Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων
Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και έργων ΔΣΑ Ημερίδα ΕΕΔΣΑ – ECOTEC 17/3/2012: «Οικονομικά Εργαλεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Δ.Σ., Ε.Π.Π.Ε. Σύμβουλος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

2 Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί Κρατικών Ενισχύσεων
«Συγχρηματοδοτούμενο Έργο» 50% χρηματοδότηση Ε.Ε. + 50% Ιδιωτική Συμμετοχή «Έργο του Δημοσίου» 100% Κρατική χρηματοδότηση ΕΣΠΑ , Μπαλτατζής, Αλιεία, Γ’ ΚΠΣ (95% Ε.Ε. + 5% ΠΔΕ) 6 δις € για το 2012 Αύξηση ποσοστού συμμετοχής Ε.Ε. (από 75% σε 85% σε 95%) Απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό ΠΔΕ) 1,7 δις € για το 2012 Περικοπή από Μνημόνιο (950 εκατ. € Ιουν. ΄11) Κάλυψη αναπτυξιακών υποδομών και ανελαστικών δαπανών / έκτακτων αναγκών (αλάτι, νερό κλπ) Μόνο για έργα που δεν εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενο

3 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ)
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 24,3 δις € Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 14,1 δις € (60%) Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΥΠΕΚΑ Εντάξεις 155% Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ΥΠΟΜΕΔΥ Εντάξεις 106% Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή Σύγκλιση Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Διοικητική Μεταρρύθμιση Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 9,6 δις € (40%) Αττική Εντάξεις 79% Μακεδονία – Θράκη Εντάξεις 110% Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ηπείρου Εντάξεις 137% Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι Εντάξεις 103% Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου Εντάξεις 129%

4 Ένταξη στο ΕΣΠΑ Απεντάξεις έργων:
Απένταξη, εφόσον απραξία (π.χ. δημοπράτηση, δαπάνες) επί 6 μήνες Ιούλιος 2011: καταγραφή «νεκρών» έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ Ωρίμανση έργων: Υποστήριξη από ΜΟΔ: Τεχνική Βοήθεια: 50 χιλ. € ανά ΟΤΑ Ιπτάμενοι Σύμβουλοι Διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ: Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας: Δέσμευση πόρων ΕΣΠΑ στον άξονα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Αδειοδότηση έργου (ωριμότητα) Υποβολή τεχνικού δελτίου από ΟΤΑ στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας : εντάχθηκαν 159 έργα ΔΣΑ, επιχορήγησης 253 εκατ. € Έργα ΔΣΑ: Αποκατάσταση ΧΔΑ: 100% ΕΣΠΑ ΧΥΤΥ, ΚΔΑΥ, ΣΜΑ, ΜΕΑ: 50% ΕΣΠΑ και 50% ιδιωτικοί πόροι (μόχλευση)

5 Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JESSICA Holding Fund
Χαρακτηριστικά Ταμείου: Προϋπολογισμός: 258 εκατ. € (κάθε Περιφέρεια ~ εκατ. €) Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων με ευνοϊκούς όρους Αφορά έργα αστικής ανάπλασης (και ΔΣΑ) που δημιουργούν έσοδα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης: 1 Τράπεζα ανά Περιφέρεια Revolving funds: επαν-επενδυόμενοι πόροι Προϋποθέσεις του έργου ΔΣΑ: Πρέπει να ενταχθεί στον ολοκληρωμένο 5ετή σχεδιασμό του ΟΤΑ Αξιολογείται από την αρμόδια Τράπεζα ανά Περιφέρεια Πρέπει να παράγει έσοδα για να ξεπληρώσει το δάνειο έως 31/12/2015

6 Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Περιπτώσεις ΣΔΙΤ: Έργα Παραχώρησης: Μεγάλα έργα υποδομής (ΑΙΑ, Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, Αττική Οδός, Μαλιακός – Κλειδί) Κύρωση Σύμβασης με Νόμο στη Βουλή Έργα Νόμου 3389/2005

7 Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Χρηματοοικονομικό σχήμα:
Επιδότηση: 25% (Αττική) – 50% (Πελοπόννησος, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιοι Νήσοι) Ιδία συμμετοχή: Μετρητά: 25% Τραπεζικός δανεισμός: υπόλοιπο (25-50%) Επιλέξιμο το leasing Καθεστώτα: Γενική επιχειρηματικότητα Τεχνολογική ανάπτυξη: νέες τεχνολογίες Νεανική επιχειρηματικότητα (<40 ετών): επιλέξιμες και λειτουργικές δαπάνες Cluster δικτύωση επιχειρήσεων (5 εκτός Αττικής, 10 εντός Αττικής, ΟΤΑ έως 10%, Πανεπιστήμια έως 20%): επιμερισμός κόστους σε ένα δίκτυο φορέων με κοινές υποδομές Πλεονεκτήματα: Γρήγορη αξιολόγηση (3 μήνες) Διαφάνεια (καμία επιτροπή, τυχαίοι αξιολογητές μέσω συστήματος) Διαρκής ενημέρωση (μέσω συστήματος) Τακτική υποβολή (Απρίλιος, Οκτώβριος κάθε έτους)

8 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ, μέσω Τραπεζών: Ταμείο Επιχειρηματικότητας: 900 εκατ. € 5 Δράσεις, εκ των οποίων: Απορρίμματα – ανακύκλωση: 150 εκατ. € (30% ΕΤΕΑΝ και 70% Εθνική Τράπεζα) Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων από Τράπεζες: Ύψος: έως 500 χιλ. € Επιτόκιο: 3,67% σταθερό Διάρκεια: μακροπρόθεσμο (έως 10 έτη) και περίοδο χάριτος (2 έτη) Ταμείο Εγγυοδοσίας: 150 εκατ. € παροχή εγγυήσεων για κεφάλαια κίνησης και δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JEREMIE 5ο πακέτο στήριξης Ε.Ε.: εστίαση σε revolving funds

9 Χρηματοδοτική πρωτοβουλία JEREMIE
Χαρακτηριστικά Ταμείου: Προϋπολογισμός: 250 εκατ. € Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων από Τράπεζες: Ύψος: έως 100 χιλ. € Επιτόκιο: 4% σταθερό Διάρκεια: μεσοπρόθεσμο (6 έτη) και περίοδος χάριτος (2 έτη) Προϋποθέσεις του έργου ΔΣΑ: Πρέπει να είναι νέα ΜΜΕ εταιρεία (έως 3 έτη) ή νέο-ιδρυθείσα

10 Ερωτήσεις & απαντήσεις Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε με Φώτη Κουρμούση: Περιβαλλοντική Πύλη:


Κατέβασμα ppt "Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google