Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL FUTURO. MORFOLOGÍA Se construye sobre el presente, añadiendo marcas temporales Morfemas temporales: VAVP -σ--θησ-

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL FUTURO. MORFOLOGÍA Se construye sobre el presente, añadiendo marcas temporales Morfemas temporales: VAVP -σ--θησ-"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL FUTURO

2 MORFOLOGÍA Se construye sobre el presente, añadiendo marcas temporales Morfemas temporales: VAVP -σ--θησ-

3 VOZ ACTIVA INDICATIVO: LEXEMA MORFEMA TEMPORAL VOCAL TEMÁTICA DESINENCIAS PRIMARIAS SINGPLU 1ª λ -σ-ωλ -σ-ο-μεν 2ª λ -σ-ειςλ -σ-ε-τε 3ª λ -σ-ειλ -σ-ουσι INFINITIVO: λ λ σ σ ειν PARTICIPIO: λ λ σ σ -ων, -ουσα, -ον

4 VOZ MEDIA Y PASIVA LEXEMA MORFEMA TEMPORAL VOCAL TEMÁTICA DESINENCIAS PRIMARIAS VOZ MEDIAVOZ PASIVA SINGPLUSINGPLU 1ª λ -σ-ο-μαιλυ-σ- -μεθαλυ-θ σ-ο-μαιλυ-θησ- -μεθα 2ª λ -σ-ειλ -σ-ε-σθελυ-θ σ-ειλυ-θ σ-ε-σθε 3ª λ -σ-ε-ταιλ -σ-ο-νταιλυ-θ σ-ε-ταιλυ-θ σ-ο-νται

5 VOZ MEDIA Y PASIVA INFINITIVO VOZ MEDIAVOZ PASIVA λ -σ-ε-σθαιλυ-θ σ-ε-σθαι PARTICIPIO VOZ MEDIA λυ-σ- -μενος, -η, -ον VOZ PASIVA λυ-θησ- -μενος, -η, -ον

6 PECULIARIDADES VERBOS CONTRACTOS: Alargan la vocal final del tema. VERBOS EN LABIAL, GUTURAL Y DENTAL: Al unirse a σ la última consonante del tema, se producen alteraciones fonéticas. Presente τιμ ωποι ω Futuro τιμ σωποι σω Presente π μπωφυλ ττωδοκιμ ζω Futuroπέμψω φυλ ξωδοκιμ σω

7 PECULIARIDADES Futuros contractos. Los verbos de raíz líquida y nasal (λ, ρ, μ, ν) ofrecen un futuro contracto: añaden –εσ- y, al caer σ entre vocales, se produce la contracción. PRESENTEFUTURO γγ λλω* γγελ- σ-ω > γγελ Φα νω*φα ν- σ-ω > φαν Φθε ρω*φθερ- σ-ω > φθερ

8 FUTURO DEL VERBO ε μ El futuro del verbo ε μ se forma con desinencias medias. SINGPLU 1ª σομαι σ μεθα 2ª σει σεσθε 3ª σται σονται INFINITIVO σεσθαι PARTICIPIO σ μενος, -η, -ον

9 PRÁCTICA Analicemos algunas formas de futuro. φε ξονται σομαι φιλ σουσινδιδ ξοντες πρ ξειννομισ μεθα δι ξεις γραψετε ποιησ μενοιφοβηθ σεται Y ahora pongamos estas otras en futuro. κελ υομεντιμ ς γειςπ μπειν βουλε ονταςφυλ ττετε

10 VALORES DEL FUTURO Su valor principal es expresar acción venidera. Suele ir acompañado de un valor modal de deseo o voluntad. Π θ α λ ξει τ δε La Pitia dirá estas cosas El participio de futuro suele expresar finalidad. Ο δ ν κακ ν ποι σων π ρειμι, λλ διδ ξων τ ληθ Llego no para hacer ningún mal, sino para enseñar la verdad


Κατέβασμα ppt "EL FUTURO. MORFOLOGÍA Se construye sobre el presente, añadiendo marcas temporales Morfemas temporales: VAVP -σ--θησ-"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google