Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλίας Α. Καπερώνης Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργός Σισμανόγλειο Νοσοκομείο 30/11/2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλίας Α. Καπερώνης Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργός Σισμανόγλειο Νοσοκομείο 30/11/2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλίας Α. Καπερώνης Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργός Σισμανόγλειο Νοσοκομείο 30/11/2012

2 Ενδαγγειακή-Κλασσική Αγγειοχειρουργική  Αντικατάσταση της συρραφής με την καθήλωση  Μη απολίνωση των βατών κλάδων του ανευρύσματος  Περισσότερα του ενός τμήματα  Επαφή μετάλλου υφάσματος

3  Ακριβής έκπτυξη  Διατήρηση καθήλωσης  Δομική ακεραιότητα Στόχος: αποτελεσματικός μακράς διαρκείας αποκλεισμός του ανευρυσματικού σάκου

4  Ακρίβεια χειρισμών κατά την έκπτυξη  Καθηλωτικοί μηχανισμοί  Επιμήκης ισχύς  Ακτινική δύναμη  Ευελιξία - Προσαρμοστικότητα σε μεγάλες γωνιώσεις  Αντοχή υλικών Απαραίτητα για ένα ενδομόσχευμα στοιχεία για την επίτευξη του στόχου

5 Τα 2 μεγάλα προβλήματα της ενδαγγειακής επανάστασης  Μετατόπιση  Ενδοδιαφυγή

6  Πλεονέκτημα της ενδαγγειακής μεθόδου στην ποιότητα ζωής εξαφανίζεται και ίσως και αντιστρέφεται στο 6μηνο  Πλεονέκτημα στην θνητότητα εξαφανίζεται στην 2ετία  Επιπλοκές της ενδαγγειακής μεθόδου διπλάσιες στην 4ετία  Επανεπεμβάσεις 3πλάσιες στην 4ετία Συρραφή εναντίον καθήλωσης: επιπλοκές επανεπέμβαση

7 Ρήξεις μετά από ενδαγγειακή (ΕΑ) και ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση (ΑΧΑ)  EVAR 1 και 2  848 ΕΑ, 594 ΑΧΑ  Μέση παρακολούθηση 4,8 έτη  Ρήξεις: ΕΑ 27, ΑΧΑ 0  ΕΑ: 0,7 ρήξεις σε 100 άτομα-έτη  Θνητότης 30 ημερών 67%  Ιστορικό επιπλοκών (διαφυγές, μετατόπιση, ↑ σάκου, γωνίωση) αυξάνει τηνπιθανότητα ρήξης Wyss TR, et al. Ann Surg 2010

8 Επανεπεμβάσεις μετά από EVAR  Μεταανάλυση 32 μελετών και 17987 ασθενών  Ετήσια συχνότητα επανεπέμβασης: A. Τυχαιοποιημένες μελέτες 5-6,5% B. Πληθυσμιακές καταγραφές 1,7-4,3% C. Σειρές περιπτώσεων 1,7-48% • 3 από τις 32 μελέτες επανεπεμβάσεις που η αναγκαιότητά τους διαπιστώθηκε από την παρακολούθηση 1,4-9% → >90% δεν ωφελούνται από την μετεγχειρητική παρακολούθηση • 65% του κόστους της παρακολoύθησης CTA Nordon IM, et al. Eur J VascEndovascSurg 2010

9 Follow-up μετά από EVAR  Κλινική εκτίμηση  Απλή ακτινογραφία  CDU  CTA  MRA  DSA  IVUS  Ασύρματοι αισθητήρες πίεσης

10 Cost-effectiveness του follow-up  67% των ασθενών οδηγήθηκαν στην επανεπέμβαση από την κλινική τους συμπτωματολογία Black SA, et al. B J Surg 2009  44% επανεπέμβαση μετά από συμπτώματα του ανευρύσματος ή διαλείπουσα χωλότητα Karthikesalingam A, et al. B J Surg 2010  Κόστος MR £1000-1300, CT £750-1000, CDU £300-400 Sharma P, et al Postgrad Med J 2007

11 Μετεγχειρητική παρακολούθηση σε ασθενείς με EVAR  Ανάγκη παρακολούθησης της θέσης του ενδαγγειακού μοσχεύματος,των ενδοδιαφυγών και του μεγέθους του ανευρύσματος για όλη την ζωή των ασθενών  Συνήθη πρωτόκολλα περιλαμβάνουν απλή ακτινογραφία, υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία σε διαφορετικούς συνδυασμούς και διαφορετικά χρονικά διαστήματα  Τάση περιορισμού των ΑΤ

12 Σύνηθες πρωτόκολλο μετεγχειρητικής παρακολούθησης  Απλές ακτινογραφίες κοιλίας και CTA με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό στους μήνες 1, 6 και 12  Επανάληψη των εξετάσεων κάθε 6 ή 12 μήνες

13 Τάση περιορισμού των CTA  Ακτινοβολία  Ενδοφλέβιο σκιαγραφικό  Κόστος  Συμμόρφωση ασθενούς

14 Πρόταση τροποποίησης του πρωτοκόλλου μτχ παρακολούθησης Nordon IM, et al. Eur J VascEndovascSurg 2010

15 5ετής μτχ παρακολούθηση στην πολυκεντρική μελέτη του Zenith (US) Sternbergh III WC, et al. JVS 2008

16 Συστάσεις των ερευνητών του Zenith Sternbergh III WC, et al. JVS 2008

17 CTA για μτχ παρακολούθηση-επανεπεμβάσεις μετά από τοποθέτηση Powerlink  345 ασθενείς με Powerlink  1519 CTA ως την πενταετία  Ενδοδιαφυγές 36% (95% τύπου ΙΙ)  72 επανεπεμβάσεις σε 49 ασθενείς  Από τις 58 επανεπεμβάσεις λόγω των ευρημάτων της CTA 49(84%) είχαν διαπιστωθεί στην πρώτη εξέταση Patel MS, et al. JVS 2010

18 Ασύρματοι αισθητήρες πίεσης  Δυνατότητα διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής εκτίμησης του αποτελέσματος του EVAR  Δύο συσκευές A. Endosure, CardioMems, Inc., Atlanta, USA B. ImPressure, Remon Medical Technologies, Caesarea, Israel  Επανειλημμένη αναίμακτη μέτρηση πίεσης στον σάκο  Παθητικό σύστημα χωρίς μπαταρία που ενεργοποιείται από εξωτερική συσκευή

19 Τοποθέτηση του αισθητήρα Endosure

20

21

22

23 CardioMicroElectroMechanicalSystems EndoSure Wireless Pressure Sensor pre-exclusion post-exclusion

24 RemonImPressure Wireless Pressure Sensor TPS telemetric pressure sensor Helmholtz Institute for Biomedical Engineering, RWTH Aachen in cooperation with the Institute of Materials in Electrical Engineering, RWTH Aachen, Germany

25 Συσχέτιση της πίεσης στον σάκο με την διάμετρο του ανευρύσματος Dias NV, et al. JVS 2004

26 Συσχέτιση πίεσης στον σάκο και διαμέτρου του ανευρύσματος Kurosawa K, et al. SeminVascSurg 2007

27 Okhi T, et al. JVS 2007  Ενδοδιαφυγές Ι και ΙΙΙ = αποτυχία της επέμβασης  Ισοδύναμο ενδοδιαφυγής Ι = μέτρηση πίεσης πριν την έκπτυξη του αντίπλευρου σκέλους (μεγάλη περιφερική Ι) τόσο με τον καθετήρα όσο και με τον αισθητήρα  Μέτρηση πίεσης με τον αισθητήρα μετά την έκπτυξη του αντίπλευρου σκέλους  Μείωση ≥ 30% = επιτυχής αποκλεισμός

28 APEX trial: συσχέτιση μέτρησης πίεσης καθετήρα και αισθητήρα Okhi T, et al. JVS 2007

29 Συσχέτιση αισθητήρα και αγγειογραφίας στον αποκλεισμό του ΑΚΑ Okhi T, et al. JVS 2007

30 Πίεση παλμού στον σάκο πριν και μετά την πλήρη έκπτυξη του ενδομοσχεύματος Okhi T, et al. JVS 2007

31 Χρήση διαφόρων ενδομοσχευμάτων Μετρήσεις πιέσεων στον σάκο  Talent, Zenith, Excluder (9/34/8) • Talent όχι στοιχεία ενδοδιαφυγής αγγ/α, Zenith 3 τύπου ΙΙ, 1 τύπου Ι • ↑ porosity, endotension βραχυπρόθεσμα στο Talent Shrikhande G, et al. W J Surg 2010

32 Η σφυγμική κίνηση του αισθητήρα επηρεάζει τις μετρήσεις? Hinnen JW, et al. J EndovascTher 2006

33 Μετρήσεις πιέσεων στον σάκο μτχ και σε βραχύ follow-up Hoppe H, et al. EurRadiol 2008

34 Εξέλιξη μη ανιχνεύσιμης αγγειογραφικά ενδοδιαφυγής την 1 η ΜΤΧ εβδομάδα Gandhi RT, et al, Vasc Endovasc Surg 2011

35 ↑ πίεσης στον σάκο→CTA

36 Ανίχνευση ενδοδιαφυγών με το TPS σε πρόπλασμα  Αύξηση των πιέσεων στον σάκο 15-95% ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της ενδοδιαφυγής και ανεξάρτητα από τον περιεχόμενο θρόμβο Springer F, et al. EurRadiol 2007

37 Το πρόβλημα του θρόμβου για τις μετρήσεις της πίεσης στον σάκο  Μέτρηση της πίεσης μέσα στον θρόμβο τόσο σε στατικές όσο και σε δυναμικές συνθήκες δεν δίνει ακριβή και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα Hinnen JW, et al. Eur J VascEndovascSurg 2005  Η μέτρηση της πίεσης στον θρόμβο του σάκου είναι σημαντικά χαμηλότερη Hinnen JW, et al. JVS 2005  Η κατεύθυνση της μέτρησης της πίεσης μέσα στον θρόμβο επηρεάζει τις μετρήσεις Hinnen JW, et al. JVS 2007

38 Χρόνια παρακολούθηση της πίεσης του σάκου μετά από EVAR Ellozy SH, et al. JVS 2006 Η μείωση της διαμέτρου σχετίζεται με χαμηλότερο MPI. Η σταθερή διάμετρος δεν συνδέεται με αύξηση των πιέσεων

39 Συμφωνία μετρήσεων1 καθετήρα και αισθητήρα Silveira PG, et al. CLINICS 2008

40 Συμφωνία μετρήσεων2 καθετήρα και αισθητήρα Silveira PG, et al. CLINICS 2008

41 ENDOCOM project  Μεταβολή των ιδιοτήτων (γεωμετρία, ελαστικότητα) του τοιχώματος του σάκκου  Μεταβολή της δομής και της έκτασης του θρόμβου  Κατανομή και διασπορά των ενδοδιαφυγών Μη ομοιογενές πεδίο πιέσεων – ανακρίβεια μετρήσεων Δίκτυο αισθητήρων στο σάκκο ή/και στην πρόθεση (επικοινωνούσα πρόθεση) Lip6, IRBM 2011

42 PRessure and Imaging using the Cardiomems Endosure sensor for Long-term follow-up after Evar with Standard Surveillance (prospective registry) study  Σκοπός η συσχέτιση των μετρήσεων των πιέσεων από τους αισθητήρες με κλινική εικόνα και ευρήματα CT, CDU σε βάθος χρόνου  Προυπόθεση η τοποθέτηση Endosure  Έναρξη 10/2008  Υπολογιζόμενη συμμετοχή 900 άτομα  Υπολογιζόμενη λήξη 10/2012

43 Περιορισμοί των ασυρμάτων αισθητήρων πίεσης  Ακρίβεια μετρήσεων (θρόμβος-θέση ως προς την ΕΔ)  Διάρκεια απόδοσης, μετανάστευση, φθορά υλικών, αλληλεπιδράσεις με τους γύρω ιστούς  Κόστος προσθέτει σε μια ηδή ακριβή ιστορία, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, με την ελπίδα ότι θα μειώσει το κόστος της μτχ παρακολούθησης

44 Συμπεράσματα Ι  Η άμεση μέτρηση των πιέσεων μέσα στον σάκο είναι σίγουρα ελκυστική και πολλά υποσχόμενη  Γίνεται στο ιατρείο με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή  Πιστοποιεί διεγχειρητικά τον αποκλεισμό του σάκου  Μπορεί να απλοποιήσει την παρακολούθηση των EVAR και να μειώσει την έκθεση των ασθενών σε ακτινοβολία και σκιαγραφικό  Μπορεί να μειώσει το κόστος της παρακολούθησης

45 Συμπεράσματα ΙΙ  Ζητούμενο η τεχνολογική εξέλιξη των αισθητήρων και η αξιοπιστία των μετρήσεων αλλά και  Η διενέργεια μακροχρόνιων κλινικών δοκιμών για να διαπιστωθεί η δυνατότητα της μεθόδου να ανιχνεύει έγκαιρα ενδοδιαφυγές και μετανάστευση και δομικές ανωμαλίες του ενδομοσχεύματος  Εμπόδιο το κόστος  Μπορεί να αποτελέσει την κύρια μέθοδο παρακολούθησης?

46


Κατέβασμα ppt "Ηλίας Α. Καπερώνης Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργός Σισμανόγλειο Νοσοκομείο 30/11/2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google