Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (NSAIDs) ΚΑΡΜΕΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (NSAIDs) ΚΑΡΜΕΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (NSAIDs) ΚΑΡΜΕΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

2  Τα NSAIDs αποτελούν μία από τις πλέον χρησιμοποιούμενες κατηγορίες φαρμάκων παγκοσμίως, κυρίως για την αντιμετώπιση του πόνου  Εκτιμάται ότι περίπου 50 εκατ. Αμερικανοί/χρόνο κάνουν χρήση NSAIDs  Το 1-3% αυτών που κάνουν χρήση NSAIDs θα εκδηλώσουν κάποια μορφή νεφρικής βλάβης Bennet et al, Am J Kidney Dis 1996 Bennet et al, Am J Kidney Dis 1996

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  Ηλικία >65 ετών  Ανδρικό φύλο  Ύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου η σακχαρώδη διαβήτη  Μεγάλες δόσεις NSAIDs  Συγχορήγηση και άλλων νεφροτοξικών φαρμάκων Εκτιμάται ότι περίπου 20% των ασθενών που έχουν τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω παράγοντες θα εμφανίσει νεφρική βλάβη από την χρήση NSAIDs Εκτιμάται ότι περίπου 20% των ασθενών που έχουν τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω παράγοντες θα εμφανίσει νεφρική βλάβη από την χρήση NSAIDs Whelton et al, Am J Med 1999; 106 Whelton et al, Am J Med 1999; 106

4 ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ NSAIDs  Έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση που ασκείται μέσω αναστολής δράσης της κυκλοοξυγενάσης (COX)  Η COX είναι ένζυμο που συμμετέχει στο μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή:  προσταγλανδινών και θρομβοξάνης  λευκοτριενών (μέσω της λιποοξυγενάσης)

5

6  1990- ανακαλύφθηκε ότι η COX έχει δύο μορφές, COX1 και COX2  Τα δύο ισοένζυμα έχουν κατά 60% την ίδια αλληλουχία αμινοξέων, αλλά διαφέρουν στην έκφρασή τους σε διάφορους ιστούς και στη δράση τους

7

8 COX 1  Εκφράζεται στους περισσότερους ιστούς σε φυσιολογικές συνθήκες  Στο νεφρό εντοπίζεται κυρίως στα μεσαγγειακά κύτταρα, στα λεία μυϊκά κύτταρα των προσαγωγών και απαγωγών αρτηριδίων, στα επιθηλιακά κύτταρα της κάψας Bowman και στα αθροιστικά σωληνάρια  Σχετίζεται με: - προστασία των γαστρικών κυττάρων - προστασία των γαστρικών κυττάρων - ρύθμιση του αγγειακού τόνου - ρύθμιση του αγγειακού τόνου - συγκόλληση αιμοπεταλίων - συγκόλληση αιμοπεταλίων - νεφρική λειτουργία - νεφρική λειτουργία

9 COX 2  Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι η COX2 είναι ένζυμο το οποίο επάγεται από την φλεγμονή και δεν εκφράζεται φυσιολογικά στους ιστούς  Σήμερα θεωρείται ότι η COX2 εκφράζεται φυσιολογικά στο νεφρό: στα κύτταρα της πυκνής κηλίδας που παράγουν ρενίνη, στα κύτταρα του παχέος ανιόντος σκέλους της αγκύλης Henle καθώς και στα κύτταρα του διάμεσου ιστού και του έσω μυελού  Η παραγωγή ρενίνης σε δίαιτα φτωχή σε αλάτι ή επί χρήσεως διουρητικών γίνεται και με την μεσολάβηση των PGs προερχόμενων από την COX2 Harris et al, J Clin Invest 1994 Harris et al, J Clin Invest 1994

10 Θέσεις έκφρασης της COX1 και COX2 σε βιοψίες νεφρού (ανοσοϊστοχημεία)

11  Εκτιμάται ότι η COX1 παίζει ρόλο κυρίως στον έλεγχο της αιμοδυναμικής του νεφρού, ενώ η COX2 στο ισοζύγιο Na + και H 2 O, παρόλο που μπορεί να υπάρχει και επικάλυψη των δράσεών τους  Οι διαφορετικές δράσεις σχετίζονται με την ανατομική κατανομή της COX1 και COX2 σε διάφορα σημεία του νεφρώνα

12

13  Τα NSAIDs αναστέλλουν σε διαφορετικό βαθμό τα δύο ισοένζυμα, γεγονός που επηρεάζει, τόσο τη δράση, όσο και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν  Θεωρείται ότι η αναστολή της COX2 είναι υπεύθυνη για τις κύριες θεραπευτικές δράσεις, ενώ η αναστολή της COX1 έχει συσχετιστεί κυρίως με την γαστρεντερικές επιπλοκές

14  Η indomethacin θεωρείται ο ισχυρότερος αναστολέας της COX1  H ibuprofen και η naproxen έχουν περίπου την ίδια κατασταλτική δράση στην COX1 και COX2  Oι celecoxib, rofecoxib και valdecoxib θεωρούνται εκλεκτικοί αναστολείς της COX2

15  Η χρήση NSAIDs σε ασθενείς επαρκώς ενυδατωμένους και με φυσιολογική νεφρική λειτουργία γενικά δεν προκαλεί νεφρικές βλάβες  Η εμφάνιση νεφρικών βλαβών φαίνεται να σχετίζεται με:  Το είδος του φαρμάκου  Τη δόση  Τη διάρκεια θεραπείας  Τα συνυπάρχοντα προβλήματα του ασθενή  Προδιαθεσικοί παράγοντες:  Καταστάσεις με αυξημένη παραγωγή ρενίνης  Έκπτωση νεφρικής λειτουργίας

16 ΠΕΡΙ PGs  Οι PGs είναι ακόρεστα λιπαρά οξέα που παράγονται στην κυτταρική μεμβράνη από τον μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος σε απάντηση ενός ερεθίσματος, χωρίς να αποθηκεύονται στα κύτταρα όπως οι κλασικές ορμόνες  Η βιολογική δράση τους περιορίζεται στο σημείο παραγωγής τους και γίνεται μέσω ειδικών υποδοχέων  Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι μικρός, καθώς μεταβολίζονται γρήγορα στην πνευμονική κυκλοφορία

17

18

19  Οι κύριες PGs που παράγονται στο νεφρό:  Προστακυκλίνη (PGI)  προσταγλανδίνη Ε 2 (PGE 2 )  θρομβοξάνη (TXA 2 )  Oι θέσεις παραγωγής στο νεφρό: -στο ενδοθήλιο του προσαγωγού και απαγωγού αρτηριδίου -στο ενδοθήλιο του προσαγωγού και απαγωγού αρτηριδίου -στα αθροιστικά σωληνάρια (κυρίως του μυελού) -στα αθροιστικά σωληνάρια (κυρίως του μυελού) -στα διάμεσα κύτταρα του μυελού -στα διάμεσα κύτταρα του μυελού  Στα σπειράματα παράγονται τόσο PGE 2 όσο και PGI ενώ στα σωληνάρια παράγεται PGE 2

20 ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ PGs PGE 2 -διεγείρει την παραγωγή ρενίνης με απευθείας δράση στα κύτταρα της πυκνής κηλίδας - μειώνει την επαναρρόφηση Na + στα αθροιστικά σωληνάρια και στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης Henle - μειώνει την επαναρρόφηση Na + στα αθροιστικά σωληνάρια και στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης Henle - προκαλεί αγγειοδιαστολή - προκαλεί αγγειοδιαστολή PGI - διεγείρει την παραγωγή ρενίνης από το προσαγωγό αρτηρίδιο - προκαλεί αγγειοδιαστολή - προκαλεί αγγειοδιαστολή TXA 2 - προκαλεί αγγειοσύσπαση

21 Σε άτομα με φυσιολογική νεφρική αιμοδυναμική, οι PGs δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της νεφρικής αιμάτωσης Ωστόσο σε συνθήκες μειωμένου δραστικού κυκλοφοριακού όγκου, η νεφρική σύνθεση PGs αυξάνεται, με σκοπό τη διατήρηση της νεφρικής αιμάτωσης και του GFR

22

23  Η νεφρική ροή αίματος (RBF) εξαρτάται από την αντίσταση των νεφρικών αγγείων (RVR), την οποία καθορίζει η ισορροπία μεταξύ της ποσότητας των αγγειοδιασταλτικών PGE 2 και PGI 2 και των αγγειοσυσπαστικών, θρομβοξάνης (TxA2), αγγειοτενσίνης ΙΙ και ενδοθηλίνης  Η PGE 2 και η PGI 2 αυξάνουν τον GFR ενώ η TxA2 τoν μειώνει  Λόγω της μείωσης της RVR από αγγειοδιαστολή, οι PGs παρεμβαίνουν στην έκκριση ρενίνης με την PGE 2 και PGI 2 να την αυξάνουν και με την TxA2 που δεν την επηρεάζει

24 Brater, Am J Med 1999; 107: 65S

25 NSAIDs ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Whelton A, Am J Therapy 2000 ΣΥΝΔΡΟΜΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατακράτηση Na + και οίδημα PG, RBF, GFR Αύξηση επαναρ. χλωρίου Νεφρική βλάβη, ΑΥ, ΣΔ διουρητικά,μεγάλη ηλικία Διακοπή NSAID Υπερκαλιαιμία PG, RAA Μείωση Κ στα νεφρικά σωλην. Νεφρική βλάβη, ΚΑ, ΣΔ καλιοσυντηριτικά διουρητικά, αΜΕΑ Διακοπή NSAID ΟΝΑ PG, RBF, GFR Αιμοδυναμικές μεταβολές ΚΑ,νεφρική νόσος,ηπατική νόσος,αφυδάτωση, σήψη Διακοπή NSAID, αιμοκάθαρση Οξεία διάμεση νεφρίτιδα Διέγερση Τ λεμφοκυττάρων Χρήση φαινοπροφένης, μεγάλη ηλικία Διακοπή NSAID κορτικοστεροειδή,αι μοκάθαρση Νέκρωση νεφρικών θηλών Άμεση τοξική δράση μείωση PG Μεγάλη δόση NSAID,αφυδάτωση

26 ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

27  Συναντάται σε συνθήκες σοβαρής νεφρικής ισχαιμίας, λόγω διαταραχής της λεπτής ισορροπίας μεταξύ αγγειοσυσπαστικών μηχανισμών και αγγειοδιασταλτικής δράσης των νεφρικών PGs  Τόσο τα μη εκλεκτικά NSAIDs, όσο και οι εκλεκτικοί COX2 αναστολείς celecoxib, rofecoxib και valdecoxib φαίνεται να μειώνουν την παραγωγή νεφρικών PGs Whelton A et al, Arch Int Med 2000;160 Whelton A et al, Arch Int Med 2000;160 Van Hecken et al, J Clin Pharm 2000;40 Van Hecken et al, J Clin Pharm 2000;40 Ormrod D et al, Drugs 2002;62 Ormrod D et al, Drugs 2002;62

28 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΟΝΑ ΑΠΟ NSAIDs  Μείωση του δραστικού όγκου κυκλοφορίας - αφυδάτωση - αφυδάτωση - κίρρωση ήπατος - κίρρωση ήπατος - συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια - συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια - νεφρωσικό σύνδρομο - νεφρωσικό σύνδρομο  Προϋπάρχουσα έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας  Μεγάλη ηλικία λόγω μειωμένου GFR, μειωμένου μεταβολισμού και χαμηλής πρωτεϊνικής σύνδεσης

29

30 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (1) 200.000 άτομα που έλαβαν τουλάχιστον μία φορά NSAIDs σε διάστημα 5 ετών 1. Η γενική συχνότητα της ΟΝΑ με ανάγκη νοσηλείας ήταν 1,7/100.000 άτομα 1. Η γενική συχνότητα της ΟΝΑ με ανάγκη νοσηλείας ήταν 1,7/100.000 άτομα 2. Η χρήση NSAIDs αύξησε 4 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΝΑ, συγκρίσιμο με αυτό από την χρήση άλλων γνωστών νεφροτοξικών φαρμάκων (αμινογλυκοσίδες) 2. Η χρήση NSAIDs αύξησε 4 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΝΑ, συγκρίσιμο με αυτό από την χρήση άλλων γνωστών νεφροτοξικών φαρμάκων (αμινογλυκοσίδες) 3. Ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος κατά τον πρώτο μήνα θεραπείας και σχετίζονταν με την δόση φαρμάκου 3. Ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος κατά τον πρώτο μήνα θεραπείας και σχετίζονταν με την δόση φαρμάκου Peretz G et al, Arch Int Med 1996 Peretz G et al, Arch Int Med 1996

31 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (2) Μελέτη σχέσης της χρήσης NSAIDs και της εμφάνισης ΟΝΑ σε 420.600 κατοίκους της επαρχίας Quebec (στοιχεία των νοσοκομείων) 1. Η συχνότητα της ΟΝΑ βρέθηκε να είναι 4 φορές μεγαλύτερη σ’ αυτούς που έκαναν χρήση NSAIDs 90 μέρες πριν την εισαγωγή τους 2. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ χρήσης NSAIDs σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ΧΝΑ με νοσηλεία για οξεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας Evans et al, Q J Med 1995

32 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (3) Συγκριτική μελέτη με 1.799 ασθενείς με ΟΝΑ vs 9.899 στην ομάδα ελέγχου 1. 18,1% των ασθενών με ΟΝΑ έκαναν χρήση NSAIDs έναντι 11,3% στην ομάδα ελέγχου (OR 1,86;1,34-1,86) 2. Τα NSAIDs με την μεγαλύτερη συσχέτιση με ΟΝΑ ήταν ibuprofen, piroxicam, fenoprofen και indomethacin Griffin et al, Am J Epidemiology 2000

33 Συμπεράσματα από τις μελέτες  Η συχνότητα εμφάνισης ΟΝΑ σε ασθενείς που λάμβαναν NSAIDs ήταν 2-4 φορές μεγαλύτερη  Η συχνότητα ήταν μεγαλύτερη στους πρώτους μήνες θεραπείας  Οι ηλικιωμένοι που λάμβαναν ibuprofen, piroxicam, fenoprofen και indomethacin είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίζουν ΟΝΑ

34 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΟΝΑ ΑΠΟ NSAIDs  Δυσανάλογα βαριά υπερκαλιαιμία για το βαθμό της έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας κυρίως με τους μη εκλεκτικούς NSAIDs Οι εκλεκτικοί COX2 αναστολείς φαίνεται να επηρεάζουν λιγότερο τα επίπεδα καλίου, ακόμα και στους ασθενείς που λαμβάνουν και καλιοσυντηρητικά διουρητικά Οι εκλεκτικοί COX2 αναστολείς φαίνεται να επηρεάζουν λιγότερο τα επίπεδα καλίου, ακόμα και στους ασθενείς που λαμβάνουν και καλιοσυντηρητικά διουρητικά White WB, Hypertension 2002 White WB, Hypertension 2002  Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ γρήγορης έναρξης ΟΝΑ και μικρού χρόνου ημίσειας ζωής του φαρμάκου (indomethacin)  Η ΟΝΑ από NSAIDs είναι συνήθως αναστρέψιμη μετά τη διακοπή του φαρμάκου σε 2-7 μέρες, εκτός από την indomethacin όπου η αποκατάσταση μπορεί να παραταθεί Sedor et al, Clin Pharm Therapy 1984 Sedor et al, Clin Pharm Therapy 1984

35  Η συστηματική χρήση NSAIDs στην εγκυμοσύνη φαίνεται να σχετίζεται με ελαττωματική νεφρική ανάπτυξη του εμβρύου Σε νεφρικές βιοψίες τέτοιων εμβρύων βρέθηκε μειωμένη διαφοροποίηση των κυττάρων των νεφρικών σωληναρίων Kaplan BS et al, Pediatric Nephrol 8; 1994 Kaplan BS et al, Pediatric Nephrol 8; 1994 Voyer LE et al, Pediatric Nephrol 8; 1994 Voyer LE et al, Pediatric Nephrol 8; 1994  H χρήση COX2 αναστολέων στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης σχετίζεται με την εμφάνιση ΟΝΑ στο νεογνό Peruzzi L et al, Lancet 1999; 6 Peruzzi L et al, Lancet 1999; 6 ΧΡΗΣΗ NSAIDs ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

36 ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

37  Είναι σχετικά σπάνια επιπλοκή (<1%)  Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της χρήσης, βασικά όμως προκύπτει μήνες έως και χρόνια από την χορήγηση Bennet et al, Am J Kidney Dis 1996; 28 (Suppl) Bennet et al, Am J Kidney Dis 1996; 28 (Suppl)  H fenoprofen έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη συχνότητα διάμεσης νεφρίτιδας από ότι άλλα NSAIDs Rossert J, Kidney Int 2001; 60 PorileJ L et al, J Clin Pharmacol 1990; 30

38 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΑΠO NSAIDs (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΑΠO NSAIDs (1)  Μπορεί να εμφανιστεί με οίδημα, ολιγουρία και άλλα σημεία σημαντικής πρωτεϊνουρίας  Οι συστηματικές εκδηλώσεις (εξάνθημα, πυρετική κίνηση, ηωσινοφιλία) συνήθως απουσιάζουν Levin ML, Sem Nephr 1998; 8 Levin ML, Sem Nephr 1998; 8  Η παρουσία σημαντικής πρωτεϊνουρίας (σε επίπεδο νεφρωσικού συνδρόμου) εκτιμάται ότι αφορά περίπου στο 70% των περιστατικών H πυουρία και η παρουσία ηωσινόφιλων στα ούρα συναντώνται σε 40% των περιπτώσεων νεφρωσικού συνδρόμου, ενώ η αιματουρία μόλις στο 10% H πυουρία και η παρουσία ηωσινόφιλων στα ούρα συναντώνται σε 40% των περιπτώσεων νεφρωσικού συνδρόμου, ενώ η αιματουρία μόλις στο 10% Rossert J, Kidney Int 2001; 60 Rossert J, Kidney Int 2001; 60

39 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΑΠO NSAIDs (2)  Ο μέσος χρόνος εμφάνισης νεφρίτιδας από την έναρξη της λήψης NSAIDs είναι περίπου 5,4 μήνες (ποικίλλει από 2 εβδομάδες και 18 μήνες) Clive DM et al, N Engl J Med 1984; 310 Clive DM et al, N Engl J Med 1984; 310  H νεφρίτιδα από NSAIDs είναι συνήθως αναστρέψιμη 1 μήνα έως 1 χρόνο από την διακοπή του φαρμάκου Υπολογίζεται ότι στη φάση ανάρρωσης, το 20% των ασθενών θα χρειαστούν εξωνεφρική κάθαρση Υπολογίζεται ότι στη φάση ανάρρωσης, το 20% των ασθενών θα χρειαστούν εξωνεφρική κάθαρση Rossert J, Kidney Int 2001; 60 Rossert J, Kidney Int 2001; 60

40 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΑΠO NSAIDs  Δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί  Η τοξική επίδραση θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα δράσης των λευκοτριενίων που προέρχονται από το μεταβολισμό του αραχιδονκού οξέος, μέσω της λιποοξυγενάσης όταν καταστέλλεται η οδός της κυκλοξυγενάσης Bender WL et al, Am J Med 1984 Bender WL et al, Am J Med 1984  Τα λευκοτριένια αυξάνουν τη διαπερατότητα του σπειράματος και των σωληναρίων, μέσω της προσέλκυσης των Τ-λεμφοκυττάρων προάγοντας την φλεγμονή Ravnskov UJ, Clin Pharm 1999; 47 Ravnskov UJ, Clin Pharm 1999; 47

41 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

42 ΘΕΡΑΠΕΙΑ  Διακοπή της χορήγησης NSAIDs  Αν η πρωτεϊνουρία δεν υποχωρήσει σε 15 μέρες μπορεί να χρησιμοποιηθούν κορτικοστεροειδή για διάστημα έως 2 μηνών Rossert J, Kidney Int 2001 Rossert J, Kidney Int 2001

43 ΝΕΚΡΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΘΗΛΩΝ ΝΕΚΡΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΘΗΛΩΝ

44  Είναι η σπανιότερη μορφή ΟΝΑ από χρήση NSAIDs, αλλά συγκριτικά με άλλες μορφές ΟΝΑ η βλάβη είναι μη αναστρέψιμη και καταλήγει σε ΧΝΑ τελικού σταδίου  Οι αφυδατωμένοι ασθενείς που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες NSAIDs είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη της βλάβης  H θηλαία νέκρωση ως συνέπεια χρήσης ενός και μόνο NSAIDs σε κανονική δοσολογία είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπάρχουν αναφορές όμως μετά την χρήση ibuprofen, phenylbutazone και fenoprofen Υπάρχουν αναφορές όμως μετά την χρήση ibuprofen, phenylbutazone και fenoprofen

45 Οι μηχανισμοί πρόκλησης της συγκεκριμένης βλάβης δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί - απευθείας τοξική δράση στην νεφρική θηλή από συγκεκριμένα NSAIDs, των οποίων η συγκέντρωση μπορεί να αυξάνει σημαντικά στο μυελό (1) - απευθείας τοξική δράση στην νεφρική θηλή από συγκεκριμένα NSAIDs, των οποίων η συγκέντρωση μπορεί να αυξάνει σημαντικά στο μυελό (1) - η ισχαιμία του μυελού ( 2 ) - η ισχαιμία του μυελού ( 2 ) - η αναστολή παραγωγής προσταγλανδινών (3) - η αναστολή παραγωγής προσταγλανδινών (3) Kincaid S, Drugs 1996 (1) Kincaid S, Drugs 1996 (1) Stein JH, JAMA 1978 (2) Stein JH, JAMA 1978 (2) Clive DM et al, N Engl J Med 1984 (3) Clive DM et al, N Engl J Med 1984 (3)

46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1)  O κίνδυνος έκπτωσης νεφρικής λειτουργίας με την έναρξη θεραπείας με οποιοδήποτε NSAIDs είναι σχετικά χαμηλός, ωστόσο ο αριθμός των ασθενών σε κίνδυνο είναι μεγάλος δεδομένης της ευρείας χρήσης τους  Γνωρίζοντας τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και τους παράγοντες κινδύνου, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή αυτής της επιπλοκής

47 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)  Οι μεγάλες δόσεις και η παρατεταμένη θεραπεία με NSAIDs σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΟΝΑ πρέπει να αποφεύγεται  Όταν η θεραπεία είναι αναγκαία, πρέπει να παρακολουθείται η νεφρική λειτουργία και οι ηλεκτρολύτες  Τόσο οι κλασικοί, όσο και οι εκλεκτικοί COX2 αναστολείς πρέπει να χορηγούνται πολύ προσεκτικά σε ασθενείς με διαταραγμένη νεφρική αιμάτωση


Κατέβασμα ppt "ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (NSAIDs) ΚΑΡΜΕΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google