Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισήγηση: Νάντια Χατζημητράγκα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισήγηση: Νάντια Χατζημητράγκα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισήγηση: Νάντια Χατζημητράγκα
τιτλος Διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας στη διαχείριση απορριμμάτων: Το έργο LESS-WASTE Καστοριά, 29 Μαρτίου 2013 Εισήγηση: Νάντια Χατζημητράγκα 1

2 TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Αλβανία» είναι «η αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, προωθώντας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή». Επιλέξιμη περιοχή στην Ελλάδα 8,2% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας 4,2% του ελληνικού πληθυσμού Περιφέρεια Ηπείρου (Νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Νομοί Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Νομός Κέρκυρας) Επιλέξιμη περιοχή στην Αλβανία 23 % της συνολικής έκτασης της Αλβανίας 14% του Αλβανικού πληθυσμού Περιφέρεια Αργυροκάστρου Περιφέρεια Κορυτσάς Περιφέρεια Αυλώνας

3 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
189 σχήματα υπέβαλαν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πηγών Εγκρίθηκαν 25 έργα. 13 από αυτά έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού και 12 έργα στους τομείς το περιβάλλοντος και της πολιτιστικής συνεργασίας.

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου
Τίτλος Έργου LESS WASTE – Joint Waste Prevention Plans and promotion of Recycling Σκοπός του έργου είναι ο από κοινού σχεδιασμός της πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων και η προώθηση της ανακύκλωσης. Μέτρο 2.1 Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής Εταίροι LESS WASTE ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (Ν. Φλώρινας και Ν.Καστοριάς) ΑΛΒΑΝΙΑ Περιφέρεια Αργυροκάστρου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Τμήμα Αγρο- Περιβάλλοντος και Οικολογίας Προϋπολογισμός Έργου Συνολικός ,38 €  Ελλάδα ,34 €  Αλβανία ,04 €  Διάρκεια Έργου: 18 μήνες Στοιχεία προγράμματος 4

5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - «Νόμος-Πλαίσιο για τα απόβλητα» - Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρυθμίσεις προηγούμενων οδηγιών. - ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» -Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 A ): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση διαχείριση των συσκευασιών συσκευασιών και άλλων προϊόντων προϊόντων κτλ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΔΣΑ και ΠΕΣΔΑ 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ιεράρχηση επιλογών Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ευρωπαϊκή Ένωση.

6 1. Σύνταξη Σχεδίων Τοπικής Δράσης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Σύνταξη Σχεδίων Τοπικής Δράσης

7 2. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού

8 3. Εκπαίδευση/Κατάρτιση
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. Εκπαίδευση/Κατάρτιση Κατάρτιση από πιστοποιημένο ΚΕΚ των δημοτικών υπαλλήλων (60 ώρες, 20 συμμετέχοντες) 4. Ενημέρωση Ενημερωτικές συναντήσεις με κατοίκους (Ελλάδα), καθηγητές/μαθητές (Αλβανία) Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο Ιστοσελίδα του προγράμματος Διανομή έντυπου υλικού κτλ

9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συμβάλει στη μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Συμβάλει στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή στον ΧΥΤΑ Ενισχύει τα ποσοστά ανακύκλωσης Ενισχύει τη διοικητική και οργανωτική ικανοτήτα των τοπικών φορέων να προωθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη περιβαλλοντικών μέτρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εκπαίδευση – επιμόρφωση των υπαλλήλων των δήμων Λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση των περιοχών και σύμφωνα με το συναφές εθνικό και ευρωπαικό πλαίσιο. Ενημέρωση των κατοίκων τους πάνω σε ένα επίκαιρο και κρίσιμο περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί τις οργανωμένες κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες Προβολή της περιοχής τους Ανάπτυξη σχέσεων με τους εταίρους

10 ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Εισήγηση: Νάντια Χατζημητράγκα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google