Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέτρο 123Α – Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέτρο 123Α – Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέτρο 123Α – Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων
3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

2 Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.
Δομή παρουσίασης Μέρος Α’ –3η Πρόσκληση Λίγα λόγια για την 3η Πρόσκληση Επιλέξιμοι δικαιούχοι Επιλέξιμες επενδύσεις στη ζωική παραγωγή Επιλέξιμες επενδύσεις στη φυτική παραγωγή Ποσοστά ενίσχυσης Επιλέξιμες δαπάνες Μέρος Β’ – Αιτήσεις και εντάξεις στην Περιφέρεια Αττικής Αιτήσεις ενίσχυσης και εντάξεις ανά τομέα δράσης Αιτήσεις ενίσχυσης και εντάξεις – Ύψος Δ.Δ. Καλάθι προϊόντων περιφέρειας και τομείς δράσης Μέτρου 123Α Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

3 Λίγα λόγια για την 3η Πρόσκληση
Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης ξεκινά από την 30η/12/2013 ως την εξάντληση των προς διάθεση πόρων Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της 3ης πρόσκλησης ανέρχεται σε ,00 € Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω του "1540" του Υπ.Α.Α.Τ. και των διαδικτυακών τόπων και Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

4 Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό στήριξης, στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή/και έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €, ενισχύονται µε το ήμισυ του μέγιστου ποσοστού που προβλέπεται. Πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Προσωπικές εταιρείες, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας). Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

5 Επιλέξιμες επενδύσεις στη ζωική παραγωγή
Κρέας Σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμοί και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης kαι παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής Γάλα Τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και αξιοποίησης παραπροϊόντων Αυγά Πουλερικά Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, παραγωγής νέων Προϊόντων µε βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών - κουνελιών Μέλι Μονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας mελιού και μονάδες παραγωγής σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το μέλι Σηροτροφία Μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μεταποίησης σαλιγκαριών Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

6 Επιλέξιμες επενδύσεις στη φυτική παραγωγή
∆ηµητριακά Μονάδες αποφλοίωσης, επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικοί χώροι δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών κ.λπ. Ελαιούχα προϊόντα Ελαιοτριβεία (κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις), τυποποιητήρια – συσκευαστήρια ελαιολάδου κ.λπ. Οίνος Εκσυγχρονισμοί και συγχωνεύσεις οινοποιείων (σε ορισμένες µόνο περιπτώσεις για ιδρύσεις) Οπωροκηπευτικά Εμπορία, μεταποίηση οπωροκηπευτικών, Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών Άνθη Τυποποίηση και εμπορία ανθέων Ζωοτροφές Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών κ.λπ. Σπόροι & πολλ. υλικό/Φαρμ. & αρωμ. φυτά Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

7 Ποσοστά ενίσχυσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤO ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη 50% Στερεά Ελλάδα 40% Νησιά Αιγαίου, Ιόνια Νησιά, Κύθηρα 65% Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

8 Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.
Επιλέξιμες δαπάνες Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, κ.ο.κ. Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ). Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες. Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

9 Αιτήσεις ενίσχυσης και εντάξεις – αριθμός έργων
Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

10 Αιτήσεις ενίσχυσης και εντάξεις – ύψος Δημόσιας Δαπάνης
Αιτήσεις ενίσχυσης και εντάξεις – ύψος Δημόσιας Δαπάνης Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

11 Καλάθι προϊόντων περιφέρειας και τομείς δράσης Μέτρου 123Α
Προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα και κρέας Φέτα Μέλι Ελαιόλαδο Κρασί Φυστίκι Κηπευτικά Σύκα Βραυρώνας Άνθη Κρέας Γάλα Μέλι-σηροτροφία Ελαιούχα προϊόντα Οίνος Οπωροκηπευτικά Άνθη Δημητριακά Αυγά-πουλερικά Ζωοτροφές Σπόροι & πολλ. Υλικό Φαρμακευτικά & αρωματικά φυτά Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.

12 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ. - Υπ.Α.Α.Τ.


Κατέβασμα ppt "Μέτρο 123Α – Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google