Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

The Verb ο ἶ δα. ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, --

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "The Verb ο ἶ δα. ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, --"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 The Verb ο ἶ δα

2 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, --

3 Three tense stems:

4 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Three tense stems: ο ἰ δ - (perf. ind. singular)

5 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Three tense stems: ο ἰ δ - (perf. ind. singular) ε ἰ δ - (perf. ind. pl. / imperative)

6 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Three tense stems: ο ἰ δ - (perf. ind. singular) ε ἰ δ - (perf. ind. pl. / imperative) ε ἰ δε - (everywhere else)

7 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Indicative Active ( ο ἰ δ - / ε ἰ δ -):

8 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Indicative Active ( ο ἰ δ -): 1. ο ἶ δα

9 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Indicative Active ( ο ἰ δ -): 1. ο ἶ δα 2. ο ἶ σθα

10 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Indicative Active ( ο ἰ δ -): 1. ο ἶ δα 2. ο ἶ σθα 3. ο ἶ δε ( ν )

11 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Indicative Active ( ε ἰ δ -): 1. ο ἶ δα ἴ σμεν 2. ο ἶ σθα 3. ο ἶ δε ( ν )

12 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Indicative Active ( ε ἰ δ -): 1. ο ἶ δα ἴ σμεν 2. ο ἶ σθα ἴ στε 3. ο ἶ δε ( ν )

13 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Indicative Active ( ε ἰ δ -): 1. ο ἶ δα ἴ σμεν 2. ο ἶ σθα ἴ στε 3. ο ἶ δε ( ν ) ἴ σασι ( ν )

14 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Subjunctive Active ( ε ἰ δε -):

15 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Subjunctive Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δ ῶ

16 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Subjunctive Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δ ῶ 2. ε ἰ δ ῇ ς

17 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Subjunctive Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δ ῶ 2. ε ἰ δ ῇ ς 3. ε ἰ δ ῇ

18 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Subjunctive Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δ ῶ ε ἰ δ ῶ μεν 2. ε ἰ δ ῇ ς 3. ε ἰ δ ῇ

19 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Subjunctive Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δ ῶ ε ἰ δ ῶ μεν 2. ε ἰ δ ῇ ςε ἰ δ ῆ τε 3. ε ἰ δ ῇ

20 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Subjunctive Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δ ῶ ε ἰ δ ῶ μεν 2. ε ἰ δ ῇ ςε ἰ δ ῆ τε 3. ε ἰ δ ῇ ε ἰ δ ῶ σι ( ν )

21 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Optative Active ( ε ἰ δε -):

22 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Optative Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δείην

23 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Optative Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δείην 2. ε ἰ δείης

24 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Optative Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δείην 2. ε ἰ δείης 3. ε ἰ δείη

25 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Optative Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δείηνε ἰ δε ῖ μεν / ε ἰ δείημεν 2. ε ἰ δείης 3. ε ἰ δείη

26 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Optative Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δείηνε ἰ δε ῖ μεν / ε ἰ δείημεν 2. ε ἰ δείηςε ἰ δε ῖ τε / ε ἰ δείητε 3. ε ἰ δείη

27 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Optative Active ( ε ἰ δε -): 1. ε ἰ δείηνε ἰ δε ῖ μεν / ε ἰ δείημεν 2. ε ἰ δείηςε ἰ δε ῖ τε / ε ἰ δείητε 3. ε ἰ δείηε ἰ δε ῖ εν / ε ἰ δείησαν

28 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Pluperfect Indicative Active ( ε ἰ δε -)

29 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Pluperfect Indicative Active ( ε ἰ δε -): 1. ᾔ δη / ᾔ δει ( ν )

30 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Pluperfect Indicative Active ( ε ἰ δε -): 1. ᾔ δη / ᾔ δει ( ν ) 2. ᾔ δησθα / ᾔ δεις

31 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Pluperfect Indicative Active ( ε ἰ δε -): 1. ᾔ δη / ᾔ δει ( ν ) 2. ᾔ δησθα / ᾔ δεις 3. ᾔ δει ( ν )

32 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Pluperfect Indicative Active ( ε ἰ δε -): 1. ᾔ δη / ᾔ δει ( ν ) ᾔ σμεν / ᾔ δεμεν 2. ᾔ δησθα / ᾔ δεις 3. ᾔ δει ( ν )

33 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Pluperfect Indicative Active ( ε ἰ δε -): 1. ᾔ δη / ᾔ δει ( ν ) ᾔ σμεν / ᾔ δεμεν 2. ᾔ δησθα / ᾔ δεις ᾔ στε / ᾔ δετε 3. ᾔ δει ( ν )

34 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Pluperfect Indicative Active ( ε ἰ δε -): 1. ᾔ δη / ᾔ δει ( ν ) ᾔ σμεν / ᾔ δεμεν 2. ᾔ δησθα / ᾔ δεις ᾔ στε / ᾔ δετε 3. ᾔ δει ( ν ) ᾔ σαν / ᾔ δεσαν

35 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Imperative Active ( ε ἰ δ -)

36 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Imperative Active ( ε ἰ δ -): 1.----

37 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Imperative Active ( ε ἰ δ -): 1.---- 2. ἴ σθι

38 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Imperative Active ( ε ἰ δ -): 1.---- 2. ἴ σθι ἴ στε

39 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Imperative Active ( ε ἰ δ -): 1.---- 2. ἴ σθι ἴ στε 3. ἴ στω

40 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Imperative Active ( ε ἰ δ -): 1.---- 2. ἴ σθι ἴ στε 3. ἴ στω ἴ στων

41 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Infinitive Active ( ε ἰ δε -)

42 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Infinitive Active ( ε ἰ δε -): ε ἰ δέναι

43 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Participle Active

44 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Participle Active ( ε ἰ δ -):

45 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Participle Active ( ε ἰ δ -): ε ἰ δως

46 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Participle Active ( ε ἰ δ -): ε ἰ δως, ε ἰ δυ ῖ α

47 ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, -- Perfect Participle Active ( ε ἰ δ -): ε ἰ δως, ε ἰ δυ ῖ α, ε ἰ δος


Κατέβασμα ppt "The Verb ο ἶ δα. ο ἶ δα, ε ἴ σομαι, --, --, --, --"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google