Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άννα Μίχου 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο Ρόλος του μηχανικού από την κρίση στην ανάπτυξη Άννα Μίχου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άννα Μίχου 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο Ρόλος του μηχανικού από την κρίση στην ανάπτυξη Άννα Μίχου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άννα Μίχου 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο Ρόλος του μηχανικού από την κρίση στην ανάπτυξη Άννα Μίχου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

2 Άννα Μίχου 2 ΕΠΙ - ΘΕΣΗ πτυχές του νέου ρόλου των μηχανικών στην παραγωγή, την κοινωνία και την οικονομία, μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και ως απόρροια των τεχνολογικών εξελίξεων σημερινή συγκυρία, με κύριο ζητούμενο την έξοδο από την κρίση και την πορεία προς την ανάκαμψη.

3 Άννα Μίχου 3 Μηχανικοί - Ανάπτυξη ΕΛΛΑΔΑ Έξοδος από επάγγελμα Μετανάστευση Η.Β. « είναι σαφές ότι ο κλάδος των μηχανικών παίζει κρίσιμο ρόλο για την ανάπτυξη της χώρας, για την ενίσχυση της ικανότητας της να ολοκληρωθεί μέσα σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά και για την διαμόρφωση της ικανότητας της να αντεπεξέλθει στο πρόβλημα των αυξανόμενων πιέσεων στους διαθέσιμους πόρους »

4 Άννα Μίχου 4 Μείζον πρόβλημα της χώρας: η ανεργία Οι μηχανικοί όταν είναι άνεργοι λέγονται αυτοαπασχολούμενοι !!!!! Οι αυτοαπασχολούμενοι (;;;;) μηχανικοί καλούνται να πληρώσουν κατά 28% αυξημένα ασφάλιστρα Όταν αδυνατούν να εξοφλήσουν τις εισφορές τους, το κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών ζητά στοιχεία για κατασχέσεις ….κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών

5 Άννα Μίχου 5 Ποιες είναι οι επιλογές μας στην εποχή της οικονομικής κρίσης 5

6 Άννα Μίχου 6 Ποιες είναι οι επιλογές μας στην εποχή της περιβαλλοντικής κρίσης 6

7 Άννα Μίχου 7 Ποιες είναι οι επιλογές μας στην εποχή της ενεργειακής εξάρτησης 7

8 Άννα Μίχου 8 Ποιες είναι οι επιλογές μας στην εποχή της κλιματικής αλλαγής 8

9 Άννα Μίχου 9 ΕΛΛΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΙ Στρατηγική της ΕΥΡΩΠΗΣ 2020: έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη – στόχοι 20 – 20 -20 Νέο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

10 Άννα Μίχου 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόσβαση σε πόσιμο νερό Ενεργειακή φτώχεια Ο αποκλεισμός από πηγές ενέργειας είναι συνέπεια της φτώχειας, και η αδυναμία πρόσβασης σε ενέργεια παράγει φτώχεια

11 Άννα Μίχου 11 Διακήρυξη Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων και Οργανισμών Μηχανικών Ο κατασκευαστικός τομέας – δημόσιος και ιδιωτικός – παραμένει ο κύριος μοχλός που μπορεί να θέσει την ευρωπαϊκή οικονομία και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης

12 Άννα Μίχου 12 Κατασκευαστικός Τομέας Υπηρετεί τη διαφοροποίηση της παραγωγής το νέο μοντέλο της ποιότητας στην παραγωγή και την κατανάλωση, της διασφάλισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

13 Άννα Μίχου 13 Περιβαλλοντική / Ενεργειακή πολιτική - οριζόντια πολιτική Σημαντικοί τομείς: κτιριακός, η παραγωγή από ΑΠΕ, η σύγχρονη αγροτική παραγωγή και ο αγροδιατροφικός τομέας, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας κ.α. Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

14 Άννα Μίχου 14 «πράσινη» απασχόληση - τομείς Πρόληψη της Ρύπανσης - Τεχνολογίες αντιρρύπανσης και τεχνικές αποκατάστασης περιβάλλοντος Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Προστασία και Διαχείριση Θαλάσσιου π εριβάλλοντος Διαχείριση νερού Προστασία Βιοτόπων και Φυσικού Περιβάλλοντος

15 Άννα Μίχου 15 «πράσινη» απασχόληση - τομείς (2) Αγροτικό Περιβάλλον – Βιολογική Γεωργία Μεταφορές Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και σχετιζόμενα έργ α υποδομής Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Παραγωγή, μεταφορά, χρήση Ενέργειας

16 Άννα Μίχου 16 Απαιτήσεις από τους μηχανικούς Καινοτόμοι, αποδοτικοί και « καθαροί » τρόποι παραγωγής Διασφάλιση έγκαιρης, ακριβούς και οικονομικής κατασκευής έργων, όσο και αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργία τους Ρόλοι για όλες τις ειδικότητες, με ευρεία « διανομή »

17 Άννα Μίχου 17 Νέοι μηχανικοί Φορείς νέας γνώσης και νέων αντιλήψεων Δεν χρειάζονται « ανα » προσαρμογή και προσπάθεια αποβολής « του παλιού τρόπου » Δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες Δυνατότητα μεγάλης αφομοίωσης της καινοτομίας

18 Άννα Μίχου 18 Ρόλος στην παραγωγή – Θέση της χώρας Βασικός πυλώνας για την ανασυγκρότηση της μιας χώρας: η ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Βασική ευθύνη πολιτείας: αξιοπρεπής διαβίωση Σημαντική παράμετρος κοινής προόδου: συνεργασία επιστημόνων και άλλων ειδικοτήτων

19 Άννα Μίχου 19 Σας ευχαριστώ πολύ! Καλή Επιτυχία! Άννα Μίχου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ Περιφερειακή Σύμβουλος Κ.Μ. 19 Η ύφεση βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες και γι’ αυτό προσπαθούμε να χαράξουμε, συνεργατικά, μονοπάτια για την ανάπτυξη και το μέλλον μας.


Κατέβασμα ppt "Άννα Μίχου 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο Ρόλος του μηχανικού από την κρίση στην ανάπτυξη Άννα Μίχου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google