Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Στέλλα Κυβέλου, Επ. καθηγήτρια, Νεκταρία Μαραβά,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Στέλλα Κυβέλου, Επ. καθηγήτρια, Νεκταρία Μαραβά,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Στέλλα Κυβέλου, Επ. καθηγήτρια, Νεκταρία Μαραβά, Υποψ. Διδάκτωρ

3 Εξωτερικό περιβάλλον ΑπειλέςΔράσεις αντιμετώπισης Προσπάθειες διαφυγής ΕυκαιρίεςΔράσεις αξιοποίησης Προσπάθειες διερεύνησης ΠλεονεκτήματαΑδυναμίες Εσωτερικό περιβάλλον Richards, 2001 (τροποποιημένος)

4

5  Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιέχει : ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ( ΔΚΚ, 2006)   Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι : • ένα σε τοπικό επίπεδο. • ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο. • Βασικό « εργαλείο » σχεδιασμού των Ο. Τ. Α. στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας του πληθυσμού.

6 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και Δήμοι πρωτευουσών νομών  Οι Δήμοι που προέρχονται από εθελούσια συνένωση.  Όποιος άλλος Δήμος επιθυμεί  Στο Α ’ εξάμηνο της δημοτικής περιόδου  Μπορεί να αναθεωρείται κάθε τετραετία.

7 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

8 . •ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ •ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ •ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ •ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Κεφάλαιο1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Κεφάλαιο1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις Κεφάλαιο 2.2: Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός - δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

9 . •ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ •ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ KEΦ. 1. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: α ) Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδομές, β) Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός, γ) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση, δ) Ο Ο.Τ.Α. ως οργανισμός και οι σχέσεις του με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς ε) Οικονομική κατάσταση του ΟΤΑ SWOT ANALYSIS

10 . •ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ •ΚΕΦ. 2.1 •ΚΕΦ. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΤΑ  Καθορισμός Μέτρων και προτεινομένων Δράσεων ανά τομέα παρέμβασης. (Στόχοι και δράσεις).  Τετραετής επιχειρησιακός προγραμματισμός. Ιεράρχηση Δράσεων Δήμου.  Ετήσιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

11 . •ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΕΦ. 3.1 •ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΕΦ. 3.2 •ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ •ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οικονομικός Προγραμματισμός α) Εκτίμηση εσόδων του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας, β) Εκτίμηση λειτουργικών και οι επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράμματος. γ) Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Α. Δείκτες εκροών για τις προτεινόμενες δράσεις Β. Δείκτες Αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων.

12

13  Προβλήματα και Δυνατότητες Αρχικά αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής στο θέμα και εντοπίζονται τα κυριότερα Προβλήματα ( ανάγκες ή μειονεκτήματα ) και οι δυνατότητές της ( πλεονεκτήματα ).  Περιορισμοί και Ευκαιρίες Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής, αξιολογείται η κατάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος και εντοπίζονται συνθήκες, τάσεις και πιθανές εξελίξεις, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση της περιοχής στο θέμα.

14  Γενικές εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον ( Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές, Τεχνολογικές )  Γενικές εξελίξεις στο πολιτικο – διοικητικό σύστημα της χώρας  Τάσεις εξέλιξης των χαρακτηριστικών ( οικονομικών, κοινωνικών κλπ ) της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.  Θεσμικό πλαίσιο Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  Πολιτικές και προγράμματα φορέων αναπτυξιακού προγραμματισμού ( Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και κεντρικοί δημόσιοι οργανισμοί, Περιφέρεια, Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, γειτονικοί Δήμοι )  E θνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες  Πολιτικές του ΥΠΕΣΔΔΑ για τους φορείς Αυτοδιοίκησης  Αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης ( ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ )

15 Θεματικός τομέας Θέματα τοπικής ανάπτυξης Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες και Ευκαιρίες Κρίσιμα ζητήματα Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Θέμα Α Θέμα Β …………… Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός Θέμα Α Θέμα Β …………… Τοπική οικονομία & απασχόληση Θέμα Α Θέμα Β …………… ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΓΗ: ΕΕΤΑΑ, 2007

16  Επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.  Είναι μια απλή και δημοφιλής τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια σχεδιασμού μιας πολιτικής.  Επιτρέπει την άμεση, έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτικών  Επιτρέπει και συντείνει στην διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών για την περιοχή.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Στέλλα Κυβέλου, Επ. καθηγήτρια, Νεκταρία Μαραβά,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google