Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ηλεκτρισμός στη ζωή μας Οι πολλές χρήσεις του ηλεκτρισμού έχουν δημιουργήσει έναν ευκολότερο και ανετότερο τρόπο ζωής. Ο ηλεκτρισμός, ενώ συντομεύει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ηλεκτρισμός στη ζωή μας Οι πολλές χρήσεις του ηλεκτρισμού έχουν δημιουργήσει έναν ευκολότερο και ανετότερο τρόπο ζωής. Ο ηλεκτρισμός, ενώ συντομεύει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ηλεκτρισμός στη ζωή μας Οι πολλές χρήσεις του ηλεκτρισμού έχουν δημιουργήσει έναν ευκολότερο και ανετότερο τρόπο ζωής. Ο ηλεκτρισμός, ενώ συντομεύει το χρόνο για την εκτέλεση μιας εργασίας και προσφέρει άνεση, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα από απροσεξία ή από έλλειψη γνώσεων. Όταν ο ηλεκτρισμός δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους απλούς κανόνες ασφαλείας, μπορεί να προκαλέσει το θάνατο, να τραυματίσει ή να προκαλέσει πυρκαγιά. Με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ηλεκτροδοτουμένων συσκευών και εργαλείων αυξάνει και η ευθύνη μας για τον ασφαλή τρό π ο λειτουργίας τους. Σαν κυριότερες αιτίες π υρκαγιών π ρώτες είναι τ ' αναμμένα τσιγάρα και τα σ π ίρτα και δεύτερες ο ηλεκτρολογικός εξο π λισμός και οι καλωδιώσεις. Το σ π ίτι είναι ο υ π' αριθμό 1 χώρος σε συχνότητα θανάτων α π ό ηλεκτρο π ληξία.

2 Σίγουρα όλοι πιστεύουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο πλεονεκτήματα μας αποφέρει.. Ισχύει αυτό όμως...;;;;

3 Υπάρχουν κι ατυχήματα.. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δημοσιεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σειρά άρθρων που παρουσίαζαν την ηλεκτροπληξία ως αιτία μεγάλου αριθμού θανάτων στα αμερικάνικα νοσοκομεία. Μια πιθανή αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρικό ατύχημα είναι οι ρευματοδότες και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

4 Όταν το σώμα μας διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, παθαίνουμε ηλεκτροπληξία. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να μοιάζει με απλό γαργάλημα στις άκρες των δακτύλων του χεριού ή μπορεί να προκαλέσει μυϊκή σύσπαση, να παραλύσει την καρδιά, να ανακόψει τη λειτουργία της αναπνοής ή να προσβάλλει καίρια το νευρικό σύστημα. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να είναι μοιραία όταν το ηλεκτρικό ρεύμα περάσει από την καρδιακή χώρα. Ηλεκτροπληξία

5 Ιατρική Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν το έχουμε μόνο για φωτισμό, θέρμανση και για προετοιμασία φαγητού, διότι παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στον τομέα της ιατρικής. Άλλωστε κανένας μας δεν θα μπορούσε να κάνει διάφορες επεμβάσεις όπως καρδιογραφήματα,ακτινογραφίες,μαγνητικές τομογραφίες,αξονικές κ.α.

6 Το νυστέρι είναι πια λιγάκι ντεμοντέ. Για να ανορθώσουν ένα πρόσωπο που γερνάει, οι δερματολόγοι στη Νέα Υόρκη χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό, ο οποίος μεταφέρεται στο δέρμα με τη μορφή ραδιοσυχνοτήτων.

7 Λίφτινγκ με ηλεκτρισμό Σήμερα, η αισθητική ιατρική εξελίσσεται. « Οι συσκευές π ου εκ π έμ π ουν ενέργεια με τη μορφή των ραδιοσυχνοτήτων, ό π ως το Thermage και το Accent, μεταφέρουν θερμότητα κάτω α π ό την ε π ιδερμίδα » μας εξηγεί η δερματολόγος Μαρία Μαυρίδου. « Με αυτόν τον τρό π ο π ροκαλούν θερμικό σοκ στους ινοβλάστες π ου βρίσκονται στο χόριο κι έτσι τους π αρακινούν να π αράγουν κολλαγόνο. Καθώς η θερα π εία δεν ε π ηρεάζει την ε π ιδερμίδα, δεν αφήνει κανένα σημάδι εξωτερικά. Για τον ίδιο λόγο δεν δημιουργεί και φωτοευαισθησία. Ακόμη κι αν εκτεθεί κανείς μετά την εφαρμογή στον ήλιο, δεν κινδυνεύει α π ό χρωματικές βλάβες ». Τα α π οτελέσματα της θερα π είας αρχίζουν να γίνονται ορατά μετά α π ό ένα μήνα, όταν το καινούργιο κολλαγόνο φτάσει στην ε π ιφάνεια, και ολοκληρώνονται μετά α π ό έξι. Οι ραδιοσυχνότητες μ π ορούν να εφαρμοστούν τόσο π ρολη π τικά, για να π ροετοιμάσουν καλύτερα το δέρμα για το καλοκαίρι, όσο και ε π ιδιορθωτικά, για να α π οκαταστήσουν τις βλάβες.

8 Apotuxia sou lewwwww!!!!!!

9 Aoutssssss!!!!

10 Μαγνητική για βαθιά τραύματα

11 Συμβουλή Πρόληψης

12 Ένα Ξεχωριστό Δώρο Ζωής

13 Βιολογικές επιπτώσεις Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού είναι ότι οι εξεταζόμενοι και το προσωπικό δεν εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Υπάρχει όμως η επίδραση τριών διαφορετικών μαγνητικών πεδίων : του στατικού μαγνητικού πεδίου Βο, των βαθμίδων πεδίου Gx, Gy κ.λπ. και των μαγνητικών παλμών Β1. Αυτοί οι τελευταίοι αποτελούν τη λεγόμενη ‘’ακτινοβολία ραδιοσυχνότητα’’. Οι πιθανές βιολογικές επιπτώσεις θα προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τα τρία αυτά πεδία. Ως προς την επίδραση στατικών πεδίων σε βιολογικούς οργανισμούς υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα προερχόμενα από άλλους χώρους εργασίας. Π.χ. εργαστήρια Πυρηνικής Φυσικής που χρησιμοποιούν επιταχυντές σωματιδίων. Υπάρχουν επίσης αποτελέσματα που προέρχονται από πειράματα σε ζώα (κυρίως ποντίκια). Γενικά, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή παρατηρηθεί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα βλαβερά βιολογικά αποτελέσματα.

14 Μειονεκτήματα Η μαγνητική τομογραφία, παρότι έχει φέρει νέα επανάσταση στην ακτινοδιαγνωστική εμφανίζει και ορισμένα μειονεκτήματα: α. Η αφθονία εφαρμογών και η απαίτηση σύνθετης γνώσης φυσικών παραμέτρων, υπολογιστών, μαθηματικών, φυσιολογίας και ανατομίας για την σωστή εκμετάλλευση αυτού του εργαλείου καθιστά σχετικά δύσκολη την εφαρμογή του. β. Η μεγάλη χρονική διάρκεια εκτέλεσης ορισμένων ακολουθιών. γ. Η ερμηνεία και η επεξεργασία των εικόνων και των ποσοτικών δεδομένων καθώς επίσης και η δυσκολία αναγνώρισης των ψευδενδείξεων. δ. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην ιιατρική έχουν υψηλό κόστος (περίπου ένα εκατομμύριο δολλάρια ανά χώρα για μία μονάδα, καθώς και μερικές χιλιάδες ευρώ για τη συντήρησή τους).ι Η μαγνητική τομογραφία, παρότι έχει φέρει νέα επανάσταση στην ακτινοδιαγνωστική εμφανίζει και ορισμένα μειονεκτήματα: α. Η αφθονία εφαρμογών και η απαίτηση σύνθετης γνώσης φυσικών παραμέτρων, υπολογιστών, μαθηματικών, φυσιολογίας και ανατομίας για την σωστή εκμετάλλευση αυτού του εργαλείου καθιστά σχετικά δύσκολη την εφαρμογή του. β. Η μεγάλη χρονική διάρκεια εκτέλεσης ορισμένων ακολουθιών. γ. Η ερμηνεία και η επεξεργασία των εικόνων και των ποσοτικών δεδομένων καθώς επίσης και η δυσκολία αναγνώρισης των ψευδενδείξεων. δ. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην ιιατρική έχουν υψηλό κόστος (περίπου ένα εκατομμύριο δολλάρια ανά χώρα για μία μονάδα, καθώς και μερικές χιλιάδες ευρώ για τη συντήρησή τους).ι

15 Μαγνητική τομογραφία Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (στα αγγλικά Magnetic Resonance Imaging (MRI), ή αλλιώς Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός) ή, όπως είναι περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα, Μαγνητική Τομογραφία είναι μια ακτινολογική μέθοδος απεικόνισης του εσωτερικού ενός οργανισμού. Θεωρείται τεράστια ιατρική πρόοδος.αγγλικάακτινολογικήιατρική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (στα αγγλικά Magnetic Resonance Imaging (MRI), ή αλλιώς Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός) ή, όπως είναι περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα, Μαγνητική Τομογραφία είναι μια ακτινολογική μέθοδος απεικόνισης του εσωτερικού ενός οργανισμού. Θεωρείται τεράστια ιατρική πρόοδος.αγγλικάακτινολογικήιατρική

16 Μειονεκτήματα Η αξονική τομογραφία, παρά τα τεράστια θετικά της, έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Τα πιο βασικά είναι: 1) Ο εξεταζόμενος ακτινοβολείται με μεγάλη ποσότητα ακτίνων Χ, και η ακτινοβολία έχει διαπιστωθεί ότι είναι ένας μεταλλαξιογόνος παράγοντας, 2) ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων εμφανίζει αλλεργία στη σκιαγραφική ουσία, 3) η εικόνα είναι σχετικά "άκαμπτη", αφού η μέγιστη κλίση λήψης που επιτυγχάνεται είναι 30 ο. Για ορισμένα από αυτά τα σημεία, εξέλιξη της αξονικής θεωρείται η μαγνητική τομογραφία, 4) δεν απεικονίζει καλά τα μαλακά μόρια.ακτίνων Χμεταλλαξιογόνοςαλλεργίαμαγνητική τομογραφία Η αξονική τομογραφία, παρά τα τεράστια θετικά της, έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Τα πιο βασικά είναι: 1) Ο εξεταζόμενος ακτινοβολείται με μεγάλη ποσότητα ακτίνων Χ, και η ακτινοβολία έχει διαπιστωθεί ότι είναι ένας μεταλλαξιογόνος παράγοντας, 2) ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων εμφανίζει αλλεργία στη σκιαγραφική ουσία, 3) η εικόνα είναι σχετικά "άκαμπτη", αφού η μέγιστη κλίση λήψης που επιτυγχάνεται είναι 30 ο. Για ορισμένα από αυτά τα σημεία, εξέλιξη της αξονικής θεωρείται η μαγνητική τομογραφία, 4) δεν απεικονίζει καλά τα μαλακά μόρια.ακτίνων Χμεταλλαξιογόνοςαλλεργίαμαγνητική τομογραφία

17 Αξονική τομογραφία Η Αξονική τομογραφία ή Υπολογιστική τομογραφία (στα Αγγλικά αρχικά Axial Tomography, σήμερα Computed Tomography - CT) είναι ακτινολογική μέθοδος εξέτασης του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να απεικονίσει σε κάθετες τομές ολόκληρο το σώμα, χρησιμοποιώντας την ακτινοβολία Χ. Η αξονική τομογραφία εισήχθη στην ιατρική διαγνωστική τη δεκαετία του 1970 (για την ακρίβεια το 1968) και έφερε επανάσταση στο χώρο. Ξεκίνησε από τις Η.Π.Α και το πρώτο όργανο που μελετήθηκε με αυτήν ήταν ο εγκέφαλος. Η μέθοδος έτυχε ταχέως καθολικής αποδοχής, κυρίως, για το ότι δεν προκαλεί καμία ταλαιπωρία στους ασθενείς και έχει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Η Αξονική τομογραφία ή Υπολογιστική τομογραφία (στα Αγγλικά αρχικά Axial Tomography, σήμερα Computed Tomography - CT) είναι ακτινολογική μέθοδος εξέτασης του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να απεικονίσει σε κάθετες τομές ολόκληρο το σώμα, χρησιμοποιώντας την ακτινοβολία Χ. Η αξονική τομογραφία εισήχθη στην ιατρική διαγνωστική τη δεκαετία του 1970 (για την ακρίβεια το 1968) και έφερε επανάσταση στο χώρο. Ξεκίνησε από τις Η.Π.Α και το πρώτο όργανο που μελετήθηκε με αυτήν ήταν ο εγκέφαλος. Η μέθοδος έτυχε ταχέως καθολικής αποδοχής, κυρίως, για το ότι δεν προκαλεί καμία ταλαιπωρία στους ασθενείς και έχει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια.

18 Σας ευχαριστούμε !


Κατέβασμα ppt "Ο ηλεκτρισμός στη ζωή μας Οι πολλές χρήσεις του ηλεκτρισμού έχουν δημιουργήσει έναν ευκολότερο και ανετότερο τρόπο ζωής. Ο ηλεκτρισμός, ενώ συντομεύει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google