Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LAN 402 BEGINNING GREEK II Class II – 1st Aorist Act/Mid Indicative.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LAN 402 BEGINNING GREEK II Class II – 1st Aorist Act/Mid Indicative."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LAN 402 BEGINNING GREEK II Class II – 1st Aorist Act/Mid Indicative

2 1st Aorist Act/Mid Indicative 1.1 English Past tense  Review:  “irregular” I eat my lunch  I ate my lunch  “Regular” I clean my desk  I cleaned my desk

3 1st Aorist Act/Mid Indicative 1.2 Greek Aorist  2nd Aorist – English “irregular”  1st Aorist – English “regular” Majority of Greek verbs follow this pattern  Whether a verb is1st or 2nd aorist does not affect meaning Aorist = undefined action

4 1st Aorist Act/Mid Indicative 1.2.1 1st Aorist Active  Formation: Augmt + Aor. act. stem + tense form + sec. act. endgs ἐ + λυ + σα + μεν  ἐ λύσαμεν

5 1st Aorist Act/Mid Indicative  Paradigm – 1 st Aorist Active indicative:  Contract verbs lengthen contract vowel b/f tense formative  ἀ γαπάω --- ἠ γάπησα 1 st Aor.2 nd Aor. Sg. 1 ἔ λυσα I loosed ἔ λαβον Sg. 2 ἔ λυσας You loosed ἔ λαβες Sg. 3 ἔ λυσε(ν) s/he/it loosed ἔ λαβε(ν) Pl. 1 ἐ λύσαμεν We loosed ἐ λάβομεν Pl. 2 ἐ λύσατε You loosed ἐ λάβετε Pl. 3 ἔ λυσαν They loosed ἔ λαβον

6 1st Aorist Act/Mid Indicative  Stems ending in stop:  Review of stops: Labial: πσ, βσ, φσ > ψ Velar: κσ, γσ, χσ > ξ Dental: τσ, δσ, θσ > σ  βλέπ + σα  ἔ βλεψα  βρέχ + σα  ἔ βρεξα [I wet]  πείθ + σα  ἔ πεισα [I persuaded]  Few exceptions (mixed/alternative forms): ε ἶ πον – ε ἶ παν ἦ λθον - ἦ λθαν [ ἤ νεγκαν NOT ἤ νεγκον]

7 1st Aorist Act/Mid Indicative  Liquid Aorist Active:  Formation: Aug. + Aor. Act. Stem + Tense formt + second. Act. End. ἐ + μειν + α + μεν  ἐ μείναμεν [μένω]  Modified tense stem (not always) –μείν- [μέν-]  Modified tense formative - α instead of - σα

8 1st Aorist Act/Mid Indicative  Paradigm – 1 st Aorist Active indicative (Liquid):  Keys to recognition: Final stem consonant liquid (λ, μ, ν, ρ) Tense formative is -α, not - σα 1 st Aor. (liquid) [ Impf. = ἐ μένον ] 1 st Aor. (regular) Sg. 1 ἔ μεινα I remained ἔ λυσα Sg. 2 ἔ μεινας You remained ἔ λυσας Sg. 3 ἔ μεινε(ν) s/he/it remained ἔ λυσε(ν) Pl. 1 ἐ μείναμεν We remained ἐ λύσαμεν Pl. 2 ἐ λμείνατε You remained ἐ λύσατε Pl. 3 ἔ μειναν They remained ἔ λυσαν

9 1st Aorist Act/Mid Indicative 1.2.2 Aorist Middle  Aorist has distinct forms for Active Middle Passive  Aorist active and middle are identical except in Personal endings Aorist active personal endings Aorist middle personal endings

10 1st Aorist Act/Mid Indicative  Formation of 1 st Aorist Middle: Aug + Aor. act. stem + tense form + second. M/P endings ἐ + λυ+ σα+ μην  ἐ λύσαμην  Translate in active [I loosed]  Still only middle deponent verbs

11 1st Aorist Act/Mid Indicative  Paradigm – 1 st Aorist Middle indicative:  You’ll know that a verb is middle deponent in aor. if: 3 rd form of verb in lexicon ends in - μην E.g. ἀ ρνέομαι [I deny] – ἀ ρνήσομαι, ἠ ρνησάμην, -, ἤ ρνημαι 1 st Aor.2 nd Aor. Sg. 1 ἐ λυσάμην I loosed ἐ γένομην Sg. 2 ἐ λύσω[- σο] You loosed ἐ γένου Sg. 3 ἐ λύσατο s/he/it loosed ἐ γένετο Pl. 1 ἐ λυσάμεθ α We loosed ἐ γενόμεθ α Pl. 2 ἐ λύσασθε You loosed ἐ γένεσθε Pl. 3 ἐ λύσαντο They loosed ἐ γένοντο

12 1st Aorist Act/Mid Indicative  Practice:  Parsing p. 91  Warm-up p. 91  Homework:  p. 93, no: 7-10


Κατέβασμα ppt "LAN 402 BEGINNING GREEK II Class II – 1st Aorist Act/Mid Indicative."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google