Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΤΟΣ Εκ των κάτω (Bottom-up) προσέγγιση για τον Σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΤΟΣ Εκ των κάτω (Bottom-up) προσέγγιση για τον Σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΤΟΣ Εκ των κάτω (Bottom-up) προσέγγιση για τον Σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΕΚ) στο ΕΣΠΑ 2014-2020

2 Επιτροπή καθοδήγησης (15-20 άτομα, ορισμένα από τον ΥΠΑΝ) Κατάρτιση ΕΠΑΕΚ 2014-2020 Συντακτική ομάδα Τομεακή ομάδα 1 (τουρισμός) Τομεακή ομάδα 2 (αγρο- διατροφή) Τομεακή ομάδα 9 (δημιουργικές βιομηχανίες) «οριζόντια» ομάδα έρευνα-τεχνολογία- καινοτομία ΥΠΟΔΟΜΕΣ Έρευνα- τεχνολογία Ψηφιακή σύγκλιση ενέργεια

3 Σκοπιμότητα των ΤΟΣ • Διαβούλευση με τον επιχειρηματικό τομέα στον σχεδιασμό του ΕΠΑΕΚ από τις πρώτες φάσεις • Συμμετοχή στον σχεδιασμό των φορέων της γνώσης (Ερευνητικά ιδρύματα, ΑΕΙ, εμπειρογνώμονες) • Καταγραφή θεμάτων που ενδιαφέρουν τον τομέα σε σχέση με την Διοίκηση

4 Καταγραφή Θεμάτων που χειρίζεται η ΔΔ Θεσμικά= Νομοθεσία, κανονισμοί … Οργανωτικά = Βελτίωση και εμπλουτισμός υπηρεσιών που παρέχει η πολιτεία και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις λχ Επαγγελματική κατάρτιση Πιστοποίηση Έλεγχοι Καταγραφή στοιχείων Ερευνητικά Ιδρύματα Παραγωγικές Επενδύσεις με υποστήριξη Κρατικών Ενισχύσεων κάθε είδους

5 Κρατικές Ενισχύσεις κάθε είδους /1 • Μέχρι σήμερα κυριαρχούν οι μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις – Grants, ενώ τα «νέα χρηματοδοτικά εργαλεία» που χρησιμοποιούνται (ΕΤΕΑΝ, Jeremie) έχουν περιορισμένη αποδοχή από την αγορά, λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της «ανωριμότητας» του μεγαλύτερου μέρους των παραδοσιακών επιχειρήσεων • Προσπάθεια στην νέα περίοδο τα Grants να περιοριστούν και οι επιχειρήσεις να υποστηριχθούν με στοχευμένες υπηρεσίες λχ – Υποστήριξη εξαγωγών – Ανάπτυξη, βελτίωση και Σχεδιασμός νέων προϊόντων – Συνεργασίες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες

6 Κρατικές Ενισχύσεις κάθε είδους/ 2 • Η κάθε ΤΟΣ καλείται να εξειδικεύσει το είδος των ενισχύσεων που κρίνει κατάλληλες για τις επιχειρήσεις του τομέα. • Η εξειδίκευση θα αφορά όχι μόνο την περιγραφή της επιθυμητής ενίσχυσης αλλά και τον τρόπο παροχής της – κριτήρια, τρόπος αξιολόγησης, εμπειρογνώμονες, κλπ

7 Συγκρότηση της κάθε ΤΟΣ • Θα αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση της κάθε Θεματικής Ομάδας Τομέα (πλατφόρμας) της ΓΓΕΤ • Θα συμμετέχουν και οι τρείς πυλώνες που συγκροτούν το «τριμερές μοντέλο διακυβέρνησης» - επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του τομέα και κυβέρνηση ( Υπουργεία και αρμόδιοι φορείς). • Θα υπάρχει και συντονιστής αλλά και συντάκτης του τελικού κειμένου του όλου έργου ( project)

8 Το έργο της ΤΟΣ • Θα πρέπει να προτείνει την εθνική στρατηγική για την ουσιαστική αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα καθώς και δημόσιες πολιτικές για τον τομέα /κλάδο που θα περιέχουν στρατηγική και στόχους • Το έργο θα πρέπει να διαχειριστεί το ΥΠΑΝ ως project με συντονιστή και ομάδα εφαρμογής, στάδια και φάσεις, χρονοδιάγραμμα, ορόσημα παρακολούθησης, βασικούς υπεύθυνους για κάθε στόχο και στάδιο, προϋπολογισμό, δείκτες αξιολόγησης…

9 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΑΕΚ 2014-2020 • Τουρισμός γενικά και σε ειδικότερες μορφές • Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα (Γεωργική παραγωγή, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα, Ποτά) • Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας • Μεταφορές και αναδιακίνηση εμπορευμάτων (Logistics) • Περιβαλλοντική Βιομηχανία • Τομέας Υγείας (Φαρμακευτικά & Υπηρεσίες Υγείας) • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Eπικοινωνιών • Δημιουργικές Βιομηχανίες (Προϊόντα μόδας, design …) • Κατασκευές και δομικά προϊόντα.


Κατέβασμα ppt "ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΤΟΣ Εκ των κάτω (Bottom-up) προσέγγιση για τον Σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google