Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλινική Εικόνα Εργαστηριακά Ευρήματα Ο.Ν.Α. Κανταρτζή Κωνσταντία Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλινική Εικόνα Εργαστηριακά Ευρήματα Ο.Ν.Α. Κανταρτζή Κωνσταντία Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλινική Εικόνα Εργαστηριακά Ευρήματα Ο.Ν.Α. Κανταρτζή Κωνσταντία Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

2 Έχει πολλές αιτίες και διαφορετικές εκδηλώσεις Καλύπτει ένα φάσμα από μια ήπια μέχρι μια απειλητική για τη ζωή διαταραχή Όλες οι ιατρικές ειδικότητες Αποτελεί μία από τις παθολογικές καταστάσεις που τις περισσότερες φορές είναι πλήρως ανατάξιμη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατόν ακόμη και να αποφευχθεί η εμφάνισή του

3 Εμφανίζεται σε ασθενείς χωρίς ενδείξεις προϋπάρχουσας νεφρικής νόσου Μπορεί να εμφανιστεί με ένα μεγάλο εύρος συμπτωμάτων, μερικά από τα οποία είναι κοινά σε όλους τους τύπους ΟΝΑ και άλλα που αντανακλούν ειδικές νόσους

4 Η ΟΝΑ στην αρχή είναι συνήθως ασυμπτωματική και διαγιγνώσκεται όταν σε εργαστηριακό έλεγχο φαίνεται αύξηση στη συγκέντρωση ουρίας και κρεατινίνης

5 Κλινική Εικόνα ΟΝΑ

6 Φάση εισβολής Φάση ολιγουρίας ανουρίας Φάση πολυουρίας Φάση αποκατάστασης Η τυπική μορφή ΟΝΑ μπορεί να συνοδεύεται από μια καλά οριζόμενη σειρά γεγονότων Κλινική εικόνα

7 Η αρχική περίοδος της ΟΝΑ Ώρες - μέρες Η αρχική περίοδος της ΟΝΑ Ώρες - μέρες Η περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή της δράσης του βλαπτικού παράγοντα μέχρι την εγκατάσταση της ΟΝΑ Η περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή της δράσης του βλαπτικού παράγοντα μέχρι την εγκατάσταση της ΟΝΑ Η πρώιμη αναγνώριση της μπορεί να αναστείλει συνήθως την εξέλιξη της βλάβης με επάνοδο της νεφρικής λειτουργίας Η πρώιμη αναγνώριση της μπορεί να αναστείλει συνήθως την εξέλιξη της βλάβης με επάνοδο της νεφρικής λειτουργίας Σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν παρουσιάζει ολιγουρία Η διάγνωση τίθεται από την αύξηση της κρεατινίνης Σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν παρουσιάζει ολιγουρία Η διάγνωση τίθεται από την αύξηση της κρεατινίνης Η φάση της εισβολής Χαρακτηρίζεται από καθημερινή αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης ορού και ελάττωση του όγκου των ούρων Χαρακτηρίζεται από καθημερινή αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης ορού και ελάττωση του όγκου των ούρων

8 Η φάση της ολιγουρίας ή ανουρίας Χαρακτηριστικό εύρημα η ολιγουρία ή ανουρία δεν υποχωρεί μετά την άρση του υπεύθυνου παράγοντα Χαρακτηριστικό εύρημα η ολιγουρία ή ανουρία δεν υποχωρεί μετά την άρση του υπεύθυνου παράγοντα Η διάρκειά της κυμαίνεται από λίγες ώρες μέχρι 6 ή περισσότερες εβδομάδες, με μέση διάρκεια 10-16 μέρες Η διάρκειά της κυμαίνεται από λίγες ώρες μέχρι 6 ή περισσότερες εβδομάδες, με μέση διάρκεια 10-16 μέρες Σε μη ολιγουρικούς ασθενείς δεν παρατηρείται η φάση αυτή της ολιγουρίας Σε μη ολιγουρικούς ασθενείς δεν παρατηρείται η φάση αυτή της ολιγουρίας Στη διάρκειά της εγκαθίσταται πλήρες το κλινικοεργαστηριακό σύνδρομο της ΟΝΑ Στη διάρκειά της εγκαθίσταται πλήρες το κλινικοεργαστηριακό σύνδρομο της ΟΝΑ

9 Χαρακτηρίζεται από προοδευτική αύξηση του όγκου των ούρων Χαρακτηρίζεται από προοδευτική αύξηση του όγκου των ούρων Η περίοδος αυτή μπορεί να διακριθεί στην πρώιμη και την όψιμη πολυουρική φάση Η περίοδος αυτή μπορεί να διακριθεί στην πρώιμη και την όψιμη πολυουρική φάση Η φάση της πολυουρίας Η πρώιμη πολυουρική φάση  Διαρκεί όσο και η ολιγουρική περίοδος  Η αρχική αύξηση του ποσού των ούρων δε συνοδεύεται από ανάλογη βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών  Απώλεια ηλεκτρολυτών και ύδατος από τα ούρα, η βιοχημική εικόνα του αίματος μπορεί να επιδεινωθεί: επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή των ασθενών Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η βαριά λειτουργική ανεπάρκεια των σωληναρίων Η πρώιμη πολυουρική φάση  Διαρκεί όσο και η ολιγουρική περίοδος  Η αρχική αύξηση του ποσού των ούρων δε συνοδεύεται από ανάλογη βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών  Απώλεια ηλεκτρολυτών και ύδατος από τα ούρα, η βιοχημική εικόνα του αίματος μπορεί να επιδεινωθεί: επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή των ασθενών Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η βαριά λειτουργική ανεπάρκεια των σωληναρίων Η όψιμη πολυουρική φάση  Συνοδεύεται από σταθερή βελτίωση των σωληναριακών λειτουργιών και της σπειραματικής διήθησης  Αποτελεί την περίοδο που αρχίζει η βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας και του ασθενή Η όψιμη πολυουρική φάση  Συνοδεύεται από σταθερή βελτίωση των σωληναριακών λειτουργιών και της σπειραματικής διήθησης  Αποτελεί την περίοδο που αρχίζει η βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας και του ασθενή

10 Φάση της αποκατάστασης Πραγματοποιείται η επάνοδος της νεφρικής λειτουργίας σε φυσιολογικά επίπεδα Πραγματοποιείται η επάνοδος της νεφρικής λειτουργίας σε φυσιολογικά επίπεδα Διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες, είναι δυνατό να καθυστερήσει μέχρι και 12 μήνες από την αρχική προσβολή Διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες, είναι δυνατό να καθυστερήσει μέχρι και 12 μήνες από την αρχική προσβολή Οι ασθενείς θα παρουσιάζουν για ένα διάστημα μικρού βαθμού υπολειμματική βλάβη ιδίως στις σωληναριακές λειτουργίες του νεφρού

11 ανουρική ολιγουρική μη ολιγουρική όγκος ούρων 24ώρου < 100 ml όγκος ούρων 24ώρου < 400 ml όγκος ούρων 24ώρου > 400 ml >500-1500 ml Μορφές ΟΝΑ

12 Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια μείωση της νεφρικής λειτουργίας: Κλινική εικόνα Κατακράτηση των αζωτούχων ουσιών Διαταραχές της ομοιόστασης των υγρών του σώματος Διαταραχές της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

13 Κατακράτηση των αζωτούχων ουσιών: Ναυτία Έμετος Διάρροια Λόξυγγας Δύσοσμη αναπνοή Ξηροστομία Κνησμός Νυσταγμός Διαταραχή επιπέδου συνείδησης Νευροπάθεια Περικαρδίτιδα Αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό Κλινική εικόνα

14 Κατακράτηση νατρίου και νερού: Περιφερικό οίδημα Πλευριτικές συλλογές Ασκίτης Πνευμονικό οίδημα Κλινική εικόνα

15 Κατακράτηση καλίου: Αδυναμία Εξάντληση Λήθαργος Μυϊκές κράμπες Μυϊκή παράλυση Παραισθησίες Αρρυθμίες Αναπνευστική παράλυση Κοιλιακή μαρμαρυγή Καρδιακή ανακοπή Η υπερκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει καρδιακή παύση

16 Κλινική εικόνα Κατακράτηση οξέων: Υπόταση Ευερεθιστότητα Αναπνοή Kussmaul Adolf Kussmaul (1822-1902)

17 Το πιο σημαντικό κομμάτι στην κλινική εικόνα της ΟΝΑ, είναι η εκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος και της υδρικής κατάστασης του αρρώστου:  Μέτρηση ΑΠ  Μέτρηση σφυγμών  Έλεγχος για ορθοστατική υπόταση  Έλεγχος βλεννογόνων–ξηροστομία;  Σπαργή δέρματος  Δίψα;  Σωματικό βάρος Κλινική εικόνα

18 Κεντρικό νευρικό σύστημα: καταβολή- αδυναμία- δ/χές ύπνου κεφαλαλγία- υπερδιέγερση- λήθαργος- σπασμοί- κώμα Δέρμα: ωχρότητα ικτερος πορφύρα πετέχειες αγγειϊτιδα Αίμα: αναιμία αιμορραγική διάθεση Περιφερική νευροπάθεια: παραισθησίες μυοπάθεια θρομβώσεις Πόδια: οίδημα- έλκη Πυρετός: λοιμώξεις Οφθαλμοί: επιπεφυκίτιδα- αιμορραγίες Αναπνευστικό: ταχύπνοια πνευμονικό οίδημα αναπνοή Kussmaul πλευριτικές συλλογές Καρδιαγγειακό: περικαρδίτιδα υπέρταση – Κ.Α.- δ/χές αγωγιμότητας καλπασμός- φυσήματα Γαστρεντερικό:μεταλλική γεύση ναυτία- έμετοι- στοματίτιδα ουραιμική απόπνοια- αιμορραγία έλκος- γαστρεντερίτιδα Μεταβολισμός: δ/χές μεταβολισμού λευκωμάτων υδατανθράκων λιπών ουρική αρθρίτιδα

19

20  Αύξηση της ουρίας αίματος  Αύξηση της κρεατινίνης αίματος  Υπονατριαιμία  Υπερκαλιαιμία  Μεταβολική οξέωση  Υπερφωσφαταιμία  Υπασβεστιαιμία  Υπερουριχαιμία  Υπερμαγνησιαιμία  Διατ/χές αιματολογικής εικόνας Εργαστηριακά ευρήματα ΟΝΑ

21 Ουρία αίματος (φ.τ 15-45 mg/dl) η αύξησή της εξαρτάται από τη μορφή της ΟΝΑ, τη μεταβολική και γενική κατάσταση των ασθενών Κρεατινίνη αίματος (φ.τ. 0,5-1,5 mg/dl) Ημερήσια παραγωγή σταθερή, που καθορίζεται από τη μάζα των σκελετικών μυών- αυξάνει αργότερα από την ουρία Να + ορού (φ.τ. :136-146 mmol/L) υπερφόρτωση με νερό, οιδήματα, πνευμονική συμφόρηση, εγκεφαλικό οίδημα Εργαστηριακά ευρήματα ΟΝΑ

22 Κ + ορού (φ.τ.: 3.5-5.1mmol/L) Κ + επικίνδυνη διαταραχή- απελευθέρωση του Κ + από τους ιστούς Ασυμπτωματική έως ότου οι τιμές φτάσουν σε επίπεδα >6mmol/L Εργαστηριακά ευρήματα ΟΝΑ

23 ΗΚΓραφικά ευρήματα: Οξυκόρυφα Τ με στενή βάση (5,5-6,5 mmol/L) Επιμήκυνση P-R, επιπέδωση P, διεύρυνση QRS (6,5-8 mmol/L) Απουσία P, διεύρυνση QRS, ιδιοκοιλιακός ρυθμός, κοιλιακή μαρμαρυγή, ασυστολία (> 8 mmol/L) Υπερκαλιαιμία ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

24 Υπερκαλιαιμία

25 Οξεοβασική ισορροπία - μεταβολική οξέωση: Σταθερό εύρημα της ΟΝΑ - συσσώρευση όξινων προϊόντων του μεταβολισμού Η ημερήσια ενδογενής παραγωγή ιόντων Η + ανέρχεται σε 1 meq/kg ΒΣ και προκαλεί ελάττωση της αλκαλικής παρακαταθήκης κατά 1-2 meq/L (φ.τ.: HCO 3 20-26 meq/L) Υπερφωσφαταιμία ( φ.τ.: 2.5-4.5mg/dl ) Ανεπαρκής απέκκριση των φωσφορικών ανιόντων από τα ούρα Υπασβεστιαιμία ( φ.τ.: 8.8-10.6mg/dl ) Εμφανίζεται τις πρώτες δύο μέρες από την εγκατάσταση της ΟΝΑ Υπερουριχαιμία ( φ.τ.: 3.5-7.2mg/dl ) Επίπεδα 9-12 mg/dl Υπερμαγνησιαιμία: ( φ.τ.: 1.8-2.6mg/dl) Σπάνια σοβαρή Εργαστηριακά ευρήματα ΟΝΑ

26 Διαταραχές αιματολογικής εικόνας: Αναιμία: Nορμόχρωμη νορμοκυτταρική (Hct: 20-30%) Μειωμένη ερυθροποιΐα Ελαττωμένη παραγωγή ερυθροποιητίνης Εργαστηριακά ευρήματα ΟΝΑ Λευκοκυττάρωση - πρώιμα στάδια ΟΝΑ

27 Διαταραχές αιματολογικής εικόνας: Θρομβοπενία – μειωμένη παραγωγή – μείωση λειτουργικότητας Ελάττωση διαφόρων παραγόντων της πήξης Εργαστηριακά ευρήματα ΟΝΑ Αιμορραγική διάθεση

28 1.Γενική ούρων 2.Βιοχημική ούρων 3.Ίζημα ούρων 4.Ωσμωτικότητα ούρων 5.Ειδικοί δείκτες Ανάλυση ούρων

29 Φυσικές παράμετροι:  Χρώμα  Θολερότητα  Οσμή  Ειδικό βάρος Χημικοί παράμετροι:  ΡΗ  Αιμοσφαιρίνη  Γλυκόζη  Λευκώματα  Νιτρώδη  Κετόνες  Τεστ εστεράσης λευκοκυττάρων 1. Γενική εξέταση ούρων

30 Ουρία Κρεατινίνη Ασβέστιο Ουρικό οξύ Ηλεκτρολύτες ούρων 2. Βιοχημική εξέταση ούρων

31 3. Ίζημα ούρων λευκοκυτταρικοί ερυθροκυτταρικοί Θολοί κασταστονόχρωμοι Κύλινδροι

32 Οξαλικού Ca φωσφορικού Ca κυστίνης Κρύσταλλοι 3. Ίζημα ούρων

33 Κύτταρα Λιπώδες σωμάτιο Λευκά αιμοσφαίρια Ερυθρά αιμοσφαίρια 3. Ίζημα ούρων

34 Εωσινόφιλα Μικροοργανισμοί Εωσινόφιλα

35 Αξιόπιστος δείκτης της συμπυκνωτικής ικανότητας του νεφρού Κλασματική απέκκριση Νa – FENa Δείκτης νεφρικής ανεπάρκειας RFI 5. Ειδικοί δείκτες 4. Ωσμωτικότητα ούρων

36 Το κλάσμα του διηθημένου Να που αποβάλλεται στα ούρα: FeNa = (Na ούρων x Cr πλάσμ) (Na πλάσμ x Cr ούρων) Τι είναι η κλασματική απέκκριση Να;

37 Αποτελεί απλοποιημένη μορφή του τύπου της FENa: RFI = Νa ούρων x Cr πλασμ. Cr ούρων Τι είναι ο δείκτης νεφρικής ανεπάρκειας; x 100

38 Νέοι βιοδείκτες για την διάγνωση της ΟΝΑ Η έρευνα νέων βιοδεικτών εξελίσσεται ραγδαία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας: Έγκαιρη ανίχνευση βλάβης Αναγνώριση υποκλινικής βλάβης Παροχή προγνωστικών πληροφοριών Αναγνώριση του τμήματος του νεφρού που πάσχει Καθοδήγηση για την έναρξη της θεραπείας Ανταπόκριση στη θεραπεία Προσδιορισμός των ασθενών με επιρρέπεια σε ΟΝΑ Chirag R. Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 4 (Suppl.) SG Coca Kidney International (2008) 73, 1008-1016 Vyacheslav Y Saudi J Kidney Dis Transplant 2008; 19(4):537-544

39 Νέοι βιοδείκτες: έγκαιρη διάγνωση της ΟΝΑ assaysamplecondition KIM 1ELISAούρα Ισχαιμική ΟΣΝ-νεφροτοξίνες NGALWestern blotΟύρα - ορός Ισχαιμική ΟΣΝ-νεφροτοξίνες NHE 3Immunoblotούρα Ισχαιμική ΟΣΝ-προνεφρική αζωθαιμία-προνεφρική ΟΝΑ CYTOKINESELISAούρα ΟΝΑ-καθυστερημένη λειτουργία μοσχευματος Cyr 61Western blotούρα Ισχαιμική ΟΣΝ ActinWestern blotούρα Ισχαιμική ΟΣΝ- καθυστερημένη λειτουργία μοσχευματος α-GSTELISAούρα Βλάβη εγγύς εσπειραμένου- τοξικότητα CyA π-GSTELISAούρα Βλάβη άπω εσπειραμένου- οξεία απόρριψη Cystatin C Immunonephelometric Ούρα - όρός Βλάβη εγγύς εσπειραμένου Chirag R. Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 4 (Suppl.) SG Coca Kidney International (2008) 73, 1008-1016 Vyacheslav Y Saudi J Kidney Dis Transplant 2008; 19(4):537-544

40 Από τι κινδυνεύει ο ασθενής Διαταραχές όγκου Υπερυδάτωση Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια Πνευμονικό οίδημα Περιφερικά οιδήματα Οι λοιμώξεις είναι μια συχνή και σοβαρή επιπλοκή αφορά το 50 με 90% των περιπτώσεων και το 75% των θανάτων Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Υπονατριαιμία Υπερκαλιαιμία Υπασβεστιαιμία Υπερφωσφαταιμία Υπερμαγνησιαιμία Αρρυθμίες Κοιλιακή μαρμαρυγή Αναπνευστική παράλυση

41 Η απουσίας μιας ενιαίας κλινικής εικόνας είναι το αποτέλεσμα των ποικίλων αιτιών της ΟΝΑ Είναι ένα κλινικό σύνδρομο που μπορεί: να είναι πλήρως ανατάξιμο να αποφευχθεί ΑΛΛΑ και να αποβεί μοιραίο

42 Οξεοβασική ισορροπία Διάγνωση ΟΝΑ Ουρία κρεατινίνη Ηλεκτρολύτες Υδρική κατάσταση ΟΝΑ Συμπεράσματα

43


Κατέβασμα ppt "Κλινική Εικόνα Εργαστηριακά Ευρήματα Ο.Ν.Α. Κανταρτζή Κωνσταντία Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google