Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2020 Ορίζοντας 2020 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2020 Ορίζοντας 2020 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2020 Ορίζοντας 2020 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to funding Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις» Θεσσαλονίκη 8 Ιουνίου 2015

2 Περιεχόμενα 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 2  Οι Κοινωνικές Προκλήσεις στον Ορίζοντα 2020  Στόχοι  Στρατηγική  Θεματικές Υποπεριοχές  Το Πρόγραμμα Εργασίας  Πρώτες Προσκλήσεις  Επιδόσεις της Ελλάδας στις προσκλήσεις του 2014  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής

3 Κοινωνικές Προκλήσεις 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 3 Γιατί οι Κοινωνικές Προκλήσεις στον Ορίζοντα 2020;  Οι ανησυχίες των πολιτών και οι Ευρωπαϊκοί / Kοινωνικοί στόχοι (κλίμα, περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορές, κα.) δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την καινοτομία  Οι ουσιαστικές λύσεις προέρχονται από διεπιστημονικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών  Τα φιλόδοξα αποτελέσματα θα περάσουν από φάση ελέγχου, επίδειξης και σταδιακής κλιμάκωσης - προσαρμογής. Aντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων για μια καλύτερη κοινωνία!

4 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 4 1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και καλή διαβίωση 2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία 3. Ασφαλής, καθαρή και βιώσιμη ενέργεια 4. Έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές 5. Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες 6. Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες 7. Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της. Κοινωνικές Προκλήσεις

5 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Horizon 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 5 Πυλώνας – Προτεραιότητα

6 Στόχοι 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 6 αλυσίδες εφοδιασμού Ανταγωνιστικές & χαμηλών εκπομπών άνθρακα αλυσίδες εφοδιασμού συστήματα πρωτογενούς παραγωγής Παραγωγικά και βιώσιμα συστήματα πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων και βιολογικών προϊόντων Επαρκής εφοδιασμός ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και βιολογικών προϊόντων βιολογικών πόρων Βέλτιστη χρήση των βιολογικών πόρων βιοοικονομία Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή βιοοικονομία

7 Επίτευξη στόχων 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 7 Για την επίτευξη των στόχων:  Ανάγκη ανάπτυξης διαφορετικών και καινοτόμων λύσεων σε προσδιορισμένες προκλήσεις οι οποίες βασίζονται στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ.  Γενικά ή ειδικά θέματα, ευρείας διεπιστημονικής συμμετοχής  Κυρίαρχη αρχή που διέπει τις δραστηριότητες είναι ότι οι αιτούντες καλούνται να βρουν λύσεις που θα κάνουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

8 Επίτευξη στόχων 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 8 Οι λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:  σημείο τομής μεταξύ έρευνας και τεχνολογίας, με την καινοτομία που καθοδηγείται από την αγορά  προσέγγιση που να οδηγεί σε αύξηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  συμμετοχή τελικών χρηστών συμπεριλαμβανομένων αγροτών, αλιέων, καταναλωτών, δημόσιων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών)  κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου την κοινωνία

9 Στρατηγική  Η αύξηση του πληθυσμού επιβάλλει την αλλαγή προσέγγισης στην παραγωγή, κατανάλωση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανακύκλωση απορριμμάτων  Τρόποι αντιμετώπισης περιβαλλοντικής μόλυνσης › Εξισορρόπηση της χρήσης ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων από τη γη και τη θάλασσα › Μετατροπή των απορριμμάτων σε πολύτιμους πόρους › Αειφόρος παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών, προϊόντων βιολογικής προέλευσης και βιοενέργειας  Η γεωργία, η δασοπονία και οι τομείς της βιομηχανίας τροφίμων και προϊόντων βιολογικής προέλευσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη και στη διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης 9 Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

10 Θεματικές Υποπεριοχές 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 10 Γεωργία & Δασοκομία Γεωργικά είδη διατροφής για ασφαλή & υγιεινή διατροφή Ζώντες Υδρόβιοι Πόροι Βιο-βιομηχανίες & Βιο-οικονομία Θαλάσσια & Ναυτιλιακή Έρευνα

11 Θεματικές Υποπεριοχές 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 11 Γεωργία & Δασοκομία Γεωργικά είδη διατροφής για ασφαλή & υγιεινή διατροφή Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ασφαλών, υγιεινών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης, προερχόμενα από ανεπτυγμένα ως προς την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση (ως προς τους πόρους) συστήματα πρωτογενούς παραγωγής. Προώθηση: σχετικών υπηρεσιών οικοσυστήματος αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

12 Θεματικές Υποπεριοχές 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 12 Ζώντες Υδρόβιοι Πόροι Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή βιοοικονομία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των νέων τεχνολογιών και της εφαρμογή τους.

13 Θεματικές υποπεριοχές Δράσεις που αποσκοπούν: › στη στήριξη της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας › σε διεργασίες που παρέχουν δημόσια αγαθά και καινοτόμα προϊόντα για την αειφόρο ανάπτυξη › στην προώθηση της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας) στις αγροτικές περιοχές › στην ενίσχυση της καινοτομίας στην βιο- βιομηχανία για έξυπνη ανάπτυξη. 13 Ορίζοντας Βιο-βιομηχανίες & Βιο-οικονομία 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

14 Θεματικές υποπεριοχές Βελτίωση κατανόησης σύνθετων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τεχνολογιών, θαλάσσιου περιβάλλοντος και συμβολή στην ενίσχυση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής οικονομίας Αξιοποίηση ποικιλότητας θαλάσσιας ζωής › Αειφόρος εκμετάλλευση πόρων των βαθέων υδάτων › Νέες υπεράκτιες προκλήσεις › Ωκεανογραφικές τεχνολογίες και τεχνολογίες παρατήρησης › Κοινωνικοοικονομική διάσταση 14 Ορίζοντας 2020 – Societal Challenge 2 Θαλάσσια & Ναυτιλιακή Έρευνα Στόχος Πώς; 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη

15 Ιδιαιτερότητες του νέου προγράμματος εργασίας Τα θέματα αντανακλούν την βασισμένη σε προκλήσεις προσέγγιση του Ορίζοντα 2020 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 15 Πρόκληση (θέτει το πλαίσιο / πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί / αναγκαιότητα παρέμβασης) Στόχευση (σκιαγραφεί το γενικό πρόβλημα χωρίς καθοδήγηση, καθορισμός εστίασης και ορίων δυνατοτήτων δράσης) Αντίκτυπος (περιγραφή βασικών στοιχείων του τι αναμένεται να επιτευχθεί σε σχέση με την συγκεκριμένη πρόκληση)

16 Πρόγραμμα Εργασίας 2014-15 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 16 WORK PROGRAMME Calls 2014-2015 WORK PROGRAMME Calls 2014-2015 SPECIFIC PROGRAMME Strategic Programming Sustainable Food Security Blue Growth Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy PPP Waste (SC5) Personalising Health and Care (SC1) Water Innovation (SC5)

17 Τύποι Δράσεων 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 17 Τύπος ΔράσηςΣυντομογραφία Ποσοστό Χρηματοδότησης Research and Innovation Action RIA Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών Innovation ActionIA Έως 70% των επιλέξιμων δαπανών* Coordination and Support CSA Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών SME InstrumentSME Έως 70% (lump sums για Φάση1) * Έως 100% για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

18 Προϋπολογισμός 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 18 Προϋπολογισμός για την ΚΠ2: 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Ορίζοντα 2020  3.851 εκατ. ευρώ Προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα Εργασίας 2014-2015  480 εκατ. ευρώ Αναλυτικά: Ανοικτές Προσκλήσεις20142015 Sustainable Food Security138 M€110,5 M€ Blue Growth100 M€45 M€ Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 44,5 M€42 M€

19 Τύποι Ανοικτών Προσκλήσεων 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 19 Οι ανοικτές προτάσεις για το 2014 και 2015 είναι : 29 Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας (RIA) 2 Δράσεις Καινοτομίας (IA) 14 Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης (CSA) 1 ERANET Cofund (but 6 possible ERANETS) 2 Δράσεις Εργαλείου SME  πολλαπλές προθεσμίες

20 Οι πρώτες προσκλήσεις 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 20  Call for Sustainable Food Security  Call for Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans  Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy Οι 3 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων 2014-2015:

21 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Horizon 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 21 Call for Sustainable Food Security Βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων Ελαχιστοποίηση απωλειών συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας Βελτίωση διαχείρισης εδάφους και πόρων που υποστηρίζουν τη γεωργική ποικιλομορφία και τοπικά προϊόντα Παραγωγή ασφαλών τροφίμων & υγιεινή διατροφή Παγκόσμιοι οδηγοί για την ασφάλεια τροφίμων κατανόηση σημερινών και μελλοντικών οδηγιών επισιτιστικής ασφάλειας Προϋπολογισμός: 138 MEuros για το 2014 110.5 MEuros για το 2015 Οι πρώτες προσκλήσεις

22 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντα 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 22 Call for Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans Προϋπολογισμός: 100 MEuros για το 2014 45 MEuros για το 2015 Η βιώσιμη εκμετάλλευση της ποικιλομορφίας της θαλάσσιας ζωής με έμφαση: το 2014 στην αποτίμηση και την εξόρυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, το 2015 στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους έμβιους θαλάσσιους πόρους. Κατανόηση πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, τεχνολογιών και θαλάσσιου περιβάλλοντος  ενίσχυση της θαλάσσιας και ναυτιλιακής οικονομίας. Οι πρώτες προσκλήσεις

23 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 23 Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy Στήριξη νέων διαδικασιών διαχείρισης βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας για τη βελτιστοποίηση παροχής δημόσιων αγαθών και καινοτόμων προϊόντων Προώθηση της καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής καινοτομίας) στις αγροτικές περιοχές Ενίσχυση της καινοτομίας στη βιο-βιομηχανία (Bio Based Industries) με στόχο την έξυπνη ανάπτυξη Συμπληρωματικές δραστηριότητες με εκείνες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των «Blue Growth» και «Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy» Προϋπολογισμός: 44.5 MEuros (2014) 42 MEuros (2015) Οι πρώτες προσκλήσεις

24 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 24 Αξιολόγηση προσκλήσεων 2014 Ελληνική συμμετοχή στις προσκλήσεις: -2 Stages (SFS, BG, ISIB) -Single stage (BG, ISIB)

25 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 25 Υποβολή 1 ο στάδιο Επιτυχής αξιολόγηση 1 ου σταδίου Αξιολόγηση 2 ου σταδίου – Χρηματοδοτούμενα έργα Αριθμός Προτάσεων 39214526 Αριθμός Συμμετοχών N/A2552478 Αριθμός Ελληνικών Συμμετοχών N/A8017 Συμμετοχή (number of participations) SFS:H2020-SFS-2014-2

26 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 26 SFS:H2020-SFS-2014-2 Υποβολή 1 ο στάδιο Επιτυχής αξιολόγηση 1 ου σταδίου Επιτυχής αξιολόγηση 2 ου σταδίου Αριθμός Συνολικών Προτάσεων 39214526 Αριθμός Προτάσεων με Έλληνα Συντονιστή 1650 Ελληνική Συμμετοχή με ρόλο Συντονιστή

27 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 27 SFS:H2020-SFS-2014-2 Προτάσεις που υποβλήθηκανΠροτάσεις που πέρασαν Αριθμός Προτάσεων Αριθμός Συμμετοχών Αιτούμενη χρηματοδότηση Αριθμός Προτάσεων Αριθμός Συμμετοχών Συνολικό Κόστος Χρηματοδότη -ση από ΕΕ 3922552843.913.40526478144.719.372€134.240.185€ Ελληνική Συμμετοχή - Ελληνική Συμμετοχή - Success rate: 21.5% 7924.095.203 €80173.828.894 €3.710.797 € Χρηματοδότηση

28 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 28 SFS:H2020-SFS-2014-2

29 Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία ελληνικής συμμετοχής στις προσκλήσεις του 2014 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 29 SFS:H2020-SFS-2014-2 Κατανομή Χρηματοδότησης

30 Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΣΕ 8 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Ορίζοντας 2020 – Κοινωνική Πρόκληση 2 30 BioHorizon: BioHorizon: Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) ΚΠ2 Μέλη: Μέλη: ΕΣΕ από 16 χώρες Στόχος: Στόχος: ανάπτυξη από κοινού διακρατικών δραστηριοτήτων, αξιοποίηση των συνεργειών, διαμοιρασμός γνώσης, συλλογική ανάπτυξη και εκπαίδευση, αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων, παροχή εκπαιδευτικών δράσεων και δραστηριοτήτων δικτύωσης. Υπηρεσίες: Υπηρεσίες: Εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops, Brokerage, Partner Search Facilities Αποδέκτες υπηρεσιών: Αποδέκτες υπηρεσιών: ΕΣΕ SC2, ΕΣΕ ΚΕΤ-Β, Τελικοί χρήστες (SMEs, Research, Stakeholders)

31 Website: www.help-forward.gr e-mail: praxi@help-forward.grpraxi@help-forward.gr praxinetwork Ευχαριστώ για την προσοχή σας Δέσποινα I. Αδαμίδου Horizon 2020 BIO NCP adamidou@help-forward.gr 31


Κατέβασμα ppt "2020 Ορίζοντας 2020 Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία «HORIZON 2020: fast track to."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google