Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lección 1 Introducción, alfabeto

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lección 1 Introducción, alfabeto"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lección 1 Introducción, alfabeto
Griego I Lección 1 Introducción, alfabeto

2 Alfa Α α a Beta Β β b Gamma Γ γ g (n) Delta Δ δ d Épsilon Ε ε e Dzeta
Nombre Mayúscula Minúscula Translit. Alfa Α α a Beta Β β b Gamma Γ γ g (n) Delta Δ δ d Épsilon Ε ε e Dzeta Ζ ζ z Eita Η η ē Theta Θ θ th Iota Ι ι i Kappa Κ κ k Lambda Λ λ l Mu Μ μ m Nombre Mayúscula Minúscula Translit. Nu Ν ν n Xi Ξ ξ x Ómicron Ο ο o Pi Π π p Rho Ρ ρ r Sigma Σ σ, ς s Tau T τ t Úpsilon Υ υ u Fi Φ φ f Ji Χ χ j Psi Ψ ψ ps Omega Ω ω ō

3 α κ σ β λ ς γ μ τ δ ν υ ε ξ φ ζ ο χ η π ψ θ ρ ω ι

4

5 . punto final , . coma ; : . , ?

6 ᾳ ῃ ῳ αι = ai en aire αυ = au en auto οι = oi en oiga
ει = ei en aceite ευ = eu en feudo οι = oi en oiga ου = u en grupo ηυ = casi como eu υι = ui en juicio ᾳ ῃ ῳ

7 Raul Raúl tio tío

8 espíritu suave espíritu rudo

9 ʹ acento agudo acento grave acento circunflejo

10 καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος

11 a;ggeloj

12 avpo,stoloj

13 qeo,j

14 Cristo,j

15 Pau/loj

16 Pe,troj

17 2 Co 1:15 Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. RV60 Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. NVI Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε. Χάρις : Gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, bendición, regalo, gracias. Lexico Griego-Español Del Nuevo Testamento.

18 σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Dios luz es y
ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Dios luz es y oscuridad en él no hay ninguna Dios es luz y en el no hay ninguna oscuridad 1 Jn 1:5

19 Lección 1 Introducción, alfabeto
Griego I Lección 1 Introducción, alfabeto


Κατέβασμα ppt "Lección 1 Introducción, alfabeto"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google