Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια

2 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Oξεία Aναπνευστική Ανεπάρκεια H αναπνευστική ανεπάρκεια είναι ΕΝΑ Σύνδρομο, που το αναπνευστικό σύστημα αποτυγχάνει να εκτελέσει την ανταλλαγή των αερίων αίματος (οξυγόνωση ή και αποβολή CO2)

3 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

4 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA) Υποξυγοναιμικού τύπου Υπερκαπνικού τύπου

5 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ↑ ↑

6 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Ποιά απο τα κάτωθι είναι σωστά για τον ορισμό της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας; 1.PaO2 < 65 mmHg @ PaCO2 < 45 mmHg @ FiO2=0.21 2.PaO2 40 mmHg @ FiO2=0.6 3.PaO2 > 60 mmHg @ PaCO2 > 50 mmHg @ FiO2 =0.21 4.PaO2 50 mmHg @ FiO2 =0.21

7 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (AA) Ορισμός A.PaO2 < 60mmHg με FiO2=0.21 ή PaO2 / FiO2 < 300 B.PaCO2 > 45-50 mmHg με ή χωρίς PaO2 < 60mm Hg (FiO2=0.21)

8 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Ποιά είναι σωστά για τον ορισμό της Οξείας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας; 1.PaO2 < 60 mmHg @ PaCO2 < 40, FiO2=0.21 2.PaO2 44, FiO2=0.6 3.PaO2 < 60 mmHg @ PaCO2 < 45, FiO2 =0.6 4.PaO2 > 90 mmHg @ PaCO2 > 50, FiO2 =0.21 @ ΡΗ < 7.25

9 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA) Ορισμός – PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6 – PaCO2 > 45-50 mm Hg με ΡΗ < 7.25 με ή χωρίς PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6

10 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Πότε διασωληνώνουμε ένα ασθενή ;

11 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA) – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 1.PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6 2.PaCO2 > 45-50 mm Hg με ΡΗ < 7.25 @ ή PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6 3.ΣΟΚ 4.Εξάντληση 5.Κώμα με GCS ≤ 8

12 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές PaO2 PaO2

13 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Πότε λέμε ότι έχουμε υποξυγοναιμία, στο επίπεδο της θάλασσας; –Η PaO2 < 90 mmHg –Η PaO2 < 80 mmHg –Η PaO2 < 70 mmHg –Η PaO2 < 60 mmHg

14 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Πότε έχουμε Υποξυγοναιμία; Ορισμός A.PaO2 < 80mmHg με FiO2-0.21 ή PaO2 / FiO2 < 400 O κανόνας του 4

15 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA) PaO2 εξαρτάται i.FiO2 ii.Patm iii.Θέση iv.Ηλικία v.Λευκά, PLT

16 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

17 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

18 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Κυψελιδο-Αρτηριακή Διαφορά Ο2 A-a O2 – PAO2 - PaO2 – PAO2 - PaO2 = [PiO2 - PaCO2/R] - PaO2 = [FiO2 x (Patm-P H2O ) - PaCO2/R] - PaO2 – A-a O2 = 2.5 + 0.21 x έτη (κ.φ: < 15-20)

19 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές – ο πιο ευαίσθητος δείκτης αναπνευστικής νόσου παίζει ρόλο στην ανταλλαγή αερίων – Δ.Δ.: από εξω - ενδοπνευμονική νόσο Κυψελιδο-Αρτηριακή Διαφορά Ο2

20 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Παθοφυσιολογία: Αίτια ΥποΟ2 A.Χαμηλό FiO2 – ΡiO2 B.Κυψελιδικός υποαερισμός C.Διαταραχή V/Q (< 1) D.Shunt απο R προς L E.Διαταραχές διάχυσης F.Χαμηλό PvO2

21 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Παθοφυσιολογία Υποξυγοναιμίας Α. Χαμηλό FiO2 – ΡiO2 Υψηλό υψόμετρο Εισπνοή τοξικών αερίων Σε πυρκαγιά

22 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Παθοφυσιολογία Υποξυγοναιμίας Β. Κυψελιδικός υποαερισμός –PaCO2; –PaO2: χαμηλή –χορήγηση Ο2, αυξάνει την PaO2 πάρα πολύ

23 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

24 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές –Στον κυψελιδικό υποαερισμό η Α-α Ο2 αποτελεί τον πιο ευαίσθητο δείκτη για την εκτίμηση της αναπνευστικής νόσου – Δ.Δ.: σε εξω - πνευμονική νόσο η Α-αΟ2 είναι κφ Κυψελιδο - αρτηριακή Διαφορά Ο2 (Α-α Ο2)

25 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

26 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Παθοφυσιολογία Υποξυγοναιμίας Γ. Διαταραχή Αερισμού- Αιμάτωσης (V/Q)

27 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q V Q V/Q=1

28 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q ? Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

29 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

30 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q ? Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

31 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑

32 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q ? Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

33 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑ SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

34 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ? Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

35 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑ SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

36 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q ?

37 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑ SHUNT ΣΙΓΗ V/Q ↓ Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q

38 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. SHUNT

39 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. SHUNT Ποιο εκ των κάτωθι είναι Shunt ?

40 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές SHUNT Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. SHUNT

41 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Δώσε FiO2=1.0, μετά Ρ Α Ο2 – ΡαΟ2 (κατά προσέγγιση 670 - ΡαΟ2) και διαιρείς αυτό δια του 20 (αντιστοιχεί σε shunt τοις %) Αν δεν τοποθετήσουμε FiO2=1.0 δεν μπορούμε αξιόπιστα να υπολογήσουμε Λειτουργικό - Ανατομικό Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. Υπολογισμός SHUNT

42 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

43 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Παθοφυσιλογία ΥποΟ2 – Ε. Διάχυση Μειωμένη σε Μειωμένη σε i.Αυξημένη απόσταση μεταξύ κυψελίδας και ερυθροκυττάρου ii.Ελαττωμένη κλίση Ο2 για διάχυση iii.Μειωμένος ο χρόνος μεταφοράς του ερυθροκυττάρου δια μέσου του τριχοειδούς (  ΚΛΟΑ, τριχοειδική ρεζέρβα)

44 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές PvO2 / SvO2 PvO2 / SvO2

45 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Σε ποιά τιμή SvO2 απαντά συνήθως η γαλακτική οξέωση;

46 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

47 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

48 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

49 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2 ?? ? ? ? ?

50 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2 ?? ??

51 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2 ??

52 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2

53 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Ακτινολογικές εικόνες συνδυαζόμενες με ΥποΟ2

54 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΥποΟ2 με φυσιολογική Α/α Θώρακα

55 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΥποΟ2 +

56 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΥποΟ2 +

57 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΥποΟ2 +

58 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές + ΥποΟ2

59 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές + ΥποΟ2

60 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές + ΥποΟ2

61 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΥποΟ2 +

62 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΥποΟ2 +

63 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές

64 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές ΘΕΡΑΠΕΙΑ Διόρθωση Υπο – Ο2 Σκοπός: PaO2 > 60 ή SaO2 > 90% M.A ένδειξη για 3 κυρίως σκοπούς –Να αυξήσει την ΡαΟ2 –Να μειώσει την PaCO2 –Να ξεκουράσει τους αναπνευστικούς μύες

65 Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Ευχαριστώ πολύΕυχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Οξ. Αναπνευστική ΑνεπάρκειαΑθ. Πρεκατές Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google