Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Δ. ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντής ΜΕΘ Γ.Ν. Γιαννιτσών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Δ. ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντής ΜΕΘ Γ.Ν. Γιαννιτσών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Δ. ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντής ΜΕΘ Γ.Ν. Γιαννιτσών Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας 7 ο Σεμινάριο: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Κομοτηνή, 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2013

2 Ο καταρράκτης του Ο 2 - από τον ατμ. αέρα στο κύτταρο Ατμ. Αέρας PO 2 =150 mmHg Κύτταρο PO 2 =1 mmHg

3 Η πεμπτουσία της ανταλλαγής αερίων ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΑΕΡΟΒΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ : 1 mol γλυκόζης  38 mol ATP ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: 1 mol γλυκόζης  2 mol ATP

4 Το αναπνευστικό βοτρύο: η ανατομική μονάδα του πνεύμονα Τεράστια επιφάνεια αν ταλλαγής των αερίων ● 33.000-50.000 βοτρύα σε κάθε πνεύμονα ● Κάθε τελικό βρογχιόλιο ● - 3 γενιές αναπνευστικών βρογχιολίων ● - 4 γενιές κυψ. πόρων ● - 1 γενιά κυψ. σακκων ● Κάθε βοτρύο έχει 250 κυψ. σάκκους ● Κάθε σάκκος 40 κυψελίδες

5 Η λειτουργική μονάδα του πνεύμονα Η ανταλλαγή Ο 2 και CO 2 εξαρτάται από: ● Την περιεκτικότητα ατμ. αέρα σε Ο 2 ● Τον αερισμό (V) και αιμάτωση (Q) ● Την επάρκεια του πνεύμονα να πετυχαίνει τη σύζευξη V/Q ● Την περιεκτικότητα του φλεβικού αίματος σε Ο 2 και CO 2 V Q ● 300 x 10 6 λειτουργικές μονάδες ● Εκφράζουν τη σχέση αερισμού (V) και ● αιμάτωσης (Q) ● Σε φυσ. συνθήκες σχεδόν απόλυτη σύζευξη δηλ. V/Q=1

6 Διάχυση των αερίων μέσω της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης ● Ροή αερίου = D L Χ (P 1 -P 2 ) D L : διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα P 1 και P 2 οι μερικές πιέσεις των αερίων μέσα στις κυψελίδες και στα πνευμονικά τριχοειδή αντιστοίχως ● Χρειάζονται μόλις 0,75 sec ● (1/3 του διαθέσιμου χρόνου) για να εξισορροπηθούν τα αέρια

7 Καμπύλη αποδέσμευσης Ο 2 ή καμπύλη του Bohr Σύγκριση μεταξύ της καμπύλης αποδέσμευσης Ο 2 και CO 2 Η μετακίνηση της καμπύλης προς τα αριστερά ευνοεί τη δέσμευση του Ο 2 από την αιμοσφαιρίνη στους πνεύμονες, ενώ η μετακίνησή της προς τα δεξιά την αποδέσμευσή του και τη διάθεσή του στους ιστούς

8 Από τους πνεύμονες στα ερυθρά αιμοσφαίρια Από τα ερυθρά αιμοσφαίρια στους ιστούς Μεταφορά Ο 2 και CO 2 CO 2 - 95% μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων, κυρίως με τη μορφή διττανθρακικών ριζών (HCO 3 - ), και ελάχιστο σε σύνδεση με την αιμοσφαιρίνη - 5% είναι διαλυμένο στο πλάσμα O 2 - 98% συνδεμένο με την αιμοσφαιρίνη

9 Η έννοια του νεκρού χώρου Είναι το μέρος του αερισμού που δεν παίρνει μέρος στην ανταλλαγή των αερίων ● V D /V T =0,2-0,3 σε φυσ. συνθ. ● V D όγκος νεκρού χώρου ● V T αναπνεόμενος όγκος ● Ανατομικός νεκρός χώρος ● Φυσιολογικός “ ● Αύξηση νεκρού χώρου: ● - πνευμονική εμβολή ● - ελάττωση καρδ. παροχής ● - μηχανικός αερισμός με θετικές πιέσεις Marini, The ICU Book, LWW, 2007

10 ● Αληθές shunt όταν V=0 ή V/Q=0 ● Φλεβική πρόσμειξη (Q S /Q T ) όταν 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/10/2763172/slides/slide_10.jpg", "name": "● Αληθές shunt όταν V=0 ή V/Q=0 ● Φλεβική πρόσμειξη (Q S /Q T ) όταν 0

11 Ποσοτικές μετρήσεις 1. Αερισμός νεκρού χώρου εξίσωση του Bohr V D /V T = (PaCO 2 - P E CO 2 ) / PaCO 2 2. Κλάσμα ενδοπνευμονικού shunt (QS/QT) Q S /Q T = (CcO 2 - CaO 2 ) / (CcO 2 - CvO 2 ) όπου CaO 2 περιεκτικότητα αρτηριακού αίματος σε Ο 2 CvO 2 “ μικτού φλεβικού αίματος σε Ο 2 CcO 2 “ τριχοειδικού αίματος σε Ο 2 (δεν μπορεί να μετρηθεί) Το Q S /Q T μπορεί να υπολογιστεί μόνο με τη χορήγηση FIO 2 =100% CaO 2 (ml/dl)= 1,39 x Hb x SaO 2 + 0,0031 x PaO 2 και CvO 2 (ml/dl)= 1,39 x Hb x SvO 2 + 0,0031 x PvO 2

12 3. H κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο 2 ( A-a PO 2 ) A-a PO 2 = Ρ Α Ο 2 - PaO 2 =[ F I O 2 x(BP - P H20 ) - PaCO 2 /RQ] - PaO 2 Όπου Ρ Α Ο 2 = F I O 2.(BP - P H20 ) - PaCO 2 /RQ, Ρ Α Ο 2 μερική πίεση Ο 2 στην κυψελίδα BP βαρομετρική πίεση, RQ αναπνευστικό πηλίκο=0,8 ● Φυσ. τιμή στο επίπεδο της θάλασσας και σε ατμ. αέρα είναι 10 mmHg ● Εξαρτάται από την ηλικία και το FIO 2

13 H κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο 2 (P A-a O 2 ) αυξάνεται με την ηλικία Marini, The ICU Book, LWW, 2007

14 ● Το κλάσμα a/APO 2 a/APO 2 =1 – (A-aPO 2 )/PaO 2 Δεν εξαρτάται από τη FIO 2 ● Δείκτης οξυγόνωσης (PaO 2 /FIO 2 ) έμμεσος δείκτης του κλάσματος του ενδοπνευμονικού shunt (Q S /Q T ) όταν (PaO 2 /FIO 2 ) 20%, (PaO 2 /FIO 2 ) > 200 τότε Q S /Q T <20% Ποσοτικές μετρήσεις

15 Παθοφυσιολογικά αίτια υποξυγοναιμίας ● Eλάττωση του εισπνεόμενου Ο 2 ● Yποαερισμός ● Διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης (V/Q) ● Ενδοπνευμονικό shunt ● Διαταραχή στη σχέση προσφοράς (DO 2 ) και κατανάλωσης Ο 2 (VO 2 ) από τους ιστούς (ελάττωση της PvO 2 και του SvO 2 ) ● Διαταραχή στη διάχυση

16 Παθοφυσιολογικά αίτια υποξυγοναιμίας Ε λάττωση του εισπνεόμενου Ο 2 (υψόμετρο ) PIO 2 = PB X 0,21 160=760 X 0,21 115=550 X 0,21 3000m Αεροπλάνα: 10.000ft 33.000 m PIO 2 =100 mmHg Έβερεστ: pO 2 =35 mmHg, SaO 2 = 71% pCO 2 =7,5 mmHg pH=7,7

17 Παθοφυσιολογικά αίτια υποξυγοναιμίας Yποαερισμός P AO2 = FΙ O2 (P B – 47) – (1,25 Pa CO2 ), P AO2 : κυψελιδικό οξυγόνο F IO2 : συγκέντρωση του εισπνεομένου οξυγόνου ως κλάσμα P B : ατμοσφαιρική πίεση Pa CO2 : συγκέντρωση του διοξειδίου

18 ((( V Q V/Q = 1 V Q V/Q < 1 V Q V/Q > 1

19 ● Η συχνότερη αιτία υποξυγοναιμίας ● Παρόξυνση βρ. άσθματος και ΧΑΠ ● Aυξημένη κυψελιδο-τριχοειδική διαφορά Ο 2 ● Υποξυγοναιμία που διορθώνεται εύκολα με τη χορήγηση Ο 2 ● Χορήγηση υψηλού FiO 2 μπορεί να επιφέρει υπερκαπνία Παθοφυσιολογικά αίτια υποξυγοναιμίας V/Q (αερισμού/αιμάτωσης)

20 Παθοφυσιολογία υποξαιμίας Ανάπτυξη ενδοπνευμονικού shunt

21 ((( V/Q = 0 V/Q = 1V/Q > 1

22 Παθοφυσιολογία υποξαιμίας Ανάπτυξη ενδοπνευμονικού shunt ● Η σοβαρότερη αιτία υποξυγοναιμίας ● Αυξημένη κυψελιδοτριχοειδική διαφορά Ο 2 ● Ανθεκτική στη χορήγηση Ο 2 ● Χρήζει εφαρμογής θετικών πιέσεων και PEEP ● ARDS, εκτεταμένη πνευμονία

23 D Alonzo et al, Med Clin North Am 1983;67;557-571 Η επίδραση του shunt στη PaO 2 σε σχέση με τη FiO 2

24 Παθοφυσιολογικά αίτια υποξαιμίας Ανάπτυξη ενδοπνευμονικού shunt- επίδραση της ελαττωμένης PvO 2 Marini, The ICU Book, LWW, 2007 ● Ό σο πιο σοβαρή είναι η πνευμονική βλάβη, τόσο μεγαλύτερη η επίδραση της PvO 2 στην οξυγόνωση ● Προσοχή στους παράγοντες που προκαλούν διαταραχή στην ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (κατανάλωσης) Ο 2 ● - Ελάττωση καρδιακής παροχής ● - Ελάττωση αιμοσφαιρίνης ● - Υπερπυρεξία, σπασμοί

25 Παθοφυσιολογία υποξαιμίας Ανάπτυξη ενδοκαρδιακού shunt

26 ● Αποτελεί σπάνια αιτία υποξυγοναιμίας ● Ανθεκτική στη χορήγηση Ο 2 ● Όταν υπάρχει: ➢ Αύξηση του διαστήματος που θα πρέπει να διανύσουν τα αέρια κατά τη διάχυσή τους (πνευμονική ίνωση) ➢ Ελάττωση του χρόνου που το αίμα δαπανά μέσα στο τριχοειδές (πνευμονική ίνωση και άσκηση, μεγάλο υψόμετρο) Παθοφυσιολογικά αίτια υποξυγοναιμίας Διαταραχές στη διάχυση

27 Παθοφυσιολογικά αίτια υπερκαπνίας PaCO 2 = κ x VCO 2 / V E (1 – V D /V T ) PaCO 2 = κ x VCO 2 / V E (1 – V D /V T ) V E ) ● Υποαερισμός (η συχνότερη αιτία) ( ελάττωση V E ) V D /V T ) ● Αυξημένος αερισμός νεκρού χώρου ( V D /V T ) VCO 2 ) ● Αυξημένη παραγωγή CO 2 ( VCO 2 )

28 Υποαερισμός Κεντρικές διαταραχές Βλάβες σε κεντρικές δομές του εγκεφάλου (τραυματικές, αγγειακές, φλεγμονώδεις) Λειτουργικές διαταραχές (φάρμακα, μεταβολική αλκάλωση, υποαερισμός κατά τον ύπνο) Πρωτοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός Νευρο-μηχανικές διαταραχές Νευρομυικές διαταραχές (πλάγια αμυατροφική σκλήρυνση, σκλήρυνση κατά πλάκας, βαρεία μυασθένεια, μυοπάθειες) Μηχανικές διαταραχές - Θώρακα (κυφοσκολίωση, θωρακοπλαστική, ινοθώρακας) - Πνευμόνων αποφρακτικές (βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ), περιοριστικές (ίνωση)

29 ● Το βοτρύο αποτελεί την ανατομική μονάδα ανταλλαγής του Ο 2 και του CO 2 ● Η σχέση μεταξύ του SO 2 και pO 2 καθορίζεται από τη σιγμοειδή καμπύλη αποδέσμευσης. Η μετακίνηση της προς τα αριστερά ευνοεί τη δέσμευση του Ο 2 από την αιμοσφαιρίνη στους πνεύμονες, ενώ η μετακίνησή της προς τα δεξιά την αποδέσμευσή του και τη διάθεσή του στους ιστούς ● Είναι απαραίτητη η κατανόηση της σχέσης V/Q, καθώς και των διαταραχών της Κύρια σημεία Ι

30 ● Σχέση V/Q>1 σημαίνει αερισμός νεκρού χώρου με αποτέλεσμα την ελάττωση PaO 2 και την αύξηση της PaCO 2 ● Σχέση V/Q<1 σημαίνει φλεβική πρόσμιξη, ενώ V/Q=0 ενδοπνευμονικό shunt, με αποτέλεσμα την ελαττωμένη PaO 2 και τη φυσιολογική ή ελαττωμένη PaCO 2 ● Η συχνότερη παθοφυσιολογική αιτία υποξυγοναιμίας είναι η διαταραχή στη σχέση V/Q, (παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος (βρογχικό άσθμα, ΧΑΠ) ● Η δεύτερη συχνότερη αιτία είναι ο υποαερισμός ( κεντρικές (εγκεφαλικές βλάβες) και σε νευρομηχανικές διαταραχές (νοσήματα νεύρων και μυών, θωρακικού κλωβού και πνευμόνων) ● Λιγότερο συχνά αίτια υποξυγοναιμίας είναι το ενδοπνευμονικό και το ενδοκαρδιακό shunt, καθώς και οι διαταραχές στη διάχυση Κύρια σημεία ΙΙ

31 ● Η υποξυγοναιμία που οφείλεται σε υποαερισμό χαρακτηρίζεται από φυσιολογική κυψελιδο-τριχοειδική διαφορά Ο 2 ( A-a PO 2 ) και διορθώνεται εύκολα με τη χορήγηση Ο 2 ● Η υποξυγοναιμία που οφείλεται σε διαταραχές V/Q και σε ενδοπνευμονικό shunt χαρακτηρίζονται από αυξημένη A-a PO 2. Η πρώτη διορθώνεται εύκολα, ενώ η δεύτερη είναι ανθεκτική στη χορήγηση Ο 2 ● Η συχνότερη παθοφυσιολογική αιτία υπερκαπνίας είναι ο υποαερισμός ● Η επάρκεια της ανταλλαγής αερίων στους πνεύμονες εκτιμάται σε ποσοτική βάση α) με το ποσοστό του φυσιολογικού νεκρού χώρου σε σχέση με τον αναπνεόμενο όγκο (V D /V T ) αντανακλώντας μονάδες με υψηλό λόγο V/Q και β) με το ενδοπνευμονικό shunt (Q S /Q Τ ) και τη κυψελιδο-τριχοειδική διαφορά Ο 2 αντανακλώντας μονάδες με χαμηλό λόγο V/Q Κύρια σημεία ΙΙΙ


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Δ. ΛΑΓΟΝΙΔΗΣ MD, PhD, FCCP Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Δ/ντής ΜΕΘ Γ.Ν. Γιαννιτσών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google