Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ ΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14 ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ ΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14 ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ ΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14 ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

2 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Θέση σε σχέση με το V / Q Καθορισμός και αξιολόγηση της Αναπνοής Τοποθέτηση και αναπνοή Τοποθέτηση και FRC Τοποθέτηση και Πόνος

3 Σ ΤΟΧΟΙ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Χαλάρωση Ανακούφιση από τον πόνο Βελτίωση αερισμού, αιμάτωσης, V/Q Έλεγχο δύσπνοιας Μείωση αναπνευστικού έργου / αποτελεσματική λειτουργία του διαφράγματος και των επικουρικών μυών Παροχέτευση

4 V / Q : ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ V / Q φυσιολογικό: ιδανικό = 1 ↑ νεκρού χώρου δηλαδή V / Q > 1 / ισούται με το άπειρο (όταν το μεγαλύτερο μέρος του αερισμού χάνεται) ↑ shunt / φυσιολογική παράκαμψη δηλαδή V / Q <1 / ισούται με το μηδέν (η ποσότητα του αίματος που αποτυγχάνει να οξυγονωθεί, όταν διέρχεται διαμέσου των πνευμόνων π.χ. ατελεκτασία, πύκνωση) V / Q: Είναι υψηλό στην κορυφή και χαμηλό στη βάση του πνεύμονα Αερισμός : καλύτερος στην κορυφή του πνεύμονα Αιμάτωση : καλύτερη στις βάσεις

5 Π ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ Βαρύτητα σε σχέση με  Ενδοτικότητα του πνεύμονα  Υπεζωκοτική πιέση ( υψηλή στην κορυφή/χαμηλή στη βάση) Θέση του διαφράγματος  Καθιστή ή όρθια (μεγ.π.ο)  Ύπτια  Πλάγια Παθολογικές καταστάσεις

6 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7 Θ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ V / Q Όρθια θέση  ↑ F.R.C ↑ V.C.  ↑ την προσθιοπίσθια διάμετρο του θώρακα  ↓ την καρδιακή παροχή και τη φλεβική επιστροφή  ↓ την κυρτότητα του διαφράγματος στο τέλος της εκπνοής ( οι θόλοι έλκονται προς τα κάτω)  ↑ τις λιμνάζοντες εκκρίσεις στις βάσεις των πνευμόνων  Καλύτερη έκπτυξη των βάσεων με βαθειά εισπνοή  Καλύτερη κατανομή του αερισμού και της αιμάτωσης στις βάσεις του πνεύμονα.  Καλύτερος κατά λεπτό αερισμός

8 Ύ ΠΤΙΑ ↓ έκπτυξη προσθιοπίσθια / κατακόρυφη διάμετρος του θώρακα ↓ F.R.C (500-1000mls μικρότερη από την όρθια) ↑ τις λιμνάζοντες εκκρίσεις στις οπίσθιες περιοχές ↑ το κλείσιμο των αεραγωγών ↑ την κυρτότητα του διαφράγματος στο τέλος της εκπνοής ( στην πιο υψηλή θέση – μέγιστη τροχιά κίνησης) ↑ ο κεντρικός όγκος αίματος Η σχέση αερισμού – αιμάτωσης παρουσιάζει αύξηση από τις μη εξαρτώμενες (κορυφή) στις εξαρτώμενες περιοχές (βάσεις) του πνεύμονα.

9 Π ΛΑΓΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ↑ την προσθοπίσθια διάμετρο του θωρακικού τοιχώματος ↑ τον αερισμό στις βάσεις των πνευμόνων ↓ F.R.C Ο θόλος του διαφράγματος που βρίσκεται προς τα κάτω εκπτύσσεται περισσότερο / βελτίωση οξυγόνωσης Διευκολύνεται η έκπτυξη του ημιθωρακίου που βρίσκεται από πάνω

10 Α ΝΑΡΡΟΠΗ ΘΕΣΗ ↑ ο κεντρικός όγκος αίματος Προωθεί την έκπτυξη των βάσεων Αυξάνει τη δύσπνοια ?

11 Κ ΑΘΙΣΤΗ ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ  Καλύτεροι πνευμονικοί όγκοι  Αυξημένο αναπνευστικό έργο  Οι θόλοι του διαφράγματος χαμηλά  Καλύτερος κατά λεπτό αερισμός Πλεονέκτημα στο διάφραγμα Μειωμένο αναπνευστικό έργο Καλοί πνευμονικοί όγκοι

12 Π ΡΗΝΗΣ Μεγαλύτεροι πνευμονικοί όγκοι από την καθιστή θέση Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, για να βελτιωθεί η οξυγόνωση και το έργο της αναπνοής κυρίως σε μωρά, σε ασθενείς με ARDS

13 Κ ΛΙΝΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ασθενής με παράδοξη αναπνοή και υποφέρει από  Πνευμονία  Κάταγμα πλευρών 4 – 8 με Δ.Κ.Λ και Δ.Μ.Λ ατελεκτασία  Αρ. υπεζωκοτική συλλογή ΘΕΣΕΙΣ για καλύτερο V/Q

14 V / Q – ΗΛΙΚΙΑ Παιδιά Ο αερισμός είναι καλύτερος στη μη εξαρτώμενη περιοχή / κορυφή του πνεύμονα Αιμάτωση : καλύτερη στην εξαρτημένη περιοχή / βάση του πνεύμονα Μωρά και μικρά παιδιά Αερισμός / Αιμάτωση είναι καλύτερα στη μη εξαρτώμενη περιοχή / κορυφή του πνεύμονα

15 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Απαιτείται να παραχθεί έργο από τους αναπνευστικούς μυς για να μετακινηθεί ο αέρας στο αναπνευστικό σύστημα Εξαρτάται από :  Ελαστικές αντιστάσεις, θωρακικού τοιχώματος – πνεύμονες  Ιστικές αντιστάσεις, μεταξύ θωρακικού τοιχώματος – πνεύμονες και σπλάχνων  Βρογχικές αντιστάσεις (σύνολο αντιστάσεων στο τραχειοβρογχικό δέντρο)  Μύες που συμμετέχουν  Θέση διαφράγματος  Πόνος

16 Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πρότυπο αναπνοής  ρυθμός (12/min στην ηρεμία), εντοπισμός, σε ανάπαυση και δραστηριότητα, borg scale o Έλεγχος ζωτικών σημείων o Χρώμα – κεντρικά και περιφερικά o SpO 2 o Υποκειμενικός

17 ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  Γιατί η χαλάρωση ↓ Α.Ε; - μειώνει το άγχος - μειώνει την κατανάλωση ενέργειας  Ο ρόλος ελέγχου της αναπνοής - μειώνει το έργο των αναπνευστικών μυών - αίσθηση του ελέγχου - χρησιμοποιείται κατά την ηρεμία και κατά τη διάρκεια της άσκησης - πρέπει να γίνει με ευαισθησία

18 Δ ΥΣΠΝΟΙΑ Το αίσθημα της δυσάρεστης αναπνοής Εισπνευστική Εκπνευστική Μικτή Οξεία Χρόνια Ηρεμίας Προσπάθειας Τεστ ομιλίας (1/1 και 1/6) Τεστ βάδισης (6,12 λεπτά)

19 Π ΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Αυξημένη αντίσταση των αεραγωγών Μειωμένη ενδοτικότητα πνεύμονα / θωρακικού τοιχώματος Αδυναμία των αναπνευστικών μυών Αυξημένος μεταβολικός ρυθμός Χαμηλή καρδιακή παροχή / ισχαιμία Αναιμία Μειώνει την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου Άλλες παθήσεις π.χ. πνευμονικό οίδημα

20 Έ ΛΕΓΧΟΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ Θέσεις χαλάρωσης Διαφραγματική αναπνοή Αναπνοή με μισόκλειστα χείλη Ασκήσεις αναπνευστικών μυών

21 Θ ΕΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Καθιστός, με κλίση προς τα εμπρός και τα χέρια υποστηριζόμενα στους μηρούς Ομοίως, σε μαξιλάρι Χαλαρή καθιστή θέση Όρθιος, υποστηριζόμενος σε τοίχο Όρθιος, με κλίση προς τα εμπρός και υποστήριξη σε υψηλό τραπέζι Πλάγια κατάκλιση Πλάγια κατάκλιση με ανασηκωμένη την πλάτη


Κατέβασμα ppt "Τ ΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14 ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google