Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Summer Greek 2003 Croy Lesson 14.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Summer Greek 2003 Croy Lesson 14."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Summer Greek 2003 Croy Lesson 14

2 Greek Verbs PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Singular Plural
Who is acting Kind (and with Indic, Time) of action Manner in which action is regarded by subject Relation of subject to action PERSON NUMBER TENSE MOOD VOICE 1 2 3 Singular Plural Present Imperfect Future Aorist Perfect Pluperfect Indicative Infinitive Imperative Subjunctive Participle Optative Active Middle Passive Deponent Endings: 123 and S/P Augment Tense Code Endings: Prim/Sec/Other Active or M/P/D Endings

3 Greek Verbs - ω* - μεν - εις* - τε - ει* - σι(ν) - μαι - μεθα
- σαι / ῃ - σθε - ται - νται ν - μεν ς - τε - __ - ν (σαν) - μην - μεθα - σο (ου, ω) σθε - το - ντο

4 Principal Parts 1 2 3 4 5 6 Present Active (Deponent)
Future Active (Deponent) Aorist Active (Deponent) Perfect Active Perfect M/P Aorist Passive Present Active & M/P/D Imperfect Active & M/P/D Future Active and M/D Aorist Active and M/D Perfect and Pluperfect Active Perfect and Pluperfect M/P & Future Passive σῴζω γίνομαι σώσω γενήσομαι ἔσωσα ἐγενόμην σέσωκα γέγονα σέσωσμαι γεγένημαι ἐσώθην ἐγενήθην

5 Greek Verb Formation Αug | STEM | Tense | Theme | Ending
PRES ACT STEM -- o/ε PrimAct PRES M/P/D -- STEM -- o/ε PrimMP IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε SecAct ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε SecMP FUT ACT -- STEM σ o/ε PrimAct FUT M/D -- STEM σ o/ε PrimMP 1AOR ACT ἐ STEM σα/α -- SecAct 1AOR M/D ἐ STEM σα/α -- SecMP 2ΑΟR ACT ἐ *STEM -- o/ε SecAct 2AOR M/D ἐ *STEM -- o/ε SecMP

6 Greek Verbs 2nd AORIST ACTIVE INDICATIVE ἔλαβον ἐλάβομεν ἔλαβες
Singular Plural 1st ἔλαβον ἐλάβομεν 2nd ἔλαβες ἐλάβετε 3rd ἔλαβε(ν) These look exactly like Imperfects. The only way we know they are Aorist is from the 3rd Principal Part. The 1S and 3S can only be distinguished by…

7 Greek Verbs AORIST MIDDLE INDICATIVE ἐλαβόμην ἐλαβόμεθα ἐλάβου
Singular Plural 1st ἐλαβόμην ἐλαβόμεθα 2nd ἐλάβου ἐλάβεσθε 3rd ἐλάβετο ἐλάβοντο These look exactly like Imperfects. The only way we know they are Aorist is from the 3rd Principal Part.

8 PRESENT ACTIVE INFINITIVE PRESENT ΜIDDLE/PASSIVE INFINITIVE
to be loosening - λύειν PRESENT ΜIDDLE/PASSIVE INFINITIVE to be loosening myself / to keep on being loosened - λύεσθαι 1st AORIST ACTIVE INFINITIVE to loosen – λῦσαι 1st ΑΟRIST MIDDLE INFINITIVE to loosen (for) oneself – λύσασθαι 2nd AORIST ACTIVE INFINITIVE to receive – λαβεῖν 2nd AORIST MIDDLE INFINITIVE to receive for myself – λαβέσθαι

9 2nd ΑΟRIST FORMS See section 95, page 79

10 Lesson 14 Vocabulary

11 Croy 14 - Exercises Do odd sentences of Practice and Review


Κατέβασμα ppt "Summer Greek 2003 Croy Lesson 14."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google