Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έρευνα - Τεχνολογία - Ανάπτυξη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έρευνα - Τεχνολογία - Ανάπτυξη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έρευνα - Τεχνολογία - Ανάπτυξη
Έρευνα - Τεχνολογία - Ανάπτυξη Rtd talos

2 Θέματα Αναπτυξιακή Πολιτική της Κύπρου Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Θέματα Αναπτυξιακή Πολιτική της Κύπρου Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα (EU+CY) Κυπριακά (CY) Ευρωπαϊκά (EU) Ενημέρωση Τα «πρέπει» και τα «μη» Παραδείγματα Συζήτηση Επικέντρωση σε προγράμματα που αφορούν στις επιχειρήσεις

3 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
RTD Talos Ίδρυση 2000 10 άτομα (Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολόγοι) 35 Ευρωπαϊκά προγράμματα 31 Προγράμματα ΙΠΕ Διαρθρωτικά Ταμεία - Εθνικά Προγράμματα Αξιολογήσεις: Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα, Προγράμματα 5-6ΠΠ, ΣΑΑ , ΕΤΠΑ + Επιχειρησιακά Προγράμματα ( ), COMENIUS, GRUNDTVIG Εθνικό Σημείο Επαφής για τις ΜΜΕ & Καινοτομία 5-6ΠΠ Μέλος του European Enterprise Network Συντονιστής Στρατηγικής για την Καινοτομία στην Κύπρο, Λιθουανία Διαχείριση Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων ΕΡΜΗΣ Βραβείο IN BUSINESS καλύτερη μικρομεσαία επιχείρηση για το 2008

4 Επικέντρωση σε προγράμματα που διαχειρίζονται από κρατικές αρχές
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Χρηματοδοτήσεις Επικέντρωση σε προγράμματα που διαχειρίζονται από κρατικές αρχές EU CY CY+EU

5 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Προγράμματα Μέσα άσκησης πολιτικής Καθορίζονται από πολιτικές προτεραιότητες Εργαλεία υλοποίησης πολιτικών στόχων

6 Προγραμματικές Περίοδοι
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Προγραμματικές Περίοδοι Επταετίες Προηγούμενη (EU) Προηγούμενη (CY) Τρέχουσα Περίοδος υλοποίησης ν+2

7 Μικρομεσαία Επιχείρηση
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Μικρομεσαία Επιχείρηση Κατηγορία Επιχείρησης Αριθμός Εργαζομένων Κύκλος Εργασιών Ισολογισμός Μεσαίες < 250 ≤ 50 Μ € (1996 : 40 Μ) ≤ 43 Μ € (1996 : 27 Μ) Μικρές < 50 ≤ 10 Μ € (1996 : 7 Μ) ≤ 10 Μ € (1996 : 5 Μ) Πολύ μικρές (δεν υπήρχε) < 10 ≤ 2 Μ €

8 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Εξάρτηση ΜΜΕ Ανεξάρτητη <25% Μόνο τα δικά της στοιχεία Συνδεδεμένη 25%-50% Τα δικά της στοιχεία + % της συνδεδεμένης Εξαρτημένη >50% Τα δικά της στοιχεία + τα στοιχεία της εξαρτημένης

9 Πολιτικές-Ταμεία-Προγράμματα
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Πολιτικές-Ταμεία-Προγράμματα ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ταμείο Συνοχής ΕΓΤΑΑ ΕΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αλιείας Στρατηγική Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη Κράτος Μέλος Επιχειρησιακά Προγράμματα Αγροτική Ανάπτυξη Αλιεία Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο & Κοινωνική Συνοχή

10 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Πολιτική Συνοχής ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΧΟΣ / ΤΑΜΕΙΟ Μ€ Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 400 Ταμείο Συνοχής 212 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 28 Σύνολο 640

11 Συνολική Χρηματοδότηση
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Συνολική Χρηματοδότηση Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Πολιτική Συνοχής 640Μ€ Αγροτική Ανάπτυξη 162Μ€ Αλιεία 20Μ€ ΣΥΝΟΛΟ 822Μ€

12 Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης Συγχρηματοδοτούμενο Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα ΥΕΒΤ Μεταποιητικές επιχειρήσεις που στηρίζουν ή εξυπηρετούν (25%) το μεταποιητικό τομέα Υφιστάμενες – Νέες Εξαιρούνται Προβληματικές επιχειρήσεις Πρωτογενής Μεταποίηση Μεγάλες Επιχειρήσεις (250 εργοδοτούμενοι ≤)

13 Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης Προϋπολογισμός 22Μ€ ( ) 11Μ€ (2007) Επενδύσεις >10k€ μικρές (<50 άτομα) Επενδύσεις >20k€ μεσαίες ( άτομα) Εκτός Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και <4 ατόμων de minimis (200k€/3ετία) Επιχείρηση % Max (k€) 2007 (Μ€) Πολύ Μικρή <10 35 200 3 Μικρή 10-49 25 300 4 Μεσαία 20 400 Χειροτεχνία 50 80 1

14 Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης Διαδικασία Αίτηση Επιστολή επιλεξιμότητας Διευκρινίσεις (1 μήνας) Βαθμολογία >60% Συμφωνία Υλοποίηση 24 μήνες

15 Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης Επιλέξιμες Δαπάνες Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός Μεταφορά τεχνογνωσίας Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών (μόνο στις χειροτεχνίες) (€425/m2) Τεχνοοικονομική Μελέτη >100k€ Νέες Επιχειρήσεις

16 Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης Μη επιλέξιμες δαπάνες Καινούργια μηχανήματα ή εξοπλισμός της ίδιας τεχνολογίας με υφιστάμενα μηχανήματα της ίδιας επιχείρησης ή μηχανήματα που αποτελούν συνήθη αντικατάσταση υφισταμένων μηχανημάτων. Μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμό ή/και ανταλλακτικά για επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων. Μηχανοκίνητα οχήματα πάσης φύσης εξαιρουμένων των περονοφόρων που χρησιμοποιούνται εντός του εργοστασιακού χώρου. Ψυκτικοί θάλαμοι και ψυγεία, βιτρίνες και άλλα μηχανήματα και εργαλεία που αφορούν τη λιανική πώληση. Αναλώσιμα εργαλεία και εξαρτήματα. Αυτοτελές μηχάνημα ή εργαλείο ή άλλο εξοπλισμό που η αξία είναι χαμηλότερη των €200. Δεν ισχύει στην περίπτωση των επιχειρήσεων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων που εργοδοτούν

17 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο HACCP Κρατικό ΥΕΒΤ Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Τρόφιμα & Ποτά) Υφιστάμενες - Νέες Εξαιρούνται Πρωτογενής μεταποίηση Προβληματικές επιχειρήσεις

18 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο HACCP De Minimis ένταση χρηματοδότησης 30% Max 85k€ Λειτουργεί συνήθως αναδρομικά Κόστος CIF Παραγγελία εντός περιόδου εφαρμογής – εξόφληση σε 1 έτος

19 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο HACCP Επιλέξιμες Δαπάνες μηχανήματα/εξοπλισμός που αποτελεί προαπαίτηση για την καλή υγιεινή πρακτική (G.M.P) στην εφαρμογή του HACCP (π.χ. επενδύσεις επιφανειών παραγωγικών εγκαταστάσεων) μηχανήματα/εξοπλισμός που απαιτείται για τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων (C.C.P´s)  συσκευές για έλεγχο του περιβάλλοντος/ατμόσφαιρας του εργοστασιακού χώρου (θερμοκρασία/υγρασία/επιμολύνσεις)  μηχανήματα/εξοπλισμός που απαιτείται για την επαλήθευση του συστήματος HACCP

20 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο HACCP Μη Επιλέξιμες Δαπάνες Μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμό ή/και ανταλλακτικά για επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων και εξοπλισμού, Μηχανήματα και εξοπλισμό, για υφιστάμενες επιχειρήσεις, που αποτελεί συνήθη αντικατάσταση ή συνήθη αναβάθμιση υφιστάμενων μηχανημάτων/εξοπλισμού, Μηχανοκίνητα οχήματα πάσης φύσης περιλαμβανομένων των περονοφόρων, Έξοδα εγκατάστασης και τοποθέτησης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και πάσης φύσης καλωδιώσεις τηλεπικοινωνιακών μέσων περιλαμβανομένων αυτών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αναλώσιμα εργαλεία και εξαρτήματα Έπιπλα.

21 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο HACCP Διαδικασία Αίτηση Απολογιστικό Αποδεικτικά επενδύσεων (τιμολόγια/αποδείξεις) Αξιολόγηση Τεχνική Αξιολόγηση (HACCP) Αυτοψία Πληρωμή

22 Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων Συγχρηματοδοτούμενο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (Μέτρο 1.6) ΥΕΒΤ Υφιστάμενες - Νέες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Α. Μικρές + Μεσαίες ( άτομα) Β. Πολύ μικρές (>10 άτομα) Γ. Πολύ μικρές (δασοκομικά)

23 Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων Γάλα Παστερίωση, γαλακτοκομικά, κέντρα πρόψυξης Μέλι Ελαιοκομικά Ελειοτριβεία, συσκευαστήρια, απόβλητα Αμπελοοινικά Οινοποιεία, (+βιολογικά ),ξύδι, ζιβανία Οπωροκηπευτικά (+ πατάτα) Συσκευασία, συντήρηση, αποξήρανση, μεταποίηση (χυμοποιία) Άνθη Ανθαγορές

24 Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων Φαρμακευτικά + Αρωματικά Τυποποίηση, επεξεργασία, αιθέρια έλαια, αποστάγματα Ζωοτροφές Αυγά – Πουλερικά Επεξεργασία αυγών, βιολογικοί σταθμοί, σφαγεία Κρέας Σφαγεία (+ κουνελιών), κρεατοσκευάσματα Σιτηρά Αλευρόμυλοι Φιστίκια-Αμύγδαλα Δασοκομικά

25 Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων Προϋπολογισμός 24Μ€ ( ) 12Μ€ (2008) 25% ίδια συμμετοχή 50% με την υλοποίηση του 50% του έργου Επιλέξιμες δαπάνες – όπως Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθμισης Εκτός Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και <4 ατόμων de minimis (200k€/3ετία) Κατηγορία % Max (k€) Κτίρια Προϋπολογισμός 2008 (Μ€) Α 40 400 Χ 7 Β 170 5 Γ

26 Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Εμπορία-Μεταποίηση Γεωργικών Ζωικών Προϊόντων Διαδικασία Αίτηση Επιστολή επιλεξιμότητας Διευκρινίσεις (1 μήνας) Βαθμολογία >60% Συμφωνία Υλοποίηση 24 μήνες

27 Εμπορία-Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειες
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Εμπορία-Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειες Συγχρηματοδοτούμενο Σχέδιο Αλιείας Τμήμα Αλιείας Μονάδες Εμπορίας-Μεταποίησης

28 Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Συγχρηματοδοτούμενο Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα ΥΕΒΤ Παροχή χορηγιών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών Νέοι 20-40 Γυναίκες 18-55 Συμπεριλαμβάνει και Μεταποιητικές δραστηριότητες (εξαιρούνται) Πρωτογενής Μεταποίηση

29 Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Δικαιούχοι (ημερομηνία υποβολής αίτησης) Νέοι ετών Γυναίκες ετών Άνεργοι ή μισθωτοί (δεν δικαιούνται) >25% μέτοχος >10% μέτοχος + εργοδοτούμενος Κατεχόμενες περιοχές Αγγλικές βάσεις Δραστηριότητες πρωτογενούς μεταποίησης

30 Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Δικαιούχοι 75%≤ + διαχείριση Εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα 1 μόνο πρόταση 50% χρηματοδότηση Προϋπολογισμός 140k€ max / 15k€ min Νεανική Γυναικεία 3Μ€ 2,5Μ€

31 Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Επιλέξιμες δαπάνες Δαπάνη Ποσό (k€) Εξοπλισμός Ειδικές εγκαταστάσεις Διαμόρφωση χώρων 100 Κατάρτιση Προβολή-Προώθηση 5 Άλλες δαπάνες (Οικονομοτεχνική Μελέτη) Κεφάλαιο κίνησης 35 (2,5)

32 Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Διαδικασία Υποβολή αίτησης (δυστυχώς χειρόγραφη!!) Έλεγχος επιλεξιμότητας Διευκρινίσεις Αξιολόγηση Βαθμολόγηση >60% Συμφωνία Χρηματοδότηση

33 Σχέδιο Εργαστηριακής Υποδομής
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Εργαστηριακής Υποδομής Κρατικό De Minimis ΥΕΒΤ Όλες οι επιχειρήσεις Μεταποίηση Εκτός μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων Εργαστηριακός εξοπλισμός Ένταση χρηματοδότησης 50%

34 Σχέδιο συμμετοχής επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο συμμετοχής επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό Κρατικό ΥΕΒΤ De minimis Μεταποίηση Εκθέσεις που οργανώνει τη συμμετοχή το ΥΕΒΤ Ένταση 85%

35 Σχέδια Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδια Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Συγχρηματοδοτούμενο ΥΕΒΤ Δύο Μέτρα Μέτρο 1 – Εσωτερική Αγορά Μέτρο 2 – Τρίτες Χώρες Χρηματοδότηση εκστρατειών προώθησης Μέχρι 3 χρόνια Ένταση 80%

36 Σχέδια Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδια Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 1 – Εσωτερική Αγορά Καταληκτική ημερομηνία 30/11 Τομείς & Προϊόντα νωπά οπωροκηπευτικά μεταποιημένα οπωροκηπευτικά γάλα / γαλακτοκομικά επιτραπέζιοι οίνε με Γ.Ε. ελαιόλαδο / επιτραπέζιες ελιές ζώντα φυτά και άνθη / καλλωπιστικά φυτά μέλι / μελισσοκομικά προϊόντα κρέας νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη προϊόντα ΠΟΠ &ΠΓΕ βιολογικά προϊόντα κρέας πουλερικών

37 Σχέδια Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδια Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 2 – Τρίτες Χώρες Καταληκτική ημερομηνία 30/3 Τομείς & Προϊόντα βόειο και χοίρειο κρέας (νωπό, απλή ψύξη, κατεψυγμένο, κρεατοσκευάσματα) οπωροκηπευτικά φρέσκα και μεταποιημένα επιτραπέζιοι οίνε με Γ.Ε. γαλακτοκομικά ελαιόλαδο / επιτραπέζιες ελιές ζώντα φυτά και άνθη / καλλωπιστικά φυτά προϊόντα ΠΟΠ &ΠΓΕ βιολογικά προϊόντα

38 Σχέδιο ενίσχυσης Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο ενίσχυσης Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Συγχρηματοδοτούμενο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (Μέτρο 1.5) Δύο Κατηγορίες Α. Ύψος χορηγίας 3k-9k Β. Ύψος χορηγίας 9k-400k Γεωργία 60% Κτηνοτροφία 40%

39 Σχέδιο ενίσχυσης Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο ενίσχυσης Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Πεδίο Εφαρμογής Δενδρώδεις Καλλιέργειες Λαχανικά/Πατατοκαλλιέργεια/Ανθοκομία/Αρωματικά Αροτραίες Καλλιέργειες Αγελαδοτροφία Αιγοπροβατοτροφία Χοιροτροφία Πτηνοτροφία/Κονικλοτροφία

40 Σχέδιο ενίσχυσης Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο ενίσχυσης Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Ένταση Χρηματοδότησης Περιοχή Επένδυσης και Μόνιμης Κατοικίας Δικαιούχος Περιοχές Εξισωτικής Αποζημίωσης Λοιπές Νέος Γεωργός* 60% 50% Λοιποί Δικαιούχοι 40% * Νέος Γεωργός <37 κατά την αίτηση και <40 κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης

41 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο Αγροτουρισμού Συγχρηματοδοτούμενο Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως Προϋπολογισμός 15Μ€ ( ) Ένταση Χρηματοδότησης 25-60% 1η προκήρυξη 6Μ€ ΜΜΕ (καταστατικό) Περιοχές Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων Αιτητής και διαχειριστής

42 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο Αγροτουρισμού Ένταση χρηματοδότησης Α) Μικρές Επιχειρήσεις 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις 25% Max 300k€ μόνο αρχικές επενδύσεις Εμπλουτιστικές δραστηριότητες max 350k€ Β) ΜΜΕ 50% Αρχικές & μη αρχικές επενδύσεις Max 200k€ De minimis Εμπλουτιστικές δραστηριότητες 60% Όλες οι επενδύσεις >50k€

43 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο Αγροτουρισμού Επιλέξιμες Χρήσεις Τουριστικά Καταλύματα Αγροτουριστική ή μικρά ξενοδοχεία <200 κλίνες Εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία Εμπλουτιστικές δραστηριότητες Εκθετήρια Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων, Εργαστήρια Παραδοσιακών Προϊόντων/Τεχνών Εργαστήρια Καλών Τεχνών, Μουσειακοί/Εκθεσιακοί Χώροι, Θεματικά Κέντρα/Πάρκα Πολιτισμού/Περιβάλλοντος

44 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Σχέδιο Αγροτουρισμού Επιλέξιμες δαπάνες Οικοδομικά έργα Αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων κλπ) που έχουν σχέση με τις οικοδομικές εργασίες ή οικονομικών συμβούλων για την ετοιμασία Μελετών Βιωσιμότητας. Εκταμίευση ανάλογα με την πρόοδο του έργου 5 χρόνια διατήρηση της επιχείρησης

45 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Συγχρηματοδοτούμενο Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα ΚΟΤ Προϋπολογισμός 13Μ€ Επενδύσεις αναβάθμισης υφιστάμενων τουριστικών μονάδων Επενδύσεις εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος First Come – First Serve Υλοποίηση Α 2-3 χρόνια, Β 2 χρόνια Διατήρηση επιχείρησης 5 χρόνια

46 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Σκέλος Α (εμπλουτισμός): Αυθύπαρκτα γκολφ (!) Θεματικά Πάρκα Managed attractions (μεσαία θεματικά πάρκα) Τουρισμός υγείας και ευεξίας (Wellness–spa Rehabilitation centers) Μεσαία Συνεδριακά Κέντρα Θεματικά μουσεία Εργαστήρια και δραστηριότητες με πρακτική συμμετοχή των επισκεπτών, Υποδομές προπονητικού και αθλητικού τουρισμού Εμπλουτισμός καταλυμάτων με αθλητικές εγκαταστάσεις.

47 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Επένδυση Εμπλουτισμού Min Επένδυση Max Επένδυση Αυθύπαρκτα γκολφ 15Μ Θεματικά Πάρκα 20Μ Managed Attractions 300k 5M Wellness – Spa 1M Ιαματικές Πηγές 1m Rehabilitation Centers 500k 2M Συνεδριακά Κέντρα Θεματικά Μουσεία Εργαστήρια με συμμετοχή επισκεπτών Υποδομές προπονητικού/αθλητικού τουρισμού Καταλύματα με αθλητικές εγκαταστάσεις 200k

48 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Εντάσεις Χρηματοδότησης - Εμπλουτισμός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Μέγεθος Εντός Μεταβατική Εκτός Επιχείρησης Ένταση χρηματοδότησης Μικρή 35% 30% 15% Μεσαία 25% 20% 7,5% Μεγάλη 10% 7,5%* * Max 200k

49 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Σκέλος Β - Αναβάθμιση Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών Μονάδων Ξενοδοχεία 2* - 4* Hotel Apts A –B –C Class Τουριστικά χωριά Υφιστάμενες – Νέες Επιχειρήσεις Ανεξαρτήτως μεγέθους

50 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Επένδυση Αναβάθμισης Min Επένδυση Max Επένδυση Επενδύσεις ολοκληρωμένης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού καταλυμάτων 200k 3M Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται bonus οι εντάσεις χρηματοδότησης του Σκέλους Α για Επενδύσεις του Σκέλους Β. Στην περίπτωση ανακατάταξης σε υψηλότερη τάξη ή σε ορισμένες περιπτώσεις αλλαγής κατηγορίας (π.χ. από Hotel apartment σε Hotel). Στην περίπτωση ενιαίας επένδυσης που αφορά και τα δύο Σκέλη Α και Β .

51 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Εντάσεις Χρηματοδότησης - Αναβάθμιση Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Μέγεθος Εντός Μεταβατική Εκτός Επιχείρησης Ένταση χρηματοδότησης Μικρή 25% 20% 15% Μεσαία 7,5% Μεγάλη 10% 7,5%* * Max 200k

52 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Εντάσεις Χρηματοδότησης – Αναβάθμιση Ξενοδοχεία 4* Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Μέγεθος Εντός Μεταβατική Εκτός Επιχείρησης Ένταση χρηματοδότησης Μικρή 20% 15% Μεσαία 7,5% Μεγάλη 10% 7,5%* * Max 200k

53 Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Σχέδιο Αναβάθμισης & Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματοποίησης, μηχανογράφησης, λογισμικού και δικτύωσης Καινούργια μεταφορικά μέσα Προκαταρκτικές μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (6-8%)

54 Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση Κρατικό Υπηρεσία Ενέργειας –ΥΕΒΤ Καλύπτει: Ορυχεία και Λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Συντήρηση ή/ και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών Δραστηριότητες συσκευασίας Την επεξεργασία ή/ και ανακύκλωση στερεών, υγρών ή αερίων αποβλήτων Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

55 Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση Το Σχέδιο προνοεί την παραχώρηση χορηγιών ως ποσοστό (30% - 40%) πάνω στα επιλέξιμα κόστη, που περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς γηπέδων (γης), για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων με ανώτατη τιμή €17 ανά τετραγωνικό μέτρο. Το κόστος υποστατικών, με ανώτατη τιμή €256 ανά καλυμμένο τετραγωνικό μέτρο. Το κόστος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (αυτοτελή μηχανήματα ή εξοπλισμός αξίας κάτω των €342 δεν καλύπτονται). τις δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας υπό μορφή απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή τεχνικών γνώσεων

56 Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση Τρεις κατηγορίες επενδύσεων E.1.Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση που θα πραγματοποιηθούν από δικαιούχες επιχειρήσεις. Ε.2.Επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση που θα πραγματοποιηθούν από τις δικαιούχες επιχειρήσεις: a. που επιτρέπουν στη δικαιούχο επιχείρηση να υπερβεί τις Κοινοτικές Παραμέτρους ή b. που πραγματοποιούνται από τη δικαιούχο επιχείρηση ελλείψει Κοινοτικών Παραμέτρων ή c. που η δικαιούχος επιχείρηση υποχρεούται να πραγματοποιήσει για να συμμορφωθεί με κυπριακές παραμέτρους, όταν αυτές είναι αυστηρότερες από τις αντίστοιχες κοινοτικές. Ε.3. Επενδύσεις για την ανακύκλωση / μείωση της χρησιμοποίησης φυσικών πόρων.

57 Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Προστασία από Βιομηχανική Ρύπανση Α/Α Κατηγορία Επένδυσης Ποσοστό Χορηγίας Ανώτατο ποσό χορηγίας για κάθε επιχείρηση Μορφή Ενίσχυσης Ε1 Για επενδύσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες Ε1 30% 200k De-minimis Ε2 Για επενδύσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες Ε2 30% + 10% για τις επενδύσεις που ικανοποιούν Ε2 α., β., γ. Ε3 Για επενδύσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες Ε3 40%

58 Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία Συγχρηματοδοτούμενο Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα 160Μ€ !! ( ) Ειδικές Δράσεις για Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Συνδέσμους Επιχειρήσεων

59 Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία Διδάκτωρ / ΠΕΝΕΚ Διδάκτωρ Σε Επιχείρηση <40 χρονών 12-36 μήνες €45k/έτος ΠΕΝΕΚ ΑΦ Επιχείρηση ΥΔ <35 ετών €30k/έτος

60 Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία Έρευνα για Επιχειρήσεις Εφαρμοσμένη Έρευνα για Επιχειρήσεις Πειραματική Ανάπτυξη Προϊόντων & Υπηρεσιών ΑΦ Επιχείρηση €150k ανά έργο Πειραματική Ανάπτυξη 45%+15% Συλλογική Έρευνα ΑΦ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

61 Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία EUREKA Διεθνική Συνεργασία 1CY 1+ Εξωτερικό Νέα έργα 12-24 μήνες €170k ανά έργο Υφιστάμενα έργα €110k ανά έργο

62 Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη Καινοτομία Κουπόνια Καινοτομίας €5k ανά επιχείρηση Κάθε επιχείρηση 1 κουπόνι στη διάρκεια της Δέσμης Συνεργασία με Ερευνητικό Φορέα για επίλυση προβλήματος

63 Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων Επινοητές (Φυσικά Πρόσωπα) Επιχειρηματικό Σχέδιο Αξιολόγηση Έγκριση Δημιουργία ΕΠΕ Επινοητής/ες >50% Εκκολαπτήριο ≤ 20% Χρηματοδότηση 200k€ Εγκατάσταση στο Εκκολαπτήριο 24 μήνες

64 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

65 πρέπει Πρέπει το έργο να είναι ώριμο
Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης πρέπει Πρέπει το έργο να είναι ώριμο Πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές νομοθεσίες Πρέπει να υπάρχουν όλες οι σχετικές άδειες Πρέπει να έχετε όλες τις προσφορές που συνδέονται με τις επενδύσεις που θα προβείτε Πρέπει να κάνετε έγκαιρα τον προγραμματισμό σας Πρέπει να διαβάσετε με προσοχή την ανακοίνωση, τον οδηγό και το έντυπο αίτησης Πρέπει να ανταποκρίνεστε στις ημερομηνίες και τις οδηγίες που θέτει η αρχή που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα των χρηματοδοτήσεων

66 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
μη Απαγορεύεται η διπλή χρηματοδότηση! Μην εκτελείτε δαπάνες πριν τις καθορισμένες ημερομηνίες Μην υπερτιμολογείτε Μην προβαίνετε σε ψευδείς παραστάσεις Μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα χάριν της επιχορήγησης

67 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Απορρόφηση Η ευρωπαϊκή συνεισφορά ΔΕΝ είναι μάννα εξ ουρανού Άλλο δέσμευση και άλλο απορρόφηση Κανόνας του ν+2 Εμπροσθοβαρής χαρακτήρας των κονδυλίων Κάνετε τον προγραμματισμό των επενδύσεων σας στις αρχές κάθε επταετίας

68 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Το πήρε είδηση Σύγχρονο εργοστάσιο, μοναδικό στο είδος του που αποτελεί πρότυπο (ΥΕΒΤ) Επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό (2 τεχνολόγους τροφίμων) (ΑΑΑΔ) Συμμετοχή και ολοκλήρωση 2 Ερευνητικών προγραμμάτων με αποτέλεσμα μηχανήματα Πίσσας Παφίτικης και Σουτζούκου (ΙΠΕ) Συνεργασίες με Πανεπιστήμια Πρόσληψη 4 γυναικών μέσα από το σχέδιο του ΚΕΠΑ για ευέλικτες θέσεις εργασίας Αξιοποίηση του σχεδίου HACCP (ΥΕΒΤ) Αξιοποίηση του σχεδίου Μετακίνησης σε εγκεκριμένες περιοχές (ΥΕΒΤ) Αξιοποίηση του σχεδίου ενίσχυσης ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα (ΥΕΒΤ)

69 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Το πήρε είδηση Μελέτη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΑΑΔ) Κατασκευή Ιστοσελίδας (ΙΤΚ) Σεμινάρια σε Κύπρο και Εξωτερικό ΑΑΑΔ Συμμετοχές σε εκθέσεις (ΥΕΒΤ) Προώθηση Αγροτικών και Παραδοσιακών Προϊόντων (ΥΕΒΤ) Δημιουργία της πρώτης οργανωμένης φυτείας Τρεμιθιών στο δάσος Πάφου (ΥΓΦΠΠ) Κατοχύρωση Λουκουμιού (ΥΓΦΠ) Νέο ερευνητικό έργο «ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΤΙΧΑΣ (ΠΙΣΣΑΣ) ΠΑΦΟΥ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ» Η Αφροδίτη το κατάφερε γιατί το επιχείρησε έστω και αν φάνταζε ακατόρθωτο, γι’ αυτό λοιπόν τολμήστε, βάλτε ψηλούς στόχους και επιχειρήστε το» Γεώργιος Γαβριήλ.

70 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
Μηχανές Προϊόντα Ερευνητικών Έργων Aphrodite Delights (Yeroskipos) Ltd Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης

71 Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
RTD Talos  


Κατέβασμα ppt "Έρευνα - Τεχνολογία - Ανάπτυξη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google