Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποφωσφαταιμία Κων/νος Π. Κατωπόδης Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Άρτας Βλάστη, Σεπτέμβριος 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποφωσφαταιμία Κων/νος Π. Κατωπόδης Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Άρτας Βλάστη, Σεπτέμβριος 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποφωσφαταιμία Κων/νος Π. Κατωπόδης Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Άρτας Βλάστη, Σεπτέμβριος 2011

2 Υποφωσφαταιμία # Υποφωσφαταιμία (Hypophosphatemia) Η μείωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου του ορού # Διαιτητική Στέρηση (Dietary Phosphate Deprivation) Περιορισμός της πρόσληψης του φωσφόρου μέσω των τροφών # Έλλειψη Φωσφόρου (Phosphate Depletion) Μείωση του ολικού φωσφόρου του οργανισμού

3 Υποφωσφαταιμία Ορισμοί: 1. Υποφωσφαταιμία : < 2.5 mg/dl (ή 0.8 mmol/L ή 0.9 mEq/L) ανόργανου PO 4 3- του ορού 2. Μέτρια υποφωσφαταιμία: 1.0-2.5 mg/dl ανόργανου PO 4 3- του ορού 3. Σοβαρή υποφωσφαταιμία*: < 1.0 mg/dl PO 4 3- ανόργανου PO 4 3- του ορού * Συνήθως σε νοσοκομειακούς ασθενείς * Συχνότητα, 0,4% * *Harvey J et al, Arch Inter Med 1988; 148: 153-155

4 Υποφωσφαταιμία Portale AA et al, J Clin Invest 1987; 80: 1147-1154

5 Υποφωσφαταιμία Eisenberg AB et al, Clin Chem 1987; 33: 2308-2309 Ψευδουποφωσφαταιμία Παρατηρείται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν μεγάλες δόσεις μαννιτόλης, η οποία ως γνωστό συνδέεται με τον μόλυβδο που χρησιμοποιείται στις χρωματομετρικές μεθόδους προσδιορισμού του φωσφόρου

6 Υποφωσφαταιμία Μηχανισμοί 1. Μειωμένη πρόσληψη ή μειωμένη απορρόφηση PO 4 3- 2. Αυξημένη νεφρική απέκκριση PO 4 3- 3. Είσοδος ανόργανου PO 4 3- στα κύτταρα 4. Συνδυασμός περισσότερων του ενός μηχανισμών

7 Υποφωσφαταιμία Αίτια 1. Δίαιτα φτωχή σε PO 4 3- / ασιτία 2. Δεσμευτικά του PO 4 3- (αντιόξινα) 3. Έμετοι 1. Μειωμένη πρόσληψη ή μειωμένη απορρόφηση PO 4 3- (συνέχεια)

8 Υποφωσφαταιμία *Lotz M et al, N Eng J Med 1968; 228: 409-415 # Μειωμένη πρόσληψη PO 4 3- - Σπάνια σε φυσιολογικά άτομα - Πρόσληψη PO 4 3- < 100 mg/ημέρα - Πλήρης στέρηση τροφής δεν προκαλεί υποφωσφαταιμία [ * έκκριση ινσουλίνης, κυτταρικού καταβολισμού ] # Χορήγηση Δεσμευτικών του PO 4 3- * - δέσμευση του PO 4 3- της τροφής και αυτού που εκκρίνεται (λ.χ. σίελος) - υποφωσφαταιμία, υποφωσφατουρία, υπερασβεστιουρία (συνέχεια)

9 Υποφωσφαταιμία 2.2. Αίτια 1. Πρωτοπαθής / Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός 2. Σωληναριακή δυσλειτουργία 3. Κακοήθη νοσήματα Αυξημένη νεφρική απέκκριση PO 4 3- (συνέχεια)

10 Υποφωσφαταιμία # Υπερπαραθυρεοειδισμός TmPO 4 3- /GFR επαναρρόφηση παραγωγή γλυκόζης** HCO 3 - * φωσφατουρία επαναρρόφηση παραγωγή ινσουλίνης PO 4 3- υποφωσφαταιμία είσοδος PO 4 3- στα κύτταρα (συνέχεια) *Mckinney TD et al, Am J Physiol 1980; 239: F127-F134 ** Yanagawa N Jo OD, Am J Physiol 1985; 250: F942-F948

11 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Σωληναριακή Δυσλειτουργία 1. Ενδονεφρικά αίτια 2. Εξωνεφρικά αίτια - Σύνδρομο Fanconi - Διαστολή του εξ. όγκου (ECV) - Πολυουρικό στάδιο - Γλυκοζουρία (όχι νεφρική) ONA - Φάρμακα * διουρητικά * οιστρογόνα * κορτικοειδή * χημειοθεραπευτικά * δοξυκιλίνη - Αποφρακτική ουροπάθεια - Υπερθερμία

12 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Σωληναριακή Δυσλειτουργία ECV ιον. Ca 2+ sPr- (περισ. τριχοειδή) PTH PGs(;) π, P TmPO 4 3- /GFR P (διάμεσο χώρο) φωσφατουρία επαναρρόφηση PO 4 3-

13 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Σωληναριακή Δυσλειτουργία # Υποκαλιαιμία * TmPO 4 3- / GFR # Υπομαγνησιαιμία** *Sebastian A et al, Kidney Int 1990; 37: 1341-1349 ** Knochel TP et al, Arch Intern Med 1977; 137: 203-226

14 Υποφωσφαταιμία # μεσεγχυματικοί όγκοι ? # πνευμόνων # προστάτη αναστολή δράσης 1-α υδροξυλάσης # οστεοβλάστωμα # αιμαγγείωμα # παραγωγή 1,25(OH) 2 D 3 # νευροϊνωμάτωση # επαναρρόφηση PO 4 3- # οστεοειδές οστέωμα [ - φυσιολογική PTH ] # γιγαντοκυτταρικός όγκος [- αποκατάσταση μετά αφαίρεση όγκου] κ.λ.π. Ογκογενής οστεομαλακία (συνέχεια) # Κακοήθη Νοσήματα πρωτεΐνη

15 Υποφωσφαταιμία 3. Είσοδος PO 4 3- στα κύτταρα Αίτια 1. Χορήγηση ινσουλίνης / γλυκόζης-φρουκτόζης 2. Αναπνευστική αλκάλωση 3. Υπερέκκριση κατεχολαμινών 4. Ταχύς κυτταρικός πολλαπλασιασμός (συνέχεια)

16 Υποφωσφαταιμία # Χορήγηση ινσουλίνης / γλυκόζης-φρουκτόζης* - Ενδοκυττάρια μεταφορά γλυκόζης και PO 4 3- - Σε νοσηλευόμενους ασθενείς (ΕΦ διαλύματα γλυκόζης) - Συνήθως μικρού βαθμού * - Σημαντικότερου βαθμού υποφωσφαταιμία - Εγκλωβισμός του PO 4 3- στο ενδοκυττάριο διαμέρισμα υπό την μορφή συμπλέγματος με την φωσφορική 1-φρουκτόζη (συνέχεια) *Bode JC et al, Eur J Clin Invest 1973; 3: 436-441

17 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Αναπνευστική αλκάλωση (σηψαιμία, θερμοπληξία, παγκρεατίτιδα, δηλητηρίαση από σαλικυλικά κ.α.) - συνοδεύεται από σοβαρή υποφωσφαταιμία ( < 0.3 mg/dl ) σε αντίθεση με την μεταβολική αλκάλωση ( ~ 3.0 mg/dl ) - ενδοκυττάριου pH ενδοκυττάρια γλυκόλυση [ διάχυση CO 2 > HCO 3 - ]* μετακίνηση PO 4 3- ενδοκυττάρια για φωσφορυλίωση της γλυκόζης υποφωσφαταιμία *Roos A et al, Physiol Rev 1981; 61: 296-434

18 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) Brautbar N et al, Min Electrol Metabol 1983; 9: 45-50

19 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) α) Καταστάσεις πανικού* - κατεχολαμινών - ιονισμένου Ca 2+ ( PTH φωσφατουρία) β) Παγκρεατίτιδα** (χωρίς αναπνευστική αλκάλωση) - κατεχολαμινών - μεταβολές στην έκκριση ινσουλίνης, γλουκαγόνου και ΕΦ χορήγηση διαλυμάτων γλυκόζης *Aalbers C et al, Psychiatry Res 1990; 31: 217 **Lachter J et al, N Eng J Med 1986; 81: 1221-1222

20 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Κατεχολαμίνες - Πιθανά διαμέσου διέγερσης β-υποδοχέων ( αναστολή εμφάνισης υποφωσφαταιμίας με την χορήγηση β-υποδοχέων λ.χ. θυρεοτοξίκωση) * - Δεν παρατηρείται φωσφατουρία ** - Δεν σχετίζεται με την PTH ή την καλσιτονίνη * *Ljunghall S et al, Acta Med Scand 1987; 221: 83-93 **Body JJ et al, J Clin Invest 1983; 71: 572-578

21 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Ταχύς κυτταρικός πολλαπλασιασμός - Ολική παρεντερική σίτιση - Υπερσίτιση - Σύνδρομο επανασίτισης - Σύνδρομο ‘’πεινασμένου’’ οστού ( Hungry Bone Syndrome ) - Νοσήματα αίματος (λ.χ. λευχαιμία, λέμφωμα Burkitt ) - Αναβολικά φάρμακα

22 Υποφωσφαταιμία 4. Συνδυασμός περισσοτέρων του ενός μηχανισμών Αίτια 1. Μεταβολική οξέωση 2. Αλκοολισμός 3. Σύνδρομο δυσαπορρόφησης 4. Ουρική αρθρίτιδα 5. Διαταραχές μεταβολισμού της βιταμίνης D 6. Χειρουργικές επεμβάσεις 7. Εγκαύματα 8. Μετά μεταμόσχευση νεφρού 9. Ιδιοπαθής υπέρταση

23 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Μεταβολική οξέωση Διάσπαση του ενδοκυττάριου Η χρόνια μεταβολική οξέωση οδηγεί οργανικού PO 4 3- σε αναστολή του συμμεταφορέα Na + / PO 4 3- στα εγγύς εσπειραμένα έξοδος PO 4 3- από τα κύτταρα νεφρικά σωληνάρια sPO 4 3- TmPO 4 3- /GFR φωσφατουρία Υποφωσφαταιμία φωσφατουρία Kempson SA et al, Kidney Int 1982; 22: 225-233 Levine BS et al, Biochem Biophys Acta 1983; 727: 7-12

24 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Θεραπεία διαβητικής κετοξέωσης - Πριν τη θεραπεία γλυκοζουρία, πολυουρία : σταθερή συγκέντρωση PO 4 3- στον ορό - Μετά τη θεραπεία χορήγηση ινσουλίνης, υγρών : συγκέντρωσης PO 4 3- στον ορό Προσοχή: 5% των ασθενών με διαβητική κετοξέωση έχουν σημαντικού βαθμού έλλειψη PO 4 3- εξ αιτίας άλλων καταστάσεων 1) προηγηθείσα (5-10 ημέρες) πολυουρία, πολυδιψία 2) μεταβολική οξέωση 3) αντίσταση στην ινσουλίνη

25 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια)

26 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Αλκοολισμός 1) εντερική απορρόφηση * έμετοι / διάρροια * χρήση αντιοξίνων 2) μετακίνηση PO 4 3- στα κύτταρα * αναπνευστική αλκάλωση * i.v. Χορήγηση ινσουλίνης 3) νεφρική απέκκριση * σωληναριακή δυσλειτουργία * υπομαγνησιαιμία 4) απώλεια PO 4 3- από τα κύτταρα * γαλακτική οξέωση * β-υδροξυβουτυρικό οξύ

27 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Σύνδρομο Δυσαπορρόφησης ( ν. Cronn, εντερίτιδα, χρ. διάρροια, κ.ά) * απορρόφηση βιταμίνης D απορρόφηση PO 4 3- * >> ασβεστίου PTH Υποφωσφαταιμία φωσφατουρία

28 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Ουρική αρθρίτιδα # πόνος, υπεραερισμός # χορήγηση γαλακτικού Na + / NaHCO 3 αναπνευστική αλκάλωση ECV μεταβολική αλκάλωση TmPO 4 3- /GFR TmPO 4 3- /GFR μετακίνηση PO 4 3- στα κύτταρα φωσφατουρία φωσφατουρία Υποφωσφαταιμία

29 # Διαταραχή μεταβολισμού βιταμίνης D (συνέχεια)

30 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Χειρουργικές επεμβάσεις * πρόσληψη μέσω της τροφής * ΕΦ χορήγηση υγρών ( κυρίως γλυκόζης ) 1 * μετακίνηση PO 4 3- στα κύτταρα (μετ΄ισχαιμική περίοδο) 2 # Εγκαύματα * αναπνευστική αλκάλωση (υπεραερισμός, λοίμωξη) * νεφροσωληναριακή οξέωση (ΟΝΑ) * διαστολή εξωκυττάριου όγκου * υπερσίτιση * κατεχολαμίνες/κορτιζόλη 3 1 Rasmussen A et al, Acta Clin Scand 1988; 154: 617-621 2 Andersen PT et al, Acta Clin Scand 1987; 153: 641-646 3 Leunquist S et al, Acta Clin Scand 1979; 145: 1-6

31 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Μετά μεταμόσχευση νεφρού * δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός * χορήγηση κορτιζόλης * οξεία σωληναριακή νέκρωση * εντερική απορρόφηση 2 * χορήγηση αντιοξίνων TmPO 4 3- /GFR 1 1 Higging RM et al, Nephrol Dial Transplant 1990; 5: 62-68 2 Waller GS et al, Nephron 1980; 26: 225-229

32 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Ιδιοπαθής Υπέρταση * PTH ( πρόσληψη Na + ) 1 * κατεχολαμίνες (μετακίνηση PO 4 3- στα κύτταρα) 2 * ινσουλίνης (ιδιαίτερα σε παχύσαρκους) 3 1 Zenel MB et al, Am J Hypertens 1989; 2: 185-187 2 Kjeldeldsen Se et al, Am J Hypertens 1988; 1: 403-409 3 Reaven GM et al, Am J Med 1989; 87: 25-65

33 Υποφωσφαταιμία

34

35 # Κλινική Εικόνα οφείλεται σε: Εκδηλώσεις από: α) ATP 1) Νεφρούς β) 2,3 DPG 2) Οστά-Μύες 3) Αιμοποιητικό σύστημα 4) Κεντρικό νευρικό >> 5) Καρδιαγγειακό >> 6) Πεπτικό >> 7) Μεταβολισμό

36 Υποφωσφαταιμία # Νεφρικές εκδηλώσεις (1) 1) Μείωση του GFR 2) Υπερασβεστιουρία ( UCa 2+ ) 3) Υπερμαγνησιουρία ( UMg 2+ ) 4) Υποφωσφατουρία ( UPO 4 3- ) 5) Μειωμένη φωσφατουρική δράση της PTH και της ECV 6) Μείωση επαναρρόφησης HCO 3 - ( TmHCO 3 - ) 7) Μείωση επαναρρόφησης γλυκόζης ( TmG) 8) Ουρικοζουρία 9) Μειωμένη έκκριση τιτλποιήσιμης οξύτητας 10) Μειωμένη παραγωγή αμμωνίας 11) Μείωση επαναρρόφησης του Na + στο εγγύς (συνέχεια)

37 Υποφωσφαταιμία # Νεφρικές εκδηλώσεις (2) Μεταβολικές διαταραχές στους νεφρούς 1) Ανόργανου φωσφόρου 2) Νουκλεοτιδίων 3) Νεφρικής γλυκονεογένεσης 4) Ενδοκυττάριου [ H + ] 5) Σύνθεση φωσφολιπιδίων (συνέχεια)

38 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Νεφρικές εκδηλώσεις Υπερασβεστιουρία ( UCa 2+ ) 1) Απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά 1 2) Σωληναριακή διαταραχή επαναρρόφησης ασβεστίου 2 3) Αυξημένη σύνθεση καλσιτριόλης 3 4) Υποπαραθυρεοειδισμό 4 1 Brautbar N et al, Am J Physiol 1979; 236: E283-E288 2 Lau K et al, J Clin Invest 1979; 64: 1681-1687 3 Portale AA et al, J Clin Invest 1984; 73: 1580-1589 4Naveh-Many T et al, J Clin Invest 1995; 96: 1786-1793

39 Υποφωσφαταιμία # Νεφρικές εκδηλώσεις Μεταβολική Οξέωση * επαναρρόφηση HCO 3 - ( TmHCO 3 - ) απελευθέρωση HCO 3 - από τα οστά 1 * τιτλοποιήσημη οξύτητα ( HPO 4 2- / H 2 PO 4 - ) 2 * παραγωγή αμμωνίας 3 (συνέχεια) 1 Emmett M et al, J Clin Invest 1977; 59: 291-298 2 Arruda JA et al, Metabolism 1980; 29: 826-836 3

40 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Οστά sPO 4 3- PTH 1,25 (OH) 2 D 3 ;; * οστική απορρόφηση 1 * οστική σύνθεση 2 1 Baylink D et al, J Clin Invest 1971; 50: 2519-2530 2 AIver J et al, 1978 (Massry) Brautbar N et al, Am J Physiol 1973; 237: E152-E157

41 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Μύες Σκελετικοί * Μυοπάθεια (εγγύς) * Ραβδομυόλυση * Ειλεός Knochel JP et al, Arch Intern Med 1977; 137: 202-220 Fuller TJ et al, J Clin Invest 1976; 57: 1019-1024

42 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Μύες Αναπνευστικοί Καρδιακός μυς / αγγεία * Αναπνευστική ανεπάρκεια * Καρδιακή ανεπάρκεια 1 * Οξεία αναπνευστική οξέωση * Αρρυθμίες 2 * Υπεραερισμό * Υπέρταση 3 ( Na + -K + / ATPase) i [ Ca 2+ ] Newman JH et al, NEJM; 297: 1101-1103 Gravelyn TR et al, AM J MED 1988; 84: 870-876 1 Vered Z et al, Am Heart J 1984; 107: 796-798 2 Venditti FJ et al, Miner Electrolyte Metabol 1987; 13: 19-25 3 Huang W et al, Biochem Biophys Res Commun 1984; 123: 438-443

43 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Αιμοποιητικό σύστημα Ερυθρά αιμοσφαίρια * Ιστική υποξία * Αυξημένη ευθραυστότητα ερυθροκυττάρων * Αιμόλυση Kemp GJ et al, Biochem Biophys Acta 1988; 969: 139-147

44 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Αιμοποιητικό σύστημα Λευκά αιμοσφαίρια * Μείωση χημειοταξίας Λοιμώξεις * Μείωση φαγοκυττάρωσης Υπεραερισμός * Μείωση αντιβακτηριδιακής Αν. αλκάλωση δραστηριότητας Υποφωσφαταιμία Craddock PR et al, NEJM 1974; 290: 1403-1407

45 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Αιμοποιητικό σύστημα Αιμοπετάλια * Θρομβοπενία * Αύξηση διαμέτρου (μέγεθος) * Μείωση χρόνου επιβίωσης * Μείωση συγκολητικότητας Yawata Y et al, J Lab Clin Med 1974; 84: 643-653 (συνέχεια) Αιμορραγία

46 Υποφωσφαταιμία (συνέχεια) # Μεταβολισμός Υπεργλυκαιμία * Αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης 1 * Μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης 2 1 Harter HR et al, J Clin Invest 1976; 58: 359-367 2 Zxou X et al, Kidney Int 1991; 39: 120-128 Brautbar N et al, Kidney Int 1983; 24: 53-57

47 Υποφωσφαταιμία # Διαφορική διάγνωση Φώσφορος δείγματος ούρων Φώσφορος δείγματος ούρων 4 mg/dl ( > 100 mg/ημέρα ) ή/και FEPO 4 3- 20% Εξωνεφρικά αίτια Νεφρικά αίτια υποφωσφαταιμίας υποφωσφαταιμίας

48 Υποφωσφαταιμία # Πρόληψη Καταστάσεις που αναμένεται υποφωσφαταιμία * Χορήγηση παρεντερικής διατροφής * Αλκοολικούς ασθενείς * Χορήγηση αντιοξίνων σκευασμάτων * Διαβητική κετοξέωση

49 Υποφωσφαταιμία # Θεραπεία Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την έναρξη της θεραπείας * Η ύπαρξη ή μη κλινικών εκδηλώσεων * Η διάρκεια της ηλεκτρολυτικής διαταραχής * Η σοβαρότητά της * Η ύπαρξη ή μη ένδειας σε φώσφορο

50 Υποφωσφαταιμία # Θεραπεία per os: Phosphate tabs PO 4 3- 500 mg ( 16.1 mmol phosphate ) K + 123 mg ( 3.1 mmol/mEq K + ) Na + 469 mg ( 20.4 mmol/mEq Na + ) ΕΦ : Glycophos PO 4 3- 31.06 mg / ml ( 1 mol phosphate ) Na+ 79.40mg / ml ( 2.0 mmol Na + )

51 Υποφωσφαταιμία # Επιπλοκές Θεραπείας * Υπερφωσφαταιμία * Ασβεστώσεις σε μαλακούς ιστούς * Υπερκαλιαιμία * Υπασβεστιαιμία * Υπομαγνησιαιμία * Αφυδάτωση * Υπερνατριαιμία * Υπόταση * Μεταβολική οξέωση


Κατέβασμα ppt "Υποφωσφαταιμία Κων/νος Π. Κατωπόδης Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Άρτας Βλάστη, Σεπτέμβριος 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google