Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Γιάννης Καλτσής MSc Γεωπόνος Διεύθυνση Ποιότητας PROTYPON

2 Τι είναι η αγροδιατροφική σύμπραξη;
Είναι μια ΑΜΚΕ με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων που παράγονται εντός της περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδίου «καλάθι αγροτικών προϊόντων»

3 Ποιοι συμμετέχουν; Οι Δήμοι της περιφέρειας
Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & Ομάδες παραγωγών Μεμονωμένοι παραγωγοί Εμπορικές επιχειρήσεις (μεταποίησης, τυποποίησης, εστίασης, τουρισμού) Επιμελητήρια Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά ιδρύματα

4 Ποιες είναι οι δυνατότητες της;
Ανάδειξη, προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιφέρειας μέσα από τη δημιουργία λογότυπου (brand, logo), προωθητικών ενεργειών Άμεση συνέργεια με το δημοπρατήριο και το καλάθι των αγροτικών προϊόντων Η οργανωμένη ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών της για ενέργειες που αφορούν την προώθηση των προϊόντων του καλαθιού Προώθηση καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων

5 σύνθεση ΚΑΛΑΘΙ δημοπρατήριo σύμπραξη BRAND NAME «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

6 οφέλη σύμπραξης σημαντικά & πολυδιάστατα
προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους ανάδειξη κι αναγνώριση των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος μέσα από στοχευμένη αγροτική παραγωγή επιλεξιμότητα παραγωγών σε προγράμματα ενίσχυσης ανάπτυξη κι εκσυγχρονισμός της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ενίσχυση των εξαγωγών και δικτύωση με προηγμένες διεθνείς αγορές προβολή της παραγωγικής και διατροφικής ταυτότητας της περιοχής κι ανάδειξή της σε τουριστικό και γαστρονομικό προορισμό ενίσχυση των κλάδων εμπορίας, εστίασης και τουρισμού προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος

7 πηγές χρηματοδότησης σύμπραξης & μελών
Ταμείο Γεωργίας & Κτηνοτροφίας Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Τοπικά Προγράμματα LEADER Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα μέσω Κοινοτικών Κανονισμών (867/2008,73/2009) Επιχειρησιακά Προγράμματα Ομάδων Παραγωγών Νέος Επενδυτικός Νόμος (4141/2013) Ε.Σ.Π.Α. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Λοιπά Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα

8 Ταμείο Γεωργίας & Κτηνοτροφίας
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου Ταμείου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι κι η απευθείας χρηματοδότηση των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων των Περιφερειών, με σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.

9 Π.Α.Α «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Αξονας 1 Μέτρο Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αγροτ. εκμεταλλεύσεις Μέτρο «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» Μέτρο «Προστιθέμενη αξία γεωργικών προϊόντων» (ίδρυση και εκσυγχρονισμός μανάδων μεταποίησης) Μέτρο «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων» Μέτρο «Ενημέρωση & Προώθηση»

10 Π.Α.Α «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Αξονας 2 Μέτρο Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία Αξονας 4 Τοπικά Προγράμματα LEADER -ίδρυση, εκσυγχρονισμός παραγωγικών μονάδων και -διαφοροποίηση στις αγροτικές δραστηριότητες -τουριστικά καταλύματα

11 - Κριτήρια αναγνώρισης ΟΕΦ Υψηλά ποσοστά ενίσχυσης των ΟΕΦ (έως 100%)
ΚΑΝ. 867/2008 & 73/2009 ΚΑΝ.867/2008 Ενίσχυση δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ) - Κριτήρια αναγνώρισης ΟΕΦ -Επιλέξιμες δράσεις (συστήματα ποιότητας, βοηθητικός εξοπλισμός, εργαστήρια, πιστοποίηση, πάγιος εξοπλισμός, προωθητικές ενέργειες) Υψηλά ποσοστά ενίσχυσης των ΟΕΦ (έως 100%) ΚΑΝ. 73/2009 Ποιοτικό παρακράτημα ελαιολάδου, σκληρού σίτου και βαμβακιού Αποτελεί υπό προϋποθέσεις στρεμματική ενίσχυση για την βελτίωση ποιότητας

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Καν. (ΕΚ) 1237/2007 και 1580/2007 Δύνεται η δυνατότητα σύστασης ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών - Κριτήρια αναγνώρισης (ελάχιστος αριθμός παραγωγών-αξία παραγωγής) -Επιλέξιμες δράσεις (συστήματα ποιότητας, βοηθητικός εξοπλισμός, εργαστήρια, πιστοποίηση, πάγιος εξοπλισμός, προωθητικές ενέργειες, βελτίωση ποιότητας) Ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο (8,2% επί του τζίρου)

13 Ο.Π.Α.Α.Χ. Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου υλοποιούνται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. Δικαιούχοι μπορούν να είναι ιδιώτες , αγρότες , επιχειρήσεις, συλλογικοί φορείς και Ο.Τ.Α. Επιλέξιμες επενδύσεις: τουριστικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, υπηρεσίες στην αγροτική οικονομία, τη μεταποίηση κι εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την προστασία κι ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων.

14 Ε.Σ.Π.Α. Το Ε.Σ.Π.Α. μέσω των διαφόρων δράσεων του επιδοτεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, δημοσίους και ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς, για επενδύσεις στους κάτωθι τομείς: Ανθρώπινοι Πόροι Μεταφορές Ανταγωνιστικότητα Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αλιεία Ποιότητα ζωής Κοινωνία της Πληροφορίας Περιφερειακή Ανάπτυξη Ειδικότερα, για τον επιχειρηματικό τομέα αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης καθώς ενισχύει την ίδρυση, επέκταση κι εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

15 Νέος Επενδυτικός Νόμος
Ψηφίστηκε πρόσφατα ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 4141/2013, που θα αποτελέσει ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Μέσω αυτού θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που ανήκουν στους κάτωθι τομείς: Πρωτογενής : αγροτικές επιχειρήσεις, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.α. Δευτερογενής : μεταποιητικές και τυποποιητικές επιχειρήσεις, κ.α. Τριτογενής : τουρισμός, βιομηχανία, έρευνα, κ.α. Τα είδη των ενισχύσεων αφορούν: Επιχορηγήσεις - Με κάλυψη μέρους των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου Φορολογικές απαλλαγές Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ

16 Πλεονεκτήματα συμμετοχής παραγωγού
γίνεται μέλος μιας αναγνωρισμένης οργάνωσης 2. Μέσω του δημοπρατηρίου δίνεται η δυνατότητα για απευθείας πώληση των προϊόντων του και πρόσβαση σε νέες αγορές –αύξηση εισοδήματος 3. Συμμετέχει σε στοχευμένα προγράμματα προβολής και προώθησης που θα οργανώνονται από την αγροδιατροφική σύμπραξη 4. Αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες , χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και συμμετοχή σε ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης

17 Πλεονεκτήματα συμμετοχής υφιστάμενων ομάδων παραγωγών / επιχειρήσεων
1. Τα προϊόντα της ομάδας αποκτούν ενιαία σήμανση (branding) «Πελοπόννησος» και γίνονται επώνυμα, ευρέως αναγνωρίσιμα και ανταγωνιστικά 2. Συμμετοχή σε στοχευμένα προγράμματα προβολής και προώθησης 3. Μέσω του δημοπρατηρίου δίνονται περισσότερες δυνατότητες για απευθείας πώληση των προϊόντων του και πρόσβαση σε νέες αγορές 4. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων δομών και παραγωγικής διαδικασίας 5. Δικτύωση και συμμετοχή σε clusters επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα και απόκτηση επιλεξιμότητας για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα

18 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google