Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ Κοινή Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 24/4/2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ Κοινή Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 24/4/2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ Κοινή Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 24/4/2013

2 Στρατηγική Αξιοποίηση Δικτύου Συνεταιριστικών Τραπεζών & Πανελλήνιας και μετεξέλιξή του σε Τράπεζα ΜΜΕ Στόχοι : o Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ΜΜΕ o Δημιουργία ενημερωτικών – συμβουλευτικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών o Προσαρμογή προϊόντων & υπηρεσιών στις νέες συνθήκες αγοράς o Σύνδεση με την τοπική οικονομία 2

3 Συνεταιριστικές Τράπεζες & ΜΜΕ  Σύνθεση Μελών Σ.Τ.  Οι 13 Συνεταιριστικές Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Περιφέρεια, απαριθμούν 189.000 περίπου μέλη από τα οποία το 78%, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (στοιχεία 31/12/2012)  Αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.  Χαρτοφυλάκιο Σ.Τ.  Το 80% - 85% του δανειακού χαρτοφυλακίου αφορά χρηματοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 15% - 20% καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.  Σύνδεση με τοπικούς φορείς : 3

4 ΕΦΕΠΑΕ – ΕΤΕπ - ΕΤΕ • Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για παροχή επενδυτικών δανείων και Κεφαλαίων Κίνησης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και παροχή εγγύησης για δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων. • • Σύμβαση ΕΣΤΕ με τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2 δισ. €, που αφορούν επενδυτικά προγράμματα ΜΜΕ. • • Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω υλοποίησης συμβάσεων ύψους 125 εκατ. €, για χρηματοδότηση επενδύσεων ΜΜΕ. Αξιοποίηση Κοινοτικής πρωτοβουλίας JESSICA για υλοποίηση έργων αστικής ανάπλασης ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος συνολικού ύψους 35 εκατ. € στην Κρήτη. 4

5 Δίκτυο Συνεταιριστικών Τραπεζών 188 Καταστήματα (Δίκτυο Συνεταιριστικών Τραπεζών και Πανελλήνιας) Παρουσία στα 12 από τα 13 Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας 5

6 Οικονομικά στοιχεία Σ.Τ. 6

7 ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : αξιόπιστο & βιώσιμο Βασικοί Άξονες Κοινής Πρότασης Με άξονες : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενίσχυση του κεντρικού της ρόλου, με ουσιαστικές αρμοδιότητες σε θέματα ελέγχου, εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς επίσης και σε παροχή υπηρεσιών και τραπεζικών προϊόντων. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ανεξαρτητοποίηση θεσμικού πλαισίου από αυτό των εμπορικών Εταιρική διακυβέρνηση ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Υλοποίηση σχεδίων ανασυγκρότησης για : Εταιρική Διακυβέρνηση Βελτίωση Οργανωτικών Δομών και διαδικασιών Ομογενοποίηση Κανονισμών Λειτουργίας και βασικών λειτουργιών Λήψη αποφάσεων και υλοποίηση διαδικασιών για κάλυψη Κεφαλαίων Δημιουργία κεντροποιημένων υπηρεσιών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΜΕ Ανασυγκρότηση λειτουργίας Κεντρική Τράπεζα Σ.Τ. 7

8 Άξονες Συνεργασίας  Παροχή κοινών προϊόντων-υπηρεσιών  Ανάδειξη Εποπτικού-Ελεγκτικού ρόλου  Επίτευξη οικονομιών κλίμακας  Καταστατική-οργανωτική ομογενοποίηση Συνεταιριστικών Τραπεζών  Κεντροποίηση επιλεγμένων υπηρεσιών  Αναγνώρισή της ως συστημικής τράπεζας των Συνεταιριστικών Τραπεζών και ένταξή της στο καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης και στις διαδικασίες ανασυγκρότησης των Συνεταιριστικών Τραπεζών  Παροχή κοινών προϊόντων-υπηρεσιών  Ανάδειξη Εποπτικού-Ελεγκτικού ρόλου  Επίτευξη οικονομιών κλίμακας  Καταστατική-οργανωτική ομογενοποίηση Συνεταιριστικών Τραπεζών  Κεντροποίηση επιλεγμένων υπηρεσιών  Αναγνώρισή της ως συστημικής τράπεζας των Συνεταιριστικών Τραπεζών και ένταξή της στο καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης και στις διαδικασίες ανασυγκρότησης των Συνεταιριστικών Τραπεζών • Βελτίωση οργανωτικών δομών & διαδικασιών • Εταιρική διακυβέρνηση • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου • Ενίσχυση λειτουργίας ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών με κοινές υπηρεσίες και κοινή πρόσβαση μελών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ενίσχυση Κεντρικού-Συντονιστικού ρόλου με άξονες : Υλοποίηση σχεδίων ανασυγκρότησης για : 8

9 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου  Ανεξαρτητοποίηση θεσμικού πλαισίου από αυτό των εμπορικών τραπεζών  Προσαρμογή στη δομή Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών  Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων  Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης  Ανεξαρτητοποίηση θεσμικού πλαισίου από αυτό των εμπορικών τραπεζών  Προσαρμογή στη δομή Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Τραπεζών  Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων  Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης 9

10 Συνεργασία ΕΣΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΤΕ 10

11 Δυνατότητες 11

12 Βήματα 12

13 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΤΕ Κοινή Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 24/4/2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google