Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • αναγκάζει τους επιχειρηματίες να σκεφτούν τα σημαντικά ζητήματα μιας επιχείρησης. • εξετάζει όλες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • αναγκάζει τους επιχειρηματίες να σκεφτούν τα σημαντικά ζητήματα μιας επιχείρησης. • εξετάζει όλες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ

2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • αναγκάζει τους επιχειρηματίες να σκεφτούν τα σημαντικά ζητήματα μιας επιχείρησης. • εξετάζει όλες τις λογικές συνδέσεις που αποτελούν μια επιχείρηση

3 • να προσφέρει στους επενδυτές, ή στους συνεργάτες τους, πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. • είναι χρήσιμο σαν οδηγός για τον επιχειρηματία, που μόλις έχει ιδρύσει την εταιρεία του

4 • Είναι χρήσιμο ως μηχανισμός ελέγχου για την παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης

5 • Δεν υπάρχει σαν πρότυπο αλλά εξαρτάται από το περιεχόμενο τη δομή και το χαρακτήρα της εταιρίας.

6 Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής μέρη: • Α.Διευθυντικά συμπεράσματα • το πιο σημαντικό μέρος – εξήγηση • 1.σχετικά με το ποια προϊόντα και ποιο είδος της αγοράς θα βασίζεται. • 2.τι δύναμη ασκεί στο μεγαλύτερο μέρος του λαού. • 3.πόσο θα κοστίσει. • 4.από ποιες πηγές θα αποκτηθούν τα κεφάλαια για την χρηματοδότηση της επιχείρησης.

7 Β.Περιγραφή της επιχείρησης • παρουσίαση της επιχείρησης για τους πιθανούς επενδυτές • τον σκοπό του, την ιστορία του,το παρελθόν του και το σημερινό καθεστώς. • Έτσι, η μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης μπορεί να εξαρτηθεί από αυτές τις πληροφορίες.

8 Γ.Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας • Γιατί το προϊόν είναι το καλύτερο • Σε τι μπορεί να συγκριθεί με το προϊόν των ανταγωνιστών • πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών • πορίσματα από συγκρίσιμες ανεξάρτητες δοκιμές • καινοτομία και μοναδικότητα του προϊόντος • την ικανότητα προγραμματιζόμενης κατασκευής του προϊόντος

9 Διαχείριση • Τομέας διαχείρισης της ομάδας • Εκπαιδευτικές ανάγκες και τεχνογνωσία του εργαζόμενου. • Ιδιοκτήτες • Ξέρουν πως και με ποιο τρόπο.

10 Αγορά και αντίπαλοι • Χαρτογράφηση της αγοράς στη σφαίρα της επιχείρησης μας. • Πληροφορίες σχετικά με τους τομείς, το μέγεθος της αγοράς, την πρόοδο, την τάση και την εποχικότητα. • Πληροφορίες για τους αντιπάλους στη Σλοβακία και στο εξωτερικό. • Καθορισμός των πελατών-καταναλωτών σύμφωνα με τους νόμους της προσφοράς-ζήτησης.

11 Μάρκετινγκ • Ποια τακτική θα ακολουθηθεί, ώστε να αγοράσει ο πελάτης το προϊόν και τις υπηρεσίες μας. • Πώς να ευαισθητοποιήσουμε τους πελάτες • Με ποιον τρόπο θα γίνονται οι πωλήσεις. • Με ποιον τρόπο θα παρακολουθεί ο εργαζόμενος τις πωλήσεις.

12 Διαδικασία παραγωγής • περιγραφή του κύκλου παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με καινοτόμο τρόπο. • Οργάνωση σχεδίου • διοικητική και λειτουργική δομή της επιχείρησης

13 Αντίκτυπος στο περιβάλλον • Πως επιδρά η διαδικασία παραγωγής στο περιβάλλον - οικολογικοί κίνδυνοι. • Δουλεύοντας με τα απόβλητα. • Ρυθμίσεις για τη μείωση των αποβλήτων.

14 Χρηματοδοτικά σχέδια • οικονομικές εκθέσεις • εκθέσεις σχετικά με την οικονομική ροή • Καταγραφή- Προσθήκες • καταχώριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας • Προγράμματα εκπαίδευσης για τους υποψηφίους εργαζόμενους της εταιρείας.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • αναγκάζει τους επιχειρηματίες να σκεφτούν τα σημαντικά ζητήματα μιας επιχείρησης. • εξετάζει όλες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google