Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Διάγνωση με Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία Αναστάσιος Πετρίδης Τμήμα Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Διάγνωση με Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία Αναστάσιος Πετρίδης Τμήμα Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Διάγνωση με Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία Αναστάσιος Πετρίδης Τμήμα Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»

2 Ό ρόλος μας  ΔΙΑΓΝΩΣΗ. (Απεικόνιση των ανευρυσμάτων και η αξιολόγηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών αυτών ώστε να δώσουμε στους κλινικούς όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισή τους).  FOLLOW-UP Μέθοδοι ακτινολογικής προσέγγισης  CTA  ce-MRA & TOF  DSA (Gold Standard μέθοδος) Κύκλος Willis (Πρ. Ανα. Αρτ 30% ) Τριχασμό της ΜΕΑ Σπονδυλοβασικό σύστημα (10%) Συνήθης Θέση

3 Ανευρύσματα Ανεύρυσμα Αρ. Καρωτίδος CTA

4 Ανεύρυσμα Αρ. Καρωτίδος Ανευρύσματα Ce-MRA Ανεύρυσμα ΔΕ ICA ( υπερκλινοειδούς μοίρας)

5 Μονήρη Ανευρύσματα Ανεύρυσμα Δ. ΜΕΑ Ανεύρυσμα Πρ. Αναστομωτικής

6 Ανευρύσματα Ανεύρυσμα Αρ. ΜΕΑ. TOF Ατρακτοειδής διάταση έσω καρωτίδος και ΜΕΑ & ΠΕΑ TOF 3D TOF MRA CE-MRA

7 Ανευρύσματα Ανεύρυσμα Πρ. Αναστομωτικής Ανεύρυσμα Οπ. Αναστομωτικής Πολλαπλά Ανεύρυσμα Καρωτίδος & Οπ. Αναστομωτικής

8 Ανευρύσματα Γιγαντιαίο ανεύρυσμα Αρ. Σπονδυλικής αρτ. Μονήρη Ανεύρυσμα αρχής Δ. Οπ. Κάτω παρεγκεγαλιδικής αρτ.

9 ΠΡΟΣΟΧΗ Λάθη, artifacts & Ψευδή θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα Artifacts λόγω εμβολικού υλικού

10 Γιγαντιαίο Ανεύρυσμα Πρ. Αναστομωτικής ΠΡΟΣΟΧΗ Λάθη, artifacts & Ψευδή θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα

11 ©2007 by Radiological Society of North America ΠΡΟΣΟΧΗ Λάθη, artifacts & Ψευδή θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα Ανεύρυσμα Αρ. έσω καρωτιδας. Ανεύρυσμα Δε. ‘εσω καρωτιδος False-positive Διάταση αρχ. Τμήματος Οπ. Αναστομωτικής αρτ.

12 ©2007 by Radiological Society of North America ΠΡΟΣΟΧΗ Λάθη, artifacts & Ψευδή θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα Ψευδές αρνητικό CTA

13 Ανεύρυσμα Αρ. Καρωτίδος ΠΡΟΣΟΧΗ Λάθη, artifacts & Ψευδή θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα Δ. Καρωτίδος & ΜΕΑ Ψευδές θετικό CTA

14 ©2007 by Radiological Society of North America Ανεύρυσμα Πρ. Αναστομωτικής ΠΡΟΣΟΧΗ Λάθη, artifacts & Ψευδή θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, παραλείψεις Ψευδές αρνητικό

15 Πλεονεκτήματα CTA έναντι MRA 1.Καλύτερη απεικόνιση του αυχένος του ανευρύσματος 2.Απεικόνιση επασβεστώσεων των αγγείων & των πέριξ οστικών δομών 3.Δεν επηρεάζεται η απεικόνιση από την ροή του αίματος στα μεγάλα ανευρύσματα 4.Πληρέστερη απεικόνιση όλων αγγείων, και των κλάδων αυτών στην περιοχή του ανευρύσματος 5.Καλύτερη απεικόνιση της Π.Α.Α 6.Ταχύτερο της MRΑ 7.Δεν υπερεκτιμά ή υποτιμά τις διαστάσεις της βλάβης. 8.Απεικονίζει τον θρόμβο του ανευρυσματικού σάκκου 9.Οικονομικότερη εξέταση

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

17 Μειονεκτήματα CTA έναντι MRA 1.Ακτινοβολία 2.Οι οστικές δομές της βάσης του κρανίου δεν μας επιτρέπουν άνετη πρόσβαση στα αγγεία 3.Πάντοτε πρέπει να χορηγούμε σκιαστικό 4. με αυξημένο κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων και νεφροτοξικότητας από τα σκιαστικά της CTA


Κατέβασμα ppt "ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Διάγνωση με Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία Αναστάσιος Πετρίδης Τμήμα Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google