Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Imperfect Tense Mounce, chapter 21. Imperfect Tense In Greek Expresses Continuous Action in the Past. Occurs Only in the Indicative Mood. Look for: Secondary.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Imperfect Tense Mounce, chapter 21. Imperfect Tense In Greek Expresses Continuous Action in the Past. Occurs Only in the Indicative Mood. Look for: Secondary."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Imperfect Tense Mounce, chapter 21

2 Imperfect Tense In Greek Expresses Continuous Action in the Past. Occurs Only in the Indicative Mood. Look for: Secondary Personal Endings. Present Tense Stem (a.k.a. the first principal part). Augment.

3 Recognition of Endings* Active Voice 2 nd singular 1 st plural 2 nd plural Middle/Passive Voice 1 st singular 2 singular 3 rd singular 1 st plural 2 nd plural * Mounce 21.15

4 Imperfect Tense in Greek Look for: Secondary Personal Endings. Present Tense Stem (a.k.a. the first principal part). Augment.

5 Imperfect Tense Built on the First Principal Part (a.k.a., the Present Tense Stem).

6 Imperfect Is Built on Present Stem Present Tense ἀ κούω ἔ χω λέγω ἔ ρχομαι γινώσκω βάλλω Imperfect ἤ κούον ε ἶ χον ἔ λεγον ἠ ρχόμην ἐ γίνωσκον ἔ βαλλον

7 Imperfect Tense in Greek Look for: Secondary Personal Endings. Present Tense Stem (a.k.a. the first principal part). Augment.

8 The Augment Only occurs in the Indicative Mood. Only occurs in Secondary Tenses (imperfect, aorist, pluperfect). If the stem begins in a consonant, augment is ἐ - If the stem begins in a vowel, the stem vowel lengthens (long vowels are η and ω). If the stem begins in a diphthong, either the first vowel of the diphthong lengthens or the diphthong is not changed. In a compound verb, the augment is between the preposition & stem (e.g. καταβαίνω in present becomes κατέβαινον in imperfect).

9 Imperfect Is Built on Present Stem Present Tense ἀ κούω ἔ χω λέγω ἔ ρχομαι γινώσκω βάλλω Imperfect ἤ κούον (α lengthens to η) ε ἶ χον (irregular; cf. 21.24) ἔ λεγον (ε added to stem) ἠ ρχόμην (α lengthens to η) ἐ γίνωσκον (ε added to stem) ἔ βαλλον (ε added to stem)

10 Active Voice, Indicative Mood λέγω - Present formtranslation 1 sg λέγω I am saying 2 sg λέγεις You are saying 3 sg λέγει She/he it is saying 1 pl λέγομεν We are saying 2 pl λέγετε You are saying 3 pl λέγουσι(ν) They are saying λέγω – Imperfect formtranslation 1 sg ἔ λεγον I was saying 2 sg ἔ λεγες You were saying 3 sg ἔ λεγε(ν) She/he/it was saying 1 pl ἐ λέγομεν We were saying 2 pl ἐ λέγετε You were saying 3 pl ἔ λεγον They were saying

11 Middle Voice (Deponent), Indicative Mood ἔ ρχομαι - Present formtranslation 1 sg ἔ ρχομαι I am coming 2 sg ἔ ρχ ῃ You are coming 3 sg ἔ ρχεται She/he it is coming 1 pl ἔ ρχομεθ α We are coming 2 pl ἔ ρχεσθε You are coming 3 pl ἔ ρχονται They are coming ἠ ρχόμην – Imperfect formtranslation 1 sg ἠ ρχόμην I was coming 2 sg ἤ ρχου You were coming 3 sg ἤ ρχετο She/he/it was coming 1 pl ἠ ρχόμεθ α We were coming 2 pl ἤ ρχεσθε You were coming 3 pl ἤ ρχοντο They were coming

12 Imperfect Tense Mounce, chapter 21


Κατέβασμα ppt "Imperfect Tense Mounce, chapter 21. Imperfect Tense In Greek Expresses Continuous Action in the Past. Occurs Only in the Indicative Mood. Look for: Secondary."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google