Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολύτες ονομάζονται οι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολύτες ονομάζονται οι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολύτες ονομάζονται οι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα. θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης (Arrhenius-1887)  όταν ο ηλεκτρολύτης διαλυθεί στο νερό διίσταται σε ανιόντα και κατιόντα (αυτά είτε προϋπάρχουν είτε δημιουργούνται…..)  Η διάσταση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.  Η διάσταση γίνεται είτε υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο είτε όχι.  Συνολικό φορτίο κατιόντων = συνολικό φορτίο ανιόντων/ ουδέτερο διάλυμα.

4 Ορισμός οξέων Η +1 A -x ΗxAΗxA όπου Α αμέταλλο ή αρνητικό πολυατομικό ιόν Οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν λόγω διάστασης H + ( θεωρία Arrhenius) Όλα τα οξέα είναι ομοιοπολικές ενώσεις

5 μη οξυνογούχα οξέα υδρο + όνομα Α οξυνογούχα οξέα όνομα Α + οξύ HF : υδροφθόριοHNO 3 : νιτρικό οξύ HCl : υδροχλώριοHNO 2 : νιτρώδες οξύ HBr : υδροβρώμιοHClO 4 HIHIHClO 3 H2SH2SHClO 2 HCNHClO H 2 CO 3 H 2 SO 4 H 2 SO 3 H 3 PO 4 Ονοματολογία - ταξινόμηση οξέων

6 μονοπρωτικάδιπρωτικάτριπρωτικά HClH2SH2SH 3 PO 4 HNO 3 H 2 CO 3  ισχυρά οξέα:  ασθενή οξέα: Ισχυρά οξέαΑσθενή οξέα HClόλα τα υπόλοιπα HBr HI HNO 3 HClO 4 H 2 SO 4 πλήρης διάσταση μερική διάσταση

7 Ορισμός βάσεων Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν λόγω διάστασης ιόντα ΟΗ - (θεωρία Arrhenius ). M +x OH - M(OH) x όπου Μ μέταλλο ή NH 4 + H αμμωνία (NH 3 ) είναι βάση γιατί: (ιοντισμός) Όλες οι βάσεις είναι ιοντικές ενώσεις εκτός από την αμμωνία που είναι ομοιοπολική.

8 Ονοματολογία βάσεων υδροξείδιο του + όνομα μετάλλου, π.χ.: NaOH: υδροξείδιο του νατρίου. KOH: υδροξείδιο του καλίου. Mg(OH) 2 : ; Fe(OH) 2 : ; Fe(OH) 3 ; CuOH : ; Cu(OH) 2 : ; NH 3 : αμμωνίαNH 4 + : αμμώνιο

9 Ταξινόμηση βάσεων  μονοϋδροξυλικές ή μονόξινες: NaOH, KOH,….  διυδροξυλικές ή δισόξινες: Ca(OH) 2, Mg(OH) 2,…. ισχυρές βάσεις είναι τα ευδιάλυτα υδροξείδια ασθενής βάση NaOHη ομοιοπολική NH 3 KOH Ca(OH) 2 Βa(OH) 2


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολύτες ονομάζονται οι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google