Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ. MORFOLOGÍA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ. MORFOLOGÍA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ

2 MORFOLOGÍA

3 INFINITIVO DE PRESENTE λ ύ - ε - σθαιλ ύ - ε - σθαιλ ύ - ειν PASIVAMEDIAACTIVA

4 INFINITIVO DE FUTURO λυ - θ ή σ - ε - σθαιλ ύ - σ - ε - σθαιλ ύ - σ - ειν PASIVAMEDIAACTIVA

5 INFINITIVO DE AORISTO λυ – θ ῆ - ναιλ ύ - σα - σθαιλ ῦ - σ - αι PASIVAMEDIAACTIVA

6 INFINITIVO DE PERFECTO λε -λ ύ - σ - ε- σθαι futuro perfecto λε -λ ύ - σθαι λε -λ ύ - σθαι λε -λυ -κ - έ -ναι PASIVAMEDIAACTIVA

7 εἰμίεἰμί ἔ σεσθαιε ἴ ναι ACTIVA FUTUROPASADOPRESENTE

8 SINTAXIS

9 CUESTIONES PREVIAS Es una forma nominal del verbo Equivale a un sustantivo Como sustantivo realiza principalmente las funciones de SUJETO o C.D. Como forma verbal puede llevar CUALQUIER TIPO DE COMPLEMENTO, INCLUSO UN SUJETO PROPIO. En griego muchas veces es precedido de artículo cuyo caso marca su función

10 TIPOS DE INFINITIVOS CONCERTADO: El sujeto del verbo en forma personal y el del infinitivo coinciden. NO CONCERTADO: El sujeto del verbo principal y el del infinitivo NO coinciden. El sujeto del infinitivo aparece en acusativo (por lo que pueden aparecer más de uno) y forma junto a los complementos del infinitivo una ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA.

11 Verbo Infinitivo Acusativo 1 Acusativo 2 Sujeto / CD CD / Atributo

12 ¿QUÉ HACER? Si el verbo principal (la locomotora) es impersonal, está en pasiva o es ε ἰ μ ί, el infinitivo (vagón 1) o la O. Sub. Sustantiva será sujeto. Si el infinitivo del que depende el Ac1(vagón 2) está en pasiva, es impersonal, ε ἰ μ ί o intransitivo, éste será sujeto. Cuando hay Ac1 y Ac2, el de persona normalmente es el sujeto.

13 Traducción del infinitivo concertado Se traduce como un infinitivo. Infinitivo de presente: amar Infinitivo de futuro: haber de amar Infinitivo de aoristo: amar / haber amado infinitivo de perfecto: tener amado Βο ύ λομαι λ έ γειν τ ὰ βιβλ ί α

14 βο ύ λομαι λ έ γειν τ ὰ βιβλ ί α CD

15 Traducción del infinitivo no concertado Forma una oración subordinada sustantiva. Por tanto habrá una correspondencia modal (indicativo o subjuntivo) con el verbo del que depende. Infinitivo de presente: presente / imperfecto Infinitivo de futuro: futuro / condicional / perífrasis Infinitivo de aoristo: pretérito perfecto simple No es posible una traducción literal de esta construcción, por tanto hay que introducir la conjunción QUE entre el verbo y el sujeto del infinitivo. Δ ί και ό ν ἐ στι με ζμιο ῦ σθαι

16 Νομ ί ζω ε ἴ ναι Θε ό ν ἀ θ ά νατον CD Sujeto CD/AT

17 Νομ ί ζω Θε ό ν ἀ θ ά νατον ε ἴ ναι Yo considero queel Diosesinmortal

18 EN EL PRÓXIMO EPISODIO… EL PARTICIPIO


Κατέβασμα ppt "EL INFINITIVO ISRAEL HURTADO MARTÍNEZ. MORFOLOGÍA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google