Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Head Office. EUROCONSULTANTS S.A. 21 Antoni Tritsi str Thermi Thessaloniki THESSALONIKI GREECE Tel.: Fax: Romanian Office 1, Nicolae Titulescu str. Sector 1 BUCHAREST ROMANIA Tel: Fax: Σ.Ε.Β.Ε.

2 Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Μέχρι και το τέλος του 2006 στη Ρουμανία βρίσκονται σε εξέλιξη τα προ-ενταξιακά προγράμματα PHARE, ISPA και SAPARD. PHARE Το PHARE είναι ένα από τα τρία προ-ενταξιακά εργαλεία που έχουνε στη διάθεσή τους οι υπό ένταξη στην Ε.Ε. χώρες το οποίο βοηθάει στην καλή και σωστή προετοιμασία τους για την πλήρη ένταξή στην Ε.Ε. ISPA Εργαλείο για τις πολιτικές υποδομών στην προ-ενταξιακή περίοδο. Χρηματοδοτεί βασικά μεγάλα έργα υποδομών που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις μεταφορές. Διαθέτει προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων Εύρο το 2005 για τις χώρες Ρουμανία και Βουλγαρία. SAPARD. Ειδικό Πρόγραμμα Ένταξης για την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Χρηματοδοτεί έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τα οποία αποσκοπούνε στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Σ.Ε.Β.Ε.

3 2007-2013 Διαρθρωτικά Ταμεία ΣΤΟΧΟΙ
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Βελτίωση των υποδομών μεταφορών. Βελτίωση των υποδομών προστασίας περιβάλλοντος. Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας. Αγροτική Ανάπτυξη. Περιφερειακή Ανάπτυξη. Τεχνική Βοήθεια. Σ.Ε.Β.Ε.

4 Εθνικό Πλάνο Ανάπτυξης 2007-2013 Εθνικό Πλάνο Ανάπτυξης
Εθνικό Πλάνο Ανάπτυξης Εθνικές Στρατηγικές Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Εθνικό Πλάνο Ανάπτυξης Ρουμάνικη Στρατηγική για Σταθερή Ανάπτυξη – “Ορίζοντας 2025” Κριτήρια Επιλεξιμότητας Διαρθρωτικά Ταμεία Σ.Ε.Β.Ε.

5 Διαρθρωτικά Ταμεία, Ετήσια Κατανομή Χρηματοδοτήσεων από Ε.Ε.
,399 Δις. € (2,4% Α.Ε.Π.) ,972 Δις. € (3,2% Α.Ε.Π.) ,603 Δις. € (4% Α.Ε.Π.) % Α.Ε.Π. % Α.Ε.Π. % Α.Ε.Π. % Α.Ε.Π. Σ.Ε.Β.Ε.

6 Χρονοδιάγραμμα Προετοιμασίας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Περιγραφή των Προτεραιοτήτων και Μέτρων Νοέμβριος 2004 Περιγραφή Μηχανισμών Υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Έτος 2005 Κυβερνητικές Εγκρίσεις Δεκέμβριος 2005 Υποβολή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Και Εθνικού Πλάνου Ανάπτυξης στην Ε.Ε Δεκέμβριος 2005 Διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε Έτος Έναρξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Έτος 2007 Σ.Ε.Β.Ε.

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAPARD Special Accession Program for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Ειδικό Πρόγραμμα Ένταξης για την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (SAPARD). Σ.Ε.Β.Ε.

8 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAPARD ΜΕΤΡΟ 1.1
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων. ΜΕΤΡΟ 2.1 Βελτίωση και ανάπτυξη αγροτικών υποδομών. ΜΕΤΡΟ 3.1 Επενδύσεις στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή ΜΕΤΡΟ 3.4 Ανάπτυξη και διαφοροποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων υπό τον όρο των πολλαπλών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών πηγών εσόδων. Σ.Ε.Β.Ε.

9 ΜΕΤΡΟ 1.1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τομείς ή τύποι επενδύσεων
Το μέτρο θα εστιαστεί σε επενδυτικά project για: Προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκομικά προϊόντα % Κρέας και προϊόντα κρέατος % Λαχανικά, φρούτα και πατάτες % Κρασί % Ψάρια % Δημητριακά % Σπόροι Ελαίων % Ζάχαρη % Σ.Ε.Β.Ε.

10 Συνολικός προϋπολογισμός Μέτρου
Συνολική Επιλέξιμη Αξία Project Με σκοπό να χρηματοδοτηθεί, ένα project που υποβάλλεται για το Μέτρο 1.1, θα πρέπει να πλαισιώνεται από τα ακόλουθα όρια: Η ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη του project: € Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη του project: € Γεωγραφική Κάλυψη Οι δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα: Στις αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας. Στις αστικές περιοχές, μόνο για τον εκσυγχρονισμό υπαρχόντων παραγωγικών δυνατοτήτων. Σ.Ε.Β.Ε.

11 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΟΔΑ Γενικά κατάλληλα έξοδα
Α) Η κατασκευή νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών. Β) Νέα μηχανήματα και εξοπλισμός, λογισμικό Η/Υ περιλαμβανομένου των εξόδων εγκατάστασης και μονταρίσματος βασισμένα σε συμβάσεις με τρίτα μέρη. Γ) Το μέρος των εξόδων που αντιπροσωπεύει αντίτιμα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, νομικά αντίτιμα, μελέτες σκοπιμότητας, αγορά αδειών και πατέντων, έξοδα για την προετοιμασία και / ή υλοποίηση ενός project, που άμεσα σχετίζονται με το μέτρο και τα οποία δεν ξεπερνούν το 12% των συνολικών κατάλληλων εξόδων του project. Δ) Αγορά νέων εξειδικευμένων μέσων μεταφοράς απαραίτητα σαν αποτέλεσμα της αναγνώρισης τους στην μελέτη σκοπιμότητας. Σ.Ε.Β.Ε.

12 Επενδύσεις στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή
ΜΕΤΡΟ 3.1 Επενδύσεις στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή Συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου: Εύρο. Περίοδος υλοποίησης: έως 2006. Ανοιχτές καλλιέργειες ,00% Αμπέλια ,00% Κηπουρική Φυτοκομία ,00% Δενδροκομία ,00% Θερμοκήπια ,00% Φάρμες παραγωγής αγελαδινού γάλακτος ,00% Φάρμες πάχυνσης ,00% Φάρμες αιγοπροβάτων ,00% Φάρμες χοίρων ,00% Φάρμες πουλερικών ,00% Άλλες φάρμες ,00% Σ.Ε.Β.Ε.

13 Συνολικός προϋπολογισμός Μέτρου
Συνολική Επιλέξιμη Αξία Project Με σκοπό να χρηματοδοτηθεί, ένα project που υποβάλλεται για το Μέτρο 3.1, θα πρέπει να πλαισιώνεται από τα ακόλουθα όρια: Η ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη του project: € Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη του project: € (Εκκρεμεί αύξηση του ορίου σε €) Γεωγραφική Κάλυψη Οι δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα: Τα έργα θα πρέπει να υλοποιούνται μόνο σε αγροτικές ζώνες ολόκληρης της Ρουμανίας. Κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι μπορούνε να υποβάλουνε έργα. Φυσικά πρόσωπα. Οικογενειακοί συνεταιρισμοί. Αγροτικοί συνεταιρισμοί. Εμπορικές επιχειρήσεις με μετοχικό κεφάλαιο 100% ιδιωτικό. Σ.Ε.Β.Ε.

14 ΜΕΤΡΟ 3.4 Ποσοστό επιδότησης για όλο το μέτρο: 50%
Ανάπτυξη και διαφοροποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων υπό τον όρο των πολλαπλών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών πηγών εσόδων. Συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου: ,5 Εύρο. Περίοδος υλοποίησης: έως 2006. Αγροτικές Υπηρεσίες Αγροτικός τουρισμός και άλλου τύπου τουριστικές δραστηριότητες. Χειροτεχνία. Ιχθυοκαλλιέργειες. Άλλες αγροτικές δραστηριότητες Σηροτροφία Μελισσοκομία Παραγωγή και επεξεργασία μανιταριών. Νέες επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για συλλογή, αποθήκευση, ψύξη, επεξεργασία φρούτων του δάσους σε επίπεδο φάρμας. Νέες επενδύσεις και εκσυγχρονισμός για συλλογή, αποθήκευση, ψύξη, επεξεργασία φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Ποσοστό επιδότησης για όλο το μέτρο: % Σ.Ε.Β.Ε.

15 Συνολική Επιλέξιμη Αξία Project
θα πρέπει να πλαισιώνεται από τα ακόλουθα όρια: Η ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη του project: € Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη του project: € (Εκκρεμεί αύξηση του ορίου σε €) Γεωγραφική Κάλυψη Οι δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα: Τα έργα θα πρέπει να υλοποιούνται μόνο σε αγροτικές ζώνες ολόκληρης της Ρουμανίας. Κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι μπορούνε να υποβάλουνε έργα. Φυσικά πρόσωπα. Ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων. Οικογενειακοί συνεταιρισμοί. Αγροτικοί συνεταιρισμοί. Εμπορικές επιχειρήσεις με μετοχικό κεφάλαιο 100% ιδιωτικό. Σ.Ε.Β.Ε.

16 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η εταιρία μας αναλαμβάνει από την πλήρη σύνταξη φακέλου για την ένταξη στα προγράμματα χρηματοδοτήσεων SAPARD ως μερικώς εργασίες όπως μελέτες σκοπιμότητας, επιχειρηματικά πλάνα, project management. Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκπόνηση μελετών σε όλα τα μέτρα του προγράμματος για τον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστώ, Νίκος Ρακιτζής. Υπεύθυνος δραστηριοτήτων Ρουμανίας.


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google