσμα ή φυσικό προϊόν, που καταναλώνονται από τον καταναλωτή τη στιγμή που παράγονται είτε από τον παραγωγό είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή και που παράγουν κυρίαρχη αξία, η οποία είναι ουσιαστικά άυλης μορφής». -Κλίμακα Αϋλότητας του Shostack (1977). -Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπηρεσιών: Αϋλότητα, Αδιαιρετότητα, Αναλωσιμότητα, Ανομοιογένεια.

3 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -Ταξινόμηση των Υπηρεσιών με βάση κριτηρίων: (1) τη φύση και τα χαρακτηριστικά των μερών του συστήματος, (2) το είδος της σχέσης, (3) τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, (4) την ένταση της προσφοράς, (5) το πώς παράγεται. -Πολλαπλή ταξινόμηση: συνδυασμός κριτηρίων. -Το τρίγωνο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (Εταιρεία- Υπάλληλοι-Πελάτες). -Επέκταση του Κλασικού Μείγματος ΜΚΤ στις Υπηρεσίες: «Άνθρωποι», «Διαδικασίες», «Φυσική Μαρτυρία».

4 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών στις Υπηρεσίες: (1) Αναγνώριση αναγκών, (2) Αναζήτηση πληροφορίας, (3) Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, (4) Αγορά-Κατανάλωση Υπηρεσίας, (5) Αξιολόγηση μετά την αγορά. -Η αξιολόγηση γίνεται πάντα σε σχέση με την προσδοκούμενη ποιότητα της υπηρεσίας πριν καταναλωθεί. Συνεπώς το μέτρο σύγκρισης είναι οι προσδοκίες του καταναλωτή. -Ποιότητα των Υπηρεσιών: τι σημαίνει;, πως μετράται;

5 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -Η μεταβλητή «Προϊόν» στις Υπηρεσίες: (1) Πυρήνας Προϊόντος, (2) Πραγματικό Προϊόν Εταιρείας, (3) Διευρυμένο Προϊόν. -Έννοια «Πακέτου» (π.χ. τουριστικά πακέτα, ασφαλιστικά πακέτα). -Κύκλος Ζωής Προϊόντος, Νέες Υπηρεσίες. -Η μεταβλητή «Τιμή» στις Υπηρεσίες: Πως γίνεται η τιμολόγηση; Ποιοι είναι οι στόχοι και οι στρατηγικές της τιμολόγησης;

6 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -Η μεταβλητή «Διανομή» στις Υπηρεσίες: (1) Ερευνά Αγοράς και Οικονομική ανάλυση (2) Επιλογή Περιοχής, (3) Προσδιορισμός τύπου και μεγέθους καταστήματος, (4) Χωροταξική διαρρύθμιση (εσωτερική-εξωτερική). -Δικαιόχρηση (Franchising). -Ηλεκτρονικό Εμπόριο (One-to-one Marketing). -Η μεταβλητή «Προβολή» στις Υπηρεσίες: (1) Προσωπική Πώληση, (2) Διαφήμιση, (3) προώθηση Πωλήσεων, (4) Δημόσιες Σχέσεις. Σημαντικότερο στοιχείο οι γνώμες-εμπειρίες φίλων-συγγενών- γνωστών για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

7 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -Ανθρώπινος Παράγοντας: (α) ρόλος των υπαλλήλων (ευγένεια, εξυπηρέτηση, εχεμύθεια, πρωτοβουλία κτλ), (β) ρόλος των πελατών (συμπαραγωγοί της υπηρεσίας, χρήστες της υπηρεσίας). -Διαδικασία Παραγωγής Υπηρεσιών: μελέτη και σχεδιασμός των διαδικασιών, αντιμετώπιση προβλημάτων αυξομείωσης της ζήτησης, διασφάλιση ποιότητας. - Φυσική Μαρτυρία: Χώρος και Υλικά. Σημαντικό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται από τον πελάτη για την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

8 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης→ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Ακολουθητέα τακτική, προγράμματα δράσης, προϋπολογισμούς) -Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan)→ Πλάνο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) -Μακροχρόνιος Σχεδιασμός- Βραχυχρόνιος Σχεδιασμός. -Θεωρητικά Υποδείγματα - Μεθοδολογίες Ανάλυσης – Χρήση επιστημονικών μεθόδων για αποτελεσματικό σχεδιασμό.


Κατέβασμα ppt "ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ - ΟΣΣ1 - ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ 1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ Ο.Σ.Σ. 1: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΜΟΥ Α."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google