Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Funciones adjetivas  Adyacente a un sintagma nominal  Atributo En ambas funciones mantiene concordancia de caso, género y número con el S.N. o Sujeto.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Funciones adjetivas  Adyacente a un sintagma nominal  Atributo En ambas funciones mantiene concordancia de caso, género y número con el S.N. o Sujeto."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Funciones adjetivas  Adyacente a un sintagma nominal  Atributo En ambas funciones mantiene concordancia de caso, género y número con el S.N. o Sujeto

2 Sintagma adjetivo  Adjetivo  Participio  Relativo tipos

3 Adjetivo: grados  Positivo  Comparativo de superioridad: el 1º término se expresa con μᾶλλον/μάλιστα o –τερος /-ιων y el 2º término en genitivo o en el mismo caso que el 1º precedido de ἤ  Superlativo terminaciones –τατος /-ιστος: Absoluto no lleva 2º término Relativo el 2º término en genitivo ejemplos

4 Participio Adjetivo verbal: doble función como adjetivo con el N.O. y como N.V. en su proposición  Concertado: concuerda con un S.N. en caso, genero y número. Se traduce por un gerundio u oración de relativo  Sustantivado: igual que el anterior pero con artículo. (ya visto en S.N.) Se traduce por una oración de relativo sustantivada  Absoluto: concuerda con sustantivo en genitivo, equivale a un adverbio. Se traduce por un gerundio  Predicativo: concuerda con el sujeto del N.O. Se traduce de forma especial según el N.O.  Sustantivo (ya visto en S.N.) Se traduce que + sujeto + núcleo verbal ejemplos

5 Relativo El relativo es un transpositor a adjetivo y, a la vez un S.N. en su oración. Mantiene relación de concordancia de género y número con su antecedente; el caso viene dado por su función sintáctica en su oración. ejemplos

6 Participio predicativo Se construye en nominativo:  Manera de ser: τυγχάνω, λανθάνω, φαίνομαι  Sentimiento: χαίρω, ἄχθομαι, αισθυνομαι  Empezar, seguir, acabar: ἄρχομαι, διατελῶ, τελω, παύομαι ejemplos

7 Ejemplos grados del adjetivo Σύμβουλος οὐδεὶς ἐστι βελτίων χρόνου ἤ χρόνος ἡ Σπάρτῃ δυνατωτατη ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐστιν Σωκράτης ἀνδρῶν πάντων σοφώτατος

8 Ejemplos de participio I  Concertado: Οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας μαχόμενοι ἡγεμόνες γίγνονται  Sustantivado: Οἱ Ἕλληνες τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τελευτῶντας τιμῶσιν  Absoluto: Τοῦ μαθητου σοφοῦ ὄντος, ὁ δὲ διδάσκαλος χαίρει

9 Ejemplos participio predicativo ὁ ξένος ὀδοπορος ὦν τυγχάνει ὁ ἀνὴρ χλαμυδα ἔχων σε λανθάνει ὁ Λακεδαίμων φαίνεται δυστυχὴς ὦν χαίρω ταῦτα ἀκούων Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἐπαύσατο κόπτων

10 Ejemplos relativo ἔπεμψε γὰρ ἤρα Σφίγγα, ἥ εἶχε πρόσωπον γυναικὸς


Κατέβασμα ppt "Funciones adjetivas  Adyacente a un sintagma nominal  Atributo En ambas funciones mantiene concordancia de caso, género y número con el S.N. o Sujeto."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google