Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Κλινικό, Ερευνητικό και Οργανωτικό Επίπεδο Κ. Γερουλάνου, Γ. Σκαλκώτος, Λ. Πέππου, Φ. Δοκιανάκη,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Κλινικό, Ερευνητικό και Οργανωτικό Επίπεδο Κ. Γερουλάνου, Γ. Σκαλκώτος, Λ. Πέππου, Φ. Δοκιανάκη,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Κλινικό, Ερευνητικό και Οργανωτικό Επίπεδο Κ. Γερουλάνου, Γ. Σκαλκώτος, Λ. Πέππου, Φ. Δοκιανάκη, Σ. Σιμιστήρας, Ν. Πατελάκης, Δ. Χονδρός και Μ. Οικονόμου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓIΕΙΝΗΣ

2 Θεωρητικό Πλαίσιο  Ένας από τους στόχους ενός ΚΨΥ είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων της κοινότητας.  Ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών που ήδη παρέχει, καθώς και η αξιολόγηση της ανταπόκρισης της κοινότητας σε αυτές τις υπηρεσίες.

3 Θεωρητικό Πλαίσιο (2)  Ακόμα και σήμερα στη χώρα μας η καταγραφή του ιστορικού, της πορείας και της έκβασης ενός περιστατικού σε υπηρεσίες υγείας γίνεται συνήθως χειρόγραφα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνά ελλείψεις και δυσκολίες στην επεξεργασία των πληροφοριών.  Ένα σύστημα μηχανογράφησης όμως μπορεί να έχει πολλαπλή χρησιμότητα σε κλινικό, ερευνητικό και οργανωτικό επίπεδο

4 Θεωρητικό Πλαίσιο (3)  Η ηλεκτρονική καταγραφή κλινικών δεδομένων μεταξύ άλλων, – βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ τμημάτων ενός κέντρου, – μειώνει τα ιατρικά λάθη, – επιταχύνει σημαντικά την ανάκτηση και επεξεργασία των δεδομένων και – είναι πιο οικονομική από την χειρόγραφη καταγραφή  Από πρόσφατες έρευνες έχει φανεί ότι η ηλεκτρονική καταγραφή κλινικών δεδομένων είναι κατά 40% πιο πλήρης και καθιστά κατά 20% ταχύτερη την ανάκτηση των δεδομένων (Lombroso & Eng, 1987; Tsai & Bond, 2007)

5 Πλαίσιο  Πριν τη χρήση ενός συστήματος μηχανογράφησης πρέπει να αναρωτηθούμε – Ποιες υπηρεσίες του ΚΨΥ θα ωφεληθούν από τη χρήση του λογισμικού και με ποιο τρόπο – Αν το σύστημα μηχανογράφησης θα είναι τελικά πιο οικονομικό από τη χειρόγραφη καταγραφή των λειτουργιών ενός ΚΨΥ – Αν η αρχική επένδυση χρόνου θα εξισσοροπηθεί από την τελική μείωση στο χρόνο καταγραφής και επεξεργασίας – Αν θα είναι δυνατή η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων – Αν θα είναι ασφαλή τα συλλεγόμενα στοιχεία

6 Σχεδίαση  Η επιστημονική ομάδα του ΚΨΥ – προσδιόρισε το περιεχόμενο των πληροφοριών που επιθυμεί να συλλέγεται και να καταχωρείται στο πρόγραμμα – περιέγραψε τις οργανωτικές και ερευνητικές ανάγκες του ΚΨΥ  Η e-Addon δημιούργησε μια ευέλικτη, ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πολλαπλές δυνατότητες – στην καταγραφή όλων των στοιχείων – στη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων – στη διοικητική οργάνωση του ΚΨΥ

7

8

9 Οργανωτικό Επίπεδο  4 βασικοί άξονες – Διαχείριση των ραντεβού, των ωραρίων και των χώρων λειτουργίας (διαχείριση πόρων) – Πλήρης κατάλογος υπηρεσιών, συνεργατών και δομών εντός και εκτός τομέα – Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια δεδομένων  Αναλυτική αντιστοίχιση δικαιωμάτων για κάθε ξεχωριστή “οντότητα”  Δυνατότητα καθορισμού διαφορετικού μενού για το κάθε τμήμα.  Ορισμός ονόματος και κωδικού για κάθε χρήστη – Εξατομικευμένη εικόνα

10

11 Ερευνητικό Επίπεδο  Πλεονεκτήματα της βάσης – Άμεση διαθεσιμότητα και ανανέωση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο – Δυνατότητα αποθήκευσης των βημάτων συγκεκριμένης επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησής τους σε άλλα σετ δεδομένων – Η δυνατότητα χρήσης φίλτρων και επιλογής δεδομένων και στο επίπεδο της βάσης αλλά και στο επίπεδο των επιλεγμένων δεδομένων – Δυνατότητα σχεδίασης, υλοποίησης και επεξεργασίας αυτοτελών ερευνών (π.χ. Διερεύνηση της ύπαρξης στιγματιστικών στάσεων στον τομέα ευθύνης του ΚΨΥ, διερεύνηση αναγκών της κοινότητας στον τομέα ευθύνης του ΚΨΥ, κτλ.)

12 Ερευνητικό Επίπεδο (συν.)  Όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, είτε βρίσκονται σε πεδία της Βάσης είτε σε πεδία των Φορμών είναι άμεσα διαθέσιμα για πλήρη στατιστική ανάλυση – Περιγραφική στατιστική (συχνότητες, δείκτες κεντρικής τάσεως και δείκτες διασποράς) – Διερεύνηση στατιστικών προϋποθέσεων – t-test, ANOVA, ANCOVA, Συνάφεια, Ευθύγραμμη Παλινδρόμηση, Μη-Παραμετρικά τεστ, κτλ. – Σχεδιαγράμματα

13

14

15 Κλινικό Επίπεδο  Ενιαίος τρόπος καταγραφής των δεδομένων και κυρίως των διαγνώσεων (βάση DSM-IV και ICD-10), το οποίο διευκολύνει την ερευνητική αξιοποίηση των δεδομένων  Ευκολότερη και ταχύτερη καταγραφή των πληροφοριών που σχετίζονται με το ιστορικό, την πορεία και την έκβαση των περιστατικών  Άμεση πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία  Καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών

16

17

18 Πλεονεκτήματα της βάσης για το ΚΨΥ  Δυνατότητα αξιοποίησης των κλινικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΚΨΥ  Σχεδιασμός αυτοτελών ερευνών για αξιολόγηση των αναγκών στην κοινότητα και την ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες του ΚΨΥ  Βελτίωση του χρόνου καταγραφής των περιστατικών  Βελτίωση στη διαχείριση των ραντεβού

19 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας! Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)


Κατέβασμα ppt "Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων για Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Κλινικό, Ερευνητικό και Οργανωτικό Επίπεδο Κ. Γερουλάνου, Γ. Σκαλκώτος, Λ. Πέππου, Φ. Δοκιανάκη,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google