Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρολύτες Είναι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα Τα οξέα είναι ομοιοπολικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρολύτες Είναι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα Τα οξέα είναι ομοιοπολικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Ηλεκτρολύτες Είναι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα Τα οξέα είναι ομοιοπολικές ενώσεις Τα άλατα είναι ιοντικές (ετεροπολικές ενώσεις) Από τις βάσεις τα υδροξείδια των μετάλλων είναι ιοντικές ενώσεις, ενώ η NH 3 και οι αμίνες ( RNH 2 ) είναι ομοιοπολικές Η αγωγιμότητα των διαλυμάτων των ηλεκτρολυτών οφείλεται στα ιόντα που περιέχουν τέτοια διαλύματα.

4 Διάλυση ιοντικών ενώσεων στο νερό Οι ιοντικές ενώσεις αποτελούνται από ιόντα (ανιόντα και κατιόντα), τα οποία διατάσσονται στον χώρο σε κανονικά γεωμετρικά σχήματα. Έτσι δημιουργούνται ιοντικοί κρύσταλλοι. Οι ιοντικές ενώσεις γενικά διαλύονται στο νερό.Κατά την διάλυση μιας ιοντικής ένωσης στο νερό, τα μόρια του νερού «επιτίθενται» στο κρυσταλλικό πλέγμα και αποσπούν ένα-ένα τα ιόντα που το συγκροτούν

5 Διάσταση ιοντικών ενώσεων Οι ιοντικές ενώσεις διίστανται πλήρως Ά λ α τ α Υδροξείδια μετάλλων

6 Διάλυση ομοιοπολικών ενώσεων στο νερό Οι ομοιοπολικές ενώσεις αποτελούνται από μόρια. Άλλες είναι πρακτικά αδιάλυτες στο νερό κι άλλες διαλύονται Από αυτές που διαλύονται: Κάποιες δίνουν μοριακά διαλύματα (ζάχαρη) Κάποιες δίνουν ιοντικά διαλύματα

7 Ποιες ομοιοπολικές ενώσεις δίνουν ιοντικά διαλύματα; Όλα τα οξέα (HCl, HNO 3, HCN, CH 3 COOH, κλπ) από τις βάσεις η αμμωνία(NH 3 ) και οι αμίνες( RNH 2 ) Τα μόρια του διαλύτη (νερό) παίζουν κι εδώ κυρίαρχο ρόλο στην δημιουργία ιόντων HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - NH 3 + H 2 O ⇄ NH 4 + + OH -

8 Οι ομοιοπολικές ενώσεις ιοντίζονται σε διαφορετικό ποσοστό η κάθε μια Τα ισχυρά οξέα ιοντίζονται πλήρως(100%). Οι αντιδράσεις ιοντισμού τους είναι μονόδρομες. HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - στο διάλυμα υπάρχουν μόνο ιόντα, όχι μόρια HCl Τα ασθενή οξέα και οι ασθενείς βάσεις ιοντίζονται μερικώς(<100%).Οι αντιδράσεις ιοντισμού σε αυτή την περίπτωση είναι αμφίδρομες NH 3 + H 2 O ⇄ NH 4 + + OH - Στο διάλυμα συνυπάρχουν ιόντα και μόρια NH 3

9 Συμπέρασμα οξέα Ισχυρά οξέα- πλήρης ιοντισμός Ομοιοπολικές ενώσεις- ιοντίζονται Ασθενή οξέα- μερικός ιοντισμός Ιοντικές- διίστανται βάσεις Ομοιοπολικές - ιοντίζονται Μερικός ιοντισμός ασθενείςισχυρές Διάσταση (πλήρης) άλατα Ιοντικές- διίστανται Διάσταση (πλήρης) ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ιοντικές ενώσεις διίστανται-διάσταση (πάντα πλήρης) Οι ομοιοπολικές ιοντίζονται- ιοντισμός (πλήρης ή μερικός)

10 Ηλεκτρολύτες ασθενείςισχυροί ομοιοπολικοίετεροπολικοίομοιοπολικο ί ετεροπολικοί οξέαβάσειςάλαταοξέαβάσειςάλατα HFNH 3 - HClNaOHόλα HCNRNH 2 HBrKOH H2SH2SHICa(OH) 2 HNO 2 HNO 3 HClOHClO 4 H 2 SO 3 H 2 SO 4 * H 2 CO 3 H 3 PO 4 HCOO-H CH 3 COO-H

11 Τα οξέα διακρίνονται σε μονοπρωτικά, διπρωτικά, τριπρωτικά ανάλογα με τον αριθμό όξινων υδρογόνων που διαθέτουν Ο ιοντισμός των διπρωτικών οξέων γίνεται σε δυο στάδια: Ο ιοντισμός των τριπρωτικών οξέων γίνεται σε τρία στάδια:


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρολύτες Είναι ουσίες που τα υδατικά τους διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα Τα οξέα είναι ομοιοπολικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google