Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ Π. Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-καινοτομίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ Π. Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-καινοτομίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ Π. Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-καινοτομίας στον ΟΟΣΑ

2 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Τι είναι ο Οδηγός; www.oecd.org/innovation/green/toolkit «Ο Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ (OECD Sustainable Manufacturing Toolkit) παρέχει ένα σύνολο διεθνώς εφαρμοσμένων, κοινών και συγκρίσιμων δεικτών για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων κάθε μεγέθους, κλάδου ή χώρας.»

3 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βιώσιμη Παραγωγή (Sustainable Manufacturing) Ορισμός « Η παραγωγή προϊόντων (και υπηρεσιών) η οποία χρησιμοποιεί διεργασίες που: 1. ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 2. εξοικονομούν ενέργεια και διαφυλάττουν τους φυσικούς πόρους, 3.είναι ασφαλείς για τους εργαζόμενους, τις κοινότητες και τους καταναλωτές και 4.είναι οικονομικά βιώσιμες ». US Department of Commerce

4 Open the way to sustainability… @closetheloopgr 3 Διαστάσεις/Πυλώνες

5 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Ποια είναι η αξία της Πράσινης Παραγωγής? Η Πράσινη Αγορά αξίζει τρισεκατομμύρια Παγκόσμια αγορά για προϊόντα χαμηλού άνθρακα: 5 τρις $ και αυξάνεται Οι εταιρίες λιανικής απαιτούν από προμηθευτές να ανταποκριθούν στους πράσινους καταναλωτές Walmart Sustainability Index: κατάταξη 100 000 προμηθευτών παγκοσμίως, σύμφωνα με περιβαλλοντικά/κοινωνικά κριτήρια για πληροφόρηση καταναλωτών Η Πράσινη Φήμη ανυψώνει την οικονομική αξία Οικονομικοί Αναλυτές αξιολογούν περισσότερο τις ευυπόληπτες περιβαλλοντικά εταιρίες Οι Πράσινες επενδύσεις εξοικονομούν Οι περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος κατά 20% με μια μικρή επένδυση (5% αύξηση των κερδών).

6 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Παραγωγή και Περιβάλλον

7 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Δείκτες Βιώσιμης Παραγωγής

8 Open the way to sustainability… @closetheloopgr 7 Βήματα για Βιωσιμότητα στην Παραγωγή

9 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων

10 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Γρήγορες Νίκες Περιοχές με γρήγορη, θετική επίπτωση, π.χ. αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας. «Καυτά» Θέματα Περιοχές με αντιπαραθέσεις και ανησυχίες, π.χ. μεταξύ των τοπικών κοινωνιών για εκπομπές ρύπων Στρατηγικές Επιταγές Απαραίτητες για την κύρια επιχειρηματική λειτουργία, π.χ. τήρηση νομοθεσίας ή περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων. Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων

11 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων

12 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Organization CustomersEmployeesSuppliers Local Community Regulator Consumer Action Group Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων

13 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα Αναγνώριση Σχετικών Δεικτών Καθορισμός Αναγκών για Δεδομένα Δημιουργία Διεργασίας Συλλογής Δεδομένων

14 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα

15 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα

16 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα

17 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής

18 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Σχετικά Περιβαλλοντικά Ζητήματα Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής

19 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Δείκτες Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής

20 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Σχετικές Ενέργειες και Οφέλη Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής

21 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 4: Αξιολόγηση Λειτουργίας

22 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 5: Αξιολόγηση Προϊόντων/Υπηρεσιών

23 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 6: Κατανόηση Αποτελεσμάτων Χρήση Δεικτών για Βελτίωση Επίδοσης 1. Αξιολόγηση δεικτών για ανάδειξη ευκαιριών2. Καθιέρωση Σημείου Αναφοράς3. Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βελτιωτικών Επιλογών4. Ανάπτυξη Σεναρίων και Σύγκριση Επιλογών 5. Καθορισμός Βέλτιστης Επιλογής Υπολογίζοντας τις «θυσίες» (trade-offs)

24 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 6: Κατανόηση Αποτελεσμάτων

25 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 7: Λάβετε Δράση για Βελτίωση της Επίδοσης Καθορισμός Στόχων Βελτίωσης

26 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Βήμα 7: Λάβετε Δράση για Βελτίωση της Επίδοσης Δημιουργία Σχεδίων Δράσης

27 Open the way to sustainability… @closetheloopgr 7 Βήματα για Βιωσιμότητα στην Παραγωγή

28 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Προχωρώντας παραπέρα… Επικοινωνίας Επίδοσης σε Ενδιαφερόμενα Μέρη Βελτίωση Συνολικής Διαχείρισης Βιωσιμότητας Βελτίωση Περιβαλλοντικής Επίδοσης GRI ISO14001 ISO26000 UN Global Compact LCA EPD EU Ecolabel

29 Open the way to sustainability… @closetheloopgr www.oecd.org/innovation/green/toolkit Toolkit Website

30 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Περίληψη Οδηγού στα Ελληνικά

31 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Close the Loop: Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) Οικολογικά Σήματα Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΚΕ) Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ανθρακικό Αποτύπωμα Υδατικό Αποτύπωμα www.ClosetheLoop.gr

32 Open the way to sustainability… @closetheloopgr Ευχαριστώ! www.closetheloop.gr www.facebook.com/closetheloopgr


Κατέβασμα ppt "Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ Π. Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-καινοτομίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google