Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Athenaze ch1 Quote, Grammar Drill. Oral Greek χαίρετε ὦ μαθηταί χαῖρε ὦ διδάσκαλε τί ἐστὶ τὸ ὄνομά σου; πῶς ἔχετε; –ἔχομεν...  καλῶς o κάλλιστα  κακῶς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Athenaze ch1 Quote, Grammar Drill. Oral Greek χαίρετε ὦ μαθηταί χαῖρε ὦ διδάσκαλε τί ἐστὶ τὸ ὄνομά σου; πῶς ἔχετε; –ἔχομεν...  καλῶς o κάλλιστα  κακῶς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Athenaze ch1 Quote, Grammar Drill

2 Oral Greek χαίρετε ὦ μαθηταί χαῖρε ὦ διδάσκαλε τί ἐστὶ τὸ ὄνομά σου; πῶς ἔχετε; –ἔχομεν...  καλῶς o κάλλιστα  κακῶς o κάκιστα –πῶς ἔχεις καὶ σύ, ὦ διδασκαλε ὦ _____, πῶς ἔχεις; – ἔ χω...  καλ ῶ ς o κ ά λλιστα  κακ ῶ ς o κ ά κιστα – π ῶ ς ἔ χεις κα ὶ σ ύ, ὦ διδασκαλε

3 Civ Plausible From evidence of social conflict B/c provided basic needs – but status issues? Numeric strength Role as food providers not enough – so military role Landowning voting reqs Implausible But what about the need for food imports and implications thereof?

4 γν ῶ θι σα ὐ τ ό ν

5 Vocab… δέ –ὁ δὲ Δικαιόπολις οὖν –ὁ δὲ οὖν Δικαιόπολις γάρ, ἐστί(ν), οἶκος –ὁ Δικαιόπολις χαίρει. ὁ γὰρ κλῆρος καλός ἐστι καὶ ὁ οἶκος καλός

6 Grammar Function/Syntax labels S — “subject” LV — “linking verb” TV — “transitive verb” IV — “intransitive verb” C — “complement” DO — “direct object” quiz! Dicaeopolis is on the farm Dicaeopolis is a farmer Dicaeopolis walks home Dicaeopolis loves his home Dicaeopolis is good

7 Homework Based Drill 1.ποῦ οἰκεῖ ὁ Δικαιόπολις; ποῖ βαδίζει ὁ αὐτουργός; 2.πόσος ἐστιν ὁ ἀγρός; πόσος ἐστιν ὁ οἶκος; 3.ἆρά ἐστι ἰσχυρὸς ὁ Δικαιόπολις; ναί, ἔστι οὐχί, οὖκ ἔστι τί ἐστιν ὁ Δικαιόπολις; 4.ἆρα παρέχει πολὺν σῖτον ὁ κλῆρος; ναί, παρέχει οὐχί, οὖκ παρέχει τί πέρει ὁ ἄνθρωπος; 5.τί παρέχει ὁ ἀνθρωπος; τί αἴρει ὁ Δικαιόπολις;


Κατέβασμα ppt "Athenaze ch1 Quote, Grammar Drill. Oral Greek χαίρετε ὦ μαθηταί χαῖρε ὦ διδάσκαλε τί ἐστὶ τὸ ὄνομά σου; πῶς ἔχετε; –ἔχομεν...  καλῶς o κάλλιστα  κακῶς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google