Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NombreMayúscul a MinúsculaTranslit. Alfa Αα a Beta Ββ b Gamma Γγ g (n) Delta Δδ d Épsilon Εε e Dzeta Ζζ z Eita Ηη ē Theta Θθ th Iota Ιι i Kappa Κκ k Lambda.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NombreMayúscul a MinúsculaTranslit. Alfa Αα a Beta Ββ b Gamma Γγ g (n) Delta Δδ d Épsilon Εε e Dzeta Ζζ z Eita Ηη ē Theta Θθ th Iota Ιι i Kappa Κκ k Lambda."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 NombreMayúscul a MinúsculaTranslit. Alfa Αα a Beta Ββ b Gamma Γγ g (n) Delta Δδ d Épsilon Εε e Dzeta Ζζ z Eita Ηη ē Theta Θθ th Iota Ιι i Kappa Κκ k Lambda Λλ l Mu Μμ m NombreMayúscul a MinúsculaTranslit. Nu Νν n Xi Ξξ x Ómicron Οο o Pi Ππ p Rho Ρρ r Sigma Σσ, ς s Tau Tτ t Úpsilon Υυ u Fi Φφ f Ji Χχ j Psi Ψψ ps Omega Ωω ō

3 α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω ς

4

5 .,.,. punto final coma ; : ?

6 αι = ai en aire αυ = au en auto ει = ei en aceite ευ = eu en feudo οι = oi en oiga ου = u en grupo ηυ = casi como eu υι = ui en juicio ᾳ ῃ ῳ

7 RaulRaúl tiotío

8 ’ ‛ espíritu suave espíritu rudo

9 acento agudo ` ʹ ῀ acento grave acento circunflejo

10 κα ὶ θε ὸ ς ἦ ν ὁ λόγος

11 a;ggeloj

12 avpo,stol oj

13 qeo,j

14 Cristo,j

15 Pau/loj

16 Pe,troj

17 2 Co 1:15 Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. RV60 Κα ὶ ταύτ ῃ τ ῇ πεποιθήσει ἐ βουλόμην πρότερον πρ ὸ ς ὑ μ ᾶ ς ἐ λθε ῖ ν, ἵ να δευτέραν χάριν σχ ῆ τε. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. NVI Χάρις : Gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, bendición, regalo, gracias. Lexico Griego-Español Del Nuevo Testamento.

18 ὁ θε ὸ ς φ ῶ ς ἐ στιν κα ὶ σκοτία ἐ ν α ὐ τ ῷ ο ὐ κ ἔ στιν ο ὐ δεμία. Dios luz es y oscuridad en él no hay ninguna Dios es luz y en el no hay ninguna oscuridad

19


Κατέβασμα ppt "NombreMayúscul a MinúsculaTranslit. Alfa Αα a Beta Ββ b Gamma Γγ g (n) Delta Δδ d Épsilon Εε e Dzeta Ζζ z Eita Ηη ē Theta Θθ th Iota Ιι i Kappa Κκ k Lambda."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google