Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Παρεμβάσεις του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας στον τομέα Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Παρεμβάσεις του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας στον τομέα Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Παρεμβάσεις του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας στον τομέα Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Κολιός Δημήτρης Στέλεχος Μονάδας Β

2 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

3 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η διαδικασία για την ένταξη Πράξεων στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας συνοπτικά είναι η εξής: Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας αποστέλει πρόσκληση προς τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, για την υποβολή προτάσεων στα αντίστοιχα Μέτρα του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας. Οι Τελικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας εντός της προθεσμίας που τίθεται από την πρόσκληση, συμπληρώνοντας τυποποιημένα Τεχνικά Δελτία. Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση. Οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις, μετά και τη διαδικασία γνωμοδότησης από τα συναρμόδια Υπουργεία εντάσσονται στα αντίστοιχα Μέτρα του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.

4 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Επιλεξιμότητα Ωριμότητα Συμβατότητα Σκοπιμότητα Πληρότητα παρεμβάσεων

5 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Ολοκλήρωση των ήδη κατασκευασθέντων έργων η οποία προηγείται από την κατασκευή άλλων νέων έργων αφού προκειμένου να λειτουργήσουν χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις πριν απαξιωθούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός λόγω αδράνειας και έλλειψης συντηρήσεων. Η εξασφάλιση της παροχής ύδατος στο σύνολο των κατοίκων της περιφέρειας Η αντιπλημμυρική προστασία αστικών και αγροτικών περιοχών Η κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων Η δημιουργία υποδομών για μία ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Η προστασία και ανάδειξη Οικοτόπων και Περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών Περιοχές με αυξημένα πληθυσμιακά δεδομένα και αυξημένη τουριστική ζήτηση, αλλά και ειδικής μορφής - θεραπευτική τουριστική ζήτηση, προηγούνται από άλλες περιοχές της περιφέρειας με μικρότερο πληθυσμό και με μικρή ή ελάχιστη τουριστική κίνηση.

6 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 58.398.394 €43.108.686 €14.398.394 € Αφορά έργα υποδομών υδρεύσεων, αποχετεύσεων, βιολογικών καθαρισμών, έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αστικών περιοχών.

7 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΤΡΟ 2.2 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ : 1.416.431 € Αφορά έργα Προστασίας και Ανάδειξης Οικοτόπων και Περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, καθώς και για έργα προστασίας εδαφών

8 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΤΡΟ 1.8 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Περιλαμβάνει Δράσεις για την ανάδειξη και διατήρηση τοπίων σε δασικά συμπλέγματα μεγάλης οικολογικής σημασίας και οικολογικά συμπλέγματα του δικτύου Νatura 2000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1,8 εκ. €

9 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΤΡΟ 3.5 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» Περιλαμβάνει Πράξεις Μελετών Χωροταξίας, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού καθώς και μελέτες και έρευνες που άπτονται της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ : 5 εκ. € ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ : 3.880.900 €

10 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής στον τομέα Περιβάλλοντος Λάππας Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β

11 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

12 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Επιλεξιμότητα Ωριμότητα Συμβατότητα Σκοπιμότητα Πληρότητα παρεμβάσεων

13 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 28.863.118 €20.361.240 €

14 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006


Κατέβασμα ppt "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Παρεμβάσεις του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας στον τομέα Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google