Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pronombres y números 1 a 4. Los pronombres se declinan como los sustantivos. Hay pronombres: personales, (yo, tú, ella, etc.), demostrativos (este, ese,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pronombres y números 1 a 4. Los pronombres se declinan como los sustantivos. Hay pronombres: personales, (yo, tú, ella, etc.), demostrativos (este, ese,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pronombres y números 1 a 4

2 Los pronombres se declinan como los sustantivos. Hay pronombres: personales, (yo, tú, ella, etc.), demostrativos (este, ese, aquel, etc.), interrogativos (¿quién? ¿qué? ¿cuál? etc.) indefinidos (lo que, lo cual, etc.) relativos (quien, que, cual, etc.) reflexivos (a mi mismo, a ti mismo, etc.) recíprocos (unos a otros, unos de otros, etc.)

3 Para ver un índice muy completo de paradigmas de los pronombres del griego antiguo (que todavía tenía el dual), visita: http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/paradig msU/paradigmtables3BOM.html - par28

4 Para ver las declinaciones de los números 1 a 4, visita: http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek/paradig msU/paradigmtables3BOM.html - par41

5 Trabajar en la traducción de Juan 2:1-5Juan 2:1-5 1Κα ὶ τ ῇ ἡ μέρ ᾳ τ ῇ τρίτ ῃ γάμος ἐ γένετο ἐ ν Καν ὰ τ ῆ ς Γαλιλαίας, κα ὶ ἦ ν ἡ μήτηρ το ῦ Ἰ ησο ῦ ἐ κε ῖ : 2 ἐ κλήθη δ ὲ κα ὶ ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ε ἰ ς τ ὸ ν γάμον. 3κα ὶ ὑ στερήσαντος ο ἴ νου λέγει ἡ μήτηρ το ῦ Ἰ ησο ῦ πρ ὸ ς α ὐ τόν, Ο ἶ νον ο ὐ κ ἔ χουσιν. 4[κα ὶ ] λέγει α ὐ τ ῇ ὁ Ἰ ησο ῦ ς, Τί ἐ μο ὶ κα ὶ σοί, γύναι; ο ὔ πω ἥ κει ἡ ὥ ρα μου. 5λέγει ἡ μήτηρ α ὐ το ῦ το ῖ ς διακόνοις, Ο τι ἂ ν λέγ ῃ ὑ μ ῖ ν ποιήσατε.


Κατέβασμα ppt "Pronombres y números 1 a 4. Los pronombres se declinan como los sustantivos. Hay pronombres: personales, (yo, tú, ella, etc.), demostrativos (este, ese,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google