Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Win to Win Business Consultants Ανάπτυξη Επενδύσεις Επιδοτήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Win to Win Business Consultants Ανάπτυξη Επενδύσεις Επιδοτήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Win to Win Business Consultants Ανάπτυξη Επενδύσεις Επιδοτήσεις

2 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 2 Ποιοι είμαστε …  Σύμβουλοι επιχειρήσεων  Στόχοι  Βιώσιμη ανάπτυξη  Αποδοτικές επενδύσεις  Ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων

3 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 3 Επιδοτήσεις  Επιδότηση  Εργαλείο Ανάπτυξης – Επενδύσεων  Υπουργείο Οικονομικών  ΕΣΠΑ 2007 – 2013  Αναπτυξιακός Νόμος  Υπουργείο Ανάπτυξης  ΕΣΠΑ 2007 – 2013

4 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 4 Μύθοι και Πραγματικότητες  Θα πάρω την επιδότηση;  Ναι! Είναι κρατική δέσμευση (ΚΥΑ)  Πότε θα πάρω την επιδότηση;  Προκαταβολή με την έγκριση (40%)  Ενδιάμεση πληρωμή (50%)  Αποπληρωμή (100%)  Πώς θα πάρω την επιδότηση;  Ακολουθώντας τις διαδικασίες υλοποίησης του εκάστοτε προγράμματος!

5 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 5 ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ~ Μεταποίηση Παρουσίαση Επιλέξιμων Δαπανών  Κτίρια και εγκαταστάσεις  Μηχανήματα και Εξοπλισμός  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας  Συστήματα Αυτοματοποίησης  Δικαιώματα Τεχνογνωσίας  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας  Προβολή - Προώθηση  Αμοιβές Συμβούλων  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το σχετικό αρχείο.pdf

6 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 6 ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Μεταποίηση  Π εριφερειακά Ε πιχειρησιακά Π ρογράμματα  Προϋπολογισμός: έως €300.000  Επιδότηση: 65% ή 55%  Υποβολή αιτήσεων: έως 18/12/2009

7 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 7 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  Δαπάνες:  Κτηριακά (έως 50% του προϋπολογισμού)  Εξοπλισμός  Προβολή - Προώθηση  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας •SEKA - Q. System 2: 2007

8 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 8 Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004  Προϋπολογισμός  Από €200.000 – …  Επιδότηση: 30% - 60%  Η συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Νόμο δεν αποκλείει τη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα  Δεν εμπίπτει στο de minimis

9 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 9 Αναμένονται … (Ι)  Πρωτοτυπώ 2009  ΜμΕ, έως €200.000, 50% ή 60%  Τυπικές Δαπάνες, Επαγγελματικό αυτοκίνητο  Εξελίσσομαι 2009  Μεσαίες επιχειρήσεις, έως €1.200.000, 30% - 60%  Τυπικές Δαπάνες  Στηρίζω 2009  Πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως €60.000, 50% - 60%  Τυπικές Δαπάνες

10 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 10 Αναμένονται … (ΙΙ)  Σύγχρονη Επιχείρηση  έως €150.000, 50% - 60%  Τυπικές Δαπάνες  Πράσινη Επιχείρηση  ΜμΕ, έως €200.000, 50% - 60%  Τυπικές Δαπάνες, Φωτοβολταϊκά, Επαγγελματικό αυτοκίνητο  Εξειδικευμένα προγράμματα για εταιρείες που έχουν τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με ερευνητικούς φορείς

11 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 11 Αναμένονται … (ΙΙΙ)  Εξειδικευμένα προγράμματα μετεγκατάστασης έδρας  Μετεγκατάσταση •Σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΕ, ΒΕΠΕ •Έως €300.000  Μετοικώ •Από Αθήνα, Θεσσαλονίκη σε άλλες περιοχές •Έως €200.000 •Επαγγελματικό αυτοκίνητο  Επιδότηση: 50% - 60%

12 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 12 Χρήσιμες πληροφορίες  Η ένταξη μίας επιχείρησης σε κάθε πρόγραμμα εξαρτάται από το μέγεθός της:  Πολύ μικρή επιχείρηση  Μικρή επιχείρηση  Μεσαία επιχείρηση  Μεγάλη επιχείρηση  De minimis – 1/1/2008 – 31/12/2010  Ανάλογα το Πρόγραμμα: €500.000 ή €200.000

13 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 13 Υποβολή πρότασης – Παρακολούθηση έργου  Ειδικές προσφορές στα μέλη του Συλλόγου και στους συνέδρους  Δωρεάν προαξιολόγηση για την εκτίμηση των πιθανοτήτων ένταξης στο εκάστοτε πρόγραμμα  Πλήρης παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την απόφαση για υποβολή της πρότασης έως τον τελικό έλεγχο και την εκταμίευση

14 Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ. 10672, Τηλ. 2103608609, 2103608601, Fax 2103608617, Website: http://www.wintowin.gr, Email: info@wintonwin.gr 14 Επικοινωνία – Ερωτήσεις  Διεύθυνση:  Σκουφά 52, Κολωνάκι, Αθήνα, ΤΚ 10672, 5 ος όροφος  Τηλέφωνο:  210-3608609, 210-3608601  Φαξ.  210-3608617  Website:  http://www.wintowin.gr  E-mail:  info@wintowin.gr


Κατέβασμα ppt "Win to Win Business Consultants Ανάπτυξη Επενδύσεις Επιδοτήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google