Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 14. Greek Verbs Who is acting Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 14. Greek Verbs Who is acting Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 14

2 Greek Verbs Who is acting Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action P ERSON N UMBER T ENSE M OOD V OICE 1 2 3 SingularPluralPresentImperfectFutureAoristPerfectPluperfectIndicativeInfinitiveImperativeSubjunctiveParticipleOptativeActiveMiddlePassiveDeponent Endings: 123 and S/P Augment Tense Code Endings: Prim/Sec/Other Active or M/P/D Endings

3 Greek Verbs - ω* - μεν - εις* - τε - ει* - σι(ν) - μαι - μεθα - σαι / ῃ - σθε - ται - νται -ν-ν-ν-ν - μεν -ς-ς-ς-ς - τε - __ - ν (σαν) - μην - μεθα - σο (ου, ω) - σθε - το - ντο

4 Principal Parts 123456 Present Active (Deponent) Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active Perfect M/P Aorist Passive Present Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D Future Active and M/D Aorist Active and M/D Perfect and Pluperfect Active Perfect and Pluperfect M/P Aorist Passive & Future Passive σ ῴ ζω γ ί νομαι σ ώ σω γεν ή σομαι ἔ σωσα ἐ γεν ό μην σ έ σωκα γ έ γονα σ έ σωσμαι γεγ έ νημαι ἐ σ ώ θην ἐ γεν ή θην

5 Greek Verb Formation Αug | STEM | Tense | Theme | Ending PRES ACT --STEM-- o/ε PrimAct PRES M/P/D--STEM-- o/ε PrimMP IMPF ACT ἐ STEM-- o/ε SecAct ΙΜPF M/P ἐ STEM-- o/ε SecMP FUT ACT--STEM σo/ε PrimAct FUT M/D--STEM σo/ε PrimMP 1AOR ACT ἐ STEM σα/α -- SecAct 1AOR M/D ἐ STEM σα/α -- SecMP 2ΑΟR ACT ἐ *STEM-- o/ε SecAct 2AOR M/D ἐ *STEM-- o/ε SecMP

6 Greek Verbs 2 nd AORIST ACTIVE INDICATIVE 2 nd AORIST ACTIVE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἔ λαβον ἐ λ ά βομεν 2 nd ἔ λαβες ἐ λ ά βετε 3 rd ἔ λαβε(ν) ἔ λαβον These look exactly like Imperfects. The only way we know they are Aorist is from the 3 rd Principal Part. The 1S and 3S can only be distinguished by…

7 Greek Verbs AORIST MIDDLE INDICATIVE AORIST MIDDLE INDICATIVE SingularPlural 1 st ἐ λαβ ό μην ἐ λαβ ό μεθα 2 nd ἐ λ ά βου ἐ λ ά βεσθε 3 rd ἐ λ ά βετο ἐ λ ά βοντο These look exactly like Imperfects. The only way we know they are Aorist is from the 3rd Principal Part.

8 PRESENT ACTIVE INFINITIVE PRESENT ACTIVE INFINITIVE λ ύ ειν to be loosening - λ ύ ειν PRESENT ΜIDDLE/PASSIVE INFINITIVE PRESENT ΜIDDLE/PASSIVE INFINITIVE λ ύ εσθαι to be loosening myself / to keep on being loosened - λ ύ εσθαι 1st AORIST ACTIVE INFINITIVE 1st AORIST ACTIVE INFINITIVE to loosen – λ ῦ σαι to loosen – λ ῦ σαι 1st ΑΟRIST MIDDLE INFINITIVE 1st ΑΟRIST MIDDLE INFINITIVE to loosen (for) oneself – λ ύ σασθαι to loosen (for) oneself – λ ύ σασθαι 2 nd AORIST ACTIVE INFINITIVE 2 nd AORIST ACTIVE INFINITIVE λαβε ῖ ν to receive – λαβε ῖ ν 2 nd AORIST MIDDLE INFINITIVE 2 nd AORIST MIDDLE INFINITIVE λαβ έ σθαι to receive for myself – λαβ έ σθαι

9 2 nd ΑΟRIST FORMS See section 95, page 79 See section 95, page 79

10 Lesson 14 Vocabulary Vocabulary

11 Croy 14 - Exercises Do odd sentences of Practice and Review Do odd sentences of Practice and Review


Κατέβασμα ppt "AΩ Summer Greek 2003 Croy Lesson 14. Greek Verbs Who is acting Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google