Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Voices – The Bigger Picture (EXPECT THE FOG!) Present Indicative ACTIVE Present Indicative PASSIVE λυωλυομαι λυειςλυῃ λυειλυεται λυομενλυομεθα λυετελυεσθε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Voices – The Bigger Picture (EXPECT THE FOG!) Present Indicative ACTIVE Present Indicative PASSIVE λυωλυομαι λυειςλυῃ λυειλυεται λυομενλυομεθα λυετελυεσθε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Voices – The Bigger Picture (EXPECT THE FOG!) Present Indicative ACTIVE Present Indicative PASSIVE λυωλυομαι λυειςλυῃ λυειλυεται λυομενλυομεθα λυετελυεσθε λυουσινλυονται Present Indicative ACTIVE Present Indicative MIDDLE (Translate as active) Present Indicative PASSIVE λυωλυομαι λυειςλυῃ λυειλυεται λυομενλυομεθα λυετελυεσθε λυουσινλυονται

2 Voices – The Bigger Picture Present Indicative ACTIVE Present Indicative PASSIVE λυωλυομαι λυειςλυῃ λυειλυεται λυομενλυομεθα λυετελυεσθε λυουσινλυονται Present Indicative ACTIVE Present Indicative MIDDLE (DEPONENT) Present Indicative PASSIVE ἐρχομαι ἐρχῃ ἐρχεται ἐρχομεθα ἐρχεσθε ἐρχονται If the lexical form of a verb (the form you learn) ends in - ομαι rather than –ω then you know that is a middle deponent (apart from in a handful of cases – groan – but let’s not worry about them yet.)

3 Voices – The Bigger Picture Present Participle ACTIVE Present Participle MIDDLE/DEPONENT Present Participle PASSIVE λυων (m.) – λυουσα (f.) – λυον (n.) λυομενος (m.) - λυομενη (f.) – λυομενον (n.)

4 Voices – The Bigger Picture Middle (deponent) or passive? Matthew 10:40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με Matthew 9:16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. Matthew 12:33 ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. Matthew 10:7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

5 Aorist Indicative ACTIVE Aorist Indicative MIDDLE Aorist Indicative PASSIVE ἐλυσαἐλυθην ἐλυσαςἐλυθης ἐλυσενἐλυθη ἐλυσαμενἐλυθημεν ἐλυσατεἐλυθητε ἐλυσανἐλυθησαν Voices – The Bigger Picture Aorist Indicative ACTIVE Aorist Indicative MIDDLE Aorist Indicative PASSIVE ἐλυσαἐλυσαμηνἐλυθην ἐλυσαςἐλυσωἐλυθης ἐλυσενἐλυσατοἐλυθη ἐλυσαμενἐλυσαμεθαἐλυθημεν ἐλυσατεἐλυσασθεἐλυθητε ἐλυσανἐλυσαντοἐλυθησαν

6 Voices – The Bigger Picture Aorist Participle ACTIVE Aorist Participle MIDDLE/DEPONENT Aorist Participle PASSIVE λυσας (m.) - λυσασα (f.) - λυσαν (n.) λυσαμενος (m.) - λυσαμενη (f.) - λυσαμενον (n.) λυθεις (m.) - λυθεισα (f.) - λυθεν (n.)

7 Voices – The Bigger Picture Middle (deponent) or passive? Matthew 15:32 Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν· Galatians 4:14 ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν. Romans 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

8 Future Indicative ACTIVE Future Indicative PASSIVE λυσωλυθησομαι λυσειςλυθησῃ λυσειλυθησεται λυσομενλυθησομεθα λυσετελυθησεσθε λυσουσινλυθησονται Future Indicative ACTIVE Future Indicative MIDDLE Future Indicative PASSIVE λυσωλυσομαιλυθησομαι λυσειςλυσῃλυθησῃ λυσειλυσεταιλυθησεται λυσομενλυσομεθαλυθησομεθα λυσετελυσεσθελυθησεσθε λυσουσινλυσονταιλυθησονται Voices – The Bigger Picture


Κατέβασμα ppt "Voices – The Bigger Picture (EXPECT THE FOG!) Present Indicative ACTIVE Present Indicative PASSIVE λυωλυομαι λυειςλυῃ λυειλυεται λυομενλυομεθα λυετελυεσθε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google