Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 16. Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 16. Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 16

2 Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active Perfect M/P Aorist Passive Present Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D Future Active and M/D Aorist Active and M/D Perfect and Pluperfect Active Perfect and Pluperfect M/P Aorist Passive & Future Passive σ ῴ ζω γ ί νομαι σ ώ σω γεν ή σομαι ἔ σωσα ἐ γεν ό μην σ έ σωκα γ έ γονα σ έ σωσμαι γεγ έ νημαι ἐ σ ώ θην ἐ γεν ή θην

3 Greek Verb Formation Αug | STEM | Tense | Theme | Ending PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P/D--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT M/D--STEMσo/ε PrimMP 1AOR ACTἐSTEMσα/α --SecAct 1AOR M/DἐSTEMσα/α --SecMP 1ΑΟR PASSἐSTEMθη--SecAct 2ΑΟR ACTἐ*STEM--o/εSecAct 2AOR M/D ἐ*STEM--o/εSecMP 2ΑΟR PASSἐ*STEMη--SecAct 2ΑΟR PASSἐ*STEMη --SecAct

4 Greek Verbs 1st AORIST PASSIVE INDICATIVE 1st AORIST PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ λ ύ θην ἐ λυθημεν 2 nd ἐ λ ύ θης ἐ λ ύ θητε 3 rd ἐ λ ύ θη ἐ λ ύ θησαν

5 Greek Verbs 1st AORIST PASSIVE INDICATIVE 1st AORIST PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ βλ ή θην ἐ βλ ή θημεν 2 nd ἐ βλ ή θης ἐ βλ ή θητε 3 rd ἐ βλ ή θη ἐ βλ ή θησαν With the Aorist Passives, any verb that has the θη is classified as a 1 st Aorist.

6 Greek Verbs 2 nd AORIST PASSIVE INDICATIVE 2 nd AORIST PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ γρ ά φην ἐ γρ ά φημεν 2 nd ἐ γρ ά φης ἐ γρ ά φητε 3 rd ἐ γρ ά φη ἐ γρ ά φησαν For now, the only 2 nd Aorist Passives we know are: γραφω > ἐ γραφην ἀ ποστελλω > ἀ πεσταλην -στρεφω > -στραφην

7 Greek Verb Formation Αug | STEM | Tense | Theme | Ending PRES ACT --STEM--o/εPrimAct PRES M/P/D--STEM--o/εPrimMP IMPF ACTἐSTEM--o/εSecAct ΙΜPF M/P ἐSTEM--o/εSecMP FUT ACT--STEMσo/ε PrimAct FUT M/D--STEMσo/ε PrimMP FUT PASS--STEMθησ/ησ o/ε PrimMP 1AOR ACTἐSTEMσα/α --SecAct 1AOR M/DἐSTEMσα/α --SecMP 1ΑΟR PASSἐSTEMθη--SecAct 2ΑΟR ACTἐ*STEM--o/εSecAct 2AOR M/D ἐ*STEM--o/εSecMP 2ΑΟR PASSἐ*STEMη--SecAct 2ΑΟR PASSἐ*STEMη --SecAct

8 Greek Verbs FUTURE PASSIVE INDICATIVE FUTURE PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st λυθ ή σομαι λυθησ ό μεθα 2 nd λυθ ή σ ῃ λυθ ή σεσθε 3 rd λυθ ή σεται λυθ ή σονται

9 Greek Verbs FUTURE PASSIVE INDICATIVE FUTURE PASSIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st βληθ ή σομαι βληθησ ό μεθα 2 nd βληθ ή σ ῃ βληθ ή σεσθε 3 rd βληθ ή σεται βληθ ή σονται Remember that the Future Passive is built on the Aorist Passive stem!

10 PRESENT ACTIVE INFINITIVE PRESENT ACTIVE INFINITIVE λ ύ ειν to be loosening - λ ύ ειν PRESENT ΜIDDLE/PASSIVE INFINITIVE PRESENT ΜIDDLE/PASSIVE INFINITIVE λ ύ εσθαι to be loosening myself / to keep on being loosened - λ ύ εσθαι 1st AORIST ACTIVE INFINITIVE 1st AORIST ACTIVE INFINITIVE to loosen – λ ῦ σαι to loosen – λ ῦ σαι 1st ΑΟRIST MIDDLE INFINITIVE 1st ΑΟRIST MIDDLE INFINITIVE to loosen (for) oneself – λ ύ σασθαι to loosen (for) oneself – λ ύ σασθαι 2 nd AORIST ACTIVE INFINITIVE 2 nd AORIST ACTIVE INFINITIVE λαβε ῖ ν to receive – λαβε ῖ ν 2 nd AORIST MIDDLE INFINITIVE 2 nd AORIST MIDDLE INFINITIVE λαβ έ σθαι to receive for myself – λαβ έ σθαι

11 PRESENT INFINITIVE PRESENT INFINITIVE λ ύ ειν - λ ύ εσθαι λ ύ ειν - λ ύ εσθαι 1st AORIST INFINITIVE 1st AORIST INFINITIVE λ ῦ σαι – λ ύ σασθαι λ ῦ σαι – λ ύ σασθαι 2 nd AORIST INFINITIVE 2 nd AORIST INFINITIVE λαβε ῖ ν λαβ έ σθαι λαβε ῖ ν – λαβ έ σθαι AORIST PASSIVE INFINITIVE AORIST PASSIVE INFINITIVE λυθῆναι – to be loosened λυθῆναι – to be loosened βληθῆναι – to be thrown βληθῆναι – to be thrown

12 ΑΟRIST PASSIVE FORMS See section 113, page 92f. See section 113, page 92f.

13 Lesson 16 Vocabulary Vocabulary

14 Croy 16 - Exercises Do even sentences of Practice and Review Do even sentences of Practice and Review Do NT #1 Do NT #1

15 QUIZ on 14 and 16 Conjugate λαμβανω in the: Conjugate λαμβανω in the: Aorist Active Indicative Aorist Active Indicative Aorist Middle Indicative Aorist Middle Indicative Form of Aorist Active Infinitive λαμβανω and Aorist Passive Infinitive of λυω Form of Aorist Active Infinitive λαμβανω and Aorist Passive Infinitive of λυω Conjugate λυω in the: Conjugate λυω in the: Aorist Passive Indicative Aorist Passive Indicative Future Passive Indicative Future Passive Indicative Vocabulary from Lessons 14, 16 Vocabulary from Lessons 14, 16


Κατέβασμα ppt "AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 16. Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google