Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Αργυρώ Καραχάλιου Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Αργυρώ Καραχάλιου Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Αργυρώ Καραχάλιου Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Ερευνητικό Δυναμικό Στόχος Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού στις περιφέρειες σύγκλισης και τις απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού στις περιφέρειες σύγκλισης και τις απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ  Απευθύνεται σε άριστες ομάδες των περιφερειών σύγκλισης  Χρηματοδοτεί την ενίσχυση των ικανοτήτων τους (προσωπικό, εξοπλισμός, δικτύωση, προβολή), όχι έρευνα  Καλύπτει όλες τις θεματικές προτεραιότητες του 7 ου ΠΠ Περιφέρειες σύγκλισης στην Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική Περιφέρειες σύγκλισης στην Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική

3 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-1 REGPOT-2009-1: Unlocking and developing the research potential in the EU’s convergence regions and outermost regions Καταληκτική ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2009 REGPOT-2009-1: Unlocking and developing the research potential in the EU’s convergence regions and outermost regions Καταληκτική ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2009 Συμμετέχοντες: Ένας δημόσιος/ιδιωτικός ερευνητικός οργανισμός σημαντικού μεγέθους (τμήμα πανεπιστημίου, ερευνητικό κέντρο, κ.λπ.) από περιφέρεια σύγκλισης (single proposer) Συμμετέχοντες: Ένας δημόσιος/ιδιωτικός ερευνητικός οργανισμός σημαντικού μεγέθους (τμήμα πανεπιστημίου, ερευνητικό κέντρο, κ.λπ.) από περιφέρεια σύγκλισης (single proposer) Έργο: Έργο:  Δράση στήριξης  Διάρκεια: έως 36 μήνες (42, με αξιολόγηση οργανισμού)  Προϋπολογισμός: έως 4 εκατ. ευρώ ανά έργο (συνολικά 30 εκ. ευρώ)  Χρηματοδότηση: έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

4 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-1 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-1 Χρηματοδότηση: Σχέδιο Δράσης με 5 μέτρα (με βάση ανάλυση SWOT):  Ανταλλαγή γνώσης/εμπειρίας με τουλάχιστον 3 πιο έμπειρους οργανισμούς από κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες  Πρόσληψη έμπειρων ερευνητών από άλλες χώρες (ανεξ. εθνικότητας)  Ανάπτυξη /αναβάθμιση εξοπλισμού (έως 30 ή 45% προϋπολογισμού)  Διοργάνωση συνεδρίων (και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια/σεμινάρια) για τη μεταφορά γνώσης σε εθνικό/διεθνές επίπεδο  Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης o δικαιολόγηση, εάν δεν συμπεριληφθεί κάποιο μέτρο o προαιρετικά, αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες (έως 150.000 ευρώ)

5 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-1 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-1Αποτελέσματα:  Ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων του οργανισμού: - ανθρώπινο δυναμικό: νέοι ερευνητές, κατάρτιση - σύγχρονος επιστημονικός εξοπλισμός - δικτύωση, αναγνωρισμότητα - διαχείριση ερευνητικών έργων  Ενσωμάτωση οργανισμού στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας  Οικονομική/κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας (συνέργειες με Διαρθρωτικά Ταμεία)  Μεγαλύτερη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα του 7 ου ΠΠ.

6 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-2 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-2 REGPOT-2: International cooperation between Europe and Mediterranean Partner Countries (MPC)* Καταληκτική ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2009 REGPOT-2: International cooperation between Europe and Mediterranean Partner Countries (MPC)* Καταληκτική ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2009  Στόχος: συνεργασία χωρών Μεσογείου με περιφέρειες σύγκλισης και κράτη μέλη/συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ (*) MPC: Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία, Παλαιστίνη, Συρία (*) MPC: Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία, Παλαιστίνη, Συρία  Κοινοπραξία: 3 τουλάχιστον οργανισμοί (ένας από περιφέρεια σύγκλισης/απόκεντρη περιφέρεια, ένας από κράτος μέλος/συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ και ένας από χώρα Μεσογείου)

7 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-2 Ερευνητικό Δυναμικό REGPOT-2009-2 Χρηματοδότηση: παρόμοιες δράσεις με REGPOT-1, αλλά πρόσληψη ερευνητών, εξοπλισμός, κ.λπ. μόνο για χώρες Μεσογείου Χρηματοδότηση: παρόμοιες δράσεις με REGPOT-1, αλλά πρόσληψη ερευνητών, εξοπλισμός, κ.λπ. μόνο για χώρες Μεσογείου Έργο: Έργο:  Δράση στήριξης  Διάρκεια: έως 36 μήνες  Προϋπολογισμός: έως 1 εκατ. ευρώ ανά έργο (σύνολο: 8 εκ. ευρώ)  Χρηματοδότηση: έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

8 Περιφέρειες της Γνώσης Στόχος: Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας (ερευνητικά clusters) Στόχος: Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας (ερευνητικά clusters) 2 στόχοι για τις περιφέρειες της ΕΕ 2 στόχοι για τις περιφέρειες της ΕΕ Ενίσχυση επενδύσεων για την έρευνα & ερευνητικών δράσεων Ανάπτυξη ερευνητικών πολιτικών που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη

9 Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικά clusters Ερευνητικό cluster: 3 οργανισμοί από την ίδια γεωγραφική περιφέρεια, ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας ερευνητικός οργανισμός, μία επιχείρηση (“triple helix”) Ερευνητικό cluster: 3 οργανισμοί από την ίδια γεωγραφική περιφέρεια, ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας ερευνητικός οργανισμός, μία επιχείρηση (“triple helix”)  3 φορείς από την ίδια γεωγραφική περιφέρεια (όχι απαραίτητα NUTS/διοικητικές περιφέρειες)  δυνατή συμμετοχή άλλων φορέων (σύμβουλοι, επιμελητήρια, κ.ά.) από την ίδια/διαφορετική περιφέρεια, επιπλέον του “triple helix”  τοπική αυτοδιοίκηση υποχρεωτικά συντονιστής (ή εκπρόσωπος cluster με τοπική αυτοδιοίκηση και νομική οντότητα)  cluster ως νομική οντότητα, ή με νομική συμφωνία

10 Περιφέρειες της Γνώσης Ερευνητικά clusters

11 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 REGIONS-2009-1: transnational cooperation of regional research driven clusters REGIONS-2009-1: transnational cooperation of regional research driven clusters Καταληκτική ημερομηνία : 27 Ιανουαρίου 2009 Καταληκτική ημερομηνία : 27 Ιανουαρίου 2009 Κοινοπραξία: Κοινοπραξία: Τουλάχιστον 3 ερευνητικά clusters από 3 διαφορετικά κράτη μέλη / συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ Τουλάχιστον 3 ερευνητικά clusters από 3 διαφορετικά κράτη μέλη / συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ - Δυνατότητα εκπροσώπησης cluster από έναν οργανισμό - Υποχρεωτική περιγραφή όλων των φορέων του cluster - Συντονιστής: φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης (ή εκπρόσωπος cluster που α) έχει νομική οντότητα, και β) περιλαμβάνει φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης)

12 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Θεματικά πεδία: ενίσχυση της βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του φυσικού /ανθρώπινου περιβάλλοντος, σε 4 τομείς: Θεματικά πεδία: ενίσχυση της βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του φυσικού /ανθρώπινου περιβάλλοντος, σε 4 τομείς: - Διαχείριση υδάτων (Water management) - Διαχείριση δασών (Forest management) - Διαχείριση εδάφους (Soil and land management) - Διαχείριση αποβλήτων (Waste management) … σύμφωνα και με την πρωτοβουλία «Lead Markets Initiative»

13 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση:  Ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών πολιτικών  Καθοδήγηση περιφερειών με λιγότερη εμπειρία σε ερευνητικές πολιτικές / δράσεις (υποχρεωτική δράση)  Δράσεις συνεργασίας: ανάπτυξη κοινών Σχεδίων Δράσης (JAP), επιχειρηματικός σχεδιασμός, SWOT αναλύσεις και προσδιορισμός ερευνητικών αναγκών  Μέτρα για την εφαρμογή του JAP  Δράσεις διεθνούς συνεργασίας (προαιρετικά)  Δράσεις διεθνούς συνεργασίας (προαιρετικά)  Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης  Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης

14 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1  Δεν χρηματοδοτούνται: - η εφαρμογή του JAP - οποιαδήποτε ερευνητική δράση. - η εφαρμογή του JAP - οποιαδήποτε ερευνητική δράση.  Συμπληρωματικές δράσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (έργα που ήδη υλοποιούνται και μελλοντικός σχεδιασμός).

15 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Αποτελέσματα (παραδοτέα): Αποτελέσματα (παραδοτέα):  Προσφορά/ζήτηση για έρευνα και τεχνολογία  Αναλύσεις για την ερευνητική πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη  Ανάλυση για συμπληρωματικές δράσεις με άλλους συνεργάτες  Περιφερειακή πολιτική για ανάπτυξη με βάση την έρευνα  JAP και σχεδιασμός για την υλοποίησή του  Δείκτες και μελλοντικές δράσεις.

16 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Αποτελέσματα (μακροπρόθεσμα):  Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα με βάση την έρευνα  Εξυπηρέτηση τοπικών επιχειρηματικών αναγκών  Κινητοποίηση/συνέργεια τοπικών, εθνικών και κοινοτικών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη  Αύξηση των επενδύσεων για την έρευνα  Ενσωμάτωση περισσότερων περιφερειών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

17 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1 Περιφέρειες της Γνώσης REGIONS-2009-1Έργα:  Δράσεις συντονισμού και στήριξης  Διάρκεια: έως 36 μήνες (ολοκλήρωση του JAP στο πρώτο μισό του έργου)  Προϋπολογισμός: από 1 έως 3 εκατ. ευρώ ανά έργο (συνολικά: 16,1 εκατ. ευρώ)  Χρηματοδότηση: έως 100% των επιλέξιμων δαπανών.

18 FP7 - REGIONAL Δίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής Ερευνητικό Δυναμικό: www.respotnet.eu Ευκαιρίες χρηματοδότησης Ιστορίες επιτυχίες Εξεύρεση συνεργατών Νέα & Εκδηλώσεις Ερευνητικό Δυναμικό: www.respotnet.eu Ευκαιρίες χρηματοδότησης Ιστορίες επιτυχίες Εξεύρεση συνεργατών Νέα & Εκδηλώσεις

19 FP7 - REGIONAL Δίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης: www.transregncp.eu Ευκαιρίες χρηματοδότησης Ιστορίες επιτυχίες Εξεύρεση συνεργατών Νέα & Εκδηλώσεις Περιφέρειες της Γνώσης: www.transregncp.eu Ευκαιρίες χρηματοδότησης Ιστορίες επιτυχίες Εξεύρεση συνεργατών Νέα & Εκδηλώσεις

20 FP7 - REGIONAL Χρήσιμοι σύνδεσμοι  www.ekt.gr/fp7  cordis.europa.eu/fp7/ Πληροφορίες: Πληροφορίες: EKT: Γεωργία Τζένου/Αργυρώ Καραχάλιου Τηλ.: 210 7273965 E-mail: tzenou@ekt.gr EKT: Γεωργία Τζένου/Αργυρώ Καραχάλιου Τηλ.: 210 7273965 E-mail: tzenou@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Αργυρώ Καραχάλιου Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google