Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»: Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες» Δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια καπνού» Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών 2

3 ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΕ ΆΛΛΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ, ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Δικαιούχοι είναι γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει, το 2009, δικαιώματα προερχόμενα από καπνό και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μετατρέψουν συγκεκριμένα ποσοστά των ποτιστικών καλλιεργειών αραβόσιτου, βαμβακιού και μηδικής σε ξηρική αμειψισπορά (για παράδειγμα ξηρικά σιτηρά και βίκο). Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως ανέρχεται σε 600 € / εκτάριο. Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών 3

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΠΝΑ Δικαιούχοι είναι γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει, το 2009, δικαιώματα προερχόμενα από καπνό και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν, για μια πενταετία: Σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια καπνού (Agro 2) Αμειψισπορά με ψυχανθή, τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιμης έκτασης για χλωρά λίπανση, με στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μια φορά τουλάχιστον στην πενταετία. Ακαλλιέργητο περιθώριο τουλάχιστον στο 5% της επιλέξιμης έκτασης Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ετησίως, ανέρχεται σε περίπου 936 € / εκτάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών 4

5 ΜΕΤΡΟ 221: ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΝΟΧΩΡΑΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 221: ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΝΟΧΩΡΑΦΩΝ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών 5

6 ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΝΟΧΩΡΑΦΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΕ ΆΛΛΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Δικαιούχοι είναι φυσικά & νομικά πρόσωπα (κατά προτεραιότητα γεωργοί και ενώσεις τους), οι οποία κατέχουν καπνοχώραφα και το 2009, έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό με τη δέσμευση να δασώσουν τα αγροτεμάχια που καλλιεργούσαν με καπνό. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει: Για τις δαπάνες πρώτης εγκατάστασης, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές το 80% και στις λοιπές περιοχές το 70% Για τις δαπάνες συντήρησης η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και για μέχρι 5 έτη, με τα παραπάνω ποσοστά. Για την απώλεια εισοδήματος χορηγείται ετησίως και μέχρι 15 έτη και φτάνει μέχρι 700€/εκτάριο για τους γεωργούς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ . Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών 6

7 ΜΕΤΡΟ 113: ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 144: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ) ΜΕΤΡΟ 113: ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

8 ΜΕΤΡΟ 113: ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 113: ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών 8

9 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δικαιούχοι: Γεωργοί, αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, ηλικίας τουλάχιστον 55 – 63 ετών Έχουν ενεργοποιήσει, το 2009, δικαιώματα προερχόμενα από καπνό, στις καπνοπαραγωγικές περιοχές. Έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα, τουλάχιστον για 10 έτη πριν από το έτος της αποχώρησής τους. Μεταβιβάζουν σε διάδοχο γεωργό, ηλικίας κάτω των 40 ετών, το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση. Σταματούν για πάντα την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας, για εμπορικούς σκοπούς. Το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο φθάνει μέχρι ΕΥΡΩ. Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών 9

10 ΜΕΤΡΟ 144: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 144: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΑ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

11 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που: Ενεργοποίησαν, το 2009, δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό, στις περιοχές καπνοπαραγωγής της χώρας. Οι άμεσες ενισχύσεις έχουν μειωθεί από το 2010, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, σε σύγκριση με το 2009 και η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό. Καταθέτουν τριετές επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής τους, περιλαμβανόμενης και της διαφοροποίησης εκτός γεωργίας. Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

12 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται με τη μορφή φθίνουσας, κατ’ αποκοπή ενίσχυσης, ως ακολούθως: Το έτος 2011 καταβάλλεται το 25% της συνολικής απώλειας των ετών 2010, 2011 και 2012, σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβεί τα €. Το έτος 2012 καταβάλλεται το 17% της συνολικής απώλειας των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβεί τα €. Το έτος 2013 καταβάλλεται το 8% της συνολικής απώλειας των ετών 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με το 2009, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να υπερβεί τα ΕΥΡΩ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για την τριετία δεν θα ξεπεράσει το 50% της μείωσης των άμεσων ενισχύσεων, σε σύγκριση με το 2009. Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

13 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (περιλαμβάνεται και το Επιχειρηματικό Σχέδιο) Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην προκήρυξη του Μέτρου, από οποιονδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ο διοικητικός έλεγχος του ΕΣ και του εν δυνάμει δικαιούχου καθώς επίσης και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την αρχή της υποβολής της αίτησης ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει αν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχος του Μέτρου. Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

14 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΣ): Συνοπτική περιγραφή της κατάστασης που βρισκόταν η εκμετάλλευση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία αναγνώρισης της εκμετάλλευσης (μέγεθος, δομή) και του κατόχου της. Συνοπτική περιγραφή των βασικών παραμέτρων της προβλεπόμενης αναδιάρθρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσης εντός (αλλαγή κλάδου παραγωγής, αλλαγή είδους και μεθόδου καλλιέργειας) και εκτός γεωργίας. Συγκεκριμένους στόχους που τίθενται μέσα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο Χρονοδιάγραμμα και συνοπτική περιγραφή των δράσεων για την επίτευξη των στόχων. Προβλεπόμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης μετά το πέρας των δράσεων που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο. Η πρόοδος σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται μετά την πάροδο δώδεκα μηνών. Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

15 www.opekepe.gr www.agrotikianaptixi.gr
Από τις 12 Ιανουαρίου 2011 μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Ενίσχυσης – 1ης Πληρωμής για το Μέτρο 144 συμπληρώνοντας μέχρι τις 7 Μαρτίου 2011 τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α΄


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google