Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ

2 MORFOLOGÍA

3 INFINITIVO DE PRESENTE
ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ειν λύ- ε - σθαι λύ - ε - σθαι

4 INFINITIVO DE FUTURO ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- σ - ειν λύ - σ - ε - σθαι
λυ - θήσ - ε - σθαι

5 INFINITIVO DE AORISTO ACTIVA MEDIA PASIVA λῦ- σ - αι λύ - σα - σθαι
λυ – θῆ - ναι

6 INFINITIVO DE PERFECTO
ACTIVA MEDIA PASIVA λε -λυ -κ - έ -ναι λε -λύ - σθαι λε -λύ - σθαι futuro perfecto λε -λύ - σ - ε- σθαι

7 εἰμί PRESENTE PASADO FUTURO ACTIVA εἴναι ἔσεσθαι

8 SINTAXIS

9 CUESTIONES PREVIAS Es una forma nominal del verbo
Equivale a un sustantivo Como sustantivo realiza principalmente las funciones de SUJETO o C.D. Como forma verbal puede llevar CUALQUIER TIPO DE COMPLEMENTO, INCLUSO UN SUJETO PROPIO. En griego muchas veces es precedido de artículo cuyo caso marca su función

10 TIPOS DE INFINITIVOS CONCERTADO: El sujeto del verbo en forma personal y el del infinitivo coinciden. NO CONCERTADO: El sujeto del verbo principal y el del infinitivo NO coinciden. El sujeto del infinitivo aparece en acusativo (por lo que pueden aparecer más de uno) y forma junto a los complementos del infinitivo una ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA.

11 CD / Atributo Sujeto / CD Acusativo 2 Sujeto / CD Acusativo 1 Infinitivo Verbo

12 ¿QUÉ HACER? Si el verbo principal (la locomotora) es impersonal, está en pasiva o es εἰμί, el infinitivo (vagón 1) o la O. Sub. Sustantiva será sujeto. Si el infinitivo del que depende el Ac1(vagón 2) está en pasiva, es impersonal, εἰμί o intransitivo, éste será sujeto. Cuando hay Ac1 y Ac2, el de persona normalmente es el sujeto.

13 Traducción del infinitivo concertado
Se traduce como un infinitivo. Infinitivo de presente: amar Infinitivo de futuro: haber de amar Infinitivo de aoristo: amar / haber amado infinitivo de perfecto: tener amado Βούλομαι λέγειν τὰ βιβλία

14 CD CD τὰ βιβλία λέγειν βούλομαι

15 Traducción del infinitivo no concertado
Forma una oración subordinada sustantiva. Por tanto habrá una correspondencia modal (indicativo o subjuntivo) con el verbo del que depende. Infinitivo de presente: presente / imperfecto Infinitivo de futuro: futuro / condicional / perífrasis Infinitivo de aoristo: pretérito perfecto simple No es posible una traducción literal de esta construcción, por tanto hay que introducir la conjunción QUE entre el verbo y el sujeto del infinitivo. Δίκαιόν ἐστι με ζμιοῦσθαι

16 CD/AT Sujeto ἀθάνατον CD Θεόν εἴναι Νομίζω

17 Νομίζω Θεόν ἀθάνατον εἴναι
Yo considero que el Dios es inmortal

18 EN EL PRÓXIMO EPISODIO…
EL PARTICIPIO


Κατέβασμα ppt "EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google