Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS

2 PRONOMBRES-ADJETIVOS
Al igual que ocurre con otros pronombres y al igual que ocurre en las lenguas modernas como el español, estos pronombres pueden funcionar como tales (cuando sustituyen a un nombre) o como adjetivos (cuando modifican a un sustantivo). ὅδε Ἀθηναῖος ἄνθρωπος ἐστιν Éste es un hombre ateniense ὅδε ὁ ἄνθρωπος Ἀθηναῖος ἐστιν Este hombre es ateniense

3 ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS
Cuando los demostrativos actúan como adjetivos, nunca pueden seguir al artículo. Por lo tanto, sólo son posibles dos posiciones: Adjetivo + artículo + sustantivo ὅδε ὁ ἄνθρωπος τοῦτο τὸ δῶρον Artículo + sustantivo + pronombre ὁ ἄνθρωπος ὄδε τὸ δῶρον τοῦτο

4 VALOR DE LOS DEMOSTRATIVOS
Deíctico (mostrativo): señalan la situación del objeto o persona en relación con la distancia al hablante u oyente. ὅδε (este): señala lo que está próximo al hablante oὗτος (ese): señala lo que está próximo al oyente ἐκεῖνος (aquel): lo que no está próximo ni a hablante ni a oyente. Anafórico / Catafórico: referencia a algo ya mencionado o que se va a mencionar en el discurso.

5 Formación: ARTÍCULO + δε
ὅδε, ἥδε, τόδε Formación: ARTÍCULO + δε SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO ὅδε ἥδε τόδε τόνδε τήνδε τοῦδε τῆσδε τῷδε τῇδε PLURAL οἵδε αἱδε τάδε τοῦσδε τάσδε τῶνδε τοῖσδε ταῖσδε

6 Formación: οὗ / αὔ // τοῦ / ταῦ + ARTÍCULO
οὗτος, αὕτη, τοῦτο Formación: οὗ / αὔ // τοῦ / ταῦ + ARTÍCULO SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO οὗτος αὕτη τούτο τοῦτον ταύτην τούτου ταύτης τούτῳ ταύτῃ PLURAL οὕτοι αὗται ταῦτα τούτους ταύτας τούτων τούτοις ταύταις

7 ἐκεῖνος, η, ον Coincide con la declinación de ἀγαθός, η, ον, a excepción del nominativo y el acusativo singular neutro (ο en lugar de ον). SINGULAR MASCULINO FEMENINO NEUTRO ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκείνο ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνῳ ἐκείνῃ PLURAL ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα ἐκείνους ἐκείνας ἐκείνων ἐκείνοις ἐκείναις

8 Αὐτός, αὐτή, αὐτή Morfología: presenta la misma declinación que ἐκεῖνος. Tiene básicamente tres valores: Precedido de artículo expresa identidad ἡ αὐτὴ πολιτεία, la misma constitución Sin artículo y en función de adjetivo, tiene valor enfático. ὁ Προμηθεὺς αὐτός, el propio Prometeo Sin artículo y en función de pronombre, equivale al pronombre personal de tercera persona con valor anafórico. αὐτου, de él


Κατέβασμα ppt "PRONOMBRES-ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google