Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4)
1) VERBS – Present Tense See esp. Ch. 2: , pp.27-29 Person Ending Paradigm Translation 1st person singular (1s = ‘I’) λυω (verb stem = λυ, ending = ω) I untie 2nd person singular (2s = ‘you’) -εις λυεις You (singular) untie 3rd person singular (3s = ‘he/she/it’) -ει λυει He/she/it unties 1st person plural (1pl = ‘we’) -ομεν λυομεν We untie 2nd person plural (2pl = ‘you’) -ετε λυετε You (plural) untie 3rd person plural (3pl = ‘they’) -ουσιν λυουσιν They untie

2 2a) NOUNS AND ARTICLES - Cases
NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) 2a) NOUNS AND ARTICLES - Cases See esp. Ch. 3: , pp.43-48 Function/’key word’ Case name Article + noun ending Paradigm Translation Subject of the sentence Nominative (nom.) ὁ ...-ος ὁ λογος Noun stem = λογ The word (as subject of a verb) Object of the sentence Accusative (acc.) τον ...-ον τον λογον The words (as object of a verb) ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Genitive (gen.) του ...-ου του λογου ‘of the word’ Indirect object Key word = ‘to/for’ Dative (dat.) τῳ ...-ῳ τῳ λογῳ ‘to/for the word’ NB: Without the article nouns are always indefinite e.g. λογος = ‘a word’ (as subject of a verb); λογου = ‘of a word’ (not of the word which is του λογου).

3 2b) NOUNS AND ARTICLES - Gender
NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4) 2b) NOUNS AND ARTICLES - Gender See esp. Ch. 4: , pp.65-69 Function/’key word’ Case name 1st Person Singular Feminine article + noun ending Neuter article + noun ending Subject of the sentence Nominative (nom.) ὁ ...-ος e.g. ὁ ἀδελφος ὁ οἰκος ἡ ...-η / -α e.g. ἡ ἀδελφη ἡ οἰκια το ...-ον το τενκον Object of the sentence Accusative (acc.) τον ...-ον τον ἀδελφον τον οἰκον την ...-ην / -αν την ἀδελφην την οἰκιαν το τεκνον ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Genitive (gen.) του ...-ου του ἀδελφου του οἰκου της ...-ης / -ας της ἀδελφης της οἰκιας του τεκνου Indirect object Key word = ‘to/for’ Dative (dat.) τῳ ...-ῳ τῳ ἀδελφῳ τῳ οἰκῳ τῃ ...-ῃ / -ᾳ τῃ ἀδελφῃ τῃ οἰκιᾳ τῳ τεκνῳ

4 NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4)
3a) PRONOUNS See esp. Ch. 3: , pp.50-53 Function/’key word’ Case name 1st person singular (m. or f.) 2nd person singular (could be masc. or fem) 3rd person singular masculine 3rd person singular feminine Subject of the sentence Nom. ἐγω = ‘I’ συ = ‘you (s.)’ (as subject of sentence) αὐτος = ‘he’ αὐτη = ‘she’ Object of the sentence Acc. με = ‘me’ σε = ‘you (s.)’ (as object of sentence) αὐτον = ‘him’ αὐτην = ‘her’ ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Gen. μου = ‘of me/my’ σου = ‘of you (s.)/your’ αὐτου = ‘of him/his’ αὐτης = ‘of her/her’ Indirect object Key word = ‘to/for’ Dat. μοι = ‘to/for me’ σοι = ‘to/for you (s.)’ αὐτῳ = ‘to/for him’ αὐτῃ = ‘to/for her’

5 NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4)
3b) PRONOUNS See esp. Ch. 3: , pp.50-53 Function/’key word’ Case name 1st person plural (m. or f.) 2nd person plural (could be masc. or fem.) 3rd person plural masculine (but can be used for mixed group of men and women) Subject of the sentence Nom. ἡμεις = ‘we’ ὑμεις = ‘you (pl.)’ as subject of sentence αὐτοι = ‘they’ Object of the sentence Acc. ἡμας = ‘us’ ὑμας = ‘you (pl.)’ as object of sentence αὐτους = ‘them’ ‘Possessor’ Key word = ‘of’ Gen. ἡμων = ‘of us’ ὑμων = ‘of you (pl.)/your’ αὐτων = ‘of them/their’ Indirect object Key word = ‘to/for’ Dat. ἡμιν = ‘to/for us’ ὑμιν = ‘to/for you (pl.) αὐτοις = ‘to/for them’

6 NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4)
4) PREPOSITIONS See esp. Ch. 3: 3.10, pp.48-49 Preposition Case of following noun Example Translation προς Acc. ‘προς takes the accusative’ προς τον οἰκον Towards the house εἰς ‘εἰς takes the accusative’ εἰς τον οἰκον Into the house ἐν Dat. ‘ἐν takes the dative’ ἐν τῳ οἰκῳ In the house ἀπο Gen. ‘ἀπο takes the genitive’ ἀπο του οἰκου Away from the house ἐκ ‘ἐκ takes the genitive’ ἐκ του οἰκου Out of the house

7 οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος (Rev. 2.24)


Κατέβασμα ppt "NT Greek Grammar (Macnair Ch. 1-4)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google