Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ OΞΕΩΣΗ Δρ Δ. Λαγονίδης ΜΕΘ Νοσοκομείου Γιαννιτσών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ OΞΕΩΣΗ Δρ Δ. Λαγονίδης ΜΕΘ Νοσοκομείου Γιαννιτσών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ OΞΕΩΣΗ Δρ Δ. Λαγονίδης ΜΕΘ Νοσοκομείου Γιαννιτσών

2 Περίγραμμα Φυσιολογία της αναπνοής Ανταλλαγή των αερίων Μεταφορά των αερίων Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

3 1. Αερισμός 2. Ανταλλαγή αερίων 3. Μεταφορά αερίων 4. Ανταλλαγή αερίων Λειτουργίες αναπνευστικού συστήματος

4 ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μηχανική των πνευμόνων Πνευμονικοί όγκοι/ Κυψελιδικός αερισμός Gas Transfer Μεταφορά αερίων Ο έλεγχος της αναπνοής P atm H + + HCO 3 -  H 2 0 + CO 2 O 2 + H + ●Hb = Hb●O 2 + H +

5 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

6 Διάχυση των αερίων μέσω της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης

7 1. Πάχος της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης (L) 2. Επιφάνεια (A) 3. Διαλυτότητα του αερίου (D) 4. Διαφορά πίεσης Εξίσωση της διάχυσης : Παράγοντες που καθορίζουν τη διάχυση των αερίων

8 ((( V Q V/Q = 1 V Q V/Q < 1 V Q V/Q > 1 Σχέση αερισμού – αιμάτωσης στους πνεύμονες V

9 METAΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

10 Levy, M. M. Chest 2005;128:547S-553S Μεταφορά των αερίων σε φυσιολογικό άτομο και σε ατμοσφαιρικό αέρα

11 Μεταφορά του Ο 2 Μεταφορά του Ο 2 Δυο σημαντικά βήματα : Η διάχυση του Ο 2 από την κυψελίδα στα πνευμονικά τριχοειδή. Η διάχυση του Ο 2 από τα περιφερικά τριχοειδή στα μιτοχόνδρια των κυττάρων Tissues Lung

12 (Ο 2 TRANSPORT)

13 Διάχυση του Ο 2 από τα τριχοειδή στα κύτταρα Μεταφορά του CΟ 2 από τους ιστούς στα τριχοειδή

14 Η διάχυση του CO 2 είναι 20 φορές ταχύτερη σε σύγκριση μ΄ εκείνη του Ο 2 CO 2 O2 Mερική πίεση αερίου (mmHg) Περιεκτικότητα αερίου (mL/min) 04080 20 40

15 Καμπύλη διασπάσεως της oξυαιμοσφαιρίνης (καμπύλη του Bohr) (καμπύλη του Bohr)

16 Το φαινόμενο Haldane

17 Σταθερή κατάσταση : παραγωγή CO 2 = αποβολή CO 2  Παραγωγή CO 2 ή  αιματική ροή παραγωγή CO 2 > αποβολή CO 2 Τοπικές Επιδράσεις του CO 2 στην αιματική ροή και στο μεταβολισμό

18  [CO 2 ]: αγγειοδιαστολή Τοπικές Επιδράσεις του CO 2 στην αιματική ροή και στο μεταβολισμό ↓ pH; ↑ K + ; ↑ lactic acid  vasodilation CO 2 + H 2 0 H + + HCO 3 - εάν [CO 2 ] ↑ τότε pH ↓ H 2 CO 3

19  [CO 2 ]: αγγειοδιαστολή αύξηση αιματικής ροής: Τοπικές Επιδράσεις του CO 2 στην αιματική ροή και στο μεταβολισμό ↓ pH; ↑ K + ; ↑ lactic acid  αγγειοδιαστολή  αποβολής του CO 2 με σκοπό να αντ ιρροπήσει την  παραγω- γή του

20 Μεταφορά του CO 2 μεταξύ των ιστών και των ερυθροκυττάρων 95% 5%

21 Αναπνευστική Αναπνευστικήανεπάρκεια Po2 < 50-55 mmHg Υποξαιμική Υποξαιμική αν. ανεπάρκεια pCO2 φυσ. ή  Υπερκαπνική Υπερκαπνική αν. ανεπάρκεια pCO2>50mmHg

22 Υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια Υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπου I)

23 Παθοφυσιολογία υποξαιμίας P AO2 = FΙ O2 ( P B – 47 ) – (1,25 Pa CO2 ) P AO2 : κυψελιδικό οξυγόνο F IO2 : συγκέντρωση του εισπνεομένου οξυγόνου ως κλάσμα P B : ατμοσφαιρική πίεση Pa CO2 : συγκέντρωση του διοξειδίου Εξίσωση κυψελιδικού αερισμού

24 Παθοφυσιολογία υποξαιμίας Κυψελιδο-τριχοειδική διαφορά Ο 2 (A-a)PO 2 = P AO2 - PaO 2 < 15mmHg

25 Παθοφυσιολογία υποξαιμίας 1.Ελαττωμένη συγκέντρωση εισπνεόμενου Ο 2 (υψόμετρο) 2.Κυψελιδικός υποαερισμός 3.  V/Q (αερισμού/αιμάτωσης) 4.Ανάπτυξη ενδοπνευμονικού (ή ενδοκαρδιακού) shunt 5.  PvO 2 σ’ έδαφος ενδοπνευμονικού shunt 6.  διάχυσης Ο 2 διαμέσου της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης

26 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ (A-a)PO 2 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ Ο 2 Ελαττωμένη συγκέντρωση εισπνεόμενου Ο2 (υψόμετρο) κφΝΑΙ Κυψελιδικός υποαερισμός κφΝΑΙ  V/Q (αερισμού/αιμάτωσης)  ΝΑΙ Ανάπτυξη ενδοπνευμονικού (ή ενδοκαρδιακού) shunt  ΟΧΙ

27 Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια Υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια (Τύπου II)

28 Παθοφυσιολογία υπερκαπνίας p a CO 2 = V E = V T Χ F V E : κατά λεπτό αερισμός V T : αναπνεόμενος όγκος, F : αν. συχνότητα V CO2 παραγωγή CO2 (ml/min) V D νεκρός χώρος V CO2 V E (1- V D /V T )

29 Παράγοντες που προκαλούν υπερκαπνία Ενδοπνευμονικοί Κυψελιδικός υποαερισμόςΚυψελιδικός υποαερισμός Αύξηση νεκρού χώρουΑύξηση νεκρού χώρουΕξωπνευμονικοί Αύξηση μεταβολισμούΑύξηση μεταβολισμού Φαινόμενο HaldaneΦαινόμενο Haldane

30 Εξίσωση Henderson-Hasselbach pΗ = pK + log HCO 3 - / 0,03 PaCO 2  PaCO 2  pΗ  pΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ OΞΕΩΣΗ

31 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑΦΟΡΤΙΟ Ελεγκτικά όργανα Εγκεφαλικά ημισφαίρια - Εγκεφαλικά ημισφαίρια Αναπνευστικές Ανάγκες - Αναπνευστικές Ανάγκες (παραγωγή CO 2, κατανάλωση Ο 2 ) Εγκεφαλικό στέλεχος - Εγκεφαλικό στέλεχος Νωτιαίος μυελός - Νωτιαίος μυελός Αντιστάσεις αεραγωγών - Αντιστάσεις αεραγωγών Εκτελεστικά όργανα Φρενικό,Μεσοπλεύρια ν - Φρενικό,Μεσοπλεύρια ν. Ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς πνευμόνων - Ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς πνευμόνων Αναπνευστικοί μύες - Αναπνευστικοί μύες Ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς του θωρακικού κλωβού - Ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς του θωρακικού κλωβού Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ P atm

32 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

33 Αίτια ανεπάρκειας της αναπνευστικής αντλίας

34 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βλάβες σε κεντρικές δομές του εγκεφάλου Λειτουργικές διαταραχές Πρωτοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός ΝΕΥΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Νευρο-μυικές Νοσήματα που έχουν σχέση με τις κατιούσες νωτιαίες δέσμες Νοσήματα που έχουν σχέση με τον κατώτερο κινητικό νευρώνα Νοσήματα των περιφερικών ν. Νοσήματα της νευρομυικής σύναψ. Νοσήματα των μυών Μηχανικές διαταραχές Θώρακος Πνευμόνων

35 ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Βλάβες σε κεντρικές δομές του εγκεφάλου - τραυματικές - αγγειακές - φλεγμονώδεις Λειτουργικές διαταραχές - Φάρμακα - Μεταβολική αλκάλωση - Υποαερισμός που σχετίζεται με τον ύπνο Πρωτοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός αδυναμία του αναπνευστικού κέντρου στην επαρκή ενεργοποίηση των κατώτερων κινητοκών ν. ημερήσια  pCO 2 παρά τις φυσ. τιμές στη σπιρομέτρηση αδυναμία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα, λόγω  pCO 2, παρά τις φυσ. τιμές στις αντιστάσεις και στην ευενδοτότητα Υποαερισμός κατά τον ύπνο Πολυκυθαιμία,  HCO 3 -, πνευμονική υπέρταση

36 ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Νευρο-μυικές παθήσεις ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Νοσήματα που έχουν σχέση με τις κατιούσες νωτιαίες δέσμες - Τραύματα, απομυελίνωση Νοσήματα που έχουν σχέση με τον κατώτερο κινητικό νευρώνα - Νοσήματα των κινητικών πυρήνων στο νωτ. Μυελό Νοσήματα των περιφερικών ν. Νοσήματα της νευρομυικής σύναψης -βαριά μυασθένεια, μυοχαλαρωτικά,αμινογλυκοσίδες Νοσήματα των μυών αδυναμία στη μετατροπή των νευρικών ώσεων σε παραγωγή επαρκούς πίεσης εκ μέρους των αναπνευστικών μυών σοβαρότερες είναι οι διαταραχές στους εισπνευστικούς μύες και κυρίως του διαφράγματος επιβαρυντικοί παράγοντες : -  ευενδοτότητας πνευμόνων/θωρ.κλωβού -  αντιστάσεις αεραγωγών - εισροφήσεις, αποφρακτικές άπνοιες στον ύπνο

37 ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Μηχανικές διαταραχές ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Θώρακος Κυφοσκολίωση, θωρακοπλαστική, ινοθώραξ αγκ. σπονδυλίτις, παχυσαρκία  ευενδοτότητας θωρ.κλωβού  ευενδοτότητας πνευμόνων Αδυναμία αναπνευστικών μυών (διαφράγματος)

38 ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Μηχανικές διαταραχές ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Αποφρακτικές διαταραχές των πνευμόνων: ΒΑ, ΧΑΠ, κυστική ν.  αντιστάσεις αεραγωγών Δυναμική υπερδιάταση Μειονεκτική λειτουργικότητα διαφράγματος Αυξημένο έργο αναπνοής Κόπωση αναπνευστικών μυών

39 ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Μηχανικές διαταραχές ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ YΠΕΡΚΑΠΝΙΑ και ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ - Περιοριστικές διαταραχές των πνευμόνων: πνευμονική ίνωση, λοβεκτομές  ευενδοτότητας πνευμόνων

40 Συμπεράσματα Η αναπνευστική οξέωση δεν είναι μία συγκεκριμένη πάθηση, αλλά μία παθολογική κατάσταση, που οφείλεται στην ανισορροπία μεταξύ της παραγωγής του CO 2 και της αποβολής του Ο ανεπαρκής κατά λεπτόν αερισμός μπορεί να οφείλεται σε βλάβη σε οποιοδήποτε σημείο του αναπνευστικού συστήματος, ξεκινώντας από τον εγκέφαλο και το κέντρο της αναπνοής στον προμήκη και φτάνοντας μέχρι την κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη (ανεπάρκεια αναπνευστικής αντλίας) Σίγουρα είναι απαραίτητη η διευκρίνιση του αιτίου, που οδήγησε στην αναπνευστική οξέωση, ώστε να είναι δυνατή η αιτιολογική αντιμετώπισή της


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ OΞΕΩΣΗ Δρ Δ. Λαγονίδης ΜΕΘ Νοσοκομείου Γιαννιτσών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google