Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε νωση Π τυχιούχων Π εριβαλλοντολόγων Ε λλάδας Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Π.Π.Ε. Σύμβουλος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε νωση Π τυχιούχων Π εριβαλλοντολόγων Ε λλάδας Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Π.Π.Ε. Σύμβουλος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε νωση Π τυχιούχων Π εριβαλλοντολόγων Ε λλάδας Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Π.Π.Ε. Σύμβουλος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ Ημερίδα ΕΕΔΣΑ – ECOTEC 17/3/2012: «Οικονομικά Εργαλεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

2 Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί Κρατικών Ενισχύσεων Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό ΠΔΕ) 1,7 δις € για το 2012 Περικοπή από Μνημόνιο (950 εκατ. € Ιουν. ΄11) Κάλυψη αναπτυξιακών υποδομών και ανελαστικών δαπανών / έκτακτων αναγκών (αλάτι, νερό κλπ) ΕΣΠΑ, Μπαλτατζής, Αλιεία, Γ’ ΚΠΣ (95% Ε.Ε. + 5% ΠΔΕ) 6 δις € για το 2012 Αύξηση ποσοστού συμμετοχής Ε.Ε. (από 75% σε 85% σε 95%) Απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή «Έργο του Δημοσίου» 100% Κρατική χρηματοδότηση «Συγχρηματοδοτούμενο Έργο» 50% χρηματοδότηση Ε.Ε. + 50% Ιδιωτική Συμμετοχή Μόνο για έργα που δεν εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενο

3 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 14,1 δις € (60%) Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΥΠΕΚΑ Εντάξεις 155% Ενίσχυση της Προσπελασι μότητας ΥΠΟΜΕΔΥ Εντάξεις 106% Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή Σύγκλιση Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Διοικητική Μεταρρύθμιση Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 9,6 δις € (40%) Αττική Εντάξεις 79% Μακεδονία – Θράκη Εντάξεις 110% Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ηπείρου Εντάξεις 137% Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννη σος – Ιόνιοι Νήσοι Εντάξεις 103% Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου Εντάξεις 129% 24,3 δις €

4 Ένταξη στο ΕΣΠΑ Απεντάξεις έργων:  Απένταξη, εφόσον απραξία (π.χ. δημοπράτηση, δαπάνες) επί 6 μήνες  Ιούλιος 2011: καταγραφή 3.000 «νεκρών» έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ Ωρίμανση έργων:  Υποστήριξη από ΜΟΔ:  Τεχνική Βοήθεια: 50 χιλ. € ανά ΟΤΑ  Ιπτάμενοι Σύμβουλοι Διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ:  Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας:  Δέσμευση πόρων ΕΣΠΑ στον άξονα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  Αδειοδότηση έργου (ωριμότητα)  Υποβολή τεχνικού δελτίου από ΟΤΑ στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας  2010-2011: εντάχθηκαν 159 έργα ΔΣΑ, επιχορήγησης 253 εκατ. € Έργα ΔΣΑ:  Αποκατάσταση ΧΔΑ: 100% ΕΣΠΑ  ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ, ΣΜΑ, ΜΕΑ: 50% ΕΣΠΑ και 50% ιδιωτικοί πόροι (μόχλευση)

5 Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JESSICA Holding Fund Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JESSICA Holding Fund Χαρακτηριστικά Ταμείου:  Προϋπολογισμός: 258 εκατ. € (κάθε Περιφέρεια ~ 10-15 εκατ. €)  Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων με ευνοϊκούς όρους  Αφορά έργα αστικής ανάπλασης (και ΔΣΑ) που δημιουργούν έσοδα  Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης: 1 Τράπεζα ανά Περιφέρεια  Revolving funds: επαν-επενδυόμενοι πόροι Προϋποθέσεις του έργου ΔΣΑ:  Πρέπει να ενταχθεί στον ολοκληρωμένο 5ετή σχεδιασμό του ΟΤΑ  Αξιολογείται από την αρμόδια Τράπεζα ανά Περιφέρεια  Πρέπει να παράγει έσοδα για να ξεπληρώσει το δάνειο έως 31/12/2015

6 Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Περιπτώσεις ΣΔΙΤ:  Έργα Παραχώρησης:  Μεγάλα έργα υποδομής (ΑΙΑ, Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, Αττική Οδός, Μαλιακός – Κλειδί)  Κύρωση Σύμβασης με Νόμο στη Βουλή  Έργα Νόμου 3389/2005

7 Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Χρηματοοικονομικό σχήμα:  Επιδότηση: 25% (Αττική) – 50% (Πελοπόννησος, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιοι Νήσοι)  Ιδία συμμετοχή: • Μετρητά: 25% • Τραπεζικός δανεισμός: υπόλοιπο (25-50%)  Επιλέξιμο το leasing Καθεστώτα:  Γενική επιχειρηματικότητα  Τεχνολογική ανάπτυξη: νέες τεχνολογίες  Νεανική επιχειρηματικότητα (<40 ετών): επιλέξιμες και λειτουργικές δαπάνες  Cluster δικτύωση επιχειρήσεων (5 εκτός Αττικής, 10 εντός Αττικής, ΟΤΑ έως 10%, Πανεπιστήμια έως 20%): επιμερισμός κόστους σε ένα δίκτυο φορέων με κοινές υποδομές Πλεονεκτήματα:  Γρήγορη αξιολόγηση (3 μήνες)  Διαφάνεια (καμία επιτροπή, τυχαίοι αξιολογητές μέσω συστήματος)  Διαρκής ενημέρωση (μέσω συστήματος)  Τακτική υποβολή (Απρίλιος, Οκτώβριος κάθε έτους)

8 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ, μέσω Τραπεζών:  Ταμείο Επιχειρηματικότητας: 900 εκατ. €  5 Δράσεις, εκ των οποίων:  Απορρίμματα – ανακύκλωση: 150 εκατ. € (30% ΕΤΕΑΝ και 70% Εθνική Τράπεζα)  Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων από Τράπεζες:  Ύψος: έως 500 χιλ. €  Επιτόκιο: 3,67% σταθερό  Διάρκεια: μακροπρόθεσμο (έως 10 έτη) και περίοδο χάριτος (2 έτη)  Ταμείο Εγγυοδοσίας: 150 εκατ. €  παροχή εγγυήσεων για κεφάλαια κίνησης και δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα  Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JEREMIE 5 ο πακέτο στήριξης Ε.Ε.: εστίαση σε revolving funds

9 Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JEREMIE Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JEREMIE Χαρακτηριστικά Ταμείου:  Προϋπολογισμός: 250 εκατ. €  Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων από Τράπεζες:  Ύψος: έως 100 χιλ. €  Επιτόκιο: 4% σταθερό  Διάρκεια: μεσοπρόθεσμο (6 έτη) και περίοδος χάριτος (2 έτη) Προϋποθέσεις του έργου ΔΣΑ:  Πρέπει να είναι νέα ΜΜΕ εταιρεία (έως 3 έτη) ή νέο-ιδρυθείσα

10 Ερωτήσεις & απαντήσεις Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε με Φώτη Κουρμούση: fkourmousis@gmail.com Περιβαλλοντική Πύλη: www.env.gr


Κατέβασμα ppt "Ε νωση Π τυχιούχων Π εριβαλλοντολόγων Ε λλάδας Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Π.Π.Ε. Σύμβουλος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google