Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1) VERBS – Present Tense NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) PersonEndingParadigmTranslation 1 st person singular (1s = ‘I’) -ωλυω (verb stem = λυ, ending.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1) VERBS – Present Tense NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) PersonEndingParadigmTranslation 1 st person singular (1s = ‘I’) -ωλυω (verb stem = λυ, ending."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1) VERBS – Present Tense NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) PersonEndingParadigmTranslation 1 st person singular (1s = ‘I’) -ωλυω (verb stem = λυ, ending = ω) I untie 2 nd person singular (2s = ‘you’) -ειςλυειςYou (singular) untie 3 rd person singular (3s = ‘he/she/it’) -ειλυειHe/she/it unties 1 st person plural (1pl = ‘we’) -ομενλυομενWe untie 2 nd person plural (2pl = ‘you’) -ετελυετεYou (plural) untie 3 rd person plural (3pl = ‘they’) -ουσινλυουσινThey untie See esp. Ch. 2: 2.6-2.8, pp.27-29

2 2a) NOUNS AND ARTICLES - Cases NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) Function/’key word’ Case nameArticle + noun ending ParadigmTranslation Subject of the sentence Nominative (nom.) ὁ...-οςὁ λογος Noun stem = λογ The word (as subject of a verb) Object of the sentence Accusative (acc.) τον...-οντον λογονThe words (as object of a verb) ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Genitive (gen.) του...-ουτου λογου‘of the word’ Indirect object Key word = ‘to/for’ Dative (dat.) τῳ...-ῳτῳ λογῳ‘to/for the word’ NB: Without the article nouns are always indefinite e.g. λογος = ‘a word’ (as subject of a verb); λογου = ‘of a word’ (not of the word which is του λογου). See esp. Ch. 3: 3.1-3.9, pp.43-48

3 2b) NOUNS AND ARTICLES - Gender NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) Function/’key word’ Case name1 st Person Singular Feminine article + noun ending Neuter article + noun ending Subject of the sentence Nominative (nom.) ὁ...-ος e.g. ὁ ἀδελφος ὁ οἰκος ἡ...-η / -α e.g. ἡ ἀδελφη ἡ οἰκια το...-ον το τενκον Object of the sentence Accusative (acc.) τον...-ον τον ἀδελφον τον οἰκον την...-ην / -αν την ἀδελφην την οἰκιαν το...-ον το τεκνον ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Genitive (gen.) του...-ου του ἀδελφου του οἰκου της...-ης / -ας της ἀδελφης της οἰκιας του...-ου του τεκνου Indirect object Key word = ‘to/for’ Dative (dat.) τῳ...-ῳ τῳ ἀδελφῳ τῳ οἰκῳ τῃ...-ῃ / -ᾳ τῃ ἀδελφῃ τῃ οἰκιᾳ τῳ...-ῳ τῳ τεκνῳ See esp. Ch. 4: 4.1-4.7, pp.65-69

4 3a) PRONOUNS NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) Function/’key word’ Case name 1 st person singular (m. or f.) 2 nd person singular (could be masc. or fem) 3 rd person singular masculine 3 rd person singular feminine Subject of the sentence Nom.ἐγω = ‘I’ συ = ‘you (s.)’ (as subject of sentence) αὐτος = ‘he’ αὐτη = ‘she’ Object of the sentence Acc.με = ‘me’ σε = ‘you (s.)’ (as object of sentence) αὐτον = ‘him’ αὐτην = ‘her’ ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Gen.μου = ‘of me/my’ σου = ‘of you (s.)/your’ αὐτου = ‘of him/his’ αὐτης = ‘of her/her’ Indirect object Key word = ‘to/for’ Dat.μοι = ‘to/for me’ σοι = ‘to/for you (s.)’ αὐτῳ = ‘to/for him’ αὐτῃ = ‘to/for her’ See esp. Ch. 3: 3.11-3.12, pp.50-53

5 3b) PRONOUNS NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) Function/’key word’ Case name 1 st person plural (m. or f.) 2 nd person plural (could be masc. or fem.) 3 rd person plural masculine (but can be used for mixed group of men and women) Subject of the sentence Nom.ἡμεις = ‘we’ ὑμεις = ‘you (pl.)’ as subject of sentence αὐτοι = ‘they’ Object of the sentence Acc.ἡμας = ‘us’ ὑμας = ‘you (pl.)’ as object of sentence αὐτους = ‘them’ ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Gen.ἡμων = ‘of us’ ὑμων = ‘of you (pl.)/your’ αὐτων = ‘of them/their’ Indirect object Key word = ‘to/for’ Dat.ἡμιν = ‘to/for us’ ὑμιν = ‘to/for you (pl.) αὐτοις = ‘to/for them’ See esp. Ch. 3: 3.11-3.12, pp.50-53

6 4) PREPOSITIONS NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) PrepositionCase of following noun ExampleTranslation προςAcc. ‘προς takes the accusative’ προς τον οἰκον Towards the house εἰςAcc. ‘εἰς takes the accusative’ εἰς τον οἰκον Into the house ἐνDat. ‘ἐν takes the dative’ ἐν τῳ οἰκῳ In the house ἀποGen. ‘ἀπο takes the genitive’ ἀπο του οἰκου Away from the house ἐκGen. ‘ἐκ takes the genitive’ ἐκ του οἰκου Out of the house See esp. Ch. 3: 3.10, pp.48-49

7 οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος (Rev. 2.24)


Κατέβασμα ppt "1) VERBS – Present Tense NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) PersonEndingParadigmTranslation 1 st person singular (1s = ‘I’) -ωλυω (verb stem = λυ, ending."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google