Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ
Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ I would like to welcome evrybody on our webinar Π. Παναγιωτακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-καινοτομίας στον ΟΟΣΑ

2 Τι είναι ο Οδηγός; «Ο Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ (OECD Sustainable Manufacturing Toolkit) παρέχει ένα σύνολο διεθνώς εφαρμοσμένων, κοινών και συγκρίσιμων δεικτών για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων κάθε μεγέθους, κλάδου ή χώρας.» Managing operations in an environmentally and socially responsible manner – “sustainable manufacturing” – is no longer just nice-to-have, but a business imperative. Many businesses have already started to take important steps towards green growth – ensuring their development is economically and environmentally sustainable. Their pioneering experiences largely show that environmental improvements go hand in hand with profit-making and improved competitiveness. SMEs -However, many small and medium-sized businesses (SMEs), that account for approximately 99% of all enterprises and two thirds of employment across the OECD, have not yet embraced these great opportunities. They may be struggling with their short-term survival, or cost pressure from clients, or lack of knowledge and resources to invest in environmental improvement, or simply not know where to start. OECD – Start: If your business is looking to tackle sustainability – what it means, how it relates to your business, and how you can benefit from greener production – , the OECD Sustainable Manufacturing Toolkit is a great place to start. Measuring performance is a vital first step to improvement. Development: This Toolkit is the result of a two-year consultation process that involved many practitioners and experts, and the framework it establishes owes much to the existing variety of measurement and reporting initiatives around the world. Toolkit offers two components – a step-by-step Start-up Guide and a Web Portal where technical guidance on measurement and relevant links are provided. Presentation focus: StartUp Guide Tools + How they work : best practice case studies that illustrate the many benefits of sustainable manufacturing.

3 Βιώσιμη Παραγωγή (Sustainable Manufacturing)
Ορισμός Βιώσιμη Παραγωγή (Sustainable Manufacturing) «Η παραγωγή προϊόντων (και υπηρεσιών) η οποία χρησιμοποιεί διεργασίες που: ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξοικονομούν ενέργεια και διαφυλάττουν τους φυσικούς πόρους, είναι ασφαλείς για τους εργαζόμενους, τις κοινότητες και τους καταναλωτές και είναι οικονομικά βιώσιμες». + Services: It can be used with minor modifications for the provision of services. US Department of Commerce

4 3 Διαστάσεις/Πυλώνες 3 Aspects of Sustainable Manufacturing
Triple Bottom Line – General Sustainability CSR Model Generally the Toolkit focuses mainly on the Environmental Aspect, even though ti recognizes the other two aspects as well.

5 Ποια είναι η αξία της Πράσινης Παραγωγής?
Η Πράσινη Αγορά αξίζει τρισεκατομμύρια Παγκόσμια αγορά για προϊόντα χαμηλού άνθρακα: 5 τρις $ και αυξάνεται Οι εταιρίες λιανικής απαιτούν από προμηθευτές να ανταποκριθούν στους πράσινους καταναλωτές Walmart Sustainability Index: κατάταξη προμηθευτών παγκοσμίως, σύμφωνα με περιβαλλοντικά/κοινωνικά κριτήρια για πληροφόρηση καταναλωτών Η Πράσινη Φήμη ανυψώνει την οικονομική αξία Οικονομικοί Αναλυτές αξιολογούν περισσότερο τις ευυπόληπτες περιβαλλοντικά εταιρίες Why should a business bother with this in the first place? Several Reasons Green Marketplace+Ecolabels on the rise. Green Reputation: Consumers using Social Media drive disclosure and transparency Green Investements: Intelen example – schools- energy awareness Οι Πράσινες επενδύσεις εξοικονομούν Οι περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος κατά 20% με μια μικρή επένδυση (5% αύξηση των κερδών).

6 Παραγωγή και Περιβάλλον
Now, this slide shows the most basic schema of the toolkit. It shows the relationship of Manufacturing or generally any business with the environment. It comprises 3 phases…. Reuse: Reusable Bottles Recycling: Paper-> raw material: pulp

7 Δείκτες Βιώσιμης Παραγωγής
The core of the toolkit is the set of 18 environmetnal indicators that relate to the three phases of manufacturing. We will refer to these indicators, later on…

8 7 Βήματα για Βιωσιμότητα στην Παραγωγή
In order for any business to start its journey towards sutainability the toolkit proposes a 7 step process shown in the diagram. Thses steps can be also organised in 3 phases… In the next slides we will go through all steps in detail…

9 Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων The mapping should follow the consecutive steps of manufacturing or of the value chain… Flow diagrams are particularly helpful as they depict the various inputs and outputs of each process or system.

10 Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων Γρήγορες Νίκες Περιοχές με γρήγορη, θετική επίπτωση, π.χ. αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας. «Καυτά» Θέματα Περιοχές με αντιπαραθέσεις και ανησυχίες, π.χ. μεταξύ των τοπικών κοινωνιών για εκπομπές ρύπων Στρατηγικές Επιταγές Απαραίτητες για την κύρια επιχειρηματική λειτουργία, π.χ. τήρηση νομοθεσίας ή περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων . Quick wins= low hanging fruits…little effort, big impact, e.g. change light bulbs Hot Issues = Pollution incident, Oil spill, complaints Strategic = Gain Licence to Operate or Obtain Environmental Certification to enter specific markets or clients (e.g. Walmart example)

11 Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων If we plot both dimensions we have the Issue Priority Matrix. Issues in the Dark upper right hand corner should be dealt with priority.

12 Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και Ορισμός Προτεραιοτήτων Organization Customers Employees Suppliers Local Community Regulator Consumer Action Group Stakeholders may give a hint on what is important. Monitoring the relationship with stakeholders is paramount is sustainability management in general.

13 Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα Αναγνώριση Σχετικών Δεικτών Καθορισμός Αναγκών για Δεδομένα Δημιουργία Διεργασίας Συλλογής Δεδομένων Having identifiued the impacts and our priorities we move on to Step 2, where we have to Choose our indicators and understand the data that are needed to support them. This is a 3 step process… Relevant relates to priorities identified before…. Each indicator needs specific data that need to be colllected… Data collection is an important process that need to be planned and organised.

14 Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα At the end of the OECD Sus . Man Toolkit there is an extensive Table (part of which is shown here) on the specific data items needed to measure each of the 18 indicators.

15 Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα At the end of the OECD Sus . Man Toolkit there is an extensive Table (part of which is shown here) on the specific data items needed to measure each of the 18 indicators.

16 Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών – Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα Every journey starts with a small step.. You should better start with you have already available and easy to use.. Then move to those indicators reflecting priorities Finally include all indicators relevant to the facility in focus

17 Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
LEt’s move on to the next step of the process which involves measuring the inputs of our facility. Step 4 and 5 deal with measuring the next phases: Ops and outputs.

18 Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
Σχετικά Περιβαλλοντικά Ζητήματα What are the main env. Issues…? Indirect impact on the environment… Finite: Oil Resource Intensive: Aluminum energy Harmful: Toxic such as chemical used in production (dillutors) ..special care in handling these (employee health and safety issues) Renewable: FSC paper, packaging

19 Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
Δείκτες These are the 3 Indicators related to inputs. We won’t get into detail Just a few things to note: The greeen arrows show how the indicator score moves in relation to performance. So for example in the first indicator in order to improve its performance the score should fall.

20 Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
Σχετικές Ενέργειες και Οφέλη Measuriung the indicators that relate to inputs is important in order to improve their environmental perfromance or make them more green… There are several benefits from doing so..

21 Βήμα 4: Αξιολόγηση Λειτουργίας
Main part of the facility… Usually the starting point for measurements Overheads refer to the processes that are not directly related to the production process but are rather supporting (e..g offices and business travel)

22 Βήμα 5: Αξιολόγηση Προϊόντων/Υπηρεσιών
Finally the last part of measurements is to evaluate the products or services….

23 Βήμα 6: Κατανόηση Αποτελεσμάτων
Χρήση Δεικτών για Βελτίωση Επίδοσης 1. Αξιολόγηση δεικτών για ανάδειξη ευκαιριών 2. Καθιέρωση Σημείου Αναφοράς 3. Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βελτιωτικών Επιλογών 4. Ανάπτυξη Σεναρίων και Σύγκριση Επιλογών 5. Καθορισμός Βέλτιστης Επιλογής Υπολογίζοντας τις «θυσίες» (trade-offs) Having measured the various indicators for our facility we have to make sense of all this new information… In order to do so we will need 5 steps In order to illustrate how this works, we will use a hypothetical example of a company that has followed the steps so far and has already data for some indicators

24 Βήμα 6: Κατανόηση Αποτελεσμάτων
Having measured the various indicators for our facility we have to make sense of all this new information… In order to do so we will need 5 steps In order to illustrate how this works, we will use a hypothetical example of a company that has followed the steps so far and has already data for some indicators

25 Βήμα 7: Λάβετε Δράση για Βελτίωση της Επίδοσης
Καθορισμός Στόχων Βελτίωσης Your efforts should be starting to pay off now. In the previous step, you have established your baseline performance on selected indicators. You have reviewed the data and taken decisions on options for improving performance. Now, you need to make your decisions happen – by setting clear targets and creating a tangible action plan. Targets: drive progress and demonstrate commitment

26 Βήμα 7: Λάβετε Δράση για Βελτίωση της Επίδοσης
Δημιουργία Σχεδίων Δράσης An action plan is a simple and invaluable tool for delivering on the set targets by carefully identifying the work activities, rationale, responsibilities and timelines for moving along a vital path towards improvement. A spreadsheet can be a useful way to manage and share an action plan with colleagues. The following is an example of the plan for the hypothetical company for improving energy intensity by retrofitting buildings.

27 7 Βήματα για Βιωσιμότητα στην Παραγωγή
In order for any business to start its journey towards sutainability the toolkit proposes a 7 step process shown in the diagram. Thses steps can be also organised in 3 phases… In the next slides we will go through all steps in detail…

28 Προχωρώντας παραπέρα…
Επικοινωνίας Επίδοσης σε Ενδιαφερόμενα Μέρη Βελτίωση Συνολικής Διαχείρισης Βιωσιμότητας Βελτίωση Περιβαλλοντικής Επίδοσης GRI ISO14001 ISO26000 UN Global Compact LCA EPD EU Ecolabel Is this all? The Toolkit identifies some further steps one could consider We will start from the bottom and expand upwards…

29 Toolkit Website

30 Περίληψη Οδηγού στα Ελληνικά

31 Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Close the Loop:
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) Οικολογικά Σήματα Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΚΕ) Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ανθρακικό Αποτύπωμα Υδατικό Αποτύπωμα

32 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του ΟΟΣΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google