Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Social Sciences and the Humanities Αργυρώ Καραχάλιου, Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Social Sciences and the Humanities Αργυρώ Καραχάλιου, Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Social Sciences and the Humanities Αργυρώ Καραχάλιου, Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Socio-Economic Sciences and Humanities (SSH) in FP7 ERC - ‘Ideas’ Programme: Five SSH Panels ERC - ‘Ideas’ Programme: Five SSH Panels ‘Capacities’ Programme: Infrastructures Science in Society ‘Capacities’ Programme: Infrastructures Science in Society ‘Cooperation’ Programme: Theme 8: SSH SSH in other Themes ‘Cooperation’ Programme: Theme 8: SSH SSH in other Themes

3 Socio-Economic Sciences and Humanities in the Cooperation Programme of FP 7 : Δομή Αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες προκλήσεις : Αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες προκλήσεις :  Ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, κοινωνία της γνώσης  Συνδιάζει οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαντολλογικούς στόχους: ενέργεια, γεωργία, αστικά και αγροτικά θέματα  Τις μεγαλύτερες Κοινωνικές τάσεις: δημογραφία, ποιότητα ζωής, ποιότητας πολιτιστικών συνδιαλλαγών  Παγκόσμιες διεπαφές και ανεξαρτησία, συγκρούσεις και ειρήνη  Συμμετοχή, δημοκρατία, διακυβέρνηση, διαφορές και κοινά σημεία στον Ευρωπαϊκό χώρο

4 Socio-Economic Sciences and Humanities in FP 7 Δομή Συνδεόμενες δραστηριότητες: Συνδεόμενες δραστηριότητες:  Κοινωνικο-οικονομικοί και επιστημονικοί δείκτες  Παρατηρητήριο (σημαντικές προκλήσεις για την κοινωνία τα ερευνητικά συστήματα και πολιτικές)  Προώθηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

5 2009 Work Programme Overview Περιλαμβάνει 3 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων SSH-2009-A SSH-2009-B SSH-2009-C Ημερομηνία προκήρυξης: 3 Σεπτεμβρίου 2008 Καταληκτική ημερομηνία: 13 Ιανουαρίου 2009

6 2009 Work Programme Funding schemes Συνεργατικά έργα (Call A) Συνεργατικά έργα (Call A) ΄Ερευνα προς όφελος Ειδικών Ομάδων – Civil Society Organisations (κοινωφελείς και μή κερδοσκοπικοί οργανισμοί) (Call A) ΄Ερευνα προς όφελος Ειδικών Ομάδων – Civil Society Organisations (κοινωφελείς και μή κερδοσκοπικοί οργανισμοί) (Call A) Συνεργατικά έργα για Ειδικές Δράσεις Διεθνούς Συνεργασίας – SICA (Call B) Συνεργατικά έργα για Ειδικές Δράσεις Διεθνούς Συνεργασίας – SICA (Call B) Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης (Call C) Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης (Call C)

7 Κύρια χαρακτηριστικά Το πρόγραμμα εργασιών για το 2009 συμπληρώνει τη πρώτη προκήρυξη 2007-2008: σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα, καλύπτει επείγοντα μελλοντικά επιστημονικά και πολιτικά θέματα Το πρόγραμμα εργασιών για το 2009 συμπληρώνει τη πρώτη προκήρυξη 2007-2008: σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα, καλύπτει επείγοντα μελλοντικά επιστημονικά και πολιτικά θέματα Καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες. Οι προκλήσεις είναι διεπιστημονικές και απαιτούν ισορροπημένη ενσωμάτωση όλων τομέων (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό). Απαιτούνται ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες. Οι προκλήσεις είναι διεπιστημονικές και απαιτούν ισορροπημένη ενσωμάτωση όλων τομέων (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό). Απαιτούνται ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. ΄Εμφαση στην διεθνή παγκόσμια διάσταση, ανθρωπιστικά θέματα, μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης, παρατηρητήριο. ΄Εμφαση στην διεθνή παγκόσμια διάσταση, ανθρωπιστικά θέματα, μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης, παρατηρητήριο.

8 Κύρια χαρακτηριστικά Υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ: ERA, Λισαβώνα, Αειφόρος Ανάπτυξης, Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα, Συνοχή, Ασφάλεια, Πολιτιστική διεπαφή, Ευρωπαίος Πολίτης... Υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ: ERA, Λισαβώνα, Αειφόρος Ανάπτυξης, Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα, Συνοχή, Ασφάλεια, Πολιτιστική διεπαφή, Ευρωπαίος Πολίτης... Ενισχύεται η διεθνής συνεργασία Ενισχύεται η διεθνής συνεργασία Ιδιαίτερη έμφαση στην Επικοινωνία Ιδιαίτερη έμφαση στην Επικοινωνία

9 2009 Work Programme Χρηματοδότηση Κριτήρια αξιολόγησης (minimum) Κριτήρια αξιολόγησης (minimum) Collaborative project: 3 MS and AC Collaborative project: 3 MS and AC BSG–CSO: 3 MS and AC, at least one CSO BSG–CSO: 3 MS and AC, at least one CSO CSA–CA: 3 MS and AC CSA–CA: 3 MS and AC CSA–SA: 1 legal entity CSA–SA: 1 legal entity CP–SICA: 4 legal entities – 2 from MS or AC and 2 from ICPC CP–SICA: 4 legal entities – 2 from MS or AC and 2 from ICPC CP: Collaborative project (small or medium-scale focused research project) CP: Collaborative project (small or medium-scale focused research project) BSG-CSO: Research for Benefit of Specific Groups – Civil Society Organisations BSG-CSO: Research for Benefit of Specific Groups – Civil Society Organisations CSA-CA: Coordination and Support Action – Coordinating CSA-CA: Coordination and Support Action – Coordinating CSA-SA: Coordination and Support Action – Supporting CSA-SA: Coordination and Support Action – Supporting CP-SICA: Collaborative project – Specific International Cooperation Action CP-SICA: Collaborative project – Specific International Cooperation Action

10 2009 Work Programme Χρηματοδότηση Κριτήρια επιλεξιμότητας Κριτήρια επιλεξιμότητας Μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ Μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ Call A: Collaborative projects EUR 2.7 M Call A: Collaborative projects EUR 2.7 M Call A: BSG–CSO EUR 1 M Call A: BSG–CSO EUR 1 M Call B: CP–SICA EUR 3 M Call B: CP–SICA EUR 3 M Call C: CSA–CA and CSA–SA δεν έχουν οριστεί οικονμικά όρια Call C: CSA–CA and CSA–SA δεν έχουν οριστεί οικονμικά όρια Προτάσεις εκτός των προβλεπόμενων ορίων θα θεωρηθούν μη επιλέξιμες

11 2009 Work Programme Evaluation Criteria Κριτήρια αξιολόγησης: Κριτήρια αξιολόγησης: (i) επιστημονική και/ή τεχνολογική αριστεία, (i) επιστημονική και/ή τεχνολογική αριστεία, (ii) αντίκτυπος (ii) αντίκτυπος (iii) διάδωση και χρήση των αποτελεσμάτων των έργων, ποιότητα και αποτελεσματικότητα εφαρμογής και διαχείρισης (iii) διάδωση και χρήση των αποτελεσμάτων των έργων, ποιότητα και αποτελεσματικότητα εφαρμογής και διαχείρισης

12 Thank you for your attention Henry Scott, Μαρία Σαμαρά SSH NCP EKT/ΕΙΕ Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, Τηλ: 210 727 3926 fax: 210 724 6824 e-mail: hscott@ekt.gr hscott@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Social Sciences and the Humanities Αργυρώ Καραχάλιου, Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google