Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Φράγκου Ελένη, Νεφρολόγος, ΙΙΒΕΑΑ, Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Φράγκου Ελένη, Νεφρολόγος, ΙΙΒΕΑΑ, Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Φράγκου Ελένη, Νεφρολόγος, ΙΙΒΕΑΑ, Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

2 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Ενδοκυττάριο κατιόν (2 Ο σε συχνότητα) Βιολογικές Διεργασίες Ενζυμικές Αντιδράσεις Κυτταρικός Μεταβολισμός Μεταγραφή του DNA Μετάφραση των πρωτεϊνών Κυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια Οστική αναδόμηση Νευρομυϊκή σταθερότητα Ομοιοστασία άλλων ηλεκτρολυτών

3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Mg 2+ Ενδοκυττάριος χώρος 99% Εξωκυττάριος χώρος 1% Οστά 85% Μαλακά Μόρια Μύες 14% Πρωτεΐνες 30% Ελεύθερο 70% Νεφρός: Διήθηση και Επαναρρόφηση 95-98%

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Αποβολή από νεφρούς Schlingmann KP et al. Biochim Biophys Acta 2007; 1772: 813-821 Πρόσληψη από ΓΕΣ

5 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ Mg 2+ Απορρόφηση Mg 2+ από ΓΕΣ Επαναρρόφηση Mg 2+ από Νεφρούς Schlingmann KP et al. Biochim Biophys Acta 2007; 1772: 813-821 Διατητική πρόσληψη

6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Mg 2+ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Mg 2+ Πολωμένο Επιθηλιακό Κύτταρο Χαμηλή συγκέντρωση Mg 2+ Ενεργητική Διακυττάρια μεταφορά Προοδευτική μείωση λόγω κορεσμού του TRPM6 (+) (-) (-) (+) Am J Physiol Renal Physiol 2004; 286: F599-F605

7 ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Mg 2+ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Mg 2+ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Mg 2+ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ Δ[ Mg 2+ ]

8 ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ Mg 2+ ΑΠΟ ΝΕΦΡΟΥΣ 10 - - 75% -10% 3 -

9 ΕΓΓΥΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Na H Na glc aa P H2O Δ[ Mg 2+ ] Mg 2+ Konrad M et al. Am J Physiol Renal Physiol 2004; 286: F599-F605

10 THAL [Na + ]=30 (+) Satoh J et al. Biomketals 2002; 15: 285-295

11 THAL Mg 2+ (-) ΔΔ Satoh J et al. Biomketals 2002; 15: 285-295

12 ΑΠΩ ΝΕΦΡΩΝΑΣ TRPM6 (-) (+) Satoh J et al. Biomketals 2002; 15: 285-295

13 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Mg 2+ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Υπομαγνησιαιμία Υποκαλιαιμία (ανθεκτική) (40-60%) Υπασβεστιαιμία (12-50%) Υπονατριαμία (29%) Υποφωσφαταιμία (22%) ΥπερμαγνησιαιμίαΥπερασβεστιαιμία Υπασβεστιαιμία

14 Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Na + Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του P - Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Κ + Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Ca 2+ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

15 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Na + A.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υπονατριαιμία Wang et al : (1000 ασθενείς) 29% των ασθενών με ΥποΜg Milionis et al: 6.7% των ασθενών με ΣΚΑ+ΥποMg Υπομαγνησιαιμία: Αίτιο ή αποτέλεσμα των άλλων ηλεκτρολυτικών διαταραχών και των κοινών αιτιών που τις προκαλούν ;;; Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥποΜg

16 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Na + A.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υπονατριαιμία: Wang et al : (1000 ασθενείς) 29% των ασθενών με ΥποΜg Milionis et al: 6.7% των ασθενών με ΣΚΑ+ΥποMg Υπομαγνησιαιμία: Αίτιο ή αποτέλεσμα των άλλων ηλεκτρολυτικών διαταραχών και των κοινών αιτιών που τις προκαλούν ;;; Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Χορήγηση Mg σε ΣΚΑ+ΥποNa Διόρθωση ΥποΝα

17 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ P - A.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποφωσφαταιμία: Wang et al : (1000 ασθενείς) 22% των ασθενών με ΥποΜg Milionis et al: 26.7% των ασθενών με ΣΚΑ+ΥποMg Παρατεινόμενη ένδεια Mg2+ ??? ΦΩΣΦΑΤΟΥΡΙΑ P- B. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Glaudemans B et al. Kidney Intern 2010; 77: 17

18 Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Na + Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του P - Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Κ + Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Ca 2+ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

19 ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ και ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ 40-60%, Υποκαλιαιμία ανθεκτική στη χορήγηση καλίου ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ Να/Κ/ATPase ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ROMK Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ +

20 ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ και ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ 40-60%, Υποκαλιαιμία ανθεκτική στη χορήγηση καλίου ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ Διουρητικά της αγκύλης, Θειαζιδικά διουρητικά Αλκοολισμός Διάρροιες Διατ/χές Σωληναριακής λειτουργίας (Επίκτητες κ Κληρονομικές) ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ Να/Κ/ATPase ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ROMK Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ +

21 ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ και ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ 40-60%, Υποκαλιαιμία ανθεκτική στη χορήγηση καλίου ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ Να/Κ/ATPase Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΥποΜg [Κ + ] Απώλεια Κ + από ΓΕΣ Απώλεια Κ + από νεφρούς ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

22 ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ και ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ 40-60%, Υποκαλιαιμία ανθεκτική στη χορήγηση καλίου ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ROMK ΤΟΥ DT Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + Έκκριση Κ + στον Άπω Νεφρώνα Huang CL et al. JASN 2007; 18: 2649-2652

23 ΚΑΝΑΛΙ ROMK: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + Driving force Χημική κλίση -ve ΔΔ Huang CL et al. JASN 2007; 18: 2649-2652

24 ΚΑΝΑΛΙ ROMK: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + Huang CL et al. JASN 2007; 18: 2649-2652 Driving force

25 ΚΑΝΑΛΙ ROMK: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + Huang CL et al. JASN 2007; 18: 2649-2652 Inward Rectifying Influx > Efflux

26 ΚΑΝΑΛΙ ROMK: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + Huang CL et al. JASN 2007; 18: 2649-2652 Inward Rectifying Influx > Efflux Να +

27 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + Huang CL et al. JASN 2007; 18: 2649-2652 Η ενδοκυττάρια [Mg 2+ ] καθορίζει την έκκριση Κ + από το ROMK στον DT Mg 2+ ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ Χαμηλή ενδοκυττάρια [Mg 2+ ] Αυξημένος αριθμός ανοικτών καναλιών ROMK ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ Mg 2+

28 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ και ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Φουροσεμίδη +ΔΔ Αυξημένη προσφορά Mg 2+ στον DT Satoh J et al. Biomketals 2002; 15: 285-295

29 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Κ + ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ και ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Φουροσεμίδη Mg NaCl ΥπερALDO Υποκαλιαιμία Υπομαγνησιαιμία ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΙΟ Mg 2+ Χορήγηση Mg 2+ Satoh J et al. Biomketals 2002; 15: 285-295

30 Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Na + Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του P - Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Κ + Η σημασία του Mg 2+ στην ομοιόσταση του Ca 2+ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

31 Το συχνότερο εύρημα της σοβαρής υπομαγνησιαιμίας είναι η υπασβεστιαιμία ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ και ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ: 12-50% ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΙΑ Αλκοολισμός, Διάρροιες (σήψη, υποαλβουμιναιμία, έλλειψη καλσιτριόλης) ΜΑΓΝΗΣΙΟ: ΕΚΚΡΙΣΗ PTH, ΔΡΑΣΗ PTH ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ca 2+ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ca 2+

32 ΕΚΚΡΙΣΗ PTH Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ca 2+ cAMP AC Mg 2+ Χρόνια Υπομαγνησιαιμία Καταστολή έκκρισης PTH

33 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ca 2+ ΔΡΑΣΗ PTH ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ (Οστά, Νεφροί) ΜΑΓΝΗΣΙΟ: Αδενυλική Κυκλάση PTH + PTH-Rec Υπομαγνησιαιμία Αντίσταση στη δράση της PTH Μείωση Κινητοποίησης Ca 2+ Αδυναμική Νόσος Μειωμένη έκκριση PTH Μείωση Καλσιτριόλης Υπασβεστιαιμία

34 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ca 2+ Η ΕΓΧΥΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΥΠΕΡΑΣΒΕΣΤΙΟΥΡΙΑ TRPM6 TRPV5 DT Mg 2+ Ca 2+ Έγχυση Mg Αύξηση [Mg 2+ ] Ανταγωνισμός Ca 2+ Υπερασβεστιουρία Satoh J et al. Biomketals 2002; 15: 285-295

35 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Υπομαγνησιαιμία με Δευτεροπαθή Υπασβεστιαιμία (HSH) Αυτοσωματική Υπολειπόμενη, mt TRPM6 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ca 2+ Μείωση έκκρισης PTH Υπομαγνησιαιμία Αντίσταση δράσης PTH Υπασβεστιαιμία Μείωση καλσιτριόλης Am J Physiol Renal Physiol 2004; 286: F599-F605

36 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Θειαζιδικά Διουρητικά Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ca 2+ TRPM6 TRPV5 DT 1)Υποογκαιμία ΥπερALDO Έκκριση Κ κ Υποκαλιαιμία Επαναρρόφηση Ca 2+ από PT 2) Δυσλειτουργία TRPM6 Μαγνησιουρία Υπομαγνησιαιμία 3) Διαταραχή εκπόλωσης αύξηση επαναρρόφησης Ca 2+ Υπερασβεστιουρία Satoh J et al. Biomketals 2002; 15: 285-295

37 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1.Η υπομαγνησιαιμία συσχετίζεται με υποκαλιαμιία, υπασβεστιαιμία, υπονατριαιμία και υποφωσφαταιμία 2.Η ενδοκυττάρια [Mg 2+ ] καθορίζει την έκκριση Κ + από το ROMK στον DT 3.Το Mg 2+ είναι απαραίτητο για την έκκριση της PTH, τη δράση της PTH, την δράση της καλσιτριόλης ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!! Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Mg 2+ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Φράγκου Ελένη, Νεφρολόγος, ΙΙΒΕΑΑ, Συνεργάτης ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google