Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νίκος Τσάμης Γ. Διευθυντής Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΒΑ Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νίκος Τσάμης Γ. Διευθυντής Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΒΑ Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νίκος Τσάμης Γ. Διευθυντής Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΒΑ Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Γ ΚΠΣ

2 Εισαγωγή  Ανταγωνιστικότητα  Τεχνολογία  Γ ΚΠΣ & Ευκαιρίες Επιχορήγησης  Ποιοτικά στοιχεία (όχι πολλοί αριθμοί)  Παρότρυνση για περαιτέρω διερεύνηση

3 Ανταγωνιστικότητα  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα:  αφενός είναι χώρα με έναν από τους μεγαλύτερους χρόνους εργασίας στην Ευρώπη (ώρες ανά έτος)  αφετέρου είναι μια από τις χώρες με πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα

4 Ανταγωνιστικότητα  Με άλλα λόγια:  στην Ελλάδα, ενώ εργαζόμαστε πολλές ώρες δεν καταφέρνουμε να πλησιάσουμε τις αλλες χώρες της Ευρώπης σε ανταγωνιστικότητα  Αλλά γιατί γίνεται αυτό;  Και τι είναι η «ανταγωνιστικότητα»;

5 Ανταγωνιστικότητα  Ανταγωνιστικότητα για μια επιχείρηση :  η δυνατότητα να παράγει και να διαθέτει ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, σε τιμές που οι πελάτες να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν  παραγωγικότητα και ποιότητα  η δυνατότητά της να επιβιώνει και να αναπτύσσεται

6 Ανταγωνιστικότητα 2005 Ετος Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα

7 Ανταγωνιστικότητα  Αλλά ας γυρίσουμε στο ερώτημα:  στην Ελλάδα, ενώ εργαζόμαστε πολλές ώρες δεν καταφέρνουμε να πλησιάσουμε τις αλλες χώρες της Ευρώπης σε ανταγωνιστικότητα  Γιατί συμβαίνει αυτό;

8 Τεχνολογία  Σίγουρα ένας από τους λόγους είναι η υστέρηση της Ελλάδας σε τεχνολογία.  Χαμηλή τεχνολογική διείσδυση  Μικρή Υποδομή σε Δίκτυα  Χαμηλό ποσοστό χρήσης Internet  Κατάρτιση προσωπικού

9 Τεχνολογία  Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας απαιτεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στην λεγόμενη Κοινωνία της Γνώσης.  Τις καλεί να συνδεθούν σε παγκόσμια δίκτυα και υποδομές όπως το Internet.  Αλλά πόσοι από εμάς ανταποκρινόμαστε;  Ας δούμε μια απλή ένδειξη:

10 Τεχνολογία Τακτικά Συνδεδεμένα Πόσα μέλη της ΕΕΒΨ διαθέτουν ιστοσελίδα;

11 Τεχνολογία  Ποσοτική ένδειξη  Δυσμενέστερη η ποιοτική εικόνα:  Αξιοποιούμε την τεχνολογία και πώς;  Διεπιχειρησιακά Δίκτυα (Πελάτες Προμηθευτές) - Extranets  Διαχείρηση Πληροφοριών και Γνώσης – Intranets  Συστήματα για την Ιχνηλασιμότητα – RFID – Warehouse Management

12 Γ ΚΠΣ  Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.)  Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα  Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας

13 Γ ΚΠΣ  Στόχοι του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα  Η απορρόφηση νέων τεχνολογιών που θα συνεισφέρει στη δημιουργία επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας  Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων  Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

14 Γ ΚΠΣ  Ενδεικτικές δαπάνες ενός Προγράμματος για Τεχνολογία:  Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού  Δαπάνες Λογισμικού - Εφαρμογών  Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Εκπαίδευσης  Υπηρεσίες Προσαρμογής & Παραμετροποίησης  Υπηρεσίες Συντήρησης – Υποστήριξης της Λειτουργίας  Υπηρεσίες Συμβούλων  Γενικές Συνδρομές (Τηλεπικοινωνίες, Internet)  Ειδικές Συνδρομές υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Ηλεκτρονικές Αγορές)

15 Γ ΚΠΣ  Δαπάνες γενικότερα:  Κατασκευή ή και Διαμόρφωση Χώρων  Μεταφορικά Μέσα  Πιστοποιήσεις (ISO, HACCP)  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  Ενέργειες Marketing

16 Γ ΚΠΣ  Προϋπολογισμοί Εργων:  3.000 - 1.000.000 ευρώ  Ποσοστά Επιχορήγησης:  40% - 60%  Διάρκεια Εργων:  2 μήνες – 2 έτη

17 Γ ΚΠΣ  Προϋποθέσεις:  Κύκλος εργασιών  Κερδοφορία  Αριθμός Εργαζομένων  Περιφερειακή Κατανομή

18 Γ ΚΠΣ  Οι Ρυθμοί προκυρήξεων προγραμμάτων πρέπει να βελτιωθούν  Χαμηλή απορροφητικότητα κονδυλίων  Οι ρυθμοί Υλοποίησης – Ελέγχων – Διαχείρησης των Προγραμμάτων και των Εργων πρέπει να επιταχυνθούν

19 Γ ΚΠΣ  Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα  Αξονας 2: Στήριξη και Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας  Μέτρο 2.11 Ενίσχυση ΜΜΕ Τριτογενούς Τομέα  Δράση 2.11.1 ΠΜΕ Εμπορίου (σε εξέλιξη): 40.000 – 100.000 ευρώ, 40% επιχορήγ.  Δράση 2.11.2 ΠΜΕ Παροχής Υπηρεσιών (αναμένεται)

20 Γ ΚΠΣ  ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ  Προμήθεια εξοπλισμού 3.125 ευρώ, 40%  Ανάπτυξη και λειτουργία Ιστοσελίδων 3.125 ευρώ, 40%

21 Γ ΚΠΣ  Για την Αξιοποίηση Τεχνολογίας για Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας:  Να αντιληφθούμε τα οφέλη  Να θέσουμε τους στόχους  Να σχεδιάσουμε την επένδυση  Να εκμεταλλευτούμε τα κίνητρα (επιχορηγήσεις)  Να υλοποιήσουμε το έργο

22 Ανθρωποι  Η Γνώση δεν αφορά τα συστήματα και τις μηχανές - αφορά τους ανθρώπους  Δώστε έμφαση στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού και στην εξοικείωση τους με τις Νέες Τεχνολογίες  Επιλέξτε και Αξιοποιείστε ειδικευμένα στελέχη και εξωτερικούς συνεργάτες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων

23 ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νίκος Τσάμης Γ. Διευθυντής Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΒΑ Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες και Γ ΚΠΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νίκος Τσάμης Γ. Διευθυντής Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, ΜΒΑ Επενδύσεις σε Νέες Τεχνολογίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google