Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυριότερα πολυατομικά ιόντα Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων CN - : κυάνιοSO 4 -2 : θειικό OH - : υδροξύλιοSO 3 -2 : θειώδες ClO 4 -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυριότερα πολυατομικά ιόντα Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων CN - : κυάνιοSO 4 -2 : θειικό OH - : υδροξύλιοSO 3 -2 : θειώδες ClO 4 -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Κυριότερα πολυατομικά ιόντα Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων CN - : κυάνιοSO 4 -2 : θειικό OH - : υδροξύλιοSO 3 -2 : θειώδες ClO 4 - : υπερχλωρικόHSO 4 - : όξινο θειικό ClO 3 - : χλωρικόCO 3 -2 : ανθρακικό ClO 2 - : χλωριώδεςΗCO 3 - : όξινο ανθρακικό ClO - : υποχλωριώδεςPO 4 -3 : φωσφορικό NO 3 - : νιτρικόΗPO 4 -2 : όξινο φωσφορικό NO 2 - : νιτρώδεςΗ 2 PO 4 - : δισόξινο φωσφορικό NH 4 + : αμμώνιο

4 Αριθμός οξείδωσης  αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ιοντική ένωση είναι το πραγματικό φορτίο του ιόντος, πχ. για το 11 Na: K(2),L(8),M(1) ο Α.Ο. είναι +1, για το 12 Mg: K(2),L(8),M(2) ο Α.Ο. είναι +2, για το 17 Cl: K(2),L(8),M(7) ο Α.Ο. είναι -1, κλπ  αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου σε μια ομοιοπολική ένωση είναι το φαινομενικό φορτίο που αποκτά το άτομο, αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων αποδοθούν στο πιο ηλεκτραρνητικό άτομο, πχ. ClΗ H δ+ ─ Cl δ- Στην ένωση HCl O A.O του H είναι +1, ενώ ο Α.Ο. του Cl είναι -1 C OO δ- O=C δ+ =O δ- Στην ένωση CO 2 Ο Α.Ο του Ο είναι -2, ενώ ο Α.Ο του C είναι +4

5 Συνήθεις τιμές Α.Ο στοιχείων μέταλλααμέταλλα K, Na, Ag:+1F:F: Mg, Ca, Zn:+2H:H:+1,(-1) Al:+3O:O:-2(-1,+2) Cu:+1,+2Cl,Br,I:-1(+1,+3,+5,+7) Fe:+2,+3S:S:-2,(+4,+6) N,P:-3,(+3,+5) C:C:-4,+4 Γιατί τα μέταλλα έχουν πάντα θετικούς Α.Ο; Πότε ένα αμέταλλο έχει θετικό Α.Ο;

6 Πρακτικοί κανόνες υπολογισμού Α.Ο  Κάθε στοιχείο σε ελεύθερη κατάσταση έχει Α.Ο μηδέν  Το Η στις ενώσεις του με αμέταλλα έχει Α.Ο. +1, ενώ στις ενώσεις με μέταλλα έχει Α.Ο. -1  Το F έχει πάντα Α.Ο. -1  Το Ο έχει σχεδόν πάντα Α.Ο. -2. Εξαιρέσεις αποτελούν οι ενώσεις του Η 2 Ο 2 και ΟF 2  Τα αλκάλια έχουν πάντα Α.Ο. +1 και οι αλκαλικές γαίες έχουν πάντα +2  Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε μια ένωση είναι μηδέν.  Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε ένα πολυατομικό ιόν είναι ίσο με το φορτίο του ιόντος.

7 Πως γράφεται ο μοριακός τύπος μιας ένωσης; Κάθε χημική ένωση αποτελείται από δυο τμήματα άτομα ή ιόντα. Το ένα τμήμα, έστω Α, θα έχει θετικό Α.Ο., πχ. +x, ενώ το άλλο τμήμα, έστω Β, θα έχει αρνητικό Α.Ο., πχ. -y Τότε: Α+xΑ+x B -y AyBxAyBx 1. Αν κάποιος δείκτης είναι 1, τότε αυτός παραλείπεται 2. Αν ο λόγος y: x απλοποιείται, τότε προηγείται απλοποίηση πριν την γραφή του μοριακού τύπου, πχ: Mg +2 S -2 (2:2=1:1) ⇨ Mg 1 S 1 ⇨ MgS 3.Αν ένα πολυατομικό ιόν παίρνει δείκτη, τότε το πολυατομικό ιόν μπαίνει σε παρένθεση και ο δείκτης έξω από την παρένθεση, πχ: Mg +2 NO 3 - ⇨ Mg (NO 3 ) 2

8 Cl - CN - S -2 NO 2 - NO 3 - SO 3 -2 SO 4 -2 CO 3 -2 PO 4 -3 ClO 4 - K+K+ Na + Ag + Ca +2 Mg +2 Zn +2 Al +3 Cu + Cu +2 Fe +2 Fe +3 NH 4 +


Κατέβασμα ppt "Κυριότερα πολυατομικά ιόντα Ονοματολογία των κυριότερων πολυατομικών ιόντων CN - : κυάνιοSO 4 -2 : θειικό OH - : υδροξύλιοSO 3 -2 : θειώδες ClO 4 -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google