Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ορίζοντας 2020 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to funding.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ορίζοντας 2020 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to funding."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ορίζοντας Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to funding Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις» Θεσσαλονίκη 8 Ιουνίου 2015

2 Περιεχόμενα Οι Κοινωνικές Προκλήσεις στον Ορίζοντα 2020 Στόχοι
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Περιεχόμενα Οι Κοινωνικές Προκλήσεις στον Ορίζοντα 2020 Στόχοι Στρατηγική Θεματικές Υποπεριοχές Το Πρόγραμμα Εργασίας Πρώτες Προσκλήσεις Επιδόσεις της Ελλάδας στις προσκλήσεις του 2014 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

3 Κοινωνικές Προκλήσεις
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Κοινωνικές Προκλήσεις Γιατί οι Κοινωνικές Προκλήσεις στον Ορίζοντα 2020; Οι ανησυχίες των πολιτών και οι Ευρωπαϊκοί / Kοινωνικοί στόχοι (κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορές, κα.) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την καινοτομία Οι ουσιαστικές λύσεις προέρχονται από διεπιστημονικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών Τα φιλόδοξα αποτελέσματα θα περάσουν από φάση ελέγχου, επίδειξης και σταδιακής κλιμάκωσης - προσαρμογής. Aντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων για μια καλύτερη κοινωνία! 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

4 Κοινωνικές Προκλήσεις
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Κοινωνικές Προκλήσεις 1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και καλή διαβίωση 2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία 3. Ασφαλής, καθαρή και βιώσιμη ενέργεια 4. Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές 5. Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες 6. Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες 7. Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της. 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

5 Πυλώνας – Προτεραιότητα
Horizon 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Πυλώνας – Προτεραιότητα Πυλώνας: Κοινωνικές Προκλήσεις Προτεραιότητα 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

6 Στόχοι Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή βιοοικονομία
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Στόχοι Ανταγωνιστικές & χαμηλών εκπομπών άνθρακα αλυσίδες εφοδιασμού Παραγωγικά και βιώσιμα συστήματα πρωτογενούς παραγωγής Επαρκής εφοδιασμός ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και βιολογικών προϊόντων Βέλτιστη χρήση των βιολογικών πόρων Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή βιοοικονομία 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

7 Επίτευξη στόχων Για την επίτευξη των στόχων:
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Επίτευξη στόχων Για την επίτευξη των στόχων: Ανάγκη ανάπτυξης διαφορετικών και καινοτόμων λύσεων σε προσδιορισμένες προκλήσεις οι οποίες βασίζονται στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ. Γενικά ή ειδικά θέματα, ευρείας διεπιστημονικής συμμετοχής Κυρίαρχη αρχή που διέπει τις δραστηριότητες είναι ότι οι αιτούντες καλούνται να βρουν λύσεις που θα κάνουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

8 Επίτευξη στόχων Οι λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Επίτευξη στόχων Οι λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: σημείο τομής μεταξύ έρευνας και τεχνολογίας, με την καινοτομία που καθοδηγείται από την αγορά προσέγγιση που να οδηγεί σε αύξηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συμμετοχή τελικών χρηστών συμπεριλαμβανομένων αγροτών, αλιέων, καταναλωτών, δημόσιων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών) κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου την κοινωνία 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

9 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Στρατηγική Η αύξηση του πληθυσμού επιβάλλει την αλλαγή προσέγγισης στην παραγωγή, κατανάλωση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανακύκλωση απορριμμάτων Τρόποι αντιμετώπισης περιβαλλοντικής μόλυνσης Εξισορρόπηση της χρήσης ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων από τη γη και τη θάλασσα Μετατροπή των απορριμμάτων σε πολύτιμους πόρους Αειφόρος παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, προϊόντων βιολογικής προέλευσης και βιοενέργειας Η γεωργία, η δασοπονία και οι τομείς της βιομηχανίας τροφίμων και προϊόντων βιολογικής προέλευσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη και στη διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

10 Θεματικές Υποπεριοχές
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Θεματικές Υποπεριοχές Γεωργία & Δασοκομία Γεωργικά είδη διατροφής για ασφαλή & υγιεινή διατροφή Ζώντες Υδρόβιοι Πόροι Βιο-βιομηχανίες & Βιο-οικονομία Θαλάσσια & Ναυτιλιακή Έρευνα 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

11 Θεματικές Υποπεριοχές
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Θεματικές Υποπεριοχές Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ασφαλών, υγιεινών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης, προερχόμενα από ανεπτυγμένα ως προς την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση (ως προς τους πόρους) συστήματα πρωτογενούς παραγωγής. Προώθηση: σχετικών υπηρεσιών οικοσυστήματος αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Γεωργία & Δασοκομία Γεωργικά είδη διατροφής για ασφαλή & υγιεινή διατροφή 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

12 Θεματικές Υποπεριοχές
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Θεματικές Υποπεριοχές Ζώντες Υδρόβιοι Πόροι Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή βιοοικονομία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των νέων τεχνολογιών και της εφαρμογή τους. 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

13 Θεματικές υποπεριοχές
Ορίζοντας Θεματικές υποπεριοχές Δράσεις που αποσκοπούν: στη στήριξη της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας σε διεργασίες που παρέχουν δημόσια αγαθά και καινοτόμα προϊόντα για την αειφόρο ανάπτυξη στην προώθηση της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας) στις αγροτικές περιοχές στην ενίσχυση της καινοτομίας στην βιο-βιομηχανία για έξυπνη ανάπτυξη. Βιο-βιομηχανίες & Βιο-οικονομία 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

14 Θεματικές υποπεριοχές
Ορίζοντας 2020 – Societal Challenge 2 Θεματικές υποπεριοχές Βελτίωση κατανόησης σύνθετων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τεχνολογιών, θαλάσσιου περιβάλλοντος και συμβολή στην ενίσχυση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής οικονομίας Αξιοποίηση ποικιλότητας θαλάσσιας ζωής Αειφόρος εκμετάλλευση πόρων των βαθέων υδάτων Νέες υπεράκτιες προκλήσεις Ωκεανογραφικές τεχνολογίες και τεχνολογίες παρατήρησης Κοινωνικοοικονομική διάσταση Στόχος Θαλάσσια & Ναυτιλιακή Έρευνα Πώς; 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

15 Ιδιαιτερότητες του νέου προγράμματος εργασίας
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Ιδιαιτερότητες του νέου προγράμματος εργασίας Τα θέματα αντανακλούν την βασισμένη σε προκλήσεις προσέγγιση του Ορίζοντα 2020 Πρόκληση (θέτει το πλαίσιο / πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί / αναγκαιότητα παρέμβασης) Στόχευση (σκιαγραφεί το γενικό πρόβλημα χωρίς καθοδήγηση, καθορισμός εστίασης και ορίων δυνατοτήτων δράσης) Αντίκτυπος (περιγραφή βασικών στοιχείων του τι αναμένεται να επιτευχθεί σε σχέση με την συγκεκριμένη πρόκληση) 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

16 Πρόγραμμα Εργασίας 2014-15 PPP WORK PROGRAMME Calls 2014-2015
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Πρόγραμμα Εργασίας Sustainable Agriculture and Forestry Sustainable and Competitive agri-food sector for a safe and healthy diet Unlocking the potential of aquatic living resources Sustainable and competitive bio-based industries and supporting the development of a European bio-economy Cross-cutting marine and maritime research WORK PROGRAMME Calls SPECIFIC PROGRAMME Strategic Programming Sustainable Food Security Blue Growth Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy PPP Waste (SC5) Personalising Health and Care (SC1) Water Innovation (SC5) 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

17 Ποσοστό Χρηματοδότησης
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Τύποι Δράσεων Τύπος Δράσης Συντομογραφία Ποσοστό Χρηματοδότησης Research and Innovation Action RIA Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών Innovation Action IA Έως 70% των επιλέξιμων δαπανών* Coordination and Support CSA SME Instrument SME Έως 70% (lump sums για Φάση1) * Έως 100% για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

18 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός για την ΚΠ2:
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός για την ΚΠ2: 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Ορίζοντα 2020  εκατ. ευρώ Προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα Εργασίας  480 εκατ. ευρώ Αναλυτικά: Ανοικτές Προσκλήσεις 2014 2015 Sustainable Food Security 138 M€ 110,5 M€ Blue Growth 100 M€ 45 M€ Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 44,5 M€ 42 M€ 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

19 Τύποι Ανοικτών Προσκλήσεων
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Τύποι Ανοικτών Προσκλήσεων Οι ανοικτές προτάσεις για το 2014 και 2015 είναι : 29 Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας (RIA) 2 Δράσεις Καινοτομίας (IA) 14 Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης (CSA) 1 ERANET Cofund (but 6 possible ERANETS) 2 Δράσεις Εργαλείου SME  πολλαπλές προθεσμίες 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

20 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Οι πρώτες προσκλήσεις Οι 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων : Call for Sustainable Food Security Call for Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

21 Οι πρώτες προσκλήσεις Call for Sustainable Food Security
Horizon 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Οι πρώτες προσκλήσεις Call for Sustainable Food Security Βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων Ελαχιστοποίηση απωλειών συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας Βελτίωση διαχείρισης εδάφους και πόρων που υποστηρίζουν τη γεωργική ποικιλομορφία και τοπικά προϊόντα Παραγωγή ασφαλών τροφίμων & υγιεινή διατροφή Παγκόσμιοι οδηγοί για την ασφάλεια τροφίμων κατανόηση σημερινών και μελλοντικών οδηγιών επισιτιστικής ασφάλειας Προϋπολογισμός: 138 MEuros για το 2014 110.5 MEuros για το 2015 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

22 Ορίζοντα 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Οι πρώτες προσκλήσεις Call for Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans Η βιώσιμη εκμετάλλευση της ποικιλομορφίας της θαλάσσιας ζωής με έμφαση: το 2014 στην αποτίμηση και την εξόρυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, το 2015 στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους έμβιους θαλάσσιους πόρους. Κατανόηση πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τεχνολογιών και θαλάσσιου περιβάλλοντος  ενίσχυση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής οικονομίας. Προϋπολογισμός: 100 MEuros για το 2014 45 MEuros για το 2015 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

23 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Οι πρώτες προσκλήσεις Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy Στήριξη νέων διαδικασιών διαχείρισης βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας για τη βελτιστοποίηση παροχής δημόσιων αγαθών και καινοτόμων προϊόντων Προώθηση της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας) στις αγροτικές περιοχές Ενίσχυση της καινοτομίας στη βιο-βιομηχανία (Bio Based Industries) με στόχο την έξυπνη ανάπτυξη Συμπληρωματικές δραστηριότητες με εκείνες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των «Blue Growth» και «Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy» Προϋπολογισμός: 44.5 MEuros (2014) 42 MEuros (2015) 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

24 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 Αξιολόγηση προσκλήσεων 2014 Ελληνική συμμετοχή στις προσκλήσεις: 2 Stages (SFS, BG, ISIB) Single stage (BG, ISIB) 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

25 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 SFS:H2020-SFS Συμμετοχή (number of participations) Υποβολή 1ο στάδιο Επιτυχής αξιολόγηση 1ου σταδίου Αξιολόγηση 2ου σταδίου – Χρηματοδοτούμενα έργα Αριθμός Προτάσεων 392 145 26 Αριθμός Συμμετοχών N/A 2552 478 Αριθμός Ελληνικών Συμμετοχών 80 17 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

26 Επιτυχής αξιολόγηση 1ου σταδίου Επιτυχής αξιολόγηση 2ου σταδίου
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 SFS:H2020-SFS Ελληνική Συμμετοχή με ρόλο Συντονιστή Υποβολή 1ο στάδιο Επιτυχής αξιολόγηση 1ου σταδίου Επιτυχής αξιολόγηση 2ου σταδίου Αριθμός Συνολικών Προτάσεων 392 145 26 Αριθμός Προτάσεων με Έλληνα Συντονιστή 16 5 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

27 Προτάσεις που υποβλήθηκαν
Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 SFS:H2020-SFS Χρηματοδότηση Προτάσεις που υποβλήθηκαν Προτάσεις που πέρασαν Αριθμός Προτάσεων Αριθμός Συμμετοχών Αιτούμενη χρηματοδότηση Συνολικό Κόστος Χρηματοδότη-ση από ΕΕ 392 2552 26 478 Ελληνική Συμμετοχή - Success rate: 21.5% 79 80 17 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

28 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 SFS:H2020-SFS 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

29 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 SFS:H2020-SFS Κατανομή Χρηματοδότησης 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

30 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2
Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΕ BioHorizon: Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) ΚΠ2 Μέλη: ΕΣΕ από 16 χώρες Στόχος: ανάπτυξη από κοινού διακρατικών δραστηριοτήτων , αξιοποίηση των συνεργειών , διαμοιρασμός γνώσης, συλλογική ανάπτυξη και εκπαίδευση, αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων, παροχή εκπαιδευτικών δράσεων και δραστηριοτήτων δικτύωσης. Υπηρεσίες: Εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops, Brokerage, Partner Search Facilities Αποδέκτες υπηρεσιών: ΕΣΕ SC2, ΕΣΕ ΚΕΤ-Β, Τελικοί χρήστες (SMEs, Research, Stakeholders) 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

31 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Δέσποινα I. Αδαμίδου Horizon 2020 BIO NCP


Κατέβασμα ppt "Ορίζοντας 2020 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to funding."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google